تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ - 22 مرداد94م:13 اوت سال 94 ميلادي، ارتش چين كار تصرف منطقه دره رود «تاريمTarim» و نواحي اطراف آن از جمله (كاشغرستان و قره شهر امروز) را تكميل كرد و در شمالشرقي منطقه فرارود (ماوراء النهر و به قول جغرافيون غرب؛ آسياي ميانه) با ايران همسايه ديوار به ديوار شد. مرزهاي شمالغربي چين اينك پس از گذشت اين همه سال همان است كه 13 اوت 94 ميلادي تعيين شده بود. در عمليات تصرف آن مناطق، ژنرال «بان چائو Banchao» نيروهاي چيني را فرماندهي مي كرد.

بان چائو ( که در تاريخهاي قديمي ايران «پنچو» ذكر شده است) سه سال بعد معاون خود را براي مذاكره درباره خطوط مرزي به ايران فرستاد. وي هنگام ديدار از شهر صد دروازه [دامغان] ابراز تمايل كرده بود كه يك معبد بودايي در آنجا داير شود كه مقامات دولت اشكاني اين درخواست را وي رد كردند.

ايرانيان قرن سوم پيش از ميلاد واژه چين را از نام دودمان سلطنتي اين كشور «Qin شين = صين» ساختند و در جهان عمومي كردند. اين كلمه از طريق ايران باستان به قلمرو روم (اروپا) منتقل و جهاني شده است. دودمان «شين» در دهه دوم سده سوم پيش از ميلاد كشور چين را يكپارچه كرد و در سال 221 پيش از ميلاد انجام اين يكپارچگي را به اطلاع تيرداد يكم شاه وقت ايران از دودمان اشكاني كه سرگرم بيرون انداختن مقدوني ها از قلمرو وطن بود رسانيد. ظروف ويژه ساخت چين كه از طريق جاده ابريشم به ايران مي رسيد نيز «چيني» خوانده مي شد كه اين واژه هم از طريق ايران به اروپا انتقال يافته است. واژه چاي (چا Cha به زبان انگليسي Tea ) از همان زمان وارد زبان فارسي شده كه از كشور ما به چندين كشور ديگر انتقال يافته است. چاي از طريق جاده ابريشم از چين وارد مي شد.

چيني ها براي ناميدن كشور خود كلمه «چونگ گوئو Zhong- guo را بكار مي برند.

 

1152م:13اوت سال 1152 ميلادي علاء الدين غور با تصرف غزنه به عمر حكومت 155 ساله غزنويان بر ايران خاوري پايان داد. حد غربي حكومت غزنويان بر ايران، ايالت ري بود.

اوج حكومت غزنويان در زمان سلطان محمود بود كه هندجنوب غربي را هم در چند حمله متصرف شده و تا ساحل اقيانوس هند پيش رفته و معبد مهم هندوان در شهر سومنات (ايالت گجرات) هند را ويران ساخته بود. اگر اين حملات سلطان محمود غزنوي به هند صورت نگرفته بود، امروز كشوري به نام پاكستان مركب از مسلمانان هندوستان و تنها به دليل تفاوت دين وجود نداشت. پاكستان 14 اوت 1947( درست795 سال پس افتادن غزنه به دست غوريان) به وجود آمد. سلطان محمود دليل حملات نظامي خود به هند را ترويج اسلام اعلام كرده بود، ولي بيشتر مورخان انگيزه اصلي او از اين حملات را كسب زر و عمدتا با غارت معابد هندوها نوشته اند. مهمترين كار سلطان محمود كه باعث بقاي شهرت او شده است؛ توجه به ادباء و دانشمندان بود كه با آنان جلسات ديدار منظم داشت و شعراء را تشويق و دلگرم به سرودن شعر فارسي مي كرد و ادبيات فارسي در زمان او رونق گرفت.

فردوسي كه تنها به خاطر وطنش و عشق به ايرانيان و نه چشمداشت ديگري، شاهنامه (تاريخ منظوم ايران باستان) را سرود و در سال 1025 ميلادي فوت شد در زمان سلطان محمود مي زيست و در زادگاه خود، توس، زندگي مي كرد.

