تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ - 17 اسفند1285ش:در اين روز دراسفند ماه 1285 مردم اصفهان كه از دير زمان بر ضد ظل السلطان والي اين خطه شورش كرده بودند در تلگرافخانه شهر متحصن شدند و اعلام كردند كه تا محمد علي شاه قاجار پاسخ تلگرام آنان را ندهد و ظل سلطان ( مسعود ميرزا ) را عزل نكند تلگرافخانه را ترك نخواهند كرد. اصفهاني ها ظل سلطان را متهم به ظلم و تعدي و رفتار استبدادي كرده بودند.

شورش اصفهاني ها از 16 اسفند ماه شدت يافته بود. محمد علي شاه كه سرگرم تعيين وليعهد و بر گزاري مراسم مربوط بود دادن پاسخ به تلگرام اصفهاني ها را به تاخير انداخته بود . اين تعلل باعث شد گروهي از اصفهاني ها كه به ستوه آمده بودند در كنسولگري انگلستان در آن شهر متحصن شوند . در آن زمان تحصن در سفارتخانه انگلستان در تهران و كنسولگري هاي اين كشور در شهرها تشويق مي شد تا وسيله مداخله هرچه بيشتر انگليسي ها فراهم شود ، مقامات بالاي كشور بيشتر بترسند . از زمان امضاي قرارداد سال 1907 سن پترز بورگ ( تقسيم ايران به مناطق نفوذ ميان روسيه و انگلستان) كار تحصن تشويق بيشتري مي شد و مردم بي خبر ازسياست ، فريب مي خوردند كه اقدام آنان مغاير منافع وطن بود.

سرانجام 25 اسفندماه محمد علي شاه ظل سلطان را از حكومت اصفهان برداشت و بعدا اورا حاكم فارس كرد و شورش اصفهاني ها پايان يافت.

 

مسعود ميرزا ظل السلطان

 

1300ش:در اين روز در سال 1300 قانون تاسيس "شوراي عالي معارف" كه بعدا به شورايعالي فرهنگ تغيير نام داد از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت و اختيار تنظيم و تصويب آيين نامه هاي مدارس و موسسات فرهنگي و هنري، تاسيس مدارس تازه، صدور پروانه نشريات، دادن نشان و مدال فرهنگي و مراقبت و حفاظت از آثار ملي به آن واگذار شد. اين شوراي مهم پس از تاسيس وزارت علوم در دهه 1340و بعدا وزارت فرهنگ و هنر به سه شوراي عالي تقسيم شده بود. مسئله تبعیض در دادن پروانه انتشار نشریه و توقیف و لغو پروانه نشریات از زمانی در ایران آغاز شده است که اختیار شورای عالی معارف (شورای عالی فرهنگ) به هیات نظارت بر مطبوعات داده شده است که جز یک عضو آن (نماینده مدیران جراید) بقیه اعضای سه قوه حکومتی و نماینده حوزه علمیه (تدریس الهیات) هستند. بارها ایراد گرفته شده است که ترکیب این هیات مغایر اصل تفکیک قوا است که ذاتا مطبوعات قوه چهارم یک دمکراسی هستند.

شوراي عالي معارف پيشنهاد دهنده "قانون اساسي معارف" است كه پايه همه آيين نامه هاي فرهنگي و آموزش و پرورش كشور بوده است .

در يكي از مواد «قانون اساسي معارف» ايران تصريح شده است كه «... مدارس ذكور براي پسران و مدارس اناث براي دختران ...» كه مراد از آن منع تاسیس مدرسه مختلط در ايران بوده كه اين ماده از دهه 1340تا سال 1357 عملا رعايت نمي شد. طبق صورتجلسات شوراي آموزش و پرورش تهران (1348 تا 1355) محمود عاطفي نماينده انتخابي مديران مدارس متوسطه در اين شورا بارها به استناد اين ماده، تاسيس مدارس راهنمايي تحصيلي مختلط را غير قانوني خوانده بود كه به آن اعتنا نشده بود.

علي اكبر دهخدا، دكتر امير اعلم، ذكاء الملك فروغي، محمد تدين، مجير شيباني و غلامحسين رهنما از جمله اعضاي نخستين دوره شوراي عالي معارف ایران بودند.

