اسم دختر عربی به همراه معنیاسم دختر عربی, اسم دختر عربی به همراه معنی, اسامی عربی دختر

اسم دخترانه عربی

 

اسامی دختر عربی با معنی

در این مقاله شما را با اسامی عربی دخترانه به همراه معنی آشنا می کنیم. از آن ها می توانید برای نام گذاری فرزند خود استفاده کنید.

شما در هر قشر و مللی باشید می توانید اسامی فرزندان خود را با هر ریشه ای انتخاب کنید. در این صفحه اسم دختر عربی را با همراه معنی آورده ایم. می توانید از آن ها برای اسم دختر خانم خود استفاده کنید.

 

اسامی عربی دختر به همراه معنی

 

 آ   
شماره  اسم تلفظ معنی 
1 آتیه atiye آینده
2 آسیه asiye را از نیل گرفت و پنهانی از فرعون از او مراقبت کرد،نام کوهی در استان فارس-زن اندوهگین،ستون، نام همسر فرعون که موسی (ع
3 آفاق afaq افقها،عالم آسمان،زمانه روزگار، نام همسر نظامی گنجوی
4 آلاء ala’ از واژه های قرآنی، به معنی نعمت ها، نیکی ها، نیکویی ها
5 آمنه amene نام مادر پیامبر(ص)-،مونث آمن به معنای بانوی نترس،زن دلیر،خانم استوار
6 آیه ayeh هر یک از پاره های مشخص سوره های قرآن و دیگر کتابهای آسمانی، نشانه
7 آنسه aneseh انس گیرنده ، مانوس ، خو گیرنده ، همنشین نیکو
ا
8 احترام ehteram بزرگ داشتن
9 احلام ehlam جمع حلم ، بردباری ها ، صبوری ها ، وقارها
10 اسما asma نام نهادن – نامگذاری کردن- همچنین به عنوان جمع اسم هم به کار می رود، نام دختر ابومسلم خراسانی
11 اسنا asna بزرگوار کردن ، بلندمرتبه کردن
12 اطهر athar پاکیزه ترین زن، پاکدامن ترین بانو
13 اعظم aezam پاکیزه ترین زن، پاکدامن ترین بانو
14 اقدس aqdas پاک تر، مقدس تر
15 الاهه alahe الهه
16 الهام elham فکری که به طور ناگهانی در ذهن پیدا می شود
17 الهه elahe در اعتقادات قدیم، نیمه خدایی که نماینده انواع خاص بوده و به صورت زنی تجسم می شده است
18 الینا elina نیکویی و نعمت برای ما-(الی = نیکویی ، نعمت + نا = ضمیر اول شخص جمع در عربی
19 ام البنین om ol banin نام همسر علی(ع)- و مادر عباس(ع)
20 امینه amine مؤنث امین.امانت نگه دار
21 انسیه ensiye مونث انسی، مربوط به اِنس، انسانی
22 انیس anis همدم
23 اکرم akram بزرگوار، گرامی
24 ایناس inas دوستی و محبت – همچنین دیدن یا شنیدن آواز
 ب  
25 بتول batul پاکدامن، پارسا، لقب فاطمه (س) و مریم (ع)
26 بشرا boshra خبر خوب ، دختر خوش خبر ، بانوی خوش یمن
27 بشری boshra بشارت، مژده
28 بدری badri منسوب به بدر، ماه تمام
29 بلور bolor نام ماده معدنی جامد و شفاف مانند شیشه ، آنچه از جنس شیشه شفاف و خوب است،معرب از یونانی
30 بهجت behjat شادمانی
ت
31 تبسم tabasom خنده بدون صدا، لبخند
32 ترنم taranom زمزمه کردن یک نغمه ، آواز، نغمه
33 تسنیم tasnim نام چشمه ای در بهشت
34 تمنا tamana آرزو
35 تمیم tamim مهره چشم زخم
36 تکتم taktom نام چاه زم زم – نام مادر امام رضا(ع)- – اصرار در کتمان – پنهان کاری زیادی – بیشتر در امور مربوط به بانوان به کار برده می شود
ث
37 ثریا soraya پروین(ستاره
38 ثمر samar ثمره
39 ثمین samin گران بها، قیمتی
40 ثمینه samine گرانبها ، قیمتی ، ارزشمند
41 ثنا sana ستایش ، دعا ، شکر، سپاس
ج
