تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ -14 مهر131پیش از میلاد:سپاهي كه فرهاد دوم، شاه ايران از دودمان اشكاني، از اسيران مقدوني ـ يوناني به منظور سركوب كردن ياغيان شمال شرقي ايران تشكيل داده بود اواخر سپتامبر سال 131 پيش از ميلاد به جاي جنگ، به ياغيان پيوستند و فرهاد چند روز بعد در مراسمي در چهارمين روز از جشن هاي مهرگان ضمن اعلام اين موضوع، اعتراف به اشتباه خود كرد و از ژنرالهايش كه از آغاز مخالف اين كار بودند پوزش خواست.

جشن ها و آيين هاي شش روزه مهرگان سابقا در روز مهر از ماه مهر (شانزدهم) پايان مي يافت كه اين روز، روز مهرگان و پايان مراسم بود. ايرانيان از هزاره دوم پيش از ميلاد مهرگان را گرامي داشته و شروع كارهاي مهم از جمله ازدواج را در اين ايام آغاز كرده اند و بزرگان كشور مطالب مهم خود را در همين ايام بيان داشته اند. هنوز دقيقا روشن نيست كه از چه زماني روز مهرگان به 14 مهرماه منتقل شده است. مورخان يونان، روم و يهود درباره مهرگان مطالب فراوان نوشته اند و احتمالا تحت تاثير همين مطالب، جورج واشنگتن نخستين رئيس جمهوري آمريكا روز ‏Thankgiving (شكرگزاري) را در همين ايام مقرر كرد كه هفت دهه بعد آبراهام لينكلن آن را به آخرين پنجشنبه ماه نوامبر منتقل ساخت، ولي كانادايي ها مراسم شكر گزاري را همچنان در پايان فصل برداشت محصول (در مهرماه) برگزار مي كنند.


1285م:مجلس شوراي ملي اولين جلسه نخستين دوره خود را 14 مهرماه 1285 (ششم اکتبر 1906) در كاخ گلستان با حضور مظفرالدين شاه برگزار كرد و نظام حکومتی ایران پارلمانی سلطنتي (اصطلاحا مشروطه) شد. اين مجلس در دومين جلسه كه روز بعد (15 مهرماه 1285) برگزار شد صنيع الدوله داماد شاه را به رياست خود و وثوق الدوله - مردي را كه بعدا با گرفتن رشوه و وعده پناهندگي سياسي در لندن، با امضاي يك قرارداد، ايران را تحت الحمايه انگلستان قرارداد - به نيابت رياست مجلس بر گزيد. انتخابات دوره هاي اوليه مجلس، عمومي نبود و صندوق آراء وجود نداشت و نمايندگان از ميان طبقات مشخص بر گزيده مي شدند.

پارلمان نوپا در جلسه سوم خود راي به انتشار روزنامه مجلس و خريد يك مطبعه (چاپخانه) براي آن داد كه از سوم آذر ماه همان سال با هشت صفحه كار انتشار خود را آغاز كرد. در اين جلسه، دولت از نمايندگان خواست كه با يك قرضه خارجي به مبلغ دو ميليون و پانصد هزار تومان موافقت كنند زيرا كه اوضاع مالي كشور خراب است (در آن زمان درآمد مفت نفت وجود نداشت). مجلس، نخست درخواست را موجه ندانست و چون دولت اصرار كرد قرار شد كه هزينه ها بررسي و پس از حذف اقلام غير لازم، پيشنهاد قرض خارجي دوباره نويسي و به مجلس آورده شود.

 

صنيع الدوله


1320ش:14 مهر ماه سال 1320 خورشيدي (6 اكتبر1941) در تهران اعلام شد كه شوراي وزيران دولت وقت در آخرين جلسه خود نرخ برابري دلار را به 35 ريال (260 بار ارزانتر از ششم اكتبر 2005) افزايش داده است. دليل اين افزايش پيدايش تورم پول در پي انتشار اسكناس اضافي و ناشي از آن بوده است. اسكناسهاي اضافي عمدتا نتيجه شرايط جنگ و اشغال نظامي ايران بود كه آثار سوء آن تا سالها باقي بود. دلار در سه دهه 1330 تا 1350 حدود هفت تومان و تقريبا ثابت بود حال آن كه درآمد نفت از نيمه سال 1352 بالا رفته بود. بايد توجه داشت كه در سپتامبر 2005 (شهريور تا نهم مهر 1384) بهاي سكه بهار آزادي (طرح جديد) چند هزار تومان بالا رفته و در اين زمينه توضيحي داده نشده است كه چرا؟.

 

1330ش:در اين روز در سال 1330 دكتر مصدق رئس دولت به منظور دفاع از حق ايران در شوراي امنيت سازمان ملل، تهران را به مقصد نيويورك ترك كرد. سران آمريكا و مصر از او دعوت كرده بودند كه در اين سفر با آنان هم ديدار داشته باشد.

 

دکتر مصدق

 

1352ش:در پي یک اخطار، دولت وقت ايران در چنین روزی در سال 1352 (پنج سال پیش از انقلاب) دفتر نمايندگي «بي بي سي» در تهران را تعطيل كرد. دولت وقت در اخطاريه خود بخش فارسي راديو دولتي انگلستان ـ «بي بي سي» را متهم به خروج از دايره بي طرفي ساخته بود.