 

1336ش:در پي جلسه مشورتي 27 بهمن ماه 1336 و جلسات 10 ، 17 و 19 اسفند اين سال مركب از شاه و تني چند از رجال وقت و يك بزرگ از ايل بختياري تصميم به طلاق ثريا اسفندياري بختياري دومين زن شاه گرفته شد و اعلاميه مربوط صادر گرديد كه در آن دليل طلاق، فرزنددار نشدن ثريا و نياز به وليعهد براي شاه ذكر شده بود. ثريا از مدتها پيش از آن نزد مادر آلماني خود در این کشور بسر مي برد. طلاق در تهران انجام گرفت و اسناد مربوط در نيمه فروردين 1337 در آلمان به ثريا ابلاغ شد و وي 42 سال بقيه عمر خود را بدون شوهر زندگي كرد تا اینکه در پاريس درگذشت. پس از انجام طلاق طولی نکشید که شاه با فرح دیبا که قبلا یک دانشجوی ایرانی مدارس عالی فرانسه بود ازدواج کرد. شاه پیش از ازدواج با ثریا، بانوی قبلی خود، فوزيه، شاهزاده خانم مصري و مادر دختر بزرگش شهناز را طلاق گفته بود. فوزيه نيز به همان صورت از تهران به قاهره بازگشته بود و در آنجا ماندگار شده بود . علت طلاق او «ناسازگاري هواي تهران!» بيان شده بود.

مطبوعات اروپا در مارس 1958 درباره طلاق غیابی ثریا و اینکه قبلا رضایت وی به طلاق جلب نشده بود مطالب متعدد انتشار داده و نسبت به وجود تبعیض میان زن و شوهر در کشورهای اسلامی و ازجمله ایران و اختیارات شوهر انتقاد کرده بودند که یک مقام ایرانی وقت در پاسخ، آنهارا بی اطلاع از قوانین ملی و مذهبی کشورها خوانده و گفته بود که یک زن با اطلاع از قوانین و رسوم و فرهنگ کشور خود قرارداد نکاح را امضا می کند و اجبار ندارد. در مذهب کاتولیک هم طلاق عملی ممنوعه است و در یک کشور پیرو این ضوابط مذهبی، زن و مرد پس از ازدواج که کشیش مربوط در برابر جمع آنان را برای همه عمر زن و شوهر اعلام می دارد بعدا منطقا نباید بگویند که زندانی مادام العمر یکدیگر شده اند. به علاوه، در ایران همانند کشورهای اسلامی دیگر برای بانوان «مهر» قرارداده شده و واجب النفقه هستند و تاکنون مشاهده نشده است که یک مرد گفته باشد پرداخت مهر (مالی از آن خود به زن که قابل تبدیل به پول باشد و «زن» قبلا مبلغ آن را تعیین و پیشنهاد می کند تا به زوجیت آن مرد درآید) و نیز نفقه کامل (که این دو به آن صورت در کشورهای مسیحی و ... وجود ندارد) تبعیضی نسبت به هر شوهر است و استدلال کند که انسان ـ صرف نظر از جنسبت ـ متساوی الحقوق هستند. زن و مرد در هرکشور، عالما و عامدا قرارداد نکاح را با حضور عاقد و شهود امضا می کنند و در نتیجه اجباری در کار نیست و اگر شرایط و مقررات حاکم بر قرارداد نکاح را قبول نداشته باشد می تواند آن قرارداد را امضاء نکند و .... نفقه کامل (طبق قانون ایران) این است که مرد طبق شئونات خانوادگی زن و حتی اگر در آن فامیل گسترده داشتن کلفت و نوکر و شوفور مرسوم باشد باید آنها را تامین کند و عجز و خودداری از تامین آن به صدور حکم طلاق و نیز مجازات حبس برای مرد منجر می شود و اینها امتیاز زن در ایران و جهان اسلام است.

