تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ -16 مهر137پیش ازمیلاد:امروز هشتم اكتبر روز «مهر» از ماه مهر و «روز مهرگان» است كه ايرانيان از هزاره دوم پيش از ميلاد آن را گرامي داشته اند و بعدها دومين روز مهم سال پس از «نوروز» به شمار آورده و مفصل ترين مراسم از جشن هاي شش روزه مهرگان را در اين روز برگزار كرده اند. از سده جاري به دليل نامعلوم، روز مهرگان از شانزدهم مهر به چهاردهم اين ماه منتقل شده است!. مهر (ميترا) در پارسي مفهوم «فروغ، روشنايي، دوستي، پيوستگي، پيوند و محبت» داشته و ضد دروغ، دروغ گويي، پيمان شكني و نامهرباني كردن بوده است. در زبان پارسي، واژه «دروغ» ازسه هزار سال پيش تغيير نيافته كه تلفظ اوليه آن «دروگ» بود. پيش از هخامنشيان، جشن مهرگان را بغ يادي ( (بگ يادي) «ياد خدا - سپاسگزاري از خدا» مي گفتند. بغداد (خدا آن را داده ) نام درختستاني در نزديكي تيسفون پايتخت اشكانيان و ساسانيان بود كه بعداً به صورت شهر درآمد و پايتخت عباسيان شد. مورخان در همه كشورها، با توجه به اين جشن ها، تداوم بكار بردن واژه مهربان و رعايت خصلت مهربان بودن و مهرباني كردن در ميان ايرانيان كه طبيعت ثانوي آنان شده و به اصطلاح در خونشان قرار گرفته است، ايرانيان را مهربان ترين، باگذشت ترين و ميهمان نواز ترين مردم جهان نوشته اند.

عمر خيام نيشابوري كه تقويم خورشيدي را تنظيم كرده درباره مهر ماه و جشن مهرگان گفته است: «اين ماه را از آن مهرماه گويند كه مهرباني بود مردمان را بر يكديگر، از هر چه رسيده باشد، از غله و ميوه نصيب باشد، بدهند و بخورند با هم.».

فلسفه آيين هاي مهرگان سپاسگزاري به درگاه خداوند به خاطر بركاتي كه عنايت كرده و تحكيم دوستي و محبت ميان انسانها است.

ايرانيان از دير زمان كوشيده اند كه كارهاي مهم را از مهر ماه آغاز كنند، از جمله ازدواج و تشكيل زندگاني خانوادگي. به نوشته مورخان يوناني، به دستور داريوش بزرگ بود كه دبستان هاي ايران از مهر ماه آغاز به كار كرده اند و انتشار همين نوشته ها سبب شد كه در سراسر جهان آغاز سال تحصيلي از سپتامبر (10 شهريور تا 10 مهر ) قرار داده شود. اين مورخان نوشته اند كه در دبستانها كه ويژه پسران ايران بود به كودكان مي آموختند كه اقتدار و عظمت وطن و حفظ تمدن آنان بستگي به آن دارد كه متحد باشند و ارتشي شكست ناپذير داشته و همواره آماده دفاع از وطن باشند. داريوش بزرگ حكومت خود را از مهر ماه آغازكرد ه بود. مهستان (سناي ايران در برابر سناي روم) كه ازسال 137 پيش از ميلاد آغاز به كار كرد فعاليت سالانه اش را روز پس از جشن مهرگان ( 17 مهر ماه ) از سر مي گرفت. درعصر دودمان پهلوي نيز گشايش سال پارلماني ايران از مهر ماه مقرر شد.