اين را دولت وقت ايران بايد مي دانست که راديو هاي دولتي كه به زبان ملل ديگر برنامه دارند، در حقيقت وظايف روابط عمومي دولت متبوع كه هزينه آنها را تامين مي كند بر عهده دارند و زمينه را براي اجراي سياست هاي آن دولت آماده مي سازند و كودكانه است اگر تصور رود که بتوانند از چارچوب خط مشي سياسي دولت خود پا فراتر بگذارند. بنابراين، در تعريف رسانه هاي عمومي نمي توان نام رسانه حرفه اي بر آنها نهاد. اين رسانه ها ادامه دهنده سياست دولتهاي متبوع هستند به طريقي ديگر، و به جای بکاربردن عبارت «خروج از دایره بی طرفی»، عبارت «مداخله در امور خود» را بکار می برد. اگر دقت شود به وضوح درک خواهد شد كه رسانه هاي دولتي انگلستان حتي سياست هاي قديمي اين دولت در قبال پاره اي از ممالك را به فراموشي نسپرده اند و ....

تصميم دولت وقت ايران مبني بر تعطيل کردن فعاليتهاي بي بي سي در تهران در سالروز صدور حکم مجازات بانو "توگوري دا اکينو ( ايوا اکوکو ) Tagori D'Aquino " به اجرا گذارده شده بود. يك دادگاه فدرال امريكا در سانفرانسيسکو ششم اكتبر سال 1949(مصادف با امروز) تاگوري، بانوي ژاپني تبار متولد لس آنجلس را كه از سال 1941 در راديو ژاپن گوينده برنامه زبان انگليسي بود به ده سال زندان و ده هزار دلار جريمه نقدي محكوم ساخت. اين زن که پس از اشغال نظامي ژاپن توسط نيروهاي نظامي آمريکا دستگير شده بود در آمريکا به " رز توکيو" معروف بود. جرم وي خيانت به وطن ( آمريکا ) اعلام شده بود.دولت مجازات به جرم خيانت به وطن به دلیل همکاری با رسانه های دولتی یک کشور معاند منحصر به بانو توگوری نبوده است؛ دولت انگلستان ویلیام جویس را كه با بخش زبان انگليسي راديو برلین همکاری کرده بود در سال 1946 به جرم خيانت اعدام و یک دادگاه آمریکا بانو «میلدرد گیلاردز» تبعه این کشور را که مدتی همکار رادیو دولتی برلین بود در مارس 1949 به 12 سال زندان محکوم کرده بود.

مروري بر تاريخ قرن بيستم نشان مي دهد كه دولتها در قبال اتباع خود كه در راديوها و رسانه هاي دولتي کشور هاي ديگر - در بخش زبان مادري مشغول به كار بوده اند سختگيري نشان داده و با سو ء به رسانه هاي محلي که از رسانه هاي دولتي کشورهاي ديگر گزارشهاي بودار نقل کرده اند نگريسته اند.

از دهه ها پيش نقل گزارشهاي خبرگزاري هاي خارجي كه در نامتعهد بودنشان جاي ترديد وجود دارد دقت بيشتري مي شود تا سوابقي را كه بر خبرها اضافه كرده اند و در حقيقت اعمال نظر آنها است عينا مورد استفاده قرار نگيرد. بيشتر اخبار اين خبرگزاري اين دوباره نويسي مي شوند و اينك كه اينترنت كار اطلاع رساني را آسانتر ساخته سعي بر اين است كه «اخبار مطلق» از دست اول (رسانه هاي کشور مربوط ) اخذ و نقل شود. رسانه هاي کشورهايي که قدرت بشمار نمي آيند به اميد روزي هستند كه سرانجام اين آرزوي قديمي تحقق يابد و جهان داراي يك و يا چند خبرگزاري به معناي واقعي كلمه «غيرمتعهد و بي طرف بين المللي» شود.

 

بي بي سي


2007م:16 ماه از روزي مي گذرد كه ژنرال «نيكلاي برديوژا Nikolai Bordyuzha» دبيركل سازمان پيمان امنيت جمعي اوراسيا (CSTO) به ايران توصيه كرد كه به اين پيمان دفاعي به پيوندد. وي كه يك ژنرال كارشناس نيروهاي موشكي است و براي يك دوره پنج ساله به سمت دبيركلي انتخاب شده است در ماه مه سال 2007 درتوجيه اين توصيه خود گفته بود كه ايران به هر سازمان و پيماني كه تاجيكستان در آن شركت و عضويت دارد مي تواند به پيوندد. ژنرال «برديوژا» از آن پس چندبار ديگر گفته است كه درهاي اين سازمان به روي ايران همچنان باز است. مدوديف رئيس جمهور روسيه اخيرا با تاكيد گفته است كه دنياي پس از هشتم آگوست 2008 (روز آغاز دفاع روسيه از اوستياي جنوبي) دنياي ديگري است ـ دنيايي است كه در آن «يك دولت مشخص» بمانند 17 سال گذشته نخواهد توانست هركاري را كه بخواهد و يا به مصلحتش باشد انجام دهد. اين بيان، بسياري از محذورات را منتفي مي كند (براي مثال: يوگوسلاوي از موسسان جنبش عدم تعهد بود كه با توطئه و مداخله «ناتو» متلاشي شد و ... و مشاهده همين رويدادها، انديشه دفاع گروهي را ميان لاتين هاي قاره آمريكا تقويت كرد).

