تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ -20 آبانيزدگرد يکم، شاه ساساني ايران كه در سال 399 ميلادي به سلطنت رسيده بود پس از دريافت درخواست دولت روم مبني بر دادن آزادي انجام آيين هاي ديني به مسيحيان قلمرو ايران، برغم مخالفت موبدان زرتشتي با اين درخواست موافقت كرده بود.


1314ش:دكتر شاخت اقتصاددان و ناسيوناليست بنام آلماني براي دادن نظر جهت بهبود اوضاع اقتصادي ايران بيستم آبان 1314 (11نوامبر 1935) وارد تهران شد و با مقامات دولتی از جمله رضاشاه پهلوی ملاقات كرد كه روزنامه هاي لندن از آن ابراز ناخرسندي كردند. از زمان ديدار شاخت از ايران بود كه انگليسي ها يقين حاصل كردند كه رضاشاه در جستجوي مفرّي است تا نفود و مداخله آنان در امور ايران را به حد اقل برساند. دکتر شاخت پس از جنگ جهاني دوم هم از ايران ديدن کرد. شاخت بعدا طرح «اقتصاد ايران، بدون نفت» را تهيه كرد که دکتر مصدق درصدد پیاده کردنش بود که کودتای 28 امرداد روی داد و ....

«شاخت» در پايان جنگ دوم جهاني به اتهام كمك به ناسيوناليسم افراطي آلمان و تقويت آن و نيز دادن خط به هيتلر دستگير و محاكمه شد، ولي مجازات نشد. بازپرس انگليسي ضمن تحقيق و باز جويي از او، درباره ديدارش از تهران و احساس رضاشاه نسبت به دولت نازي آلمان هم از او سئوال كرده بود که پرسش و پاسخ در آرشیو مربوط محفوظ است. «شاخت» گفته بود که همانند سایر ناسیونالیست های آلمانی به ایرانیان علاقه مند بوده است.


1336ش:بيستم آبان سال 1336 خورشيدي (11 نوامبر 1957) شوراي وزيران دولت وقت ايران با آوردن شواهد از تاريخ و اسناد ديگر، بحرين را استان 14 ايران اعلام داشت كه دولت انگلستان به اين اقدام اعتراض كرد. در پي اين اقدام، بسياري از مردم و جمعيتها پيامهاي حمايت از دولت فرستادند و در نقاط مختلف كشور چند مدرسه و خيابان به «بحرين» تبديل نام داده شدند.

اختلاف نظر ايران و انگلستان در اين زمينه تا سال 1346 هم ادامه داشت كه دو سال بعد از اين، شاه در جريان سفر خود به هند در مصاحبه اي به طور غير مترقبه نسبت به دعاوي ايران بر بحرين عقب نشيني نشان داد و ... و در افواه شنيده مي شد كه شاه به خواست آمريكا (که براي بحرين برنامه دارد) چنين كرده است. اين عمل شاه اشتباه ديگري را در تاريخ او برجاي گذارده است. بحرين كه دهها سال تحت الحمايه انگلستان بود سالهاست كه محل توقف و رفت و آمد نيروهاي نظامي آمريكا در خليج فارس شده است.


1387ش:مطلب زير در صفحه دوم روزنامه كيهان در شماره 21 آبان 1387 (11 نوامبر 2008) اين روزنامه تحت عنوان «خبر ويژه (اصطلاحا: اينوستيگيتيو)» منتشر شده بود كه نقل مي شود تا در تاريخ معاصر وطن بماند. اگر بعدا، اين روزنامه درباره اين خبر توضيح ديگري منتشر كند، آن را هم اضافه مي كنيم:

«... سال 1382مردم شيراز شاهد آن بودند كه باغي زيبا به مساحت يك هكتار در خيابان قصرالدشت به مجتمعي مسكوني بدل شد. مردم با شگفتي مي پرسيدند كه اين باغ سرسبز بر چه مبنايي به مجتمع مسكوني تبديل شده است؟، اما (ديري نپاييد كه) راز اين معما گشوده شد و مقامهايي در آن سكنا گزيدند كه خود مسئولان اصلي حفاظت از شهر و نگهداري باغها بودند. بعدا معلوم شد كه اين باغ متعلق به ستاد اجرائي بوده كه سازمان همياري شهرداري ها آن را به صورت اقساط طويل المدت خريداري و از كميسيون ماده پنج تقاضاي تغيير كاربري مي كند. از پنج عضو اين كميسيون حداقل چهار نفر از كساني بودند كه امروزه خود از شركاي اين مجتمع هستند!.