1746م:هشتم اكتبر سال 1746 (16 مهر) دولت عثماني كه ارتش آن كشور در سال 1745 در منطقه «قارص» از ارتش ايران شكست خورده بود به نادرشاه پيشنهاد کرد که يك پيمان صلح دائم برای حل همه اختلافات دو دولت تنظیم و امضاء شود. نادرشاه در آگوست 1743 بغداد و بصره را تصرف و کرکوک را گلوله باران کرده بود زیرا که عثمانی ها پی در پی شرایط صلحی را که میان آن دولت و دولت صفویه امضاء شده بود نقض می کردند. قرارداد صلح پیشنهادی عثمانی با نادرشاه در سال 1747 ميان دو دولت به امضاء رسيد، نادر از بغداد صرف نظر کرد و عثمانی حاکمیت ایران بر سلیمانیه و ایروان را برسمیت شناخت و متعهد شد که نسبت به قفقاز ایران نظر نداشته باشد. شاه عباس یکم قبلا در یک مصالحه، قسمتي از سرزمینی را که اینک کشور عراق است به عثماني ها داده بود تا نسبت به ارمنستان و سراسر قفقاز ادعا نداشته باشند. در این مصالحه ها به منطقه بصره اشاره نشده و به همین دلیل کریمخان زند برایش حکمران تعیین کرد و فرستاد و صدای اعتراض عثمانی را با گلوله خاموش کرد. انگلیسی ها در جریان جنگ جهانی اول وارد بین النهرین شدند و پس از شکست عثمانی در جنگ، سه ایالت عثمانی را از آن جدا کردند و ترکیب از این سه، ایالت عراق را ساختند و تحت نظر خود یک امیرزاده حجاز را پادشاهش کردند و در سال 1932 تحت فشار روحانیون شیعه، با حفظ نیروهای نظامی خود در عراق و پس از ترسیم مرزهای آن به این کشور تازه ساز استقلال دادند. در آگوست 1941نیروهای انگلیسی از خاک عراق به ایران تعرص و آن را اشغال نظامی کردند. سلطنت عراق در سال 1958 توسط ژنرال قاسم منحل شد و از آن پس گاهی ناسیونالیستها و زمانی بعثی ها بر عراق حکومت کردند و این کشور در بهار 2003 به تصرف آمریکا درآمد که هنور نیروهایش در آنجا مستقر هستند. تیسفون که هشت قرن پایتخت ایران بود در 36 کیلومتری جنوب بغداد قرار دارد.


1940م:طبق اسناد به دست آمده، استالين رهبر وقت شوروي كه در آستانه جنگ جهاني دوم با هيتلر قرارداد عدم تعرض امضا كرده بود، در پاسخ به درخواست هيتلر كه تعهد كند سوخت (نفت) مورد نياز آلمان را تامين سازد (درعوض) از او خواسته بود نظر به تاريخ و فرهنگ مشترك مردم جمهوري هاي جنوبي شوروي با ايرانيان، با بسط نفوذ شوروي در ايران كه از مشروعيت جهاني هم برخوردار خواهد بود رضايت دهد. استالين تمايل مشابهي را هم نسبت به بلغارستان نشان داده بود كه هيتلر به دليل علاقه شخصي به تاريخ، فرهنگ و مردم ايران و ملاحظات نژادي و نيز رابطه ويزه با رضاشاه و طرح هاي دور و درازي که با هم داشتند در پاسخ مورخ هشتم اكتبر (16 مهر ماه) سال 1940 خود به استالين با بسط نفوذ شوروي در ايران اكيدا مخالفت كرد، ولي با تمايل رهبر شوروي نسبت به بلغارستان روي موافق نشان داد.

مورخاني كه درباره علل و نتايج و جريان جنگ جهاني دوم بررسي و مطالعه كرده اند نوشته اند كه يكي از دلايل (فرعي) ترديد هيتلر به صداقت استالين و حمله نظامي به شوروي همين خواست استالين(درباره ايران) از وي بود و با اين كه بسياري از ژنرالهاي آلمان باز كردن جبهه روسيه را كه كشوري وسيع و زمستاني سخت دارد به مصلحت نمي ديدند هيتلر در ژوئن 1941 حمله نظامي به شوروي را آغاز كرد. همين مورخان نوشته اند كه دليل عدم تخليه ايران از واحدهاي ارتش سرخ، پس از پايان جنگ دوم نيز به همان علت و تمايل قديمي استالين بود. طبق همين اسناد، قرار بود كه ايران به عضويت پيمان محور (آلمان، ايتاليا، ژاپن) درآيد كه انگليسي ها از طريق جاسوس هاي خود متوجه قضيه شدند و از فرصت حمله آلمان به شوروي استفاده كردند و با خريدن چند ژنرال و سياستمدار در تهران، ايران را كه داراي ارتشي نيرومند و وسيع بود با چند هزار سرباز فرسوده و دست دوم اشغال نظامي كردند و رئيس كشور را بركنار و به تبعيد فرستادند.