در پي دعوت ژنرال «برديوژا» از ايران، سران كشورهاي عضو در ششم اكتبر 2007 راي به توسعه سازمان «سي اس تي او» و فعاليتهاي نظامي آن ازجمله صلحباني بين المللي (با تصويب و يا بدون تصويب سازمان ملل) دادند. در همين جلسه تصويب شد كه صنايع نظامي روسيه به اعضاي سازمان، به همان بهايي كه جنگ افزار به ارتش روسيه تحويل دهند بفروشند و اين بها ميان اعضاي سازمان يكسان خواهد بود. آخرين نشست سران «سي اس تي او» پنجم سپتامبر 2008 (هفته گذشته) در مسكو تشكيل شده بود و شركت كنندگان از واكنش سريع روسيه در برابر تعرض نظامي گرجستان به اوستياي جنوبي كه به اين منطقه تلفات سنگين و ويراني وارد ساخت پشتيباني كرده و آن را مورد تاييد قراردادند. «نشست» همچنين عمل گرجستان در تعرض به اوستياي جنوبي را كه با حمايت (و احتمالا اشاره واشنگتن) صورت گرفته بود محكوم كرد. رئيس جمهور روسيه گفته است خرسند خواهد بود كه اگر اعضاي سازمان «سي اس تي او» استقلال آبخازيا (طبق اسناد دوران صفويه؛ آبخيزستان) و اوستياي جنوبي را برسميت بشناسند ولي براي اين كار، آنها را زير فشار نخواهد گذارد.

سازمان پيمان امنيت جمعي اوراسيا (سي اس تي او) در اكتبر سال 2002 مركب از كشورهاي روسيه، بلاروس، تاجيكستان، قزاقستان، ارمنستان و قرقيزستان تاسيس شده است كه در ژوئن 2006 ازبكستان نيز به عضويت آن درآمده است. طبق اساسنامه اين پيمان دفاع جمعي كه هفتم اكتبر 2002 به تصويب رسيد و انتشاريافت، تعرض به يكي از اعضاي اين سازمان به منزله تعرّض به همه آنها خواهد بود كه در برابر متجاوز دست به دفاع مشترك خواهند زد.

اين اتحاديه دفاع گروهي در اكتبر 2007 با سازمان همكاريهاي شانگهاي در زمينه هاي متعدد و ازجمله همكاري هاي امنيتي و مبارزه با ترافيك مواد مخدر وجنايتكاران سازمان يافته قرارداد امضاء كرد.

 

Nikolai Bordyuzha

 

135‎ش:لئونيد برژنف رهبر وقت شوروي 14 مهر سال 1353 (ششم اکتبر 1974) وارد تهران شد و مذاكرات خود با مقامات وقت ايران را آغاز كرد و از آنان خواست كه در خريد اسلحه از خارج، ميان آمريكا و شوروي تبعيض قائل نشوند و از نظر بازرگاني، سلاحهاي ساخت شوروي براي ايران ارزانتر تمام مي شود، سريعتر تحويل مي گردد و سپردن پيش شرط هم لازم نيست. برژنف پس از ديدار از آمريكا به ايران آمده بود. دولت وقت پس از اين ديدار برژنف، مقداري اسلحه و خودرو نظامي از شوروي خريداري کرد و به باور مفسران وقت، با این عمل مقامات واشنگتن را ناخرسند ساخت و ....

 

لئونيد برژنف


1355ش:ده روز دوم مهر ماه سال 1355، يكي از خبرهاي بزرگ روزنامه هاي تهران درج گزارشهايي بود كه نشان مي داد كه باند بزرگي مدتها به تقلب در امر نظام وظيفه عمومي و تهيه اوراق معافيت از اين وظيفه بسيار مقدس ميهني سرگرم بودند. از اين گزارشها چنين بر مي آيد كه اعضاي اين باند صدها تن نظامي و غيرنظامي بودند كه از جعل گواهي اشتغال به تحصيل تا هر گونه گواهي لازم جهت كسب معافيت از وظيفه سربازي براي وطن از جمله جعل ورقه معافيت دست مي زدند. گزارش هاي بعدي حكايت از محكوم شدن اين گروه به جرم جعل و تقلب و تزوير مي كند، حال آن كه اين عمل در هر فرهنگي برابر است با كمك و تسهيل طفره رفتن از انجام تكليف دفاع از ميهن، و كار آنان اقدامي مغاير وطندوستي بود كه رسانه هاي وقت به آن نپرداختند تا درس عبرت شود. كلازويتس اوايل قرن 19با اين هدف فلسفه نظام وظيفه عمومي را مطرح ساخت كه امر دفاع از وطن عمومي و تكليفي بر شانه هر فرد باشد. بنا براين، شانه خالي كردن از آن و هرگونه ارفاق، از نظر ميهني قابل پذيرش نيست مخصوصا براي ايرانيان كه تاريخي طولاني آكنده از فداكاري و جانبازي در راه ميهن با خود حمل مي كنند كه راز بقاء ايشان است.