به باور مورخان، جهاني شدن شهرت سلطان محمود و دودمان غزنوي باعث شد كه از آن پس در هر گوشه از جهان توجه پادشاهان و اميران به مولفان ؛ شاعران و هنرمندان، تنها به خاطر باقي ماندن نام خودشان از طريق كارهاي آنان افزايش يابد و از اين رهگذر ادبيات و هنر نيز رونق يافت كه در عصر حاضر از اين لحاظ، رسانه ها جاي شاعران و مولفان قديم را گرفته اند و ه باور برخي از مورخان، جهاني شدن شهرت محمود غزنوي باعث شد كه در هر گوشه از جهان توجه پادشاهان و اميران به مولفان ؛ شاعران و هنرمندان، تنها به خاطر باقي ماندن نام خودشان از طريق كارهاي آنان افزايش يابد و از اين رهگذر ادبيات و هنر نيز رونق يافت كه در عصر حاضر از اين لحاظ، رسانه ها جاي شاعران و مولفان قديم را گرفته اند و مقامهاي تراز اول هر كشور مي كوشند كه شماري هر چه بيشتر از مقاله نگاران و اصحاب قلم را در كنار خود داشته باشند و يا دست كم اسباب رنجش آنان را فراهم نكنند و ....

 

سلطان محمود

 

1521م:هرناندو كورتز Hernando Cortez افسر اسپانيايي روز 13 اوت سال 1521 ميلادي با تصرف مجدد شهر تنوچتيتلان Tenochtitlan (مكزيكوسيتي امروز) به عمر امپراتوري متمدن آزتك Aztec در مكزيك كه در زمينه علم و هنر پيشرفت چشمگير داشت پايان داد. برتري اسپانيائي ها در جنگ با بوميان مكزيك، تنها اسلحه آتشين آنان بود.

كورتز (صرفا با هدف به دست آوردن طلا و نقره، و زمين براي استقرار جمعيت اضافي اروپا و به بيگاري كشاندن بوميان) با چند صد تفنگدار و تعدادي توپ ارتش دهها هزار نفري آزتكها را شكست داده بود!. مبدأ تقويم مكزيك باستان كه دست كمي از تمدن آسياي غربي نداشت از 13 اوت سال 3114 پيش از ميلاد آغاز مي شود و اين تقويم و آثار ابنيه باستاني مكزيك محفوظ مانده و هويت اين ملت است.

 

تمدن باستاني درخشان آزتك: معبد ــ بقاياي عمارات ــ مجسمه سازي ــ صور فلكي ( زودياك ) و محاسبه تقويم


1923م:ژنرال مصطفي كمال پاشا 13 اوت سال 1923 به عنوان نخستين رئيس جمهوري تركيه انتخاب شد. تركيه نامي است که بر باقيمانده از امپراتوري عثماني گذارده شده است. كمال پاشا به خاطر خدماتي كه به ملت تركيه كرد لقب «آتا ترك» گرفت. تغيير الفباي ترکيه از عربي به لاتين که داراي حروف «صدادار» است و تلفظ ها يکسان شده است از خدمات اوست. ديگر از خدمات او، قراردادن پاسداري از قانون اساسي ترکيه بر عهده ارتش است، بنابراين نقض اصول اين قانون کار دشواري است.

 

مصطفي كمال(اتاترك) در لباس افسري ارتش عثماني

 

1900م:14 اوت 1900واحدهاي تفنگدار دريايي آمريكا به منظور قلع و قمع جنبش چينيان موسوم به مشت زنان (زيرا اسلحه آتشين نداشتند كه مي دانيم باروت از اختراعات چين است) كه بر ضد سلطه ابر قدرتهاي وقت بپاخاسته بودند وارد شهر پكن شدند. 12 سال بعد در همين روز (14 اوت 1912 ) اين تفنگداران وارد نيكاراگوئه شدند تا در اين کشور از منافع آمريكاييان حفاظت كنند و تا سال 1925 (به مدت 13 سال) در آنجا ماندند. همين تفنگداران 14 اوت 2004 در شهر نجف (کشور عراق) استقرار يافتند.