در دهه 1960 كه سخن از ايجاد فدراسيون ايران و افغانستان همزبان ، همفرهنگ و همنژاد ايران و افغانستان به ميان آمد كه مردمشان نياكان مشترك دارند، كرملين سخت ترين مخالفت ها را با آن از خود نشان داد، زيرا از آن مي ترسيد كه تاجيكستان تمايل به پيوستن به اين فدراسيون نشان دهد و امپراتوري پارسها در مرزهاي جنوبي شوروي زنده شود و به همين سبب هم هنگامي كه ايران (به خواست آمريكا) به كمك همنژادان كرد خود در عراق شتافت، كرملين با عراق قرارداد دوستي امضا كرد و سيل اسلحه را به آن كشور سرازير ساخت.

 

رضاشاه در چند سال آخر سلطنت


1302ش:رضاخان پهلوي سردار سپه و وزير جنگ قوام السلطنه رئيس الوزراء سابق را متهم به طرح توطئه قتل خود كرد و بدون مراجعه به دستگاه قضايي 16 مهر ماه 1302 وي را احضار و در پادگان تهران بازداشت كرد و دو هفته دربند نگهداشت و سپس با ميانجيگري احمد شاه آزاد ساخت و با اين عمل همه رجال را ترسانيد.

 

1313ش:در اين روز در سال 1313 و در جريان جشن هاي هزاره فردوسي، مجلس شوراي ملي تمامي جلسه خود به فردوسي و تجليل از خدمات ايراندوستانه او و عظمت كاري را كه در خدمت به ايران و ايراني انجام داده بود اختصاص داد و بر قطعنامه مستشرقین که فردوسی را میهندوسترین ایرانیان اعلام کرده بودند صحه گذارد. در جريان مراسم 15 روزه فردوسي بيش از چهل مستشرق از ساير كشورها در تهران گرد آمده و هرکدام رساله داده و نطق کرده بودند.

در همين روز شهرداري تهران خيابان علاء الدوله را به «فردوسي» تغيير نام داد. دو شب پيش از اين نخست وزير در كاخ گلستان ضيافت باشكوهي به افتخار مستشرقين خارجي كه از چهار گوشه جهان به ايران آمده بودند برپا كرده بود و نطقهاي متعدد در بزرگداشت فردوسي ايراد شده بود. در جلسه 16 مهرماه مستشرقين كه در دارالفنون (خيابان ناصر خسرو) بر گذار شده بود، به مناسبت «روز مهرگان» سخنراني ها عمدتا در باره آيين هاي باستاني مهرگان بود و اين كه ايرانيان از دير زمان در ميهمان نوازي و مهرباني كردن در جهان نمونه بوده اند.

در پايان اين جلسه، عكس زير از شركت كنندگان گرفته شد تا به يادگار بماند. ضمنا در اين روز به مستشرقين خارجي و اديبان و مورخان ايراني گفته شد كه خود را براي سفر به خراسان و گشايش آرامگاه فردوسي در توس و و در آنجا آشنايي با رضا شاه كه براي شركت در اين مراسم حضور خواهد داشت آماده كنند.

 

فردوسي

 

1967م:ارنستو «چه» گوارا، پزشك و انقلابي سوسياليست آرژانتيني كه در انقلاب كوبا مرد شماره 2 به شمار مي آمد و پس از پيروزي اين انقلاب، وزير صنايع كوبا شده بود هشتم اكتبر سال 1967 در زد و خورد با ژاندارمهاي كشور بوليوي دستگير و همان روز و يا روز بعد در اسارت كشته شد و دهم اكتبر عكس جسد او را به روزنامه ها دادند تا مرگ وي را ثابت كنند). قتل فوري او براي اين بود كه اگر زنده بودنش ثابت مي شد، به علت كثرت هوادارانش در سراسر جهان، و مداخله دولتهاي كمونيست از جمله شوروي، ديگر كشتن او امكانپذير نبود.بعدا برخي از افسران ارشد بوليوي اعتراف كردند كه به خواست «سيا» چه گوارا به قتل رسيد. وي به همراه شش تن از يارانش كشته شد. اين گروه به بوليوي رفته بودند تا راه و رسم انقلاب را به كشاورزان و بوميان(سرخپوستان) محروم اين كشور بياموزند. «چه» هنگام قتل 39 ساله بود.