1357ش:13 مهر ماه سال 1357 دولت كويت در لحظاتي حساس در يك پاسگاه مرزي از ورود آيت الله عظمي خميني كه قصد خارج شدن از عراق را داشت به خاك كويت جلوگيري كرد كه باعث تظاهرات و اعتراض ايرانيان مقيم كويت به عمل آن دولت شد و آن را اقدامي غير انساني خواندند. آيت الله خميني پس از بازگشت از مرز كويت، روز بعد (14 مهر ماه برابر با ششم اكتبر 1978) عازم فرانسه شد.


1989م:ششم اكتبر سال 1989 هيات منصفه يك دادگاه شهر چارلوت ايالت كاروليناي شمالي آمريكا « جيم بكر » روحايي مسيحي « اوانجليست » را كه با راه اندازي برنامه تلويزيوني تبليغ مذهبي مي كرد كلاهبردار تشخيص داد و قاضي دادگاه اورا به جرم سوء استفاده از برنامه مذهبي تلويزيوني اش به زندان محكوم كرد. وي همچنين متهم به همجنس بازي شده بود.

 

جيم بکر

 

1989م:«بتي ديويسBette Davis» بازيگر قديمي فيلمهاي سينمايي آمريكا ششم اكتبر 1989 در 81 سالگي در فرانسه درگذشت. وي چند بار برنده جايزه بهترين بازيگر شده بود. بسياري از مردان معروف عالم سينما از جمله رونالد ريگن در فيلمها، نقش مقابل بتي را بازي كرده بودند. بتي در سال 1908 به دنيا آمده بود و نام اصلي او «روث اليزابت» بود. او از سال 1929 وارد كار نمايش شده بود. ايرادي كه به بتي ديويس گرفته اند دودكردن سيگار در جريان بازي در فيلمها بود كه بدون توجه به نمايشنامه اين كار را مي كرد و براي بانوان جوان بد آموزي داشت. وي در سال 1936 بر ضد «استوديو سيستم» هاليوود بپاخاسته و به انگلستان مهاجرت بود.

 

بتي ديويسBette Davis

 

2005م:پنجم اكتبر 2005 ليندسي لوهانLinsay Lohan بازيگر 19 ساله فيلم سينمايي در هاليوود هنگامي كه با اتومبيل از يك خيابان لس آنجلس مي گذشت متوجه چند عكاس معروف به پاپارازي (عكاساني كه عكس دزدانه مي گيرندPaparazzi) شد و به راننده اتومبيل گفت كه تند براند و فرار كند. راننده كه عجله كرد در شكم يك ستيشن واگن كه از كنار اتومبيل آنان مي گذشت فرو رفت و سرنشينان هر دو اتومبيل مجروح شدند. عكاسها مي خواستند عكس ليندسي را با كسي كه در كنارش نشسته بود بگيرند تا پيرامونش جنجال بپا كنند. چند سال پيش «دايان اسپنسر» عروس سابق ملكه انگلستان نيز كه در پاريس از دست عكاسان پاپارازي به همين صورت فرار مي كرد، در حادثه اتومبيل كشته شد.

 

ليندسي

 

2008م:"بوريس يفيموف Boris E. Yefimov " ژورناليست و هنرمند روس كه بيش از هشتاد سال براي نشريات وطن خود كاريكاتور سياسي كشيد در اکتبر 2008 پس از 108 سال و سه روز عمر كردن، در خانه اش در مسكو درگذشت. تاريخ جهان در قرن بيستم را آنطور كه بود، مي توان با مروري بر كاريكاتورهاي «يفيموف» به دست آورد. وي ناظر طلوع و غروب نظام سوسياليستي شوروي بود. كاريكاتورهاي او از 1919 تا 2005 در مطبوعات به چاپ مي رسيد. وي در دانشگاه حقوق خوانده بود ولي عشق خود (كاريكاتور سياسي) را دنبال كرد. برادرش يكي از سردبيران پراودا بود و كاريكاتورهاي يفيموف عمدتا در پرودا و ايزوستيا به چاپ مي رسيد. گاهي اوقات استالين تلفني به يفيموف سوژه كاريكاتور مي داد. يك كاريكاتور يفيموف از هيتلر به قدري وي را خشمگين ساخته بود كه دستور كتبي قتل اورا به فرماندهي نيروهاي آلمان در شوروي داده بود و نوشته بود كه پس از تصرف مسكو، نخستين فردي كه بايد نابود شود يفيموف است. تروتسكي بر نخستين كتاب كاريكاتوري يفيموف كه در سال 1924 انتشار يافت مقدمه نوشته است. شوراي عالي شوروي مدال و عنوان «كاريكاتوريست خلق» به يفيموف داده بود. كاريكاتور سال 1947 يفيموف كه ژنرال آيزنهاور و ارتش آمريكا را در حال حمله به قطب شمال و تصاحب آن نشان مي دهد تاكنون صدها بار به چاپ رسيده تا روس ها فراموش نكنند كه در معرض خطر قراردارند و آخرين چاپ آن ماه گذشته بود.