1927م:13 اوت، زادروز «فيدل كاسترو» رهبر انقلاب كوبا است ـ مردي كه 48 سال در برابر آمريكا ايستاد و شكست نخورد. وي در اين روز در سال 1927 به دنيا آمد و از سال 1959تاسال 2008 رهبري كوبا را به دست داشت و در اين كشور نظام سوسياليستي برقرار كرد. فيدل کاسترو در پي يک عمل جراحي دستگاه گوارش و مدتي بستري بودن در بيمارستان، خود را بازنشسته کرده ولي به دادن اندرز و نوشتن مقاله براي روزنامه ارگان حزب کمونيست کوبا ادامه مي دهد. رائول برادر فيدل کاسترو با راي مجمع ملي کوبا بر جاي او نشسته است. كوباييان 13 اوت 2006 هشتادمين زادروز كاسترو را بدون حضور وي كه در بيمارستان بستري بود به صورتي محدود جشن گرفتند. 13 اوت 2006 کاسترو در پيامي به هموطنانش اطمينان داده بود که وضعيت مزاجي او رو به بهبود مي رود و مراسم تولد او موکول به دوم دسامبر شود که در عين حال سالروز بازگشت او از تبعيد به وطن و آغاز قيام مسلحانه است. روزنامه هاي کوبا با اين پيام دو عکس از کاسترو را چاپ کرده بودند که در بيمارستان برداشته شده و يکي از عکس ها او را در حال مکالمه تلفني نشان مي داد (عکسي که در سمت چپ - بالا درج شده است). اين عکس که کاسترو را با نشاط و سرحال نشان مي دهد چند روز پس از آن برداشته شده بود که رسانه هاي آمريکا با لحني شادمانه خبر از بيماري شديد، تفويض اختيارات او و احتمال کناره گيري اش داده بودند. او 31 ژوئيه 2006 در بيمارستان بستري شده بود. کاسترو يكي از شخصيتهاي مهم معاصر درجهان است که از آغاز قرن بيستم طولاني تر از هر فرد ديگر، بر يک کشور رهبري کرده است.

فيدل کاسترو در طول زمامداري خود موفق شده است بهترين روش آموزش و پرورش و درمان رايگان و بازنشستگي عمومي درجهان را در كوبا پياده كند و يكي از مخالفتهاي آمريكا با او، در باطن همين نظام درمان رايگان است كه امر درمان در آمريكا مطلقا غير دولتي و گرانتر از همه كشورهاست. در هرحركت انتقادي از وضعيت گران - درماني آمريكا، منتقدين روش درمان در كوبا را به رخ مقامات واشنگتن مي كشند.

 

 کاسترو در هشتادمين زادروزش (13 اوت 2006) در بيمارستان بود

 

1947م:دولت انگلستان كه بر اثر جنگ جهاني دوم دچار كمبود كارگر شده بود 13 اوت سال 1947 بيست هزار زن آلماني را از منطقه اشغالي آمريكا در آلمان به انگلستان كوچانيد تا در كارگاههاي اين كشور مشغول به كار شوند. اين زنان در زماني به انگلستان انتقال يافتند که آلمان براي ترميم خرابي هاي ناشي از جنگ به کارگر نياز مبرم داشت و سرانجام مجبور شد که با مهاجرت کارگران از ترکيه و بلغارستان موافقت کند که بسياري از آنان از همان زمان در آنجا مانده اند.

 

1961م:سيزدهم اوت 1961 ساختن ديوار برلين آغاز شد. دولت کمونيست آلمان شرقي که از تشويق غرب به فرار مردم به آلمان غربي و تبليغات منفي که به دنبال داشت خسته شده بود تصميم به کشيدن اين ديوار سيماني گرفت که27 سال پا برجاي ماند. برليني ها بامداد 13 اوت 1961 كه براي رفتن به كار از خانه هاي خود بيرون آمده بودند متوجه سيمهاي خادار سراسري شدند كه شبانه شهر برلين (پايتخت دويچ رايك = امپراتوري آلمان) را به دو قسمت شرقي و غربي تقسيم كرده بود. بعدا اين ديوار سيمي به ديوار بتوني تبديل شد. در هفته اي كه به 12 اوت آن سال ختم شده بود 12 هزار و پانصد تن از اتباع آلمان شرقي (بيش از هر هفته ديگر) از طريق برلين به آلمان غربي و سه دولت غربي مستقر در آنجا پناهنده شده بودند. در آن زمان، رسانه هاي غرب دفاتر وسيع در برلين غربي و هنگ كنگ مستقر ساخته بودند تا فرار از چين و آلمان شرقي را هرچه تمامتر بزرگ كنند و آن را به صورت نارضايي مردم از كمونيسم جلوه دهند، درست به همان گونه كه در اوت 2006 دستگيري چندين پاكستاني تبار در لندن و پيش از آن بيماري فيدل كاسترو و ... را منعكس ساخته بودند تا وسيله بهره برداري سياسي به دست دولت هاي مشخصي بدهند و .... برخي از دستگير شدگان در لندن (اوت 2006) كه متهم به «قصد انهدام هواپيماهاي مسافربر عازم آمريكا در آسمان» شده اند تا زمان دستگيري درخواست دريافت گذرنامه هم نكرده بودند و فاقد آن بودند!!!. واضح است كسي كه گذرنامه ندارد نمي تواند با هواپيما در خطوط بين المللي پرواز كند.