42 جلوه jelve حالت دلپذیر در چیزی یا کسی، زیبایی ، نمایان شدن، آشکار کردن
43 جمیله jamile زیبا، زن زیبا
44 جنت janat بهشت، باغ
45 جواهر javaher جمع جوهر، هر یکی از سنگهای گران بها مانند یاقوت یا زمرد
ح
46 حارثه harese مؤنث حارث، کشاورز
47 حامده hamede مؤنث حامد، سپاسگزار
48 حانیه hanie زنی که پس از مرگ همسرش به او وفادار می ماند و در کنار فرزندش به پرورش او همت می گمارد
49 حبیبه habibe مؤنث حبیب، معشوقه
50 حدیث hadis سخنی که از پیامبر(ص)- یا بزرگان دین نقل می کنند ، داستان، سرگذشت، سخن
51 حدیقه hadighe باغ
52 حره hare زن آزاده ، لقب زنان اشرافی، خاتون ، نام خواهر محمود غزنوی
53 حسانه hesane بانوی زیبا روی – دختر نیکو
54 حسنا hasna زن زیبا ، زیبا
55 حفصه hafse اسد ، شیر ، نام یکی از همسران پیامبر اسلام
56 حلما halma به ضم ح ، جمع حلیم ، صبوران ، دختران صبور
57 حلیمه halime مؤنث حلیم، بردبار، شکیبا،نام دایه پیامبر(ص
58 حلیه helie زینت ، زیور ، مجازا خوش صورت ، خوش اندام
59 حمیده hamide مؤنث حمید ستوده شده
60 حمیرا homeyra زن سفیدپوست، لقب عایشه همسر پیامبر(ص
61 حنا hana گیاهی درختی که در مناطق گرمسیری می روید و گلهای سفید و معطر دارد
62 حنانه hanane مهربان ، بخشاینده ، بسیار ناله کننده
63 حنیفه hanife مؤنث حنیف، درست و پاک، راستین ، خداپرست
64 حوریه hurie زن بهشتی زیبا
65 حکیمه hakime مؤنث حکیم ، دانا به علوم مختلف
66 حیات hayat حیات ، زندگی
67 حیفا hifa نام بندری در فلسطین
خ
68 خاطره khatere اتفاقی که در گذشته افتاده و در ذهن شخص باقی مانده است ، یاد، یادبود
69 خدیجه khadije نام همسر پیامبر(ص
70 خضرا khezra سبز، سبزه وار، چمن زار
71 خیزران kheyzaran گیاهی پایا از خانواده گندمیان، ویژه مناطق گرم و مرطوب، با ساقه های بلند و محکم و برگهای دراز، نام مادر امام محمد تقی(ع
د
72 دنیا donya جهان
ر
73 رأفت rafat مهربانی، نرم خویی
74 رویا roya رویا، مجموعه ای از تصاویر، افکار، و احساسات که در حالت خواب بطور غیرارادی از ذهن می گذرد ، آنچه واقعیت ندارد و فقط در عالم خیال می یابد
75 رابعه rabeee نام دختر اسماعیل بصری از زنان عارف و بسطار مشهور در قرن دوم که از او حکایتها و سخنان زیادی نقل شده است
76 راحل rahel مهاجر
77 راحله rahel مؤنث راحل
78 راحیل rahil مسافر، کوچ کننده، آن که همیشه در سفر است
79 راضیه raziye خشنود، خرسند
80 رافع rafe بالا برنده، اوج دهنده
81 رافعه rafee مؤنث رافع بالا برنده، اوج دهنده
82 رانیا raniya قرب و نزدیکی ، همچنین نام یک گل
83 رایان rayan نام کوهی در حجاز
84 رایحه rayehe بوی خوش
85 رباب robab نام سازی است
86 ربابه robabe نام سازی است
87 رحیمه rahime مؤنث رحیم، مهربان
88 رزان razan زن باوقار،بانوی متین،خانم محترم
89 رضوانه rezvane مؤنث رضوان،بهشت
90 رضیه razie مؤنث رضی، نام تنها زنی که در زمان سلطنت مسلمانان در هند سلطنت کرد
91 رعنا raana زیبا، دلفریب ، بلند و کشیده ، گلی که از درون سرخ و از بیرون زرد باشد
92 رفیعه rafiee مؤنث رفیع، مرتفع، بلند، ارزشمند، عالی
93 رقیه roghaye سحر و افسون – نام یکی از چهار دختر پیامبر(ص) از خدیجه