 

ثريا

 

1875م:تلاشهاي سوسياليستهاي آلمان به ويژه « اوگوست ببل August Bebel» انديشمند آلماني براي ايجاد يك حزب واحد در اين روز در مارس 1875 به نتيجه رسيد و اعلام شد كه در ماه مه( دو ماه بعد ) كنگره سوسياليستهاي المان براي تصويب اساسنامه و مرامنامه حزب واحد تشكيل خواهد شد. تامين وحدت آلمان به ابتکار بيسمارک ، و تسريع صنعتي شدن اين كشور فرصت مناسبي به « ببل » و همفكرانش داده بود تا حزب واحد سوسياليست را تاسيس كنند.

« ببل » از ادغام افكار كارل ماركس و فرديناند لاسال ، ايدئولوژي « سوسيال دمكرات » آلمان را تنظيم كرد كه همچنان باقي مانده و الگوي سوسيال دمكراسي در سراسر جهان شده است.

حزب واحدي كه در مه 1875 در آلمان تحت عنوان سوسيا ليست به وجود آمد مادر همين حزب سوسيال دمكرات امروز است كه حكومت آلمان را به دست دارد.

براي مثال: « ببل » در مرامنامه تازه ( ايدئولوژي) حزب سوسياليست براي رسيدن به آرزوي مالكيت جامعه بر منابع توليد ، عقيده ماركس را كه مبني بر نابودي نظام موجود از طريق انقلاب و سپس ديكتاتوري پرولتاريا ست رها كرد و از عقيده لاسال استفاده كرد كه رسيدن به اين هدف را تدريجي و از طريق اكثريت يافتن سوسياليست ها در پارلمان و وضع قانون و ناراضي نساختن مخالفان اين عقيده با مجاب و قانع كردن آنان بيان داشته است.

« ببل » كه طرح او و همفكرانش در كنگره ماه مه سال 1875 به تصويب رسيد و هنوز به قوت خود باقي است براي آغاز كار خواستار : آزادي انتشار نشريه و قطع هرگونه سانسور ، بازنشستگي همگاني براي سالخوردگان ، مستمري براي از كارافتادگان ، آموزش و پرورش عمومي اجباري و رايگان ، درمان همگاني و رايگان ، تعطيل اجباري يك روز در هفته ، منع كار كردن كودكان و نوجوانان ، منع مشاغل سخت و يا خلاف اخلاق براي بانوان ، تعديل دستمزد و مشاركت كار كنان در درآمد كار گاه ، وصول تنها يك ماليات از مردم و لغو عوارض متعدد موجود ، تعيين مجازات براي اعمال هرگونه تبعيض ، اصلاح نظام قضايي و آسان سازي كار دادرسي و تشكيل هيات هاي متعدد حل اختلاف به جاي بعضي دادگاهها ، تعميم امور رفاهي و تسهيل اعتبارات بانكي براي افراد « خود ــ اشتغال » و .... وقوع دو جنگ در نيمه اول قرن 20 كه آلمان آغازگر هردو بود ، سركوب سوسيال دمكراسي توسط عوامل ناسيونال سوسياليست ( نازي ها ) كه خواهان رقيب نبودند و مشكل وجود دو آلمان ــ يكي كمونيست ــ از جمله دلايل تاخير سوسيال دمكراتهاي آلمان براي رسيدن به هدف نهايي بوده است ، حال آن كه اين ايدئو لوژي در سوئد كه مشكلات كمتري داشته رشد بهتري كرده است.

 

ببل


965م:هشتم مارس سال 965 ميلادي (17 اسفند) المتنبّي (ابو طيب احمد بن حسين) شاعر بزرگ عرب در راه بازگشت از سفر شيراز و ديدار امير عضدالدوله ديلمي به بغداد، در نزديكي اين شهر گرفتار راهزنان شد و به دست آنان به قتل رسيد. وي هنگام مرگ 50 ساله بود.

المتنبّي که در دوران معاصر از اشعارش درکتابهای درسی دانشگاهی رشته ادبیات وسیعا نقل شده است در كوفه به دنيا آمده بود و در جواني از انقلابيون قرمطي (عمدتا شیعه) بود. وي در شام (سوريه بزرگتر) تحصيل كرده بود، ولي علاقه داشت كه ميان اعراب بدوي زندگي كند. در جريان همفكري با انقلابيون قرمطي دستگير و دو سال در زندان بود و گفتن شعر را از زندان آغاز كرد. (براي اطلاع از انديشه و كارهاي قرمطيان به تاريخ طبري رجوع شود).