«چه» دو سال پيش از آن، كوبا را ترك كرده بود تا مردم ساير كشورها را با انقلاب مسلحانه آشنا سازد، زيرا عقيده داشت كه در جهان نيروهايي هستند كه با همه امكانات خود مانع انجام هر گونه تحول از راههاي مسالمت آميز مي شوند.

بقاياي جسد «چه» كه به نوشته برخي از مورخان «قتل فوري» او با اشاره امريكا صورت گرفته است، چند سال پيش به كوبا حمل و مدفون شد.

در سي امين سالروز قتل «چه» پنجمين كنگره حزب كمونيست كوبا به نام او گشايش يافت و فيدل كاسترو ضمن نطق بسيار طولاني خود دكتر «چه» را يكي از بزرگترين فداييان برابري مردم خواند كه جانش را در راه ظلم زدايي از جامعه بشري و تامين رفاه برابر مردم از دست داد. كاسترو «چه» را از بزرگترين دشمنان امپرياليسم و نظام سرمايه داري خواند و گفت اطمينان دارد كه راه «چه» از سوي ساير انقلابيون و جوانان جهان ادامه خواهد يافت.

 

دکتر چه گوارا


2003م:سه شنبه هفتم اكتبر 2003 راي دهندگان كاليفرنياي 35 ميليوني راي به بركناري «گري ديويس» فرماندار اين ايالت دادند؛ كه وي را 11 ماه پيش با 67 درصد آراء به اين سمت انتخاب كرده بودند، زيرا كه به آنان در يك مورد گزارش خلاف واقع داده بود و آرنولدشورزنگر بازيگر 56 ساله اتريشي تبار فيلم هاي سينمايي را كه مطلقا تجربه كار دولتي و تحصيلات سياسي نداشته و قبلا كار سياسي نكرده بود به جاي او بر گزيدند. برخورداري آرنولدشورزنگر از دنياي سياست، تنها اين بوده است كه شوهر «ماريا شرايور» خواهرزاده كندي ها است و «ماريا» در طول مبارزات انتخاباتي در كنار شوهرش ايستاده بود و اتهامات 15 زن را كه گفته بودند «آرنولد» آنها را ناخواسته لمس كرده بود ناديده گرفت. آرنولد كه در منطقه «گراس» اتريش به دنيا آمده و پدرش قبلا يك افسر پليس هودار نازيسم بود بارها علنا از هيتلر تمجيد كرده بود. وي انگليسي را با اکسنت آلماني تكلم مي كند. با وجود اين، راي دهندگان كاليفرنيايي او را بر 135 نامزد ديگر ترجيح دادند. آرنولدشورزنگر چون بادي بيلدر است عمدتا در فيلمهاي سينماي معروف به "بزن - بزن" شرکت کرده بود. به همين سبب، مفسران رسانه ها كه ناظر بر اين انتخابات بودند در مقالات خود با تعجب سئوال كرده بودند كه «راي دهندگان قرن 21 را چه مي شود؟» و استادان علوم سياسي در اظهارنظرهاي خود گفته بودند كه با توجه به نتايج چند انتخابات اخير از اين دست در گوشه و كنار جهان بايد در فرضيه هاي «دمكراسي» و مشاركت در آن نگاه تازه افكند، زيرا راي دهندگان نسل نو نمي دانند كه فلسفه دمكراسي انتخاب «بهترين» هاي يك جامعه براي اداره آن است؛ دود لجبازي كردن و اسير احساس و عاطفه شدن در انتخابات، بعدا به چشم خودشان خواهد رفت و بهايش را كل جامعه بايد بپردازد، زيرا كه در سياست، اصل «يك زمان غافل شدم صد سال راهم دور شد» بيش از هر جنبه ديگر زندگاني صدق مي كند.