94 رمیصا romisa ام سلیم ، دختر ملحان بن خالد بن زید یکی از صحابه معروف رسول الله،یکی از دو ستاره ای که بر ذراع است
95 رویا roya رؤیا،مجموعه ای از تصاویر، افکار، و احساسات که در حالت خواب بطور غیرارادی از ذهن می گذرد ، آنچه واقعیت ندارد و فقط در عالم خیال می یابد
96 ریحان reyhan گیاهی علفی، کاشتنی، و معطر از خانواده نعناع، هر گیاه خوشبو
97 ریحانه reyhane ریحان
ز
98 زاهده zahede عربی مؤنث زاهد
99 زاکیه zakiye نیکو، پاکیزه
100 زمزم zam zam نام چشمه ای در نزدیکی کعبه
101 زهرا zahra روشن، درخشان ، نام دختر پیامبر(ص
102 زهره zohre نام سیاره ای در منظومه شمسی که از درخشنده ترین اجرام اسمانی است و نماد نوازندگی و خنیاگری است
103 زکیه zakiye مؤنث زکی، پاک، طاهر، پارسا
104 زینب zeynab نام دختر علی (ع) و خواهر حسین(ع)
105 زینت zinat آنچه برای آرایش و زیبا کردن به کار می رود
س
106 ساجده sajede مؤنث ساجد، سجده کننده
107 ساحره sahere سحرکننده، افسونگر
108 ساحل sahel زمینی که در کنار دریا یا دریاچه واقع شده است
109 ساعده saede مؤنث ساعد ، کمک کننده، مددکار
110 ساقی saqi آن که شراب در پیاله می ریزد و به دیگری می دهد
111 سالمه saleme مؤنث سالم، فاقد بیماری، بدون عیب یا خرابی
112 سامره samere مؤنث سامر، نام شهری در عراق که مرقد امام دهم و یازدهم در آن واقع شده است
113 سامیرا samira سمیرا -زن بزرگوار – نام عمه شیرین در داستان خسرو و شیرین ترجمه عربی مهین بانو است- وسیله ای که با آن حجامت می کنند – نام محلی در نزدیکی مکه
114 سامیه samiye مؤنث سامی – زن بلند قد- کسی که عازم شکار است
115 ساهره sahere مؤنث ساهر،چشمه روان
116 ستیلا setila از القاب حضرت مریم سلام الله علیها و نام دختر امام موسی کاظم.
117 سحر sahar زمان قبل از سپیده دم ، صبح
118 سدن sadn به فتح سین و کسر دال، پارچه ای که روی کعبه می کشند،خدمتکارکعبه
119 سرور sarvar شادمانی، خوشحالی
120 سعیده saeede مؤنث سعید ،خجسته، مبارک، خوشبخت، سعادتمند
121 سلاله solale فرزند، نسل
122 سلما salma نام زنان عرب
123 سلوی salva کبوتر بهشتی ( بر وزن حلوا
124 سلیمه salime مؤنث سلیم، دارای قدرت داوری و تشخیص درست ، سالم
125 سما sama آسمان
126 سمانه samane سُمانی بلدرچین
127 سمر samar افسانه، داستان ، مشهور
128 سمیرا samira هم صحبت شبانه
129 سمین samin چاق،فربه ، ارزشمند و عالی معمولاً در مورد سخن و شعر گفته می شود
130 سمیه somaye صدای خوش – اوازی که در آن خیر باشد- نام مادر عمار یاسر که از اصحاب پیامبر(ص) بود
131 سها saha نام کوچکترین ستاره ی دب اصغر که در قدیم چشم پزشکان از آن برای آزمون صحت بینایی استفاده می کرددند
132 سهیلا soheyla نرم و ملایم
133 سوده sode نام شهری در نزدیکی بغداد
134 سومینا somina -
135 سونیا soniya دختر نور، دختری که در اجتماع رتبه بالایی داشته باشد
136 سکینه sakine آرامش، آهستگی، نام دختر امام حسین(ع
137 سیما sima چهره، صورت
ش
138 شراره sharare درخشش، روشنی، جرقه
139 شریفه sharife مؤنث شریف ، ارزشمند، عالی، سید، ارجمند
140 شعله shoole زبانه و درخشش آتش، فروغ، روشنی
141 شفیعه shafiee مؤنث شفیع، شفاعت کننده
142 شفیقه shafighe مؤنث شفیق،مهربان