يفيموف به نكات جالبي اشاره كرده است كه قابل تامل هستند. درباره اعدام برادرش گفته بود: تحقيق كردم و يقين حاصل كردم كه اگر دولتها ماموران اطلاعاتي ـ امنيتي خود را از ميان افراد انتخاب كنند كه بسيار صديق و امين، داراي قدرت قضاوت درست و بدون داشتن هرگونه تعصب و عقده و داراي وجداني تيز بوده و تنها به منافع وطن و هموطن انديشه داشته باشند نه اين و آن؛ افرادي چون برادر من و ديگران دچار زحمت و احيانا اعدام نمي شوند. گزارش هاي سرسري و بي دقتي و يا غرض ورزي ماموران پليس مخفي وقت باعث گرفتاري و اعدام برادر من شده بود نه تعمد مقامات دولتي و حزب. شايد ماموراني هم كه گزارش داده بودند نمي دانستند كه گزارش معمولي و روزانه آنان روزي به مرگ يك فرد مفيد تمام شود. گزارش پليس در دادگاه بررسي مي شود و گزارش مامور اطلاعات و امنيت، بدون بررسي مجدد و دقيقتر، در صندوق قفلدار.

بنظر يفيموف فروپاشی شوروی به این علل بود: سوء مديريت، مغايرت حرفها با عملها و عدم دقت در انتخاب مديران و اعضاي حزب. مقامات حزبي از نيمه قرن (بيستم) اعتقاد به ايدئولوژي حزب نداشتند، ظاهرساز و نود درصدشان فرصت طلب بودند و با حيله گري وارد حزب شده بودند. اگر دقت كنيد پس از بسته شدن حزب و سپس فروپاشي، همين مقامات حزب اموال دولت و كارخانه ها و منابع عمومي را ميان خود قسمت و اصطلاحا خصوصي كردند و به فاصله چند روز ميليونر شدند و براي حفظ خود و از ميان برداشتن مخالفان باند مافيا تشكيل دادند. همانهايي كه قبلا اگر كسي سخن از مليّت مي برد زبانش را قطع مي كردند يكي پس از ديگري به مستقل ساختن يكطرفه سرزمين خود دست زدند تا حاكم باشند و .... حزبي بودن به تنهايي نبايد شرط احراز مقام دولتي باشد، استعداد و لياقت شرط است و اين استعداد را در مدرسه بايد كشف و تقويت كنند كه شوروي از آموزش و پرورش واقعي برخوردار نبود. خواندن و نوشتن به تنهايي آموزش و پرورش نيست. با رياضيات و محاسبات رياضي نمي توان خصلت، خواست (آرزو) و رفتار يك فرد را تشخيص داد. انديشه و منش از فرهنگ ملي و ديرپاي ناشي مي شود و فرهنگ هر ملت با ملت ديگر فرق دارد و به آساني نمي توان آن را تغيير داد. مگر فرانسوي ها در طول دهها سال اشغال انگلستان توانستند فرهنگ انگليسي ها را تغيير دهند و يا مگر مقدوني ها و مغولها موفق شدند ايرانيان را به راه خود ببرند. فرهنگ يك روس با فرهنگ يك آلماني و يا انگليسي متفاوت است. پس، ايدئولوژي ها بايد هنگام پياده شدن انعطاف داشته باشند.

يفيموف «كاريكاتور سياسي» را آئينه حقيقت خوانده و گفته بود: مخاطبان پس از به دست گرفتن يك نشريه نخست به سراغ كاريكاتورهايش مي روند. بنابراين، يك كاريكاتوريست مي تواند به وطنش در مقياسي زياد خدمت كند. براي مثال: اگر كاريكاتوريست به مناسبتي زشتي پولپرستي، مصرف الكل و امثال آن را با هنر خود منعكس كند در ذهن افراد نقش مي بندد و آنان را تغيير مي دهد.

با اينكه يفيموف در بيشتر كاريكاتورهاي خود چهره دولت آمريكا را تخريب و دولتمردان اين كشور را ماديگر، پولپرست، جنگ طلب و سلطه گر نشان داده است در سال 1998 شبكه تلويزيوني عمومي آمريكا (پي بي اس) گروهي را براي مصاحبه با يفيموف كه در چند روز متوالي پخش شد به مسكو فرستاده بود.

 

Boris E. Yefimov در سال 2002

 

1939م:ششم اكتبر سال 1939 آدولف هيتلر رهبر وقت آلمان در پارلمان سراسري اين كشور حرفهاي قبلي خود را تكرار كرد و گفت كه سر جنگ با انگلستان و فرانسه را ندارد. اقدامات نظامي او تا كنون محدود به تامين وحدت الماني هاي اروپا در زير يك پرچم بوده است. اما، اگر انگلستان و فرانسه به المان و منافع آن حمله كنند در سركوب كردن آنها درنگ نخواهد كرد و در اين صورت مسئوليت جنگ با آنها خواهد بود.