 

بخشي از ديوار برلين در 1962


1988م:13 اوت سال1988 نلسون ماندلا كه به بيماري سل ناشي از تضعيف بدن بر اثر ماندن طولاني با شرايط بد در زندان و تحمل اعمال شاقه مبتلا شده بود، اجبارا از زندان به بيمارستان منتقل شد، زيرا خبر بيماري او به خارج از زندان درز كرده بود و دولت اقليت سفيد پوست آفريقاي جنوبي که تحت فشار افکار جهانيان قرار گرفته بود راهي جز موافقت با انتقال او به بيمارستان نداشت.

ماندلا زنده ماند و پيروز شد و اين بار نوبت او بود كه دولت سفيد پوستان را مدفون سازد.

 

ماندلا در زمان پيروزي

 

2004م:تيتر و عكس صفحه اول شماره جمعه 13 اوت 2004 روزنامه هاي آمريكا كناره گيري فرماندار انتخابي و 47 ساله نيوجرسي از اين سمت بود. وي پنجشنبه بعد از ظهر در حالي كه همسرش «دينا» در كنارش ايستاده بود و دست در دست هم داشتند در يك مراسم رسمي و در برابر دوربين هاي تلويزيوني گفت كه او «همجنس باز و يك همجنس باز آمريكايي» است و چون نمي خواهد كه از اين بابت به امور ايالت آسيب برسد، و صحنه رسوايي و هياهوي سياسي قرار گيرد كناره گيري مي كند. وي گفت كه مي داند عمل او خلاف اخلاق و پذيرفتني براي بسياري از مردم نيست.

جيمز مك گريوي كه از حزب دمكرات است تاريخ كناره گيري خود را 15 نوامبر2004 (13 روز پس از انتخابات) قرار داده است تا بتواند در طول مبارزات رياست جمهوري، از «جان كري» نامزد آن حزب جانبداري كند.

تعجب در اينجاست كه مك گريوي با داشتن آن عادت، دوبار ازدواج كرده و داراي دو فرزند است.

 

جيمز مک گريوي (فرماندار انتخابي مستعفي) و همسرش «دينا»

 

2004م:13 اوت 2004 نفت خام در بازار نيويورك ركورد بها (تا آن زمان) را شكست و از هر بشكه 45 دلار و 50 سنت بالاتر رفت و براي مدتي كوتاه در خط 45 دلار و 75 سنت متوقف شد كه قبلا سابقه نداشت و همه امور را تحت الشعاع قرارداد (درسال 2006 يعني به فاصله دو سال اين بها به بشکه اي 75 تا 77 دلار رسيد، در نيمه اول سال 2008 تا 150 دلار هم بالا رفت و در 13 اوت اين سال - امروز - 127 دلار بود، چرا؟!).

مقامات آمريكايي در اوت 2004 كوشيدند كه كاسه ـ كوزه ها را بر سر روسيه بشكنند كه رفتار اين دولت با كمپاني «يوكوس» باعث بالارفتن بهاي نفت شده بود كه رشد اقتصاد كشورهاي صنعتي به آن بستگي دارد. در اين زمينه كاخ سفيد واشنگتن تلفني با «مدودف» رئيس دفتر وقت كاخ كرملين (و اينک رئيس جمهور روسيه) تماس گرفت تا نگراني رئيس جمهوري آمريكا از وضعيت كمپاني يوكوس و بالا رفتن بهاي نفت به اطلاع پوتين برسد كه چپگرايان روسيه به دفاع برخاستند و آن را نوعي مداخله در امور اين كشور خواندند.

در همين هنگام «ديويد پيس» روزنامه نگار امريكايي نتيجه تحقيقات خود را درباره مسئله نفت آمريكا را اعلام داشت و به صورتي استفهام آميز نوشت: نود و هفت در صد كساني كه اراضي نفتخيز را از دولت آمريكا اجاره كرده اند دست به استخراج نزده اند، چرا؟ (گويا منتظر كاهش ذخاير ساير كشورها و فروش به آنها به بهاي گزاف هستند).