پس از آزادي از زندان در شام ماند و چون در طنزهايش حاكم دمشق را هجو كرده بود از ترس او به قاهره گريخت و بعدا از آنجا به بغداد رفت. وي علاوه بر قصيده كه سبك شاعران عرب بود غزل هم گفته است كه بدعتي در شعر عرب بشمار مي رود. مولف تاريخ ادبيات جهان از المتنبي به عنوان بزرگترين شاعر كلاسيك عرب نام برده است. ديوان اشعار المتنبي از كتب معروف نظم عربي است.

 

1402م:ايلدرم بايزيد يکم سلطان عثماني كه در جنگ آنكارا در ژوئيه 1402 ميلادي به اسارت اميرتيمور گوركان در آمده بود و تيمور او را در قفس آهنين قرار داده و همانند طوطي همه جا با خود مي برد هشتم مارس 1403 ميلادي در 42 سالگي درگذشت. وي پس از درگذشت پدرش مراد اول سلطان عثماني شده بود.

بايزيد در طول حكومت خود سالونيك را در يونان تصرف كرد ، بلغارها را شكست داد و هشت سال قسطنطنيه (استانبول) را در محاصره داشت، ولي موفق به تصرف آن نشد.

امير تيمور احتمالا قصد جنگ با بايزيد را نداشت. تيمور هنگامي كه در شام (سوريه) سرگرم تاخت و تاز بود براي بايزيد نامه اي فرستاده بود كه بايزيد پاسخي بي ادبانه و سراسر افترا به تيمور نوشته بود و همين امر باعث حمله تيمور به قلمرو او شد و با اين كه نيروهاي تيمور از نظر شمار به مراتب كمتر از نظاميان بايزيد بودند پيروز شدند و بايزيد اسير شد. تيمور به خاطر اهانتي كه در نامه به او كرده بود بايزيد را در قفس آهنين قرار داد و به مجلس بزم خود آورد و زن او را وادار كرد كه در جمع مهمانان برقصد. بايزيد از آن قفس آزاد نشد تا درگذشت. عثماني ها تركمان و تيموريان تاتار (مغول تبار) بودند.

 

بايزيد


1782م:هشتم مارس سالروز قتل عام زننده گروهی از سرخپوستان اهایو به دست میلیشیای پنسیلوی نیای آمریکا به فرماندهی سرهنگ دیوید ویلیامسون در سال 1782 (دوران انقلاب استقلال) است. این بومیان از قبیله Lenape بتازگی به دست میسیون موراویان مسیحی شده بودند، مسلح نبودند و سرگرم زراعت بودند که دستگیر شدند. میلیشیای پنسیلوی نیا به انتقام همراهی قبیله دیگری از سرخپوستان با نیروهای انگلیسی در سرکوب انقلاب استقلال، در روستای «Gnadenhutten» اهایو 28 مرد، 29 زن و 39 کودک لنایی را دستگیر و به درخت بستند و پس از وارد آوردن ضربه پتک به سر آنان پوست جمجمه هایشان را کندند. قبیله لناپ که پیش از مهاجرت اروپاییان، در ساحل شرقی آمریکا (ایالت دلور ) زندگی می کرد پس از ازدست دادن کیلومتر به کیلومتر اراضی آباء اجدادی در طول نزدیک به دو قرن، با ادامه مقاومت تا اهایو (حدود هشتصد کیلومتر) عقب رانده شده بود.

 

1911م:تلاش هاي طولاني بانو «كلارا زتكين» انديشمند سوسياليست آلماني و نماينده وقت پارلمان فدرال اين كشور در هشتم مارس 1911 به ثمر رسيد و «هشتم مارس» هر سال روز جهاني زن اعلام شد و دولت دانمارك به عنوان نخستين كشور آن را برسميت شناخت. برقراري «روز جهاني زن» در شهر كپنهاگ اعلام شده بود.