اين وضعيت مورد اعتراض شهردار وقت منطقه واقع مي شود و در نامه اي (در سال 1382) به شهرداري شيراز مي نويسد: نظر به اينكه در منطقه يك (يك شيراز) بيشتر املاك داراي ضابطه باغ و فضاي سبز هستند (اين مجتمع سازي) براي شماري از مالكين اينگونه املاك ايجاد شبهه كرده و متقاضي مجوز مشابه شده اند. لذا، با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري جهت رفع هرگونه شبهه تبعيض، مراتب مطرح تا براي ساير املاك داراي شرايط و ضوابط مشابه تعيين تكليف شود.

در مرداد 1384 و با روي كار آمدن دولت اصولگرا و احساس نگراني از احتمال تعقيب و رسيدگي و ... با عجله هرچه تمام تر اين ملك در مدتي بسيار كوتاه از ستاد اجرايي به سازمان همياري شهرداري ها و از اين سازمان به 56 مدير عالي رتبه استان (فارس) منتقل مي شود كه البته فرآيند قانوني فروش ملك جاي تفحص دارد.

در ميان اين مديران؛ يكي از مقامات قضائي و حقوقي، يكي از سران اصلاحات كه در رسانه ها هم حضور دارد، 9 مقام وقت در استانداري و فرمانداري، سه مقام بالا در شهرداري، سي و شش مديركل و چند ذي نفوذ ديگر حضور دارند. يكي دو تن از اين افراد بعدا با اتهام فساد از مقام خود عزل شدند. برخي نيز داوطلب نمايندگي مجلس بودند كه رد صلاحيت شدند و بسياري از آنها با پايان دوره دولت دوم خرداد مقامات خود را از دست دادند و تنها شماري اندك از آنان همچنان بر مسند خود باقي هستند، و پرسش مردم شيراز از مسئولين اين است:

1- مجوز تبديل اين باغ به مجتمع مسكوني براي اين مديران بر چه مبنائي صورت گرفته و آيا مالكين باغ هاي مشابه مي توانسته اند به تغيير كاربري اقدام كنند؟.

2- آيا اين مديران هزينه تغيير كاربري را پرداخت كرده اند؟.

3- شوراي شهر (قبلي و فعلي) براي استيفاي حقوق مردم شهر، تاكنون چه اقدامي انجام داده اند؟.».


2008م:دهم نوامبر 2008 و در زادروز مجله «رولينگ ستون Rolling Stone» و 41 ساله شدن آن اعلام شد كه روزنامه صد ساله و معروف مانيتور (كريسچن ساينس مانيتور) از آوريل 2009 (فروردين ماه 1388) به انتشار چاپي خود پايان خواهد داد و از آن پس به صورت آنلاين و نيز يك مجله هفتگي درخواهد آمد. تا نوامبر 2008 تيراژ صدها هزار نسخه اي مانيتور، درپي قرارگرفتن اخبار خبرگزاري ها در اينترنت و يا ارسال «اخبار شخصي شده» با اي ـ ميل به افراد تا يك پنجم سابق پايين آمده بود. اين وضعيت، همه روزنامه هايي را كه در هماهنگ ساختن خود با پديده تازه غفلت كرده باشند تهديد مي کند. در طول سال 2008 شمار زيادي از روزنامه ها به چاپ خود پايان داده و آنلاين و يا مجله شده اند و يا اينكه از صفحاتشان كاسته و تعديل نيرو كرده اند از جمله لس آنجلس تايمز. مخاطبان عصر اينترنت از روزنامه انتظار تحليل، تفسير، فيچر، مطالب حاشيه اي، كاريكاتور، تصوير و خبر اينوستيگيتيو دارند، نه خبر مطلق و نقل از خبرگزاريها كه قبلا در دسترس آنان قرار مي گيرد. برغم روزنامه ها، تيراژ مجله ها سه برابر شده است و براي مثال: تيراژ «رولينگ ستون» با اينكه سياسي نويس است تا نومبر 2008 از دو ميليون به سه ميليون نسخه افزايش يافته بود.