 

ماريا شرايور و شوهرش آرنولد

 

2005م:شمارش آراء انتخابات افغانستان به دليل كثرت نامزدها تا (8 اكتبر 2005) كاملا پايان نيافته بود و در حالي که در ايالت غربي فراه (واقع در مجاورت مرز ايران) نام بانو «جويا» 27 ساله و از مبارزان تامين حقوق بشر در ميان برندگان آراء رديف بالا قرارداشت، در ايالت جنوبي زابل، عبدالسلام از افسران سابق طالبان معروف به عبدالسلام راكتي (كارشناس بكار بردن راكت) برنده انتخابات شده بود. در افغانستان، براي نامزد شدن در انتخابات، شرايط پيچيده وجود ندارد و مانند بيشتر كشورها هركس بخواهد مي تواند نامزد شود. رسانه هاي جهان عکسهايي از انتخابات افغانستان منتشر ساخته بودند که زنان برقعي بچه بغل را در صف راي دهندگان نشان مي داد. اين رسانه ها نوشته بودند که بيشتر اين زنان بي سواد بودند و از مفاهيم دمکراسي بي اطلاع، و به اصرار وادار به رفتن به حوزه هاي راي گيري شده بودند. افغانستان قبلا 13 سال حكومت كمونيستي داشت و تنها شهرنشينان اين كشور مردمي تاحدي آشنا به سياست هستند.

 

درباره انتخابات سال 2005 افغانستان

 

2005م:ششم اكتبر 2005 «ميشل ويMichelle Wie» پانزده ساله دختر چيني تبار آمريكايي در آستانه شانزده ساله شدن در مسابقه اي كه در هاوايي برگذار شد عنوان «گلفر حرفه اي» به دست آورد. وي نخستين دختر در اين سن است كه در تاريخ ورزش گلف، اين عنوان را به دست آورده است. او در اين سن داراي دو متر طول قد است. كمپاني هاي نايكه و سوني به ميشل (عكس مقابل) ده ميليون دلار داده بودند تا برايشان تبليغ كند. وي با دريافت اين پول موظف شده بود كه "تي شرت" داراي علامت «نايكه (سازنده كفش)» بپوشد و در ميداني بازي كند كه دست كم يك علامت سوني (كمپاني ژاپني سازنده وسائل الكترونيك) نصب شده باشد.

در آمريكا وقتي رسانه ها به يك ورزشكار عنوان حرفه اي دهند، يعني كسي كه از طريق شركت در مسابقه هاي ورزشي امرار معاش كند و ورزش و مسابقه؛ پيشه و حرفه او باشد و با كسب اين لقب، يك ورزشكار از صورت آماتور خارج مي شود.

 

ميشل

 

1901م:«رنسوم اولدز» سازنده اتومبيل سواري اوزمبيل نخستين آگهي تجاري تبليغ براي فروش اتومبيل را به روزنامه هاي آمريكا داد و چهارم اكتبر 1901 نخستين روزنامه در نيويورك آن را چاپ كرد. قرار بود كه چاپ اين آگهي تا هشتم اكتبر ادامه داشته باشد تا «اولدز» از تاثير و نتيجه آن آگاه شود و ببيند كه چه ميزان سفارش ساخت به دست مي آورد. وي قبلا اظهار اميدواري كرده بود تا پايان سال ( نزديك به يه ماه بعد) 400 اتومبيل ديگر بفروشد تا كار ساختن مدل سال 1902 را آغاز كند. وي آگهي تجاري خود را با عكس بالا به نشريات داده بود و در زير عكس به امضاي خود نوشته بود: تپه ها در برابر اوزمبيل هيچ هستند. رانندگي اتومبيلي را كه از تپه بالا مي رود «رنسوم» خود بر عهده دارد. در اين آگهي بهاي هر دستگاه اوزمبيل 650 دلار اعلام شده بود.

 

نخستين آگهي تبلغ براي فروش اتومبيل در روزنامه ها


1633م:هشتم اكتبر سال 1633 شهر «دور چسترDorchester» ماساچوست به سبك كشور - شهرهاي يونان باستان براي خود "دولت شهر" تاسيس كرد، كه اين اقدام به تدريج در سراسر آمريكا اقتباس شد به گونه اي كه هم اكنون، همه شهرهاي ايالات متحده در امور داخلي خود استقلال دارند و شهرداران بر آنها حكومت مي كنند و شوراهاي شهر پارلمان محلي بشمار مي آيند و همه امور شهر از پليس تا مدرسه ، آب تا فاضلاب ـ جز پستخانه ـ توسط آنها اداره مي شوند.