 

Clara Zetkin


1929م:هشتم مارس 1929 سه آنارشیست در شهر مادرید «ادواردو داتو Eduardo Dato Eiradian» نخست وزیر وقت اسپانیا را پس از خروج از پارلمان، در اتومبیل هدف گلوله قراردادند که 5 روز بعد درگذشت. داتو که 65 ساله بود سه بار نخست وزیر و چندین بار وزیر و نماینده پارلمان اسپانیا بود و یک بار هم به ریاست پارلمان انتخاب شده بود. در سال 1912 به همین صورت، خوزه کانالیاس Jose Canalejas یک نخست وزیر دیگر اسپانیا ترور شده بود. آنارشیست هایی که داتو را گلوله زده بودند وابسته به گروه کاتالان Catalan بودند. آنارشیسم ـ یک پدیده فکری قرن نوزدهم ـ از اداره امور جامعه توسط شوراها و انجمن ها حمایت می کند و دولت را به صورتی که وجود دارد عامل فساد و سود یک دسته و ستم به گروهی دیگر از مردم می داند. برخی از گروههای آنارشیست دولتها را کانون توطئه افراد مشخّص و معدود برای آقایی کردن و استثمار جامعه (توده ها) می خوانند. آنارشیست ها برخلاف سوسیالیستها، در رسیدن به هدف، ترور افراد را ردّ نمی کنند. رسانه ها وقت از آنان به عنوان «هواداران جامعه بدون دولت» یاد می کردند. آنارشیست ها در چند دهه آخر قرن 19 و ابتدای قرن 20 شماری از سران و مقامات ارشدرا در اروپا و آمریکای شمالی کشتند.

 

Eduardo Dato

 

1942م:هشتم مارس 1942 نيروهاي امپراتوري ژاپن تصرف شهر رانگون پایتخت مستعمره اتگليسي برمه (ميانمار) را تكميل و اعلام داشتند كه هدف بعدي آنان آزاد كردن هندوستان از سلطه انگلستان خواهد بود. در همین روز هلندی ها که اندونزی را در استعمار داشتند جزیره بزرگ جاوه را به نیروهای ژاپن تسلیم کردند. برمه (ميانمار) آخرين حد پيشروي ژاپني ها در اين سمت آسيا بود. ژاپن با شعار اخراج اروپائيان استعمارگر از آسيا، به مستعمرات انگلستان، فرانسه، هلند و پرتغال و نيز فيليپين آمريكا حمله ور شده بود.


1950م:هشتم مارس 1950دولت شوروي رسما اعلام داشت كه داراي تعداد قابل ملاحظه اي بمب اتمي است. اين موضوع توسط مارشال شوروي، وروشيلوف، اعلام شده بود. شوروي در سال 1949 نخستين آزمايش اتمي خود را انجام داده بود. از آن پس رقابت برسر ساخت سلاحهاي اتمي و وسائل رساندن آنها به هدف آغاز شد. شوروي نخستين كشور بود كه موشك هدايت شونده دور برد آزمايش كرد و به مدار زمين فرستاد. هشتم مارس همچنين روزي است كه مجلس نمايندگان آمريكا در سال 1983 برغم مخالفت رئيس جمهور وقت اين كشور (رونالد ريگن) طرح «فريز» كردن متقابل توليد سلاحهاي هسته اي آمريكا و شوروي را تصويب كرد.

تا سال 2008، 9 كشور جهان داراي اسلحه اتمي از انواع مختلف بوده اند: آمريكا، روسيه، چين، فرانسه، انگلستان، هند، اسرائيل، پاكستان و كره شمالي.

جمهوري فدرال آفريقاي جنوبي نيز قبلا داراي چند بمب اتمي بود كه آنهارا داوطلبانه از ميان برد. در جهان چندين كشور ديگر هستند كه بر تكنولوژي هسته اي دست يافته و اگر بخواهند، در مدتي كوتاه مي توانند سلاح اتمي داشته باشند. ژاپن، برزيل، آلمان و برخي از اعضاي سابق اتحاد شوروي ازجمله اين كشورها هستند. از اوت 1945 كه آمريكا دو بمب اتمي بر ژاپن فروافكند، سلاح اتمي عامل «فدرت» و در نتيجه يك «آرزوي ملي» شده است و به همين لحاظ و براي جلوگيري از گسترش اين سلاح و بهانه افتادنش به دست اين و آن، قانون كنترل و سازمان جهاني نظارت بر اجراي اين قانون به وجود آمده است و به اين ترتيب سلاح هسته اي در انحصار چند كشور باقي مانده است. هند، پاكستان و كره شمالي برغم وجود اين سازمان سلاح اتمي توليد كرده اند. دولت آمريكا برپايه گزارش هاي سازمانهاي اطلاعاتي خودش كه دولت وقت عراق تلاش پنهاني براي توليد سلاح اتمي دارد در مارس 2003 اين كشور را اشغال نظامي كرد ولي هنوز اثري از چنين فعاليتي به دست نيامده است و ....