 

هيتلر


1973م:ششم اكتبر سال 1973 نيروهاي مصر و سوريه با استفاده از تعطيل «يوم كيپور Kippur» اسرائيلي ها به مواضع آنان در شرق آبراه سوئز و بلندي هاي جولان حمله بردند. با اين حمله غافلگيرانه، سربازان مصري كه از عرض آبراه سوئز گذشته بودند، خط دفاعي بتوني «بارلو Barlev» را كه اسراييلي ها در امتداد آبراه سوئز در زير زمين به صورت سنگرهاي تونلي ساخته بودند تا مصري ها نتوانند بارديگر به صحراي سينا وارد شوند متصرف و از آن عبور كردند و در صحراي سينا به پيشروي خود ادامه دادند. در عبور از آبراه سوئز 80 هزار نظامي مصري شرکت کرده بودند. وزيردفاع وقت اسرائيل در يک برنامه راديو تلويزيوني، حملات همزمان سوريه و مصر را يک جنگ تمام عيار تازه خواند. کشورهاي عربي و زودتر از همه الجزاير آمادگي خودرا براي اعزام نيرو به کمک مصر و سوريه اعلام داشتند و پس از اينکه گزارش رسيد که دولت آمريکا براي کمک رساني به اسرائيل يک پل هوايي (ايرليفت) به وجودآورده است دولتهاي عربي صدور نفت خودرا به غرب و کشورهاي هوادار غرب قطع کردند و دولت وقت مسکو آماده دادن کمک به اعراب شد، ولي دولت تهران اعلام کرد که نفت يک کالاي مصرفي و داراي جنبه بازرگاني است و صدور نفت آن را قطع نخواهد کرد.

جنگ رمضان تا 22 اکتبر (به مدت 16 روز) ادامه داشت. سپس ميانجگري آمريکا آغاز شد زيرا بيم از آن داشت که دولت مسکو از اين جنگ بهره برداري سياسي کند و بيش از پيش به بسط نفوذ در کشورهاي عربي مبادرت کند. اين ميانجيگري در سال 1974 به سود مصر پايان يافت و اسرائيل تا مسافتي از آبراه سوئز دور شد و نظاميان خود را که در آخرين روزهاي جنگ در جنوب آبراه سوئز لشکر سوم مصر را محاصره کرده بودند فراخواند. همين ميانجيگري آمريکا که از طريق هنري کيسينجر (ديپلمات يهودي آمريکا) انجام شد باعث گرديد که انورسادات رئيس جمهور وقت مصر گرايش آمريکايي يابد و بعدا مستشاران نظامي دولت مسکو را از مصر اخراج کند که منجر به سردي روابط دو کشور شده که هنوز (درسال 2009) اين سردي روابط ادامه دارد. اگر اخطار دولت مسکو در سال 1956 و در جريان بحران آبراه سوئز نبود، انگلستان، فرانسه و اسرائيل مصر را اشغال نظامي کرده بودند. دولت مسکو در دوران حکومت عبدالناصر اسلحه فراوان به بهاي ارزان در اختيار مصر قرارداده بود.

درست سي سال پس از جنگ رمضان هواپيماهاي اسرائيلي به منطقه اي در 22 كيلومتري شمال غربي شهر دمشق حمله بردند و آنجا را بمباران كردند ولي ديگر شوروي وجود نداشت و اعراب درحال تفرقه بودند و درنتيجه رويداد دنباله نيافت. بهانه حمله هوايي به سوريه، يک انفجار انتحاري پرتلفات بود در اسرائيل بود که يک دختر فلسطيني آن را بوجود آورده بود.

 

دختر فلسطيني كه دست به انفجار انتحاري زد

 

1981م:ششم اكتبر سال 1981 انور سادات رئيس جمهوري مصر كه در مراسم روز ارتش اين كشور و در جايگاه ويژه، رژه سربازان را نظاره مي كرد ترور شد. اين مراسم رژه از سال 1974 هرسال در همين روز بمناسبت سالروز جنگ رمضان انجام مي شد.

در اثناي رژه؛ يك سرگرد، يك ستوان، دو درجه دار و دو سرباز از صف رژه روندگان خارج شدند و با نارنجك و سلاحهاي خودكار به سوي جايگاه انور سادات حمله بردند كه در اين حمله رئيس جمهوري مصر و 9 تن ديگر كشته شدند و گروهي نيز مجروح گرديدند.

انور سادات پس از بريدن از شوروي، با پادرمياني جيمي كارتر رئيس جمهوري وقت آمريكا و برغم مخالفت اعراب، با اسرائيل به طور يكجانبه صلح كرده بود، و اعلام شده است که قتل او در ششم اکتبر 1981 به همين سبب بود. در پي صلح سادات و بگين در کمپ ديويد و ديدار انور سادات از اسرائيل و حضور در پارلمان اين کشور و ايراد نطق، سران كشورهاي عربي همان زمان در بغداد جمع شدند، مصر را تحريم، مناسبات خود را با آن دولت قطع و مقر اتحاديه عرب را هم از قاهره منتقل كردند.

