تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ -4 دی858م:بيشتر مورخان و كرونيكلرها در اين كه رودكي پدر شعر پارسي نوين (پارسي معاصر) 25 دسامبر سال 858 ميلادي به دنيا آمده است متفق القولند و برخي هم با محاسبات خود، وقوع آن را در همان روز ولي در سال 860 ميلادي نوشته اند. سال درگذشت وي 940 ميلادي است كه چند پژوهشگر، درست آن را سال 941 ميلادي مي دانند. رودکی شاعر مشترک همه پارسیان جهان و از عوامل وحدت فرهنگی مردمی است که در قطعات منفصله ايرانزمين زندگی می کنند و نیاکان و درنتیجه خصلت ها و منش مشترک دارند. ابوعبدالله جعفر ابن محمد (رودکي) در يك روستاي رودك منطقه سغد خراسان (اينک واقع در ناحيه پنجکنت ايالت سغد جمهوري تاجيکستان) به دنيا آمد و در ناحيه اي نه چندان دور از زادگاهش مدفون شده است. ميخائيل ميخائيلويچ گراسيموف باستان شناس و انسان شناس روس (1907 - 1970) گور اورا يافته و از روي بقاياي استخوانهايش مجسمه اورا ساخته است.

رودکي در دوران سامانيان (در عصر احياء و رشد ادبيات، هنر و فرهنگ ايراني) ميزيست و از نزديکان و همنشينان اميرنصر ساماني (نصر دوم پسر احمد ساماني) بود. سامانيان در ايران پس از حمله عرب، بيش از هر دودمان ديگر براي احياء زبان فارسي و فرهنگ و تمدن ايراني كوشيدند و نمونه بارز ميهندوستي ايراني را ارائه دادند.

رودكي نه تنها شاعر بلكه نوازنده و خواننده هم بود. مجسمه هاي او در ميدانهاي شهرهاي كشورهاي پارسي زبان قرار داده شده است تا از زحمات و خدمات او قدرداني شده باشد. پيش از رودكي هم شاعران پارسي گو بودند، ولي رسم بر اين شده است که بگويند: شعر پارسي با رودكي دوباره به دنيا آمده است. به نوشته برخي از مورخان، رودکي متمايل به اسماعيليه بود و اواخر عمر که در بخارا و بويژه در دربار سامانيان مخالفت سخت با اسماعيليه شده بود مجبور به ترک اين شهر و بازگشت به زادگاهش شده بود که وفات او در سال بعد اتفاق افتاده بود. وي قبل از ترک بخارا مورد بي مهري مقامات حکومتي قرارگرفته بود.

از اشعار رودكي اعم از غزل، قصيده، رباعي و ... كه در بيش از صد دفتر (بالغ بر دهها هزار بيت) درج شده بودند بيش از هزار بيت (52 مورد) در دسترس نيست كه ابيات: بوي جوي موليان آيد همي - ياد يار مهربان آيد همي. ريگ آموي و درشتي هاي او (آن) - زير پايم پرنيان آيد همي. آب جيحون (آمو) از نشاط روي دوست - خنگ (اسب) مارا تا ميان آيد همي .... اي بخارا شاد باش و شاد زي ــ مير (امير) زي تو شادمان (ميهمان) آيد همي .... از آن جمله اند كه گويند اميرنصر ساماني با شنيدن اين ابيات به اقامت طولاني خود در شهر هرات پايان داد و همان دم روانه شهر بخارا (حکومت نشين) شد.

 

رودکي

 

1030م:25 دسامبر سال 1030 ميلادي (سال 409 هجري خورشيدي) دربار غزنويان حسنك وزير (ابو علي حس بن محمد ميكال ) را متهم كرد كه پيرو اسماعيليه است.

پس از تكرار اين اتهام و پر شدن گوش مردم، حسنك بعدا بازداشت و اعدام شد و جسدش هفت روز بر بالاي دار بود.


