رابطه خراب کن ها را به جمع خود راه ندهید! 

 

رابطه خراب کن ها را به جمع خود راه ندهید!

 

بسیاری از زن و شوهرها رفتارهایی را انتخاب می کنند که بین آنها فاصله می اندازد. هرچند آنها می خواهند با این رفتارها تعلق خاطر بیشتری پیدا کنند و خود را مهم جلوه دهند و رفتارهای ناشینانه ای و ناموثری را انتخاب می کنند.

 

وقتی زن و شوهر از این رفتارها استفاده می کنند، به ظاهر بر موقعیت چیره می شوند و کنترل امور را به دست می گیرند اما در نهایت با ایجاد یک فاصله موفق می شوند.

 

برای مثال وقتی زنی در بگومگوها به گریه متوسل می شود، با جریحه دار کردن احساسات همسر، جلب توجه می کنند، در واقع باعث می شود شوهر با خود بگوید" همسرم داره گریه می کنه باید اوضاع را روبراه کنم" . یا شوهری را در نظر بگیرید که سعی می کند با عصبانیت مشکلات را حل کند و باعث می شود زن با خود بگوید" باید کاری نکنم در غیر این صورت از کوره در می رود" و یا شوهر با خود می گوید" تنها وقتی عصبانی می شوم به حرف هایم گوش می دهد".

 

بعضی ها هم از طریق افسردگی و یا جدایی عاطفی این کار را می کنند. برای مثال وقتی می خواهند جلب توجه کنند و یا کنترل همسرشان را در دست بگیرند به مهمانی نمی روند و یا می گویند حوصله ندارم و از این طریق همسر خود را از یک مهمانی محروم می کنند.

 

در واقع هدف های ناسازگار باعث تداخل در روابط زن و شوهر می شوند.

 

دکتر رودولف درایکورس روانپزشک معروف، معتقد است که این اهداف می توانند شامل موارد زیر باشند

 

▪ سرزنش

 

وقتی زن یا شوهر، بی عرضگی خود را نمی پذیرد و امیدی به موفقیت ندارد، با همسرش درصدد توجبه خود بر می آید.

 

▪ جلب توجه

 

آدم دلسرد و بی عرضه یکسره دنبال جلب توجه و تایید همسر است. او فقط وقتی مورد توجه قرار می گیرد، احساس مهم بودن می کند.

 

▪ قدرت طلبی

 

کسی که احساس حقارت و ناکامی می کند از همسرش توقعات نامعقولی می کند، تا احساس کنترل می کند.

 

▪ انتقام

 

وقتی احساس مظلوم بودن و یا قربانی بودن می کنند و امیدی به جلب توجه، محبت و مقبولیت نزد همسرشان ندارند با اعمال و گفتارش احساسات تو را جریحه دار می کند.

 

در واقع یک رابطه ناقص عناصری از اهداف ناسازگار را به همراه دارد. وقتی زوج ها احساس تعلق نمی کنند، نمی توانند احساس عشق و محبت را به هم انتقال دهند از این روش ها استفاده می کنند.

 

زن و شوهر با پی بردن به هدف های رفتار یکدیگر و درک احساسات و باورهای یکدیگر می توانند به جای پاسخ مخرب، پاسخ مفید بدهند.

 

برای این کار بایستی کمی بیشتر دقت کنید

 

ـ به اعمال همسرتان توجه کنید

ـ به احساسات خودتان توجه کنید

ـ به عمل خودتان بعد از پاسخ همسرتان و به پاسخ همسرتان بعد از عملتان توجه کنید

(برگرفته از کتاب برای زن و شوهر ها وقت زندگی بهتر رسیده)


کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------