# 1817: هشتم مارس 1817 بازار سهام نيويورك (Stock Exchange) با نظم و قاعده ای تازه در اطاقی در ساختمان شماره 44 وال استریت محله منهتن شهر نیویورک آغاز بکار کرد. کار این معاملات در نیویورک از 17 مه 1792 با مشاركت 24 دلال سهام به شکلی محدود و عمدتا به صورت سرپایی آغاز شده بود. با اینکه هنوز هم این معاملات به صورت حضوری (درتالار معاملات) ادامه دارد ولی عمدتا آنلاین و دیجیتالی انجام می شود و نیازی به مراجعه به جایی نیست و کافی است که معامله گر «شماره حساب ویژه» داشته باشد. مرکز معاملات سهام نیویورک (اصطلاحا؛ وال استریت) در سال 2007 با Euronext (اتحادیه بورسهای پنج کشور اروپایی ازجمله Bourse فرانسه و انگلستان) شریک شده است. پس از جنگ جهانی دوم و ابرقدرت شدن آمریکا به دلیل پیروزی در این جنگ که با محاسبات دقیق وارد آن شده بود و اعمال قدرت، معاملات سهام با دلار آمریکا انجام می شود. بحران مالی که از سال 2008 آغاز شده است نشان داد که معاملات در وال استریت و بورسهای ممالک صنعتی طبق قاعده قمار انجام می شود، روی کاغذهای خرید و فروش و تعهدات هم صورت می گیرد و بهای سهام کمپانی ها تا دهها برابر دارایی آنها بالارفته است و ....

# 1889: جان اريكسونEricsson مخترع سوئدي درگذشت. وي در سال 1803 به دنيا آمده بود.

# 1917: تظاهرات چند هزارنفري در پتروگراد (سن پترزبورگ) برضد دولت روسيه انجام شد كه تاريخنگاران آن را مقدمه انقلاب بلشويكي اكتبر اين سال ذكر كرده اند.

# 1917: آمريكا براي سومين بار در دو دهه اول قرن 20 در كوبا نيرو پياده كرد.

# 1921: ادوارو داتو ايرادير Edward dato Iradierنخست وزير اسپانيا هنگام خروج از ساختمان پارلمان اين كشور در شهر مادريد ترور شد.

# 1965: با ورود يك تيپ تفنگدار دريايي آمريكا به دانانگ در ويتنام جنوبي، پاي آمريكا بيش از پيش به جنگ ويتنام كشيده شد. آمريکا سرانجام در جنگ ويتنام موفق نشد و پس از خروج نيروهاي نظامي آمريکا از جنوب ويتنام در سال 1975 کشور واحد ويتنام تجديد حيات داد.

# 1963: چند روز پس از كودتاي سوريه، زمام امور اين كشور در دست حزب سوسياليستي بعث قرارگرفت كه همچنان ادامه دارد.

# 1979: Compact Diskساخته شد.

# 1982: دولت آمريكا شوروي را متهم كرد كه در افغانستان بر ضد چريكهاي ضد كمونيست سلاح شيميايي بكار برده است.

# 1983: رونالد ريگن رئيس جمهوري وقت آمريكا با اشاره به عمليات نظامي شوروي در افغانستان آن كشور را «امپراتوري شرارت» اعلام داشت. شوروي نيروهاي خود را در سال 1989 از افغانستان فراخواند و دو سال بعد هم از درون فروپاشيد. دولت آمريکا از اکتبر 2001 نيرو به افغانستان فرستاد، دولت اين کشور را تغيير داد، دولتهای عضو ناتو (اتحاديه اتلانتيک شمالي) را شزیک خود کرد و این دو نیرو اينک در سراسر افغانستان، به نام مبارزه با تروريسم استقرار يافته اند!. دولت شوروی به تقاضای دولت وقت افغانستان واحد نظامی به کمک این دولت فرستاده بود و بهانه آمریکا و ناتو مبارزه با تروریسم در کوههای سرزمین فقرزده افغانستان است!. تروریست های هدف مبارزه همان هایی هستند که آمریکا با پول و اسلحه خود آنان را برضد دولت وقت مسکو سازمان داده بود.