1834م: 25دسامبر 1834 دولت وقت ايران يك دستگاه ضرب سكه از اروپا (بروكسل) خريداري كرد تا سكه ها داراي شكلي زيباتر و صد درصد يكنواخت باشند تا هنگام داد و ستد نياز به توزين آنها نباشد. اين دستگاه كه تصميم به خريد آن در آخرين سال حيات فتحعلي شاه قاجار داده شده بود نخستين ماشين ضرب مسكوك است كه از اروپا براي ايران خريداري شده بود. مي دانيم كه ايران از زمان داريوش بزرگ داراي پول ملي (سكه داريك) شده بود و نخستين كشور جهان بود كه نظام پولي داشت.

فتحعلي شاه در همان سال در 68 سالگي در اصفهان درگذشت و در قم مدفون شد و با اين كه فرزندان متعدد داشت، به توصيه او نوه اش محمد ميرزا پسر عباس ميرزا را بر جايش نشانيدند. عباس ميرزا كه وليعهد بود قبلا فوت شده بود.

 

فتحعلي شاه

 

1953م: 25دسامبر 1953 ( 1332 ) چند بازرگان ژاپني براي خريدار 25 هزار تن برنج از ايران وارد تهران شدند. روسها قبلا هفت هزار تن برنج چمپا بر پايه معاملات تهاتري ( كالا با كالا ) از ايران خريداري كرده بودند. در آن زمان ، ايران از صادرات كنندگان برنج بود. در همين روز از همين سال دولت وقت (زاهدي) كه در آستانه از سرگيري فروش نفت بود و پيش بيني مي كرد كه از اين رهگذر هر سال 90 ميليون پاوند انگليسي ( كمتر از يك صدم درآمد امروز ايران از نفت) درآمد ارزي داشته باشد ارزش برابري دلار را كه متوسط نرخ مبادله آن در زمان حكومت دكتر مصدق 75 ريال بود در 90 ريال ( 9 تومان و حدود يك صدم بهاي امروز ) تثبيت كرد تا بتواند هزينه هاي دولتي از جمله حقوق كارمندان را بپردازد و قول داد كه به محض بهبود وضعيت جمع آوري ماليات ها و كفايت خزانه، آن را به هفت تومان كاهش و در اين نرخ تثبيت كند.


1958م: 25دسامبر 1958 ميلادي (چهارم ديماه 1337) در تهران اعلام شدكه درآمد ايران از نفت خود در آن سال به 200 ميليون دلار (88 ميليون ليره انگليسي) بالغ شده بود كه بمراتب كمتر از يك دويستم در آمد کنوني (سال 2006) است!. هر سال به مناسبت پايان سال ميلادي چنين اعلاميه اي انتشار مي يافت.

كنسرسيوم شركتهاي خارجي بهره برداري از نفت جنوب ايران در منطقه قرارداد، از دسامبر سال 1954 (1333 هجري) كار خود را آغاز كرده بود.


1960م:25 دسامبر 1960 (1339 خورشيدي) دولت مسكو به ملت ايران اطمينان داد كه از سوي مسكو تهديد نمي شود. در اعلاميه مسكو آمده بود: زمامداران تهران، تنها به خاطر باقي ماندن براريكه قدرت است كه اين چنين عميقا به غرب نزديك شده اند. آنان نبايد به خاطر حفظ منافع شخصي، مردم ايران را فريب دهند، و آنان را از تهديدي كه وجود خارجي ندارد و ساخته و پرداخته خودشان است بترسانند و خود را در دامان غرب بيافکنند که سرانجام مطلوب براي ايران و توده هاي ايراني نخواهد داشت. زيان نوكر گوش به فرمان غرب شدن مقامات تهران متوجه همه ملل خواهان رهايي از استعمار و استثمار غرب خواهد شد.

دولت مسكو يادداشتي رسمي حاوي اين اتهامات نيز به دولت وقت تهران تسليم كرده بود.


1979م:25 دسامبر 1979 (اوايل دي ماه 1358) سياست تازه پولي و بازرگاني جمهوري اسلامي رسما اعلام و تاكيد شد كه «بهره پول» با توجه به تحريم اكيد آن در اسلام از فرهنگ اقتصادي ايران حذف شده و بازرگاني خارجي در دست دولت خواهد بود تا از اين پس واردات غير ضروري وجود نداشته باشد و كالاي مرغوب ساخت خارج (نه مانند گذشته بنجل) كه در آن گران خريدن هم مشاهده نشود وارد خواهد شد و ....