ترور انور سادات عمدتا نتيجه صلح يكجانبه وي با اسراييل بود. سه تن از نظامياني كه به سوي جايگاه انور سادات تيراندازي كردند همان دم بر اثر تيراندازي متقابل محافظان او جان سپردند.

در پي ترور سادات، حسني مبارك ژنرال هوايي مصر و معاون وي جاي او را گرفت که هنوز (سال 2009) در اين مقام است. مبارک با اين كه در شوروي دوره نظامي ديده است همان سياست انور سادات و دوستي با غرب را ادامه داده است.

 

انور سادات

 

2003م:ولاديمير پوتين رئيس جمهوري وقت روسيه پنجم اكتبر 2003 در بازگشت از سفر آمريكا به مسکو در مصاحبه اي چنين پيش بيني كرده بود: آمريكا در عراق با يك جنگ طولاني، خشن و بي نتيجه در گيراست؛ نظير وضعيتي كه شوروي در دهه 1980 در افغانستان با آن رو به رو بود. پوتين که در آمريکا در مجمع عمومي سازمان ملل شرکت کرده گفته بود: عراق مي تواند به مركزي تازه و يك مغناطيس براي همه عناصر تخريب در آيد.

وي در آن مصاحبه افزوده بود: طبق اطلاعاتي که به دست آورده است تاكنون و در همين چندماهي که از اشغال نظامي عراق مي گذرد شماري از اعضاي گروههاي مختلف تخريب وارد عراق شده اند، و اين درحالي است كه عراقي ها نظاميان آمريكايي را نيروي اشغالگر مي نامند و جهانيان نيز استقرار نظامي آمريكا در عراق را فاقد مشروعيت بين المللي مي خوانند. عراق در يک منطقه حساس جهان قرارگرفته و نبايد نظم آن برهم مي خورد. چنين نقطه اي در جهان و در شرايطي که به آن دچار شده است محلي مناسب براي پيدايش و رشد عناصر و کانونهايي خواهد بود که مانع از برقراري هرگونه نظم و ترتيب خواهند شد زيرا که نظم و قاعده مانع رشد آنها مي شود.

پوتين همچنين پيش بيني کرده بود که آمريکا با اين وضعيت، در افغانستان هم موفق نخواهد شد و هرگونه ناآرامي در افغانستان به پاکستان و احيانا هند انتقال خواهد يافت. ما امكان انتقال ناآرامي از افغانستان به آسياي ميانه (منطقه فرارود) را نخواهيم داد.

مرور زمان نشان داد که پيش بيني پوتين درست بود. برخي از مفسران در مقالات اکتبر 2008 خود به اين پيش بيني اشاره کرده بودند. پوتين اينک نخست وزير روسيه و رهبر حزب اکثريت اين کشور (مرد شماره يک روسيه) است. پوتين پس از رويداد آگوست 2008 گرجستان نيز گفت که اين رويداد روند سياست ها را در جهان تغيير داد و نظم جهاني آن نخواهد بود که پيش از رويداد هشتم آگوست وجود داشت. به نوشته تفسيرنگاران، زنگ اين مطلب همچنان درگوش دولتمردان و سياستمداران كشورها طنين انداز است و تلاش دارند كه خود را با وضعيت آتي مطابقت دهند.

 

ولاديمير پوتين

 

2007م:«پويوش جيدال Piyush Jindal» در انتخابات يكشنبه (5 اکتبر 2003) فرمانداري ايالت جنوبي و محافظه كار لوئيزياناي آمريكا از ميان پنج نامزد، بيشترين آراء را به دست آورد و انتخابات به دور دوم موكول شد. وي که در آن سال 32 ساله بود (متولد دهم ژوئن 1971) در نوبت دوم انتخابات که 15 نوامبر ميان دو نامزد رديف اول و دوم برگذار شد شکست خورد، اما در دور بعدي انتخابات فرمانداري لوئيزيانا که در اکتبر 2007 برگذار شد با به دست آوردن 54 درصد آراء به پيروزي رسيد و فرماندار ايالت شد. وي در فاصله دو انتخابات فرمانداري، در انتخابات مجلس نمايندگان آمريکا از ايالت خود شرکت کرده و به آن مجلس راه يافته بود.

جيدال نخستين هندي تبار است که در ايالات متحده به سمت فرماندار ايالت انتخاب شده است. وي همچنين نخستين تيره رنگي است که در لوئيزيانا فرماندار شده است. والدين جيدال چند ماه پيش از تولد او از پنجاب هند به آمريکا وارد شده بودند. طبق قوانين ايالات متحده، فردي که در آن کشور به دنيا آمده باشد تبعه ايالات متحده محسوب مي شود حتي اگر مادرش يک توريست بوده و براي يک ديدار چند روزه وارد آمريکا شده باشد. محافظه كار بودن مردم لوئيزيانا تا آن حد است كه هنوز زادروز «جفرسون ديويس» رئيس ايالات جنوبي در جنگ داخلي آمريكا را جشن مي گيرند. لوئيزيانا آخرين ايالت آمريكا بود كه حقوق مدني سياهپوستان را پذيرفت كه اينك فرماندار هندي تبار دارد. انتخاب جيدال، در اکتبر 2007 تعجب همگان را برانگيخته بود. جيدال که عضو حزب جمهوريخواه آمريکاست قبلا کارمند دولت ايالتي بود و در قسمت بهداشت و درمان کار مي کرد.

