تازه های سرگرمی کودکان

کشیدن نقاشی قورباغه ,آموزش کشیدن نقاشی قورباغه ,آموزش تصویری نقاشی قورباغه برای کودکان

آموزش کشیدن نقاشی قورباغه

کشیدن نقاشی قورباغه آموزش تصویری نقاشی قورباغه برای کودکان در این بخش آموزش کشیدن قورباغه را به…

آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده با کاغذقورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

ساخت قورباغه جهنده

 

اوریگامی قورباغه با قابلیت پرش

اریگامی می تواند یک فعالیت سرگرم کننده برای افراد در هر سنی باشد. ساخت این قورباغه پرشی ساده می باشد و می تواند ساعت ها سرگرمی ایجاد کند. استحکام کاغذ باعث می شود تا قورباغه نسبت به این که قورباغه را از کاغذ معمولی درست کنید جهش بالاتر و دوام بیشتری داشته باشد.

این دستورالعمل های ساده به شما نشان می دهد که چگونه یک اریگامی قورباغه با قابلیت پریدن را درست کنید. اگر قورباغه را فشار دهید ، می تواند خیلی دور بپرد.

در ادامه ما دو روش ساخت  ساخت قورباغه جهنده با کاغذ را آماده کرده ایم :

 

روش اول : 

برای انجام این روش به یک کاغذ مربع شکل نیاز دارید.

 

مرحله 1) با یک ورق کاغذ مربع شکل که سمت سفید آن به سمت بالا است شروع کنید. آنرا از وسط تا بزنید و باز کنید.

 

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

آموزش ساخت قورباغه جهنده با کاغذ

 

مرحله 2) کاغذ را به صورت عمودی از وسط تا کنید.

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

ساخت کاردستی قورباغه جهنده با کاغذ

 

مرحله 3) دوباره کاغذ را به صورت عمودی از وسط تا کنید و سپس آن را باز کنید. در مراحل بعدی از این چین و چروک به عنوان راهنما استفاده خواهید کرد.

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

ساخت اوریگامی قورباغه جهنده

 

مرحله 4) کاغذ را در امتداد خط نقطه چین به سمت پایین تا کنید.

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

اوریگامی قورباغه با قابلیت پرش

 

مرحله 5) این تا را به خوبی خط بزنید و سپس آن را باز کنید.

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

کاردستی قورباغه متحرک

 

مرحله 6) کاغذ را در امتداد خط نقطه چین به سمت پایین تا کنید.

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

ساخت قورباغه جهنده

 

مرحله 7) این تا را به خوبی خط بزنید و سپس آن را باز کنید.

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

ساخت قورباغه جهنده با کاغذ

 

مرحله 8) کاغذ را برگردانید.

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

 

مرحله 9) کاغذ را در امتداد خط افقی نقطه چین تا کنید.

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

آموزش ساخت قورباغه جهنده با کاغذ

 

مرحله 10) این تا را به خوبی خط بزنید و سپس آن را باز کنید.

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

ساخت کاردستی قورباغه جهنده با کاغذ

 

مرحله 11) کاغذ را برگردانید به همان سمت قبلی.

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

 

مرحله 12) کاغذ را در امتداد چین های موجود به داخل فشار دهید . 

 

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

ساخت کاردستی قورباغه جهنده با کاغذ

 

مرحله 13) باید شبیه شکل زیر شود.

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

 اوریگامی قورباغه جهنده

 

مرحله 14) قسمت پایین کاغذ را در امتداد خط نقطه چین تا بزنید.

 

 قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

اوریگامی قورباغه با قابلیت پرش

 

مرحله 15) سمت چپ کاغذ را به سمت مرکز و در امتداد خط نقطه چین تا بزنید. آن مثلث بالایی را تا نکنید. کاغذ پشت آن جمع خواهد رفت.

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

کاردستی قورباغه متحرک

 

مرحله 16) سمت راست کاغذ را به سمت مرکز و در امتداد خط نقطه چین تا بزنید. باز هم مثلث بالایی را جمع نکنید اما کاغذ را در پشت آن فرو کنید.

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

کاردستی قورباغه متحرک

 

مرحله 17) قسمت پایین کاغذ را در امتداد خط نقطه چین تا بزنید.

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

اوریگامی قورباغه با قابلیت پرش

 

مرحله 18) کاغذ را در امتداد خط نقطه چین به سمت پایین تا کنید.

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

ساخت قورباغه جهنده

 

مرحله 19) این تا را به خوبی خط بزنید و سپس آن را باز کنید.

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

 ساخت قورباغه جهنده با کاغذ

 

مرحله 20) کاغذ را در امتداد خط نقطه چین به سمت پایین تا کنید.

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

 

مرحله 21) این تا را به خوبی خط بزنید و سپس آن را باز کنید.