 

رولينگ ستون

 

1831م:«نات ترنر Nut Turner» رهبر نخستين قيام بردگان سياهپوست آمريكا بر ضد اربابان سفيد پوست خود يازدهم نوامبر 1831 در ساوت همتون (ويرجينيا) اعدام شد. وي كه يك سياهپوست باسواد از ميان بردگان منطقه ويرجينيا بود دهم آگوست آن سال بر ضد بردگي بپاخاسته بود كه در اندك مدتي دهها برده سياهپوست به وي پيوستند و اين گروه ظرف 11 روز (تا 21 آگوست) 56 سپيدپوست و عمدتا ارباب مزرعه و برده داران را كشتند. «ترنر» مي گفت كه رسالت دارد سياهپوستان را از زنجير بردگي رها سازد و براي رسيدن به اين هدف هراقدامي مشروع است. سپيدپوستان دو هزار مرد مسلح بسيج كردند و با كمك نيروهاي دولتي به جنگ اين گروه رفتند و در اين ميان به هر سياهپوستي هم كه ظنين شدند او را كشتند و سرانجام قيام سياهپوستان با قتل بسياري از آنان سركوب شد، ولي «نات ترنر» در آخرين لحظه موفق به فرار شد و در طول اختفا كتابي تحت عنوان «كارهاي ترنر» نوشت و به دست يكي از همرزمانش سپرد كه بعدا در مريلند به چاپ رسيد و موجود است.

از محتواي كتاب كه تا به امروز تازگي خود را همچنان حفظ كرده است چنين بر مي آيد كه اروپائيان به آن سرزمين (آمريكا) آمدند، بوميان (سرخپوستان) را با هدف تملك اراضي پدري شان نابود كردند، براي آباد كردن اين اراضي و خشكاندن بركه ها سياهپوستان را همانند وحوش در آفريقا شكار كردند و به اينجا آوردند و فروختند و به بردگي كشاندند، سپس دسته ـ دسته اروپا را ترك و به اوطان خود و قبور نياكانشان پشت كردند و به اين سوي آبها (آمريكا) آمدند و چون زمين مفت و برده فراوان يافتند؛ بدون شرم از عمل خود با ما چنين رفتاري دارند و .... ارباب من نام مرا «نات» گذارد كه مفهومش را مي دانيد (ديوانه) و اسم خانوادگي من همانند ساير بردگان سياه از اسم ارباب گرفته شده تا هنگام معامله و فروش من مشكل وجود نداشته باشد. «نات» چندي بعد دستگير و يازدهم نوامبر 1831 به دار آويخته شد. درست 177 سال بعد (دهم نوامبر 2008) باراک اوباما آفريقايي - آمريکايي به عنوان رئيس جمهور منتخب آمريکا با زن خود از کاخ سفيد واشنگتن که بعدا محل سکونت و دفتر کار او شد ديدن و با جورج بوش رئيس جمهور وقت مذاکره کرد. اوباما از نسل سياهاني نيست که به صورت برده به خاک آمريکا منتقل شده بودند. پدر وي يک دانشجوي کنيايي در هاوايي بود که با يک زن سپیدپوست آمريکايي ازدواج کرد و اوباما محصول اين ازدواج بوده است.

 

تصوير Nut Turner


1918م:ساعت يازده بامداد 11 ماه يازدهم ميلادي(نوامبر) سال 1918با امضاي قرارداد آتش بس و اعتراف به شكست از سوي آلمان، جنگ جهاني اول كه بيش از پنج ميليون و پانصد هزار نظامي و شش ميليون غير نظامي كشته داشت پايان يافت و آتش تفنگها خاموش شد. ولي همه گيري آنفلوآنزاي متعاقب آن كه سربازان بازگشتي از جبهه ها ويروس آن را باخود به شهرهايشان برده بودند بيش از 20 ميليون انسان را از ميان برد. قرارداد آتش بس در يك واگن راه آهن در «كوم پي ان» واقع در شمال فرانسه امضا شد. در فوريه سال 888 در همين محل پادشاه فرانكها تاجگذاري كرده بود و در 22 ژوئن 1940 هيتلر در همين محل دولت فرانسه را مجبور به امضاي قرارداد تسليم كرد تا عمل امضاي قرارداد 11 نوامبر 1918 جبران شود.