# 2004: محمد زيدان معروف به ابوعباس بنيادگذار جبهه آزاديبخش فلسطين در زندان آمريكا در عراق درگذشت و در سوريه مدفون شد. وي در عراق بود كه اين كشور توسط ارتش آمريكا اشغال شد و ابوعباس هم دستگير و به زندان افتاد. دولت آمريكا مرگ او را بر اثر عوامل طبيعي ذكر كرده است.

# 2004: قانون اساسی عراق (عراقی که در اشغال نظامی آمریکا بوده است) به امضا رسید!.

# 2010: به گزارش مطبوعات تهران، امروز علي سعيدي نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران «شخصي گرايي، سطحي نگري، فاميل گرايي، حزب گرايي، غرور و موج سواري» را مهم ترين عوامل سقوط خواص [در ایران] بيان داشت. وی «خوش بینی بیش از حد» را از موارد سطحی نگری بشمارآورد و گفت که عده اي از بزرگان ما [جمهوری اسلامی] گرفتار حسن ظن و خوش بيني بيش از اندازه شده اند. علی سعیدی گفت که جريان اصلاح طلب مولود حزب كارگزاران سازندگي است.

# 2010: در این روز و 31 سال پس از انقلاب، صادق لاریجانی رئيس قوه قضاييه جمهوری اسلامی ایران گفت: در چند ماه اخير يك باند بزرگ مفاسد اقتصادي در يكي از شركت هاي دولتي شناسايي شده كه افراد آن توانسته بودند با جعل اسناد دولتي و قضايي، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيت المال خسارت وارد كنند.

رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه تاكنون يازده نفر از اعضای اصلي باند دستگير شده اند، گفت: همه اين افراد به جرم خود مبني بر اختلاس اعتراف و اقرار كرده اند كه فقط اختلاس يك نفر از آنان شش ميليارد تومان است.

# 2010: طبق اطلاعیه مطبوعاتی مجتمع قضايي مبارزه با جرايم اقتصادي، شعبه 68 دادگاه تجديدنظر تهران یک مفسد اقتصادي را که با توسل به تقلب، 11 میلیون و 881 هزار و 653 دلار از بانکهای سپه و ملت دریافت کرده بود به 20 حبس و ردّ این پول به این دو بانک محکوم کرد.

 

# 2010: به گزارش رسانه های تهران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور 16 اسفند1388 در دیدار با مقامات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گفت که دمكراسي ليبرال حاصل جنگ قدرت و ثروت است. وی در همین دیدار گفت که ماجراي 11 سپتامبر [2001] و انهدام برج هاي دوقلو در آمريكا [شهر نیویورک] را يك سناريو و اقدام اطلاعاتي پيچيده می داند و افزود که ماجرای 11 سپتامبر به صورتی که اعلام شده بود يك دروغ بزرگ و بهانه مبارزه با تروريسم و زمينه ساز لشكركشي به افغانستان بوده است.

# 2010: دادستان تهران از صدور كيفرخواست براي حدود 250 نفر از متهمان رویداد روز عاشورا (ششم دیماه 1388) خبر داد.

به گزارش رسانه ها، در پی به خشونت کشیده شدن اعتراضات در روز عاشورا (ششم دی) حدود ۱۰۰۰ تن در تهران دستگیر شدند. تا این روز (17 اسفند 1388) شماری از بازداشت شدگان محکومیت قضایی یافته اند. معترضین به نتایج انتخابات خرداد 1388 (ژوئن 2009) از فرصت عاشورا برای تظاهرات خیابانی استفاده کرده بودند.

منبع:iranianshistoryonthisday.com

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------