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

آموزش ساخت قورباغه جهنده با کاغذ

 

مرحله 22) دو لبه کاغذ را از داخل هر دو طرف بیرون بکشید. درست مثل ساخت قایق .

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

ساخت قورباغه جهنده با کاغذ

 

مرحله 23) دو لبه کاغذ را از دو طرف در امتداد خطوط نقطه چین تا بزنید.

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

کاردستی قورباغه متحرک

 

مرحله 24) قسمت بالای سمت راست کاغذ را در امتداد خط نقطه چین تا بزنید. این باعث می شود یکی از پاهای جلوی قورباغه ایجاد شود. نگران زاویه چین خوردن نباشید. تا زمانی که شکلی مانند آنچه در مرحله بعدی می بینید بدست آورید ، خوب است.

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

ساخت قورباغه جهنده

 

مرحله 25) قسمت سمت چپ کاغذ را در امتداد خط نقطه چین تا بزنید تا پایه جلویی دیگر ایجاد شود. باید با پای دیگر مرحله قبلی مطابقت داشته باشد.

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

قورباغه جهنده

 

مرحله 26) قسمت پایین سمت راست کاغذ را در امتداد خط نقطه چین تا بزنید. با این کار یکی از پایه های عقب شکل می گیرد. همچنین در مرحله بعدی لازم نیست که این چین کاملاً مطابق با نمودارها باشد.

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

 

مرحله 27) قسمت پایین سمت چپ کاغذ را در امتداد خط نقطه چین تا بزنید تا پایه عقب دیگر شکل بگیرد.

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

آموزش ساخت قورباغه جهنده با کاغذ

 

مرحله 28) کل مدل را در امتداد خط نقطه چین تا بزنید.

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

اوریگامی قورباغه با قابلیت پرش

 

مرحله 29) قسمت بالای مدل را در امتداد خط نقطه چین به سمت پایین تا کنید.

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

کاردستی قورباغه متحرک

 

مرحله 30) کل مدل را برگردانید.

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

 ساخت قورباغه جهنده

 

اوریگامی قورباغه جهنده کامل شده است.

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

قورباغه جهنده

 

به عقب فشار دهید تا پرش شود!

اگر چینهای پشت آن را فشار دهید ، می توانید آن را بپرید!

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

آموزش ساخت قورباغه جهنده با کاغذ

 

روش دوم

در این روش از یک کاغذ 3*5 استفاده کنید. گوشه بالا سمت راست کاغذ را به صورت مورب (پایین و چپ) تا کنید تا قسمت بالای کارت به سمت چپ برسد. کاغذ را باز کنید.

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

ساخت کاردستی قورباغه جهنده با کاغذ

 

 گوشه سمت چپ و بالای کاغذ را به صورت مورب (پایین و راست) تا کنید تا بالای کارت به سمت راست برسد.

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

ساخت اوریگامی قورباغه جهنده

 

 کاغذ را باز کنید. همانطور که در شکل نشان داده شده است ، در قسمت بالای کاغذ به شکل X شکل در می آید.

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

کاردستی قورباغه متحرک

 

 لبه های سمت راست و چپ کاغذ را بین انگشت شست و اشاره در نقطه میانی مثلث ها بگیرید و دو طرف آن را به سمت داخل تا کنید.

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

الگوریتم قورباغه جهنده

 

 همانطور که قسمت بالای کاغذ به داخل تا می خورد ، آن را به قسمت پایین فشار دهید . کاغذ باید شبیه یک خانه باشد (شکل را ببینید).

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

 

 گوشه سمت راست مثلث ایجاد شده را بگیرید و "لبه" را به سمت بالا تا گوشه بالای مثلث جمع کنید.

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

ساخت اوریگامی قورباغه جهنده

 

 "لبه" سمت چپ را به سمت بالا و گوشه بالای مثلث را نیز تا کنید .

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

ساخت قورباغه جهنده با کاغذ

 

 لبه سمت راست "خانه" را به وسط تا کنید تا لبه راست با خط مرکز عمودی مطابقت داشته باشد.

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

ساخت اوریگامی قورباغه جهنده

 

 لبه سمت چپ "خانه" را به وسط تا کنید تا لبه سمت چپ با خط مرکز عمودی مطابقت داشته باشد.

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

قورباغه جهنده

 

 پایین کارت را تا کنید تا به قسمت بالایی برسد و سپس دوباره برگردید تا تای جدید را در پایین ببینید.

 

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

 

 قورباغه را برگردانید ؛ باید کمی باز شود.

  

قورباغه جهنده, الگوریتم قورباغه جهنده, آموزش تصویری ساخت قورباغه جهنده

آموزش ساخت قورباغه جهنده

 

گردآوری:بخش کودکان بیتوته 

 

کالا ها و خدمات منتخب

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

   X سفر و گردش,آژانس مسافرتی ، تور ها و جاذبه های گردشگری

   Makan Inc.| All Rights Reserved - © 2013 - 2023