12 تصویر با جزئیات پنهان برای تست بینایی شمامعما با جواب, معمای تصویری با جواب

معما با جواب

 

معماها و چالش های بصری همیشه توجه مردم را به خود جلب کرده است. برای حل معمول ترین معماها ، ما باید به جای دلیل از تخیل استفاده کنیم ، به همین دلیل آنها یک تمرین خوب برای ذهن افراد در هر سنی هستند.

 

به تصاویر زیر دقت کنید و سعی کنید آنچه را که درون آنها پنهان است کشف کنید.

 

تست هوش شماره 1 )

چند موش را مشاهده می کنید؟

 

معما با جواب, معمای تصویری با جواب

معمای تصویری 

 

تست هوش شماره 2 )

آیا می توانید سگ دوم را در این تصویر مشاهده کنید؟

 

معما با جواب, معمای تصویری با جواب

معما با جواب 

 

تست هوش شماره 3 )

2 مهمان او کجا هستند؟

 

معما با جواب, معمای تصویری با جواب

تست هوش با جواب 

 

تست هوش شماره 4 )

آیا می توانید 3 چهره پنهان را پیدا کنید؟

 

معما با جواب, معمای تصویری با جواب

معما با جواب

 

تست هوش شماره 5 )

آیا می توانید یک زن را در این تصویر پیدا کنید؟

 

معما با جواب, معمای تصویری با جواب

معمای تصویری با جواب

 

تست هوش شماره 6 )

آیا می توانید حیوان پنهان در تصویر را پیدا کنید؟

 

معما با جواب, معمای تصویری با جواب

تست هوش تصویری

 

تست هوش شماره 7 )

آیا می توانید چهره یک مرد را پیدا کنید؟

 

معما با جواب, معمای تصویری با جواب

معمای بینایی

 

تست هوش شماره 8 )

می توانید نمایه پنهان را پیدا کنید؟

 

معما با جواب, معمای تصویری با جواب

معما با جواب

 

تست هوش شماره 9 )

آیا می توانید گربه را پیدا کنید؟

 

معما با جواب, معمای تصویری با جواب

تست هوش با جواب

 

تست هوش شماره 10 )

خرگوش کجاست؟

 

معما با جواب, معمای تصویری با جواب

معما و تست هوش

 

تست هوش شماره 11 )

آیا می توانید 2 حیوان پنهان را پیدا کنید؟

 

معما با جواب, معمای تصویری با جواب

معما با جواب

 

تست هوش شماره 12 )

چهره پنهان کجاست؟

 

معما با جواب, معمای تصویری با جواب

 تست هوش تصویری

 

◊♦◊

◊♦

◊♦

◊♦

◊♦

◊♦

◊♦

◊♦

◊♦

◊♦

◊♦

◊♦

◊♦

◊♦

◊♦

 

پاسخ تست هوش :

تست هوش شماره 1 )

 

معما با جواب, معمای تصویری با جواب

معما با جواب

 

تست هوش شماره 2 )

 

معما با جواب, معمای تصویری با جواب

تست هوش با جواب

 

تست هوش شماره 3 )

 

معما با جواب, معمای تصویری با جواب

معما با جواب

 

تست هوش شماره 4 )

 

معما با جواب, معمای تصویری با جواب

معما و تست هوش

 

تست هوش شماره 5 )

 

معما با جواب, معمای تصویری با جواب

معما

 

تست هوش شماره 6 )

 

معما با جواب, معمای تصویری با جواب

معما با جواب

 

تست هوش شماره 7 )

 

معما با جواب, معمای تصویری با جواب

 معمای تصویری با جواب

 

تست هوش شماره 8 )

 

معما با جواب, معمای تصویری با جواب

 معما و تست هوش

 

تست هوش شماره 9 )

 

معما با جواب, معمای تصویری با جواب

تست هوش تصویری

 

تست هوش شماره 10 )

 

معما با جواب, معمای تصویری با جواب

پاسخ تست هوش

 

تست هوش شماره 11 )

 

معما با جواب, معمای تصویری با جواب

 معمای تصویری با جواب

 

تست هوش شماره 12 )

 

معما با جواب, معمای تصویری با جواب

تست هوش با جواب

 

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته 

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------