ضمنا در همين روز يادداشت تهران به دولت پاناما مبني بر استرداد شاه كه در آن كشور اقامت داشت ارسال شد. در اين يادداشت اطمينان داده شده بود كه شاه در صورت استرداد، در تهران منصفانه و علني محاكمه خواهد شد.

 

2004م:رناتا تبالدي Renata Tebaldi خواننده ايتاليايي اپرا که صداي او را به صداي فرشتگان تشبيه کرده بودند 21 دسامبر 2004 در 82 سالگي در سن مارينو در گذشت.

صدا شناسان متفق القول گفته اند که صداي "رناتا " از لحاظ وسعت بي رقيب بود. وي از 15 سالگي کار خواندن آواز را شروع کرده بود و يکي از محبوبترين خوانندگان اپرا بود. وي جز به ايتاليايي نمي خواند و معتقد بود که زبان فرانسه تو دماغي و زبان آلماني توي حلقي است و با زبان ايتاليايي همه تکنيکهاي اپرا را مي توان بکار بست. مادر رناتا هم اهل موسيقي بود.

 

رناتا تبالدي


332م:طبق محاسبات «ديونيوس اگزيگوس» تقويم نويس عهد باستان، امروز 25 دسامبر زادروز حضرت عيسي (ع) است كه در ناصره فلسطين چشم به جهان گشود. نخستين كريسمس (جشن ميلاد مسيح) در سال 337 ميلادي برگزار شد كه از سال352 ميلادي (15 سال بعد) به صورت يك مراسم رسمي و هرساله در آمده است و مهمترين عيد مذهبي مسيحيان است. طبق برخي محاسبات، مسيح سه سال پيش از مبدايي كه قرارداده شده است به دنيا آمده بود. برخی از مورخان، این اختلاف زمانی را 2 تا 7 سال نوشته اند. احتمال داده شده است که انتخاب روز 25 دسامبر به این سبب بوده که از دیرزمان رومیان و به پیروی از آنان اروپاییان دیگر؛ به اقتباس از ایرانیان (برحسب سال) یکی از روزهای 20 تا 23 دسامبر را به عنوان پیروزی خورشید (یلدا) جشن می گرفتند. لوسیوس اورلیانوس (اورلیان) امپراتور روم (275 - 214) که به این مناسبت عمارتی ساخته بود 25 دسامبر سال 274 میلادی این جشنگاه (عمارت) را گشود و جشن خورشید پیروز از آن پس در 25 دسامبر تثبیت شد و مسیحیان بعدا خواستند که با یکی کردن دو مراسم، جشن هزاران ساله تداوم یابد. در روزهای 20 تا 23 هر سال در نیمکره شمالی، خورشید در وضعیتی نسبت به زمین قرار می گیرد که کوتاهترین روز و بلندترین شب به وجود می آید و از هزاران سال، ایرانیان و به اقتباس از آنان رومیان روز پس از شب طولانی سال را تولد دوباره خورشید (دی روز) گفته اند و خورشید را "سول _ اینویکتوس" به معنای خورشید شکست ناپذیر. طبق تحقیق زبانشناسان، ازآنجاکه پارسی یک زبان هند _ اروپایی است واژه "دی = روز" در زبان انگلیسی از دی ماه پارسیان گرفته شده است.

 

2004م:بيست و دوم دسامبر 2004 «جک نيوفيلد» روزنامه نگار آمريکايي مقيم نيويورک که تنها ضعف ها و لغزش ها را مي کاويد و منعکس مي کرد در 66 سالگي بر اثر بيماري سرطان فوت شد.