 

1871م:نزديک به نيمه شب هشتم اكتبر سال 1871زني به نام «اليري OLeary» از ساكنان حاشيه شمال غربي شهر شيكاگو که در گاوداري خود زندگي مي کرد با مشاهده يك گاو كه وارد اطاق او شده بود سراسيمه شد و فانوس روشن و پر از نفت را به سوي اين حيوان پرتاب كرد كه فانوس ساختمان را آتش زد و آتش به سبب وزش باد به ساير خانه ها سرايت كرد ، منطقه اي وسيع را فرا گرفت و باعث سوختن 17 هزار و 450 ساختمان و مرگ 1200 تا 2500 تن شد و اگر درهاي زندان گشوده نشده بود و زندانيان فراري داده نشده بودند بيش از دو هزار تن هم در زندان مي سوختند. دليل دقيق نبودن رقم تلفات، خاكستر شدن نيمي از اجساد بوده است. از لحاظ تلفات، اين، بزرگترين آتش سوزي در آمريكا در طول تاريخ كوتاه اين كشور بشمار آورده شده است.رودخانه شيکاگو و پيشرفتگي درياچه ميشيگان در آن مانع رسيدن شعله هاي آتش به ساير محله ها و بار اندازها شد.

 

ترس از«گاو» شهر شيكاگو را به آتش كشيد و صدها تن كشته شدند!


1895م:هشتم اکتبر سال 1895 ملكه سرزمين كره در كاخ خود ترور شد.سفير ژاپن در كره كه موفق نمي شد از ملكه «مين» رئيس كشورکره، در آن زمان وفادار به چين، براي وطن خود امتياز سياسي بگيرد، دو آدمكش را اجير كرد كه به صورتي به كاخ سلطنتي كره راه يابند و در آنجا جلب اعتماد كنند و در فرصت مناسب، ملكه انعطاف ناپذير را مقتول سازند كه چنين شد.


1918م:در پي نطق هيتلر در پارلمان سراسري آلمان (رايشتاگReichstag) كه آلمان به هدفهاي خود كه پس گرفتن اراضي از دست رفته سال 1918 بود رسيده و اشتياق به جنگ با انگلستان و فرانسه را ندارد و آماده مذاكره صلح براي برقراري نظمي نوين در اروپاست، انگلستان و فرانسه كه قبلا به آلمان اعلان جنگ داده بودند هشتم اكتبر1939 پيشنهاد هيتلر را رد كردند و اعلام داشتند كه صلح واقعي تنها پس از شكست نظامي آلمان امكان پذير خواهد بود. پيشنهاد هيتلر به روزولت رئيس جمهوري وقت آمريكا براي ميانجيگري بين آلمان از يك سوي و فرانسه و انگلستان از سوي ديگر هم با بي اعتنايي روزولت رو به رو شد . چند روز بعد يك زير دريائي آلماني با غرق كردن ناوفرماندهي "رويال اوك" انگلستان كه اعلام شده بود شكست ناپذير است و زره اش هر گونه اژدري را خنثي مي كند جنگ آلمان با اين دو كشور را كه قبلا از سوي انگلستان و فرانسه اعلان شده بود آغاز كرد و نيروهاي آلماني با شكستن خط ماژينو و تصرف برق آساي فرانسه و فراري دادن نيروهاي كمكي انگلستان از «دونكرك» جهان را شگفت زده كردند. اما، اشتباه هيتلر كه از علوم نظامي اطلاع كامل نداشت و تاريخ جنگها را به دقت مطالعه نكرده بود با حمله به شوروي جبهه دوم را كه خارج از ظرفيت نظامي آلمان بود گشود كه سرانجام به شكست او انجاميد. اعزام بهترين واحدها و ژنرالهاي آلماني به افريقا و بالكان به كمك ايتاليا نيز مزيد بر علت شد. طبق قانون جنگ هاي تعرضي؛ دشمنان يكي پس از ديگري بايد از ميان برداشته شوند. به عبارت ديگر؛ در يك زمان، تنها بايد به يك دشمن حمله برد.