143 شقایق shaghayegh گلی سرخ رنگ با چهار گلبرگ که در قاعده گلبرکگهایش لکه سیاهی هست
144 شمیس shamis مصغر شمس
145 شمیم shamim بوی خوش
146 شمیمه shamime واحد شمیم، یک بوی خوش
147 شهره shohre مشهور، نامدار و نامور
148 شهلا shahla دارای رنگ سیاه چون رنگ چشم میش، رنگ میشی، زیبا و فریبنده(چشم)، نوعی نرگس که حلقه وسط آن سرخ یا بنفش است
149 شیما shima زنی که روی چانه اش خال دارد ، زن زیبای عرب، نام دختر حلیمه سعدیه دایه پیامبر(ص)
ص
150 صابره sabere صابره از القاب حضرت فاطمه (س) است
151 صابرین saberin جمع صابر ، بانوی صبور و شکیبا
152 صادقه sadeghe مونث صادق. راستگو و درستکار
153 صالحه salehe مؤنث صالح، شایسته و درستکار، نیک، خوب، دارای اعتقاد و عمل درست دینی
154 صبا saba نسیم ملایمی که از طرف شمال شرق می وزد، پیام رسان میان عاشق و معشوق، نام یکی از شعب بیست و چهارگانه موسیقی قدیم، نام موسیقیدان معروف موسیقی قدیم، نام موسیقیدان معروف ایران
155 صبریه sabriye بردبار، شکیبا
156 صحرا sahra بیابان ، میدان جنگ ، دشت هموار
157 صدف sadaf نوعی جانور نرم تن که قدما اعتقاد داشتند اگر قطره باران در آن جا بگیرد به مروارید تبدیل می شود ، نام سه ستاره به شکل مثلث
158 صدیقه sadighe مؤنث صدیق، بسیار راستگو و درستکار، لقب عایشه همسر پیمابر(ص) و لقب مریم(ع)
159 صغری soqra مؤنث اصغر، زن کوچک تر و هر شیء مؤنث که کوچک باشد
160 صفیه safiye مؤنث صفی، نام یکی از همسران پیامبر(ص
161 صنم sanam بت، معشوق، دلبر
162 صهبا sahba شرابی که مایل به سرخی باشد، شراب انگوری
ض
163 ضحی zaha صبح – چاشتگاه زمانی از صبح که تازه آفتاب در آمده است
164 ضرغامه zarghame مؤنث ضرغام، شیر درنده ، پهلوان، دلاور
ط
165 طاهره tahere مؤنث طاهر، زن پاک و مبرا از عیب، لقب فاطمه زهرا(س) و لقب خدیجه همسر پیامبر(ص)
166 طراوت travat تر و تازگی
167 طلا tala فلزی زرد رنگ و نسبتاً نرم، زر
168 طلایه talaye نشانه یا جلوه نخستین از هر چیز که پیش از دیگر نشانه ها نمایان شود
169 طلوع tolue برآمدن خورشید و مانند آن
170 طلیعه taliee طلایه
171 طناز tanaz بسیار زیبا، دلنشین و فریبنده
172 طنین tanin انعکاس صوت، پژواک، خوش آهنگی
173 طهورا tahura پاکیزه – پاک کننده
174 طوبی tuba نام درختی در بهشت
175 طیبه tayebe مؤنث طیب، پاک، مطهر، پاکیزه
ظ
176 ظریف Zarif دارای اجزا یا ساختار نازک و باریک همراه با ظرافت و تناسب، نکته سنج و نکته دان
177 ظهیره zahire مؤنث ظهیر، پشتیبان، یاور، ظهیرالدین
ع
178 عابده abede مؤنث عابد، عبادت کننده، پرستنده چیزی یا کسی
179 عادله adele مؤنث عادل،بانوی با انصاف
180 عادیات adiyayt نام سوره ای در قرآن کریم
181 عارفه arefe مؤنث عارف، آن که از راه تهذیب نفس و تفکر، به معرفت خداوند دست می یابد، دانا، آگاه
182 عاطفه atefe عربی محبت و مهربانی، عطوفت
183 عاقله aghele مؤنث عاقل،دارای عقل و فهم زیاد
184 عالمه alame بانوی دانشمند
185 عالیه aliye مؤنث عالی،عنوانی احترام آمیز برای زنان، عالی مقام، نام دختر هارون الرشید، به روایتی نام دختر امام علی النقی(ع
186 عامره amere مؤنث عامر، آباد کننده