مطالبي را كه «نيوفيلد» علاقه مند به دنبال كردنشان بود عبارت بودند از: محكوماني كه بعدا معلوم مي شد بي گناه بودند، سوء استفاده ازقدرت و پارتي بازي، (عملا) مادام العمر شدن مقام انتخابي، گراني هاي مصنوعي، كلك هاي بورس سهام، رشوه، دنبال كردن نمايندگان مجالس كه بعدا مشاور و كارچاق كن (لابي گر) مي شدند، جناياتي كه مسائل و ضعف هاي اجتماعي باعث آنها شده بودند و اين ضعف ها، فرد را در مسير ارتكاب جرم قرار داده بود، مهماني هاي سياسي و تقسيم مشاغل در كلوبهاي دوستانه، ميهماني ها و جلسات انجمن ها، حمايت از روزنامه نگاراني كه بر اثر فشار اصحاب قدرت، مقامات دولتي، ناشران و ... بركنار و يا تغيير اجباري شغل داده مي شدند و ....

به باور نيوفيلد، نشستن و حرف مقامات را نوشتن و فعاليت هاي آنان را منعكس كردن «روزنامه نگاري اصيل» نيست و ژورناليسم به اين منظور به وجود نيامده است. هربار كه روزنامه ها از انتشار يكي از مطالب نيوفيلد خودداري مي كردند آن مطلب را به صورت كتاب منتشر مي ساخت و «ده قاضي بد»، «ده موجر بد» ، «چه كسي حكومت مي كند؟»، «ليندن جانسون بي هدف»، «ژورناليسم ضد تمجيد» ، «ژورناليسم با روشي ديگر» ، «آن چه كه مردم مي خواهند بدانند»، «آلترناتيو روزنامه نگاري» و «ژورناليسم اصحاب منافع (در انتقاد از كمپاني هاي غير حرفه اي كه رسانه ها را خريداري مي كنند تا در مسير منافع آنها باشند)» از جمله مطالبي هستند كه وي دنبال كرده و به صورت كتاب منتشر ساخته است.

به مناسبت در گذشت نيوفيلد، روزنامه هاي آمريكا نوشته بودند كه ليندن جانسون رئيس جمهور دهه 1960 آمريکا از دست انتقادها نيوفيلد چند بار مريض شده بود.

 

 جک نيوفيلد


1876م:محمدعلي جناح كه بنيادگذار پاكستان بشمار مي رود و در بمبئي و انگلستان تحصيل كرد در اين روز در سال 1876 ميلادي در كراچي به دنيا آمد . وي از مبارزان استقلال هند بود و در همه تلاشهاي مربوط شركت داشت ولي بعدا متوجه شد كه اقليت مسلمان هند با روش زندگاني خاص خود حتي دريك فدراسيون مشترك با هندوها هم دشوار خواهد بود كه آرامش و پيشرفت داشته باشد ؛ لذا متمايل به راه حل محمد اقبال و ايجاد يك كشور مستقل از مسلمانان شبه قاره هند شد و به تلاش در اين راه پرداخت كه منجر به تصويب قطعنامه لاهور در مارس 1940 گرديد و در 14 اوت سال 1947 به سمت فرماندار كل پاكستان انتخاب شد و لقب قائد اعظم به دست آورد و 13 ماه بعد در 11 سپتامبر سال 1948 در گذشت . او در جواني با دختر دينشاه از پارسيان هند در بمبئي ازدواج كرده بود. جناح مدتي هم در انگلستان كار وكالت قضايي داشت.

 

محمدعلي جناح

 