 

در پي رد درخواست هيتلر از سوي انگلستان و فرانسه


2003م:به گزارش هفتم اكتبر 2003 اسو سييتدپرس، در پي احضار نظاميان ذخيره ايالت آركانزا به زير پرچم جهت عزيمت به عراق، شهر «برد فورد» اين ايالت بدون شهردار، رئيس پليس و رئيس كتابخانه شده است، زيرا هر سه مقام كه از نيروي ذخيره بودند به خدمت فعال فراخوانده شده بودند. در ايالات متحده، قانون وظيفه عمومي (سربازشدن در سني معين و بدون دريافت دستمزد) وجود ندارد و نظاميان اين کشور استخدامي (پيماني) هستند و پس از انقضاي پيمان نامه اگر بخواهند که بازهم مبلغي دستمزد بگيرند و از مزايايي برخوردار شوند بايد در بخش ذخيره اسم نويسي کنند. در طول ذخيره بودن، افراد به انجام کارهاي ديگر مي پردازند و احيانا داراي مقام انتصابي و انتخابي مي شوند و ....

تلفات جنگ عراق و غير محبوب بودن اين جنگ سبب شده است که از سال 2003 داوطلب استخدام در قسمت هاي نظامي کاهش يابد و درنتيجه راهي جز فعال کردن افراد ذخيره آمريکا و يا استخدام داوطلبان مهاجر (خارجي) نيست. در تابستان 2008 چني معاون رئيس جمهوري آمريکا هنگامي که در مورد تلفات جنگ در عراق و افغانستان مورد اعتراض قرارگرفت گفت: کسي را اجبار به استخدام شدن در ارتش نکرده اند؛ فردي که در قسمت هاي نظامي استخدام شود يعني داوطلب جنگيدن شده و جنگ کشته شدن هم دارد.


2003م:شب هفتم اكتبر 2003 «يوجينا بل» مادر يك كودك و «كلارا بل» خوهر او و مادر 5 كودك كه هر دو مطلقه و در يك خانه در شهر «يازو» واقع در ايالت مي سي سي پي آمريكا زندگي مي کردند بچه ها را كه يك تا ده ساله بودند در خانه گذاردند و به يك «كلوب شبانه» رفتند تا دمي را خوش بگذرانند!. در غياب آنان خانه آتش گرفت و از شش كودك پنج تن آنان سوختند و مردند و ششمي كه مجروح شده بود توسط همسايگان به بيمارستان انتقال يافت. از آنجا كه در آمريكا ترك افراد زير 18 سال تمام و يا عليل بدون مراقبت جرم است، قاضي شهر هر دو خواهررا به اتهام قتل غير عمد به زندان فرستاد و کودکان را به شهرداري سپرد تا نگهداري کند.

اين حادثه زماني اتفاق افتاد كه بانوي ديگري در همان ايالت به همين اتهام محاكمه مي شد و اخبار مربوط به دادرسي در رسانه ها با هدف تنبه ديگران وسيعا انتشار مي يافت. حريق خانه دو خواهر «بل» يك بار ديگر نشان داد كه «عبرت آموزي» از اشتباه ديگران در جوامع بشري رو به ضعف گذارده است.

 

2005م:ششم اكتبر 2005 آژانس فرانس پرس گزارش داد: طبق يک برنامه مستند تلويزيون دولتي «BBC» در اکتبر اين سال و به نقل از شاهدان، جورج بوش رئيس جمهوري آمريكا در جريان ملاقات ژوئن سال 2003 خود با محمود عباس رئيس دولت فلسطيني ها و در حضور «نبيل شعث» مقام فلسطيني ديگر خطاب به آنان گفته بود كه در مورد لشكر كشي به افغانستان و عراق و ايجاد يك كشور فلسطيني، از جانب خدا وحي و الهام دريافت كرده بود!.

طبق اين گزارش، جورج بوش به هيات فلسطيني گفته بود: خدا به من الهام كرد كه به عراق و افغانستان لشكر كشي كنم و نيز از جانب خدا به من امر شده است كه كشوري براي فلسطيني ها بسازم. بوش ادامه داده بود: رفتن به افغانستان و جنگ با تروريستها هم به امر خدا بود. همچنين به اشاره و اجازه خداوند بود كه بروم و عراق را از شر يک ديكتاتور رهايي بخشم و به خواست خدا از من، تا كشوري براي فلسطيني ها نسازم از پاي نخواهم نشست.

بي بي سي گفته است كه درباره صحت و سقم اين مطالب كه از قول جورج بوش بيان شده با كاخ سفيد واشنگتن تماس گرفته بود. سخنگوي دفتر رئيس جمهوري آمريكا هفتم اكتبر 2005 اين مطلب را نادرست اعلام كرد!.