دليل كم بودن تلفات جنگ جهاني اول نسبت به جنگ جهاني دوم، پيشرفته نبودن جنگ افزارها و ضعف قدرت تخريبي آنها بود. جنگ جهاني اول را مورخان «جنگ اروپاييان»، «جنگ بزرگ» و ... عنوان داده اند. اين جنگ نقشه جغرافيايي خاورميانه و اروپاي مركزي و جنوبي را تغيير و به عمر دو امپراتوري قديمي اتريش و عثماني پايان داد (که به صورت جمهوري ترکيه و جمهوري اتريش درآمدند) و امپراتوري روسيه را به صورت كشور شوراها در آورد با نظام مارکسیستی. انگلیسی ها که از چند دهه پیش از جنگ جهانی اول نقشه تصرف جزیرة العرب را در سر داشتند و در طول جنگ در بین النهرین (عراق امروز) با عثمانی وارد جنگ شده بودند به هدف خود رسیدند؛ لبنان و سوریه را به فرانسه و قسمت های دیگر جهان عرب را خود تصاحب کردند و در این ناحیه به ایجاد چند کشور تازه دست زدند ازجمله عراق (مرکب از گروههای نژادی و مذهبی گوناگون)، اردن، کویت و امارات دیگر و کمک کردند تا کشور سعودی به وجود آید و فکر ایجاد اسرائیل را در سرزمین فلسطین تایید کردند و .... خطوط مرزی که انگلیسی ها در این منطقه ترسیم کرده اند همانند خطوط مرز غربی و جنوب غربی هندوستان وقت (امروزه؛ پاکستان) با افغانستان و ایران که قبلا تعیین کرده بودند مسئله سازند.

 

يكي از آخرين صحنه ها جنگ جهاني اول در اروپا


2004م:يازدهم نوامبر 2004 ياسر عرفات رئيس سازمان آزادي فلسطين (PLO) در 75 سالگي در يك بيمارستان پاريس درگذشت. وي 12 روز پيش از آن با هواپيما و از طريق اردن به پاريس منتقل شده بود تا درمان شود. تا چند ماه درباره علت درگذشت عرفات ترديد و شايعه وجود داشت.

محمد عبدالرئوف عرفات الحسيني (ياسر عرفات) در سال 1929 از يك پدر و مادر فلسطيني در قاهره به دنيا آمده بود و از 17 سالگي وارد دنياي مبارزه شده بود. مادرش اورا با كنيه «ابوعمّار» صدا مي كرد. وي در دهه ششم قرن 20 سازمان فتح را براي مبارزه مسلحانه تا رسيدن به هدف تاسيس كرد و حدود 40 سال رياست سازمان آزادي فلسطين را برعهده داشت. با اينكه با ميانجيگري آمريكا به توافق هايي با دولت اسرائيل رسيده بود به هدف خود نرسيد و مسئله فلسطين لاينحل باقي ماند.

 

عرفات در آخرين روز زندگي در فلسطين و نيز هنگام انتقال به هلي كوپتر جهت رفتن به فرودگاه و از آنجا به فرانسه

 

2008م:به گزارش «ريان اونس Ryan Owens» گزارشگر شبكه تلويزيوني «اي. بي. سي» آمريكا که در اين روز از ماه نوامبر 2008 پخش شد، درپي اعلام نتايج انتخابات عمومي آمريكا در چهارم نوامبر 2008 توجه مردم اين كشور به خريد اسلحه شخصي ناگهان چند برابر شده و مراجعه آنان به فروشگاههاي مربوط به صورت «هجوم» درآمده كه قبلا سابقه نداشت و اين درحالي است كه آمريكاييان به سبب بحران مالي و افزايش قيمتها در خريدهاي خود امساك مي كنند.

«ريان اونس» در گزارش مصوّر خود افزوده است كه خريد اسلحه شخصي از پنجم نوامبر به اين سوي، ركورد شكسته و براي مثال: «دوين اروين Dewayne Irwin» مدير يك فروشگاه اسلحه در شهر دالاس گفته است كه در اين چند روز، هر روز بيش از يكصد هزار دلار اسلحه و مهمات فروخته است ازجمله كالاشنيكوف، اوزي و ام ـ 16. مثل اينكه اين انتخابات ناگهان مردم را بيدار كرده است. اروين افزوده است: فروش بقدري زياد است كه كالاشنيكوف ناياب شده و كامپيوتر او نشان مي دهد كه انبار ساير فروشگاهها هم از اين تفنگ مطلوب خالي شده است.

طبق گزارش «ريان اونس»، در ايالت كلرادو در اين چند روز هر روز بيش از هزار و پانصد نفر كه قبلا اسلحه نداشتند داراي تفنگ شخصي شده اند.