1913م:از چنين روزي در سال 1913 قانون فدرال رزرو (ريزرو) آمريكا به اجرا درآمد. اين قانون را 23 دسامبر 1913، وودرو ويلسون رئيس جمهور وقت آمريكا (داراي مدرك تحصيلي دكترا و قبلا استاد و رئيس دانشگاه معروف پرينستون) امضاء كرده بود. اين سيستم مالي كه به تدريج «دلار آمريكا» را يك پول بين المللي و داراي ثبات كرده است داراي يك شوراي مديريت منصوب از جانب رئيس جمهور (با تاييد سنا) است. سيستم فدرال رزرو داراي 12 بانك مركزي درگوشه و كنار آمريكاست كه بانكهاي غيردولتي هر منطقه در بانك مركزي ناحيه خود داراي سهام (سپرده) هستند. فدرال رزرو آمريكا يك كميته (كميسيون) بازار آزاد (Open Market) دارد كه ناظر بر عمليات بازار آزاد است و به صورت ابزار تنظيم سياست پولي عمل مي كند و با خريد و فروش به موقع اوراق بهادار دولتي (انواع باوند) نرخ بهره و بهاي برابري دلار را تحت كنترل دارد. دلار آمريكا در سالهاي اخير با رقيب پر قدرتي همچون «يورو» روبرو شده است و كشورهاي با اقتصاد نيرومند بمانند چين مي توانند با سياست هاي پولي خود دربازار دلار تاثير بگذارند. روسيه با منابع بالقوه وسيع به ويژه نفت و گاز در سالهاي آتي مي تواند در بازار دلار موثر باشد. كشورهاي عربي صادركننده نفت و به ويژه دولت سعودي در حفظ قدرت دلار تاثير فراوان دارند.

 

Woodrow Wilson

 

1972م: 23دسامبر 1972، جهانيان با مشاهده عكس بازماندگان هواپيمايي كه در كوههاي بلند «آند(آنديز)» در آمريكا جنوبي سقوط كرده بود (عكس بالا) دچار حيرت شدند. اين هواپيما در 13 اكتبر 1972 ساقط شده بود و زنده ماندن 16 تن از45 سرنشين آن پس از 40 روز شگفت انگيز بود. آنان در اين مدت از گوشت مردگان تغذيه و خود را در قسمتي از بدنه هواپيما كه باقي مانده بود از سرما و برف محافظت مي كردند. هواپيما پس از برخورد به كوه به داخل برف فرو رفته بود و ازچشم جستجوگران پنهان بود. اين هواپيما حامل اعضاي تيم راگبي اوروگوئه و همراهانشان بود. سرانجام دو جوان 19 و 21 ساله از ميان بازماندگان كمر همت بستند و از ميان برفها به زير آمدند و پس از چند روز با پاي يخ زده به يك آبادي كشور شيلي رسيدند و بازماندگان نجات يافتند. درباره اين رويداد كتابها متعدد تاليف و چند فيلم سينمايي ساخته شده و روانشناسان درباره تغيير روانشناسي انسان در چنين وضعيتي به تحقيق پرداخته و نتايج پژوهش هاي خود را منتشر ساخته اند كه در كتب درسي نقل شده اند.

 

نجات تاريخي و حيرت انگيز سرنشينان يك هواپيما پس از 40 روز


1965م:نيكلاي چائوشسكو كه از سال 1965 زمام امور كشور روماني را به دست گرفته بود 25 دسامبر سال 1989 پس از يك محاكمه كوتاه با همسرش «النا» كه او نيز يك كمونيست بود و در زمان حكومت طولاني نيكولا به وي اندرز مي داد اعدام شد.

چائو شسكو ظاهرا از اوضاعي كه در اروپاي شرقي به وجود آمده بود پند نگرفته بود و پس از بازگشت از سفر ايران، هنگامي كه با يك تظاهرات نه چندان وسيع مقابل دفتر كار خود رو به رو شد به خشونت متوسل گرديد كه اين عمل بر ابعاد مخالفت و تظاهرات افزود و به دستگيري و محاكمه و سقوط دولتش انجاميد.

چائوشسكو كه تنها رئيس يك دولت كمونيستي اروپاي شرقي بود كه با اعزام سربازان شوروي به افغانستان مخالفت كرده بود در صورت نرمش با تظاهر كننده ممكن بود بتواند مانند ساير همتايان خود از اعدام برهد.

سقوط او درست در روزي اتفاق افتاد كه در آن روز در سال 1948 كمونيستها بر روماني مسلط شده بودند و حكومت آنان 40 سال طول كشيد. روماني در سال 1918 از اتحاد بسارابي، ترانسيلوانيا و چند بخش ديگر به وجود آمده بود و مخلوق نشست ورساي بوده است. روماني در جريان جنگ دوم به آلمان پيوست كه بعدا به دست ارتش سرخ كه در تعقيب نيروهاي هيتلر بود افتاد.

