شعر وضو برای کودکانشعر کودکانه درباره وضو,شعر وضو برای کودکان

شعر کودکانه درباره وضو

 

شعر دلنشین وضو برای کودکان

یکی از موثرترین سرگرمی ها برای بچه ها آموزش انواع شعرها به آن ها است و بهتر است مسائل دینی را هم با کمک انواع شعرهای کودکانه به بچه ها یاد داد. در ادامه این مقاله از بیتوته مجموعه ای جالب از انواع سروده نماز را آورده ایم، که با کمک این اشعار کودکان می توانند وضو گرفتن را به آسانی یاد بگیرند.

شعر وضو برای کودکان بسیار آموزنده با متن های دلنشین

سلام، سلام، ای بچه ها!

سلامی از یک آشنا

سلامی گرم و با صفا

به روی خندان شما

دسته گلی آورده ام

گلی به رنگ سفید، به رنگ زندگانی

گلی به رنگ آبی، به رنگ مهربانی

گلی به رنگ قرمز، به رنگ شادمانی

 

شعر کودکانه درباره وضو,شعر دلنشین برای وضو

شعر وضو برای کودکان بسیار آموزنده با متن های دلنشین

 

گلم که از باغ خداست

شبیه آب چشمه هاست

روشنی چشم شماست

چه خوشگل و چه با صفاست

دسته گلم را بو کنید

مثل گلی وضو کنید

به سوی قبله رو کنید

با خدا گفت و گو کنید

 

شعر کودکانه درباره وضو,شعر وضو برای کودکان

 

اتل متل توتوله

بگو وضو چه جوره

نیت اول کاره

گل فصل بهاره

تی تاب تی تاب آب بریز

یک بار دو بار آب بریز

از پیشونی تا چونه

قرص صورت همونه

اتل ومتل چی خواسته

نوبت دست راسته

تی تاب تی تاب آب بریز

یک بار دو بار آب بریز

رو به پایین نه بالا

 

 

شعر کودکانه درباره وضو,شعر زیبا برای وضو

شعرهای زیبا برای وضو

 

بچه خوب و دانا

اتل و متل چی خواسته

هر چی طرف راسته

چپم همونو خواسته

مسح سرو کشیدم

تا پیشونی دویدم

اتل ومتل چی خواسته

نوبت پای راسته

دستو رو پا می زارم

مسح رو به جا میارم

اتل و متل چی خواسته

هر چی طرف راسته

چپم همونو خواسته

اتل ومتل همینه

نماز ستون دینه

 

شعر کودکانه درباره وضو,شعر وضو برای کودکان

 

دوستان خوب و خشرو 

گل‌های شاد خوشبو

با هم بریم به اردو 

اسم قشنگش وضو

آب می ریزی رو صورت

دست می کشی با دقت

از پیشونی تا چونه

شسته میشه به سرعت

نوبت رسید به دستا

رو دست راست ابتدا

از روی آرنج بریز 

به سمت پایین بیا

تا سر انگشت بشور

دست چپم همین جور

خدای خوب و دانا

این طوری داده دستور

وقتی رسید با آخر

حالا با یک دست تر

قبل از، مسح پاها -

باید کشید مسح سر

می شوییم ما دست و رو

با آب می گیریم وضو

تمیز و پاکیزه باش

می ریم سر جانماز

 

شعر کودکانه درباره وضو,شعر وضو برای کودکان

 

پسر های امام علی (ع)

رد می شدند از لب رود

آنها دیدند که پیر مرد

آب می پاشد به دست ورو

هردو تا گفتند (بابا جان)

وضو می گیریم ما دو تا

ببین کدام درست تر است

شما بشو داور ما

وضویشان را دید وگفت:

چه عالی بود کار شما!

چه قدر قشنگ یادم دادید!

هزار ما شالا بچه ها

 

شعر کودکانه درباره وضو,شعر وضو برای کودکان

 

با نام خدا، می گیرم وضو

نیت می کنم، از برای او

دست و پاهایم، صورت و مویم

می کنم تمیز، پیش از وضویم

گردی صورت، الان می شویم

بالا به پایین، از زیر مویم

اکنون کار ما، شستن دستهاست

اول، کدام دست؟ اول، دست راست

از روی آرنج، تا سر انگشت

می شویم با آب، یک مشت و دو مشت

مثل دست راست، دست چپم را

بالا به پایین، می شویم حالا

می کشم یک بار، مسح سرم را

بر جلوی سر، دست ترم را

بعد از مسح سر، مسح هر دو پاست

اما به ترتیب، اول، پای راست

جای مسح پا، انگشت تا مچ است 

پایین تا بالا، می کشم با دست

وقت مسح پاست، می کشم حالا

روی پای راست، دست راستم را

اکنون می کشم، دست چپم را

روی پای چپ، پایین به بالا

آماده هستم، برای نماز

با یاد خدا، می کنم آغاز

 

شعر کودکانه درباره وضو,شعر وضو برای کودکان

 

کودک خوب وخنده رو 

بیا جلو کنار من

رسیده نوبت وضو

نگاه بکن به کار من

اول با مشت دست راست

آب رابریز بالای رو

تمام صورتت را خوب

از بالا تا پایین بشو

حالا با مشت دست چپ

آب رو آرنج راست بریز

تا نوک انگشت های آن

دست رابکش خوب وتمیز

حالا با مشت دست راست

آب رو آرنج چپ بریز

تا نوک انگشت های آن

دست را بکش خوب و تمیز

حالا آهسته دست راست

قرار بده روی سرت

کمی بکش سمت پایین

تا تر شود موی سرت

آهسته دست راست را باز

بذار رو پای راست حالا

از سر انگشت های آن

مسح می کنی تا مچ پا

آهسته دست چپ را هم

بذار روی پای چپ شما

از سر انگشت های خود

مسح  می کنی تا مچ پا

حالا شدی شبیه گل

ناز وقشنگ وبا صفا

پس از وضو  وقت چیه ؟

وقت عبادت خدا

عطر اذان پچیده است

وقت خوش نماز شده

پنجره های آسمان 

مثل همیشه باز شده

 

گردآوری: بخش کودکان بیتوته

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------