 

Piyush Jindal


2003م:يكشنبه (5 اكتبر 2003) بانو «شيليا ويلسون» 43 ساله كه بامادر 67 ساله اش «جني» به كليساي محله شرقي شهر اتلانتاي آمريكا رفته بود تا پاي موعظه کشيش بنشيند، ناگهان و بدون مقدمه از كيف دستي خود سلاح كمري كوچكي را خارج ساخت، نخست مادرش و سپس عاليجناب «جان رينولدز» كشيش كليسا را كشت و سپس در همانجا خودكشي كرد. حاضران در كليسا با شنيدن صداي نخستين گلوله خود را در زير نيمكتها پنهان كرده بودند. انگيزه بانو شيليا از اين عمل در پرده ابهام باقي مانده است. وي ساعتي پس از ورود به کليسا و در اثناي شنيدن موعظه دست به تپانچه برده بود!.

 

‏2005م:درست 12 سال پس از روزي كه ليبرالهاي نوپاي مسكو بوريس يلتسين را تحت فشار گذارده بودند كه جسد لنين را از ميدان سرخ خارج سازد و دفن كند، پنجم اکتبر 2005 گئورگي پولتافچنكوGreorgi Poltavchenko از مقامات منطقه مسکو چنين مطلبي را تکرار کرد و گفت: آن زمان فرا رسيده است كه جسد موميايي شده لنين در گورستان دفن شود. پولتافچنکو زاده سن پترزبورگ (لنينگراد) از يلکان حزب کمونيست بالا آمده و سالها افسر کا. گ. ب. (پليس امنيت شوروي) بود.

فشار به يلتسين نيز پنجم اكتبر سال 1993 آغاز شده بود كه وي پس از مشاهده مخالفت اکثريت مردم زير بار نرفت. در آن زمان ليبرالهاي روسيه به تحريك غرب پيشنهاد كرده بودند كه جسد لنين همچنان كه وصيت كرده است به سن پترزبورگ حمل و در كنار گور مادرش دفن شود. همان وقت مخالفان اين نظر گفته بودند كه لنين سمبل وحدت روسيه و برابري انسانها است و مشاهده جسد او يادآور انديشه هايش است. او مسئول شكست اين انديشه ها نبوده است، ديگران كه حسن نيت و وفاداري نداشتند و تنها نفع خود را مي خواستند؛ در طول زمان آنها را منحرف كردند و به شكست كشاندند.

با طرح دوباره انتقال جسد لنين در پنجم اکتبر 2005، كه هر روز هزاران بيننده علاقه مند دارد، بارديگر صداي خروش مخالفت بلند شده بود از جمله زيوگانف دبير اول حزب كمونيست روسيه ششم اكتبر 2005 گفته بود: كساني كه اين حرف ها را مي زنند تاريخ وطن را نخوانده اند و ....

لنين در 53 سالگي در سال 1924 درگذشت.

 

جسد موميايي شده لنين در ميدان سرخ

 

0: سال 105 پيش از ميلاد در جنگ «اروسيدArausid» در جنوب شرقي فرانسه (مرز ايتالياي امروز)، سيمبريCimbri هاي مهاجر ارتش روم را كه درصدد سد مهاجرت آنان به منطقه ريويراي امروز بر آمده بود شكست دادند و 112 هزار رومي را كشتند. سيمبري ها آرين هايي بودند (از نژاد آلماني) كه قبلا در منطقه ژوتلند در سواحل جنوب غربي بالتيك سكونت داشتند.

 

1239: در گذشت « شمس الدين قيس رازي» اديب ايراني و مولف المعجم را كه عمدتا درباره شعر فارسي است اوايل اكتبر سال 1239 ميلادي ( مهر ماه 618 خورشيدي ) نوشته اند.

1781: توماس اديسون دستگاه عكس متحرك (فيلمبرداري) خود كه نخستين وسيله از اين دست بود به معرض تماشا گذارد.

1908: امپراتوري اتريش سرزمين بوسني هرزگوين را به قلمرو خود ضميمه ساخت كه با اعتراض صربستان رو به رو شد. دو روز بعد صربستان اعلام كرد كه براي دفاع از صربهاي بوسني با اتريش وارد جنگ خواهد شد. المان حمايت خود را از عمل اتريش اعلام كرد و روسيه و انگلستان براي جلوگيري از وقوع جنگ در بالكان به تكاپو افتادند و ادامه همين وضعيت به ايجاد اتحاديه هاي سه جانبه در اروپا و شش سال بعد به جنگ جهاني اول منجر شد.

1935: مجلس شورا در اين روز در سال 1314بر داوري تركيه براي حل اختلافات مرزي ايران و افغانستان صحه گذارد.

1976: هواگوفنگ نخست وزير تازه چين رهبران انقلاب فرهنگي اين کشور را دستگير و به اين انقلاب پايان داد.

منبع:iranianshistoryonthisday.com

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

   
    
   وب گردی