 

چائوشسكو در آخرين روز حيات

 

1991م:بيست و پنجم دسامبر سال 1991 بوريس يلتسين به كاخ كرملين رفت و به گورباچف (رهبر شوروي) گفت كه اتحاد جماهير شوروي منحل شده و او ديگر سمتي ندارد. اندکي بعد گورباچف در يك نطق كوتاه راديو تلويزيوني گفت كه با انحلال شوروي به اين صورت قاعدتا نمي تواند موافق باشد ولي چون در برابر عمل انجام شده قرار گرفته است چاره ديگري (جز قبول) ندارد!. به اين ترتيب يک امپراتوري بزرگ با آن همه دندان اتمي ـ موشکي، دهها هزار تانک، صدها زيردريايي و پيشرفتهاي فضايي همانند برف بر شيرواني داغ ذوب شد و از ميان رفت، بدون اين که رفراندم برگذار و نظر مردم اتحاديه استعلام شده باشد كه بزرگترين معماي تاريخ بشر شده است. اين جمهوري ها، قرن ها با هم امپراتوري روسيه را تشكيل مي دادند. با اين كه دوماي روسيه انحلال شوروي را به آن ترتيب غير قانوني اعلام كرده، هنوز درباره اين مصوبه اقدامي صورت نگرفته است. انحلال اتحاد شوروي 69 ساله مركب از 15 كشور باور كردني نبود.

يلتسين، شوشکويچ و کرافچوک سران جمهوري هاي (اسما) روسيه، اوكراين و بلاروس هفتم دسامبر در يك محفل خصوصي در استراحتگاه «بلوژفسکايا» واقع در بلاروس تصميم به انحلال شوروي گرفته بودند. مورخان عقب نشيني هاي گورباچف (سهوي و يا تعمدي) در برابر آمريكا در دهه 1980 را عامل عمده انحلال شوروي دانسته اند. به علاوه، نوشته اند كه شوروي پس از درگذشت لنين نتوانست از طريق مدارس و رسانه هاي خود كه در دست دولت بودند، سوسياليسم را در مغز و قلب نسل هاي تازه جاي دهد. آموزشگران كمونيست با دم زدن از انترناسيوناليسم، ميهندوستي روس ها را هم تضعيف كردند كه 15 سال پس از انحلال شوروي، بارديگر كم و بيش تجديد حيات كرده است و غرب از همين ناسيوناليسم روس به هراس افتاده است. همچنين رفتار و روش زندگاني (لوكس گرايي) مقامات شوروي پس از استالين، با آموزش هاي ماركس و لنين مطابقت نمي كرد و عكس آنها بود، و چاپلوسي در كرملين رواج داشت.

 

بگو، ازهمينجا بگو که شوروي منحل شد!

 

2004م:روزنامه هاي آمريكا كه ازنيمه دسامبر 2004 وسيعا ماجراي قتل يك زن 23 ساله آمريكايي در ايالت ميسوري به دست يك زن 36 ساله و پس از قتل، خارج ساختن جنين هشت ماهه از بدن او و ربودنش را دنبال كرده اند 23 دسامبر نوشته بودند كه پليس با تعقيب مسيرهايي كه بانو «ليسا مونتگمري» از طريق اينترنت رفته بود و بررسي فهرست تلفن هايي كه كرده بود وي را در شهر ملورن ايالت كانزاس به عنوان قاتل دستگير كرد و از او اعتراف به قتل گرفت و كودك ربوده شده را كه سالم است و «ويكتوريا» نام گذاري شده است به پدرش تحويل داد.

تعقيب مسير اينترنتي ليسا نشان داده بود كه وي با مقتوله، «بايي جو ستينت»، در يك نمايش سگهاي زينتي آشنا شده و مكاتبه و مكالمه داشتند و ليسا كه از حامله بودن مقتوله (بابي جو) اطلاع داشت، پس از هشت ماهه شدن جنين و اطمينان از زنده ماندن او، با تعيين وقت قبلي به خانه «بابي جو» به بهانه تماشاي سگهاي او رفت، در آنجا وي را خفه كرد و با پاره كردن شكمش جنين را خارج ساخت و با نوزاد به خانه خويش كه صدها كيلو متر دورتر است بازگشت و او را به عنوان طفل خود که به دنيا آورده معرفي كرد.