سارا پيلن فرماندار آلاسکا که نامزد سمت معاونت رياست جمهوري در انتخابات نوامبر 2008 شده است در سپتامبر اين سال در مصاحبه تلويزيوني با شبکه اي بي سي گفته بود که اشغال نظامي عراق، خواست خدا بود. سارا نامزد اين مقام از جانب خزب جمهوريخواه است.

 

جورج بوش

 

2005م:شبكه تلويزيوني اي بي سي (آمريكا) در اخبار ششم اكتبر 2005 خود، گزارش از كشف جاسوسي در كاخ سفيد براي فيليپين و دستگيري و بازداشت جاسوس داد. جاسوس، يك نظامي سابق آمريكايي است كه در كاخ سفيد كار مي كرد و به اسناد محرمانه به ويژه اسناد دفتر «چني» معاون رئيس جمهوري آمريكا دسترسي داشت. طبق گزارش شبكه اي بي سي،Leandro Aragoncillo لئاندرو آراگونسيلو 46 ساله يك فيليپيني تبار است كه به آمريكا مهاجرت و به تابعيت اين كشور درآمده و در سپاه تفنگداران مشغول به بكار و از همين طريق مامور كار در كاخ سفيد شده بود.

شبکه تلويزيوني اي بي سي در توضيح خبر خود افزوده بود: در زمان حكومت كلينتون، استرادا رئيس جمهور وقت فيليپين در جريان ديدار خود از كاخ سفيد با لئاندرو آشنا شد و بعدا با او تماس گرفت و خواست كه با دريافت پول، دفتر او را از طرحهاي احتمالي كاخ سفيد برضد حكومت فيليپين آگاه سازد. پس از استرادا، لئاندرو به اين كار ادامه داد و باز هدف از كسب اين اطلاعات اين بود كه رئيس جمهور فعلي فيليپين بداند كه آيا در كاخ سفيد طرح براندازي وي در دست تهيه نباشد. لئاندرو جمعا يكصد سند محرمانه به دفتر رئيس جمهور فيليپين ارسال داشته بود و اين قضيه پس از انتقال وي از كاخ سفيد (احتمالا به دليل بازخريد سنوات خدمت) برملاء شده بود. فيليپين از دوستان نزديك آمريكاست.


1600: كشور سان مارينو، كوچكترين و قديمي ترين جمهوري جهان داراي قانون اساسي شد. اين كشور 30 هزار نفري پيشرفته در سال 301 ميلادي در دل ايتاليا به وجود آمد، در سال 1797 ناپلئون كه هنوز شعار هاي انقلاب فرانسه را به گوش داشت، استقلال آن را برسميت شناخت و در سال 1815 كنگره وين بر اين استقلال صحه گذارد و پس از تامين وحدت ايتاليا، گاريبالدي استقلال طلب و ميهندوست بزرگ توصيه كرد كه استقلال جمهوري سن مارينو محفوظ بماند.

1912: كشور كوچك «مونته نگرو» به امپراتوري عثماني اعلان جنگ داد و متعاقب آن، جنگ اول بالكان آغاز شد كه به تغيير نقشه جغرافيايي اين منطقه منجر گرديد.

1939: دولت هيتلر اعلام كرد؛ غرب لهستان را كه به آلمان ضميمه ساخته، در سابق جزيي از خاك پروس (آلمان قديم) بوده، احقاق حق شده و خطايي صورت نگرفته است.

1941: نيروهاي هيتلر در پيشروي به سوي قفقاز جنوبي و مناطق نفتي خاور ميانه به شبه جزيره آزوف (شمال درياي سياه) رسيدند.

1982: دولت وقت لهستان جنبش «همبستگي» را كه در انتخابات اكتبر 2005 بيشترين آراء را به دست آورده غير قانوني اعلام داشت.

1992: ويلي برانت رئيس جنبش سوسيال دمكراسي (صدراعظم اسبق آلمان) درگذشت.

2001: تشكيل وزارت امنيت ملي آمريكا اعلام شد تا از وقوع حوادثي نظير رويدادهاي نهم سپتامبر آن سال جلوگيري كند.

منبع:iranianshistoryonthisday.com

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------