187 عایشه ayeshe دارای حال نیکو، نام دختر ابوبکر و همسر پیامبر(ص
188 عذرا ozra دوشیزه، باکره، بکر، لقب مریم(ع) ، نام معشوق وامق، و لقب فاطمه(س)
189 عزیزه azize مؤنث عزیز، گرامی، محبوب، گرانمایه، محترم
190 عسل asal مایعی خوراکی که زنبور عسل می سازد، بسیار شیرین و دوست داشتنی
191 عصمت esmat بی گناهی، پاکدامنی
192 عطیه atiye انعام، بخشش
193 عظیمه azime مؤنث عظیم، بزرگ، کلان، با اهمیت، بزرگ، فراوان، بسیار
194 عفت efat پاکدامنی، پرهیزکاری، پارسایی
195 عفیفه afife مؤنث عفیف، دارای عفت، پرهیزکار، پارسا
196 عهدیه ahdiye منسوب به عهد، پای بند به عهد و پیمان
غ
197 غزال ghazal نوعی آهوی ظریف اندام با چشمان درشت سیاه
198 غزاله ghazale آهو بره ماده
199 غزل ghazal شعر عاشقانه
200 غمزه ghamze حرکت چشم و ابرو برای برانگیختن توجه دیگری، کرشمه، ناز
ف
201 فائزه faeze فایزه ، نایل، رستگار
202 فائقه faeghe پیروز
203 فاطیما fatima فاتیما نام شهری در اروپا که حضرت فاطمه در آنجا ظهور کرده است
204 فاخته fakhte پرنده ای از خانواده کبوتر، کوکو
205 فاطمه fateme زنی که بچه خود را از شیر گرفته باشد، نام دختر پیامبر(ص
206 فایضه fayeze مؤنث فائض
207 فتانه fatane بسیار زیبا و دلفریب
208 فرح farah شادمانی، سرور
209 فرحانه farahane مؤنث فرحان
210 فریده faride مؤنث فرید
211 فصیحه fasihe مؤنث فصیح
212 فهیمه fahime مؤنث فهیم
213 فوزیه fuzie رستگار
ق
214 قمر qamar ماه، نام سوره ای در قرآن کریم
215 قدیسه qadise مؤنث قدیس
ک
216 کامله kamele مؤنث کامل، بی عیب، بی نقص
217 کبری kobra کبرا،بزرگ، کبیر
218 کریمه karime مؤنث کریم، بخشنده، سخاوتمند
219 کلثوم kolsom نام یکی از دختران حضرا علی (ع
220 کوثر kosar نام چشمه ای در بهشت، نام سوره ای در قرآن کریم که یکی از شأن نزول‌های آن تولد حضرت فاطمه است
221 کوکب kokab ستاره، گلی زینتی، درشت و پُرپَر به رنگهای ارغوانی، سفید، قرمز، زرد، یا بنفش
ل
222 لطیفه latife لطیف
223 لمیا lamiya زن سیاه و گندمگون
224 لیالی layali شبها
225 لیلا leyla لیلی
226 لیلی leyli شب دراز، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی
227 لیلیا lilia شب، هم ریشه با
م
228 مائده maede خوردنی، طعام،نام سوره ای در قرآن کریم
229 ماجده majede مؤنث ماجد، دارای مجد و بزرگی، بزرگوار
230 ماریه marie زن سپید و درخشان، نام یکی از همسران پیامبر(ص
231 متینه matine مؤنث متین
232 محبوب mahbob دوست داشتنی، مورد محبت
233 محبوبه mahbobe مؤنث محبوب ،دوست داشتنی، مورد محبت
234 محترم mohtaram قابل احترام، عزیز و گرامی
235 محدثه mohadese مؤنث محدث، گوینده سخن،
236 محسنه mohsene مؤنث محسن ،نیکوکار، احسان کننده
237 محنا mohnna به ضم میم و فتح ح و تشدید نون ، به حنا خضاب کرده
238 محیا mahya زندگی، حیات
239 مدینه madine شهر،نام شهری در عربستان که پایگاه حکومت حضرت محمد ( ص‌) بود
240 مرجان marjan شادمانی و فرح
241 مرصع marsa آنچه با جواهر تزیین شده است، جواهرنشان
242 مرضیه marziye پسندیده، مرضی
243 مطهره motahare مؤنث مطهر، پاک و مقدس،منزه
244 معصومه masome مؤنث معصوم، بی گناه و پاک
245 ملوک molok پادشاهان