دليل انتخاب «بابي جو» از ميان آن همه بانوي حامله اين بود كه زني زيبا و باهوش بود و «ليسا» فرزندي زيبا و باهوش مي خواست.

ليسا قبلا داراي فرزند بوده است و با داشتن چند فرزند دست به ارتكاب اين جنايت تكان دهنده زده بود و با اين عمل ثابت كرد كه پيشرفتهاي علمي ـ صنعتي باعث تكامل اخلاقيات انساني نشده است.

 

ويکتوريا

 

2005م:ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه در يك مصاحبه مطبوعاتي سه ساعته كه اواخر دسامبر 2005 برگزارشد و در آن 690 روزنامه نگار شركت جسته بودند به 51 سئوال پاسخ گفت. وي در اين مصاحبه عمومي كه برخلاف مصاحبه هاي سابق محدوديت زماني نداشت به هدفهاي غرب از منزوي كردن روسيه و ادامه سياست «دوبل ستاندارد» اين بلوک در قبال مسائل جهاني از جمله انتخابات (دمکراسي) اشاره كرد. وي گفت: وقتي ما در چچن انتخابات برگزار مي كنيم مي گويند كه انتخابات در يك محيط نا امن؛ «دقيق» نيست ولي در افغانستان و عراق چنين انتخاباتي درست است و ايراد ندارد، در افغانستاني كه «انگشت زدن (به دليل بي سواد بودن راي دهنده)» نشانه دقت آراء بود! و .... پوتين گفت كه انتخابات آمريكا هم چنگي به دل نمي زد و ما شاهد نقص ها و ضعف هاي آن بوديم.

پوتين هنگام بحث از انتخابات اوكراين، الکساندر کواسنيوسکي رئيس جمهوري لهستان را مورد حمله مستقيم قرار داد و گفت: فرصت طلباني ازجمله رئيس جمهوري لهستان كه از دوران نوجواني در خدمت شوروي بود و ... براي خوش خدمتي به غرب مي گويد كه براي يک ابر قدرت (آمريکا) بهتر است كه روسيه بدون اوكراين باشد.

پوتين تا كنون اين چنين حمله اي مستقيم به «فرد» نكرده بود.


820: لئو (لئون ) پنجم امپراتور بيزانس ( قسطنطنيه ) كه در سال 813 به امپراتوري رسيده بود و در جامعه اين كشور محبوبيت نداشت به تحريك رئيس نگهبانانش در كليسا ترور شد.

1530: بابر امپراتور گوركاني (مغول ) هند در گذشت.

1760: جوپتر همون نخستين برده سياهپوست در آمريكا بود كه مجموعه شعر تحت عنوان « تفكرات شبانه » به چاپ رساند و در نيويورك منتشر ساخت.

1927: ميرزا ابوالقاسم قره گوزلو ( ناصر الملك ) رئيس ايل قاجار و نايب السلطنه سابق سلطان احمدشاه در گذشت.

1927: محمد نصر معاون وزارت دارايي وقت در دفتر كار خود به دست يك كارمند اين وزارت خانه در پي يك مشاجره لفظي با شليك گلوله كشته شد.

1973: عصمت اينونو سرباز و سياستمدار قديمي تركيه و رهبر حزب چپگراي جمهوريخواه خلق در89 سالگي در گذشت . وي سالها نخست وزير و رئيس جمهوري تركيه بود . اينونو از همرزمان آتا ترك در ايجاد جمهوري تركيه بشمار مي رود.

1979: ورود نيروهاي شوروي به منظور حمايت از دولت كمونيست افغانستان به اين كشور آغاز شد.

1979: در 1358 يادداشت ايران به دولت پاناما مبني بر استرداد شاه كه در آن كشور اقامت داشت تسليم شد و در اين يادداشت اطمينان داده شده بود كه شاه منصفانه محاكمه خواهد شد.

منبع:iranianshistoryonthisday.com

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

   
    
   وب گردی