قانون اساسي آمريكا، اتباع اين كشور را مجاز به حمل اسلحه كرده است. كشتارهاي نژادي از دهه 1860 تا دهه 1960 عمدتا نتيجه همين مسلح بودن مردم خوانده شده است. به موازات افزايش خريد اسلحه شخصي، سفارش براي تجهيز منازل به سيكيوريتي سيستم (در ايران، اصطلاحا دزدگير) رو به افزايش گذارده است. در آمريكا اين دستگاهها به صاحب خانه، موسسه نصب سيستم و پليس محل همزمان «بيدارباش» مي دهند تا اقدام كنند.

 

منظره يک فروشگاه اسلحه در شهر دالاس

 

2008م:مجله ميليون تيراژي «Parade» در شماره نهم نوامبر 2008 خود، ميزان پولي را كه دولت آمريكا تا آن تاريخ با پرداخت بهره از كشورهاي ديگر قرض گرفته گزارش كرده و منبع خبر خودرا وزارت خزانه داري و فدرال رزرو آمريكا اعلام داشته بود. طبق اين گزارش، پنج منبع رديف اول قرض از اين قرارند: ژاپن 586 ميليارد، چين 541 ميليارد، بانكهاي انگلستان 307 ميليارد، كشورهاي نفتي (قطعا سعودي، كويت و امارات) 180 ميليارد و بانكهاي آف شور در كارائيب (پس انداز ثروتمندان جهان) 148 ميليارد دلار.

دولت آمريكا بعدا از چين تقاضاي پانصد ميليارد دلار وام ديگر كرده بود. عمليات نظامي در عراق و افغانستان و خريدهاي نظامي ديگر و نيز كاهش ماليات بر كپيتال گين (تفاوت ارزش خريد و فروش مستغلات و سهام = سود سرمايه گذاري)، دولت آمريكا را در هفت سال پس از آغاز عمليات نظامي در افغانستان مقروض ساخته و در دو ماه آخر سال 2008 و نيز در طول سال 2009 کمک هاي اين دولت به بانکها و موسسات مالي و صنايع اتومبيلسازي در حال سقوط و افزايش هزينه هاي دولتي و خريد اتومبيل قراضه هاي مردم بر ميزان اين قروض افزوده و در ماه نوامبر 2009 ارزش برابري دلار را پایین آورده بود.

 

 پنج قرض دهنده رديف اول به آمريكا


1674: مهاجران انگليسي در ماساچوست آمريكا نخستين قانون تعليمات اجباري رايگان را براي خود وضع كردند. به موجب اين قانون كه پس از ايحاد ايالات متحده در سراسر اين فدراسيون عموميت يافته است 5 تا 16 ساله ها زير پوشش قرار مي گيرند. به ابتكار 41 تن از مهاجران كشتي «مي فلاور»، مهاجران ماساچوست يك قانون اساسي داخلي هم براي خود تدوين كرده بودند كه ميان مهاجران آن منطقه عدالت و برابري تامين مي كرد.

1864: ژنرال ويليام شرمن فرمانده بخشي از نيروهاي فدراسيون آمريكا (شمالي ها) در جريان جنگ داخلي اين كشور (جنگ با كنفدراسيون آمريكا ـ جنوبي ها) دستور آتش زدن شهر اتلانتا (شهر كنفدراسيون واقع در ايالت جورجيا) را صادر كرد و كار سوزانيدن شهر بلافاصله آغاز شد و اتلانتا تقريبا از ميان رفت. شرمن كه در 1891 درگذشت پس از بازنشسته شدن از ارتش به امور مختلفي از جمله رياست بانك پرداخته بود.

1885: نخستين موتو سيكلت ساخته شد و به معرض تماشا در امد.

1918: لهستان كه قبلا در كنترل روسيه بود درپايان جنگ جهاني اول، كمونيستي شدن روسيه و شكست آلمان و انحلال امپراتوري اتريش ـ مجارستان اعلام استقلال كرد و يازدهم نوامبر روز ملي لهستان (روز استقلال) است.

1919: (1298 خورشيدي) : نايب حسين كاشي كه سالها امنيت مناطق مركزي كشور و اطراف يزد را برهم زده بود و 18 تن همدستانش اعدام شدند.

1975: آنگولا مستعمره قديمي پرتغال در غرب آفريقا يازدهم نوامبر 1975در پي يك رشته مبارزات مسلحانه خونين استقلال يافت، ولي از روز بعد دچار يك جنگ داخلي خونين تر گرديد كه تا سال 2001 ادامه داشت. سرزمين نفتخيز آنگولا داراي معادن احجار زينتي است و از نظر کشاورزي مستعدترين سرزمين جهان بشمار مي رود.

منبع:iranianshistoryonthisday.com

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------