246 ملیحه malihe زیبا و خوشایند، دارای ملاحت، با نمک
247 ملیکه malike نام همسر عمر خطاب
248 منا mona امیدها
249 منصوره mansore مؤنث منصور، یاری داده شده، پیروزشده، پیروز
250 منظر manzar آنچه بر آن نظر بیفتد و به چشم دیده شود، چهره، صورت
251 منوره monavare روشن، درخشان
252 منیر monir آنچه از خود نور داشته باشد، درخشان، تابان، روشن
253 منیره monire آنچه از خود نور داشته باشد، درخشان، تابان، روشن
254 مهدا mahda اول شب ، قسمتی از شب
255 مهدیه mahdiye مؤنث مهدی،عروس
256 مهنا mahna گوارا و خوش
257 مهیره mohire زن کدبانو، زن اصیل زاده
258 مولود molod آن که به دنیا آمده، زاده شده
259 منا mona منا،امیدها
260 مونس mones همنشین و همراز، همدم
261 مکرمه mokarame مؤنث مکرم
262 مکیه makie اهل مکه ، مربوط یا متعلق به مکه
263 میسا misa زنی که با غرور و تکبر راه می رود
264 میسان misan ستاره ای در صورت فلکی جوزا
265 میلانا milana مونث میلان ، خواهش ، میل ، آرزو
ن
266 نادره nadere مؤنث نادر، آنچه به ندرت یافت شود، کمیاب، بی همتا
267 نادی nadi ندا دهنده، ندا کننده
268 نادیه nadiye ندادهنده ، صدا کننده ، مؤنث نادی
269 ناریه nariye آتشی، آتشین
270 نجلا najla زنی که دارای چشمان درشت است
271 نجمه najme مؤنث نجم،ستاره
272 نجوا najva سخن آهسته
273 نجیبه najibe مؤنث نجیب، شریف، اصیل،عفیف، پاکدامن
274 ندا neda صدای بلند، فریاد، بانگ
275 ندیمه nadime مؤنث ندیم ،همنشین و هم صحبت، به ویژه با بزرگان
276 نرجس narjes معرب از فارسی،نرگس، نام همسر امام حسن عسگری(ع) و مادر حضرت مهدی(ع)
277 نسا nesa زنان، نام سوره ای در قرآن کریم
278 نسیبه nasibe دختر با اصل و نسب ، بانوی اصیل ،بانویی که در صدر اسلام در جنگ احد شرکت داشت و به آسیب دیدگان کمک می کرد
279 نسیم nasim بادملایم و خنک، باد بسیار آرام، بوی خوش
280 نصیبه nasibe سهم کسی از چیزی، بهره ، سرنوشت، تقدیر
281 نعیمه naeeme مؤنث نعیم، نعمت، نرم و لطیف،
282 نغمه naghme آهنگ یا ملودی،آوازه
283 نفیسه nafise نفیس
284 نوال naval عطا، بخشش، بهره، نصیب
285 نوریه noriye منسوب به نور، درخشان
و
287 واله vale عاشق بی قرار، شیفته و مفتون
288 وجیهه vajihe زیبا، خوشگل،دارای قدر و منزلت نزد مردم
289 وحیده vahide مؤنث وحید، یگانه، یکتا، بی نظیر
290 ورشان varshan قمری، پرنده ای که به فارسی آن را مرغ الاهی می گویند، کبوتر صحرایی
291 وسیم vasim دارای نشان زیبایی، زیبا
292 وسیمه vasime مؤنث وسیم، دارای نشان زیبایی، زیبا
ه
293 هانیا haniya مؤنث هانی- مادر مهربان و دلسوز
294 هانیه haniye هانیه کنیه حضرت فاطمه (س) به معنی :کسی که تمامی وسایل آرامش و آسایش شوهر خود را فراهم میکند
295 هایده hayede توبه کننده، به حق بازگردنده
296 هدی hoda هدایت کردن، هدایت،راهنمایی، راه درست و مسیر درست
297 هدیه hedye ارمغان، تحفه
298 هلما helma معنی اسم را در این قسمت بنویسید خیلی صبور
299 هنیا haniya به فتح ه ، گوارا باد ، نوش باد
ی
300 یسری yasra مایه گشایش و آسانی ، دختر خوش قدم
301 یمنا yama بانوی با برکت

 

گردآوری: بخش کودکان بیتوته

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------