اين روزنامه نگار كه مطلب او توسط اسوشييدپرس مخابره شده بود و به استناد قانون آزادي اطلاعات، اين آمار را به دست آورده همچنين نوشته بود كه سي ميليون هكتار از اراضي داراي نفت در امريكا به اجاره داده شده است كه 33 هزار مستاجر دارند ولي تنها در سه در صد اين اراضي كار استخراج صورت مي گيرد و در بقيه كوچكترين اقدامي صورت نگرفته است و بعيد است كه تا نفت ارزان اوپك وجود داشته باشد اقدامي در اين اراضي صورت گيرد.

در سال 2006 گراني نفت به پاي چين و هند نوشته شد که بر تعداد اتومبيلهايشان افزوده شده و نفت بيشتري مصرف مي کنند و اين دو کشور پاسخ دادند که ميزان افزايش اتومبيل در طول دو سال آنقدرها زياد نبوده است که بهاي نفت را از بشکه اي 45 دلار به 75 دلار برساند، کلک هاي ديگري از جمله آزمندي کمپاني هاي بزرگ نفتي و نيز بورس بازي روي نفت خام درکار است. با وجود اين، در اين زمان (در اوت 2006) هنوز بهاي آب بطري شده در آمريکا و ممالک اروپايي گرانتر از بنزين بود!.

 

بشکه نفت (کانادا)

 

2004م:دستگيري «مايك والاس» روزنامه نگار كهنسال و معروف آمريكايي نمونه اي است از خشونت پليس آمريكا كه در اين كشور امري عادي است و به صورت يك عادت در آمده است.

دستگيري مايك (در سال 2006 هشتاد و هشت ساله) 12 اوت 2004 در شهر نيويورك صورت گرفت. والاس براي صرف غذا در يك رستوان نيويورك، با ليموزين (اتومبيل سواري كرايه اي با راننده) به آنجا رفته بود ولي در منطقه رستوران جاي پارك كردن نبود.

پليس خواست به راننده كه در انتظار «جا» متوقف شده بود و گاهي هم جلو و عقب مي رفت ورقه دادگاه و جريمه بدهد كه والاس واسطه شد و گفت كه اتومبيل پارك نكرده، راننده از آن خارج نشده و در حال حركت است و نمي توان به آن ورقه جريمه «دوبله» داد كه مامور مايك را به اتهام «حالت تهديد نسبت به پليس» و «ممانعت از اجراي قانون» دستگير و دستبند زد و به قرارگاه خود برد. با اين كه والاس به مامور گفته بود كه دستنش آرتروز دارد و دردناك است؛ به او ستبند زده بود. مامور اشاره كرده بود كه مايك را شناخته است ولي نسبت به شهرت عمومي او اعتنا نمي كند. شهردار نيويورك كه مانند ساير شهرهاي آمريكا بر پليس هم رياست فائقه دارد اين عمل مامور را واكنش اضافي و قدرت نمايي غير ضروري خوانده، نوعي عقده دانسته و گفته است كه اگر «مايك» يك تهديد است؛ پس من هم تهديد هستم.

مايك در اوت 2004 با وجود كهولت همچنان به كار گزارشگري براي مجله تلويزيوني سيكستي مينيتس شبكه سي. بي. اس. ادامه مي داد دو سال بعد اعلام بازنشستگي كرد. با وجود اين در اوت 2006 به تهران رفت و با احمدي نژاد رئيس جمهور ايران مصاحبه كرد كه اين گفت و شنيد 13اوت همين سال از آن شبكه پخش شد.

همان شب روزي كه مايك (به خاطر هيچ) دستگير شده بود (12 اوت 2004) شبكه هاي تلويزيوني آمريكا خبر دستبند زده شدن مايك والاس را پخش كرده بودند تا درسي براي پليس و مقامات دولتي باشد كه اجازه ندهند ماموران از خود، واكنش بيش از حد نشان دهند.

 

مايک والاس


1868: در کشور پرو واقع در آمريکاي لاتين زلزله روي داد و بيش از 25 هزار تن را کشت.

1899: آلفرد هيچکاک سازنده انگليسي فيلم سينمايي متولد شد و 81 سال عمر کرد.

1907: نخستين تاکسي در تاريخ جهان در شهر نيويورک اغاز بکار کرد.

1960: سرزمين آفريقايي چاد که مستعمره فرانسه بود استقلال يافت.

1960: مکالمه دو طرفه تلفني از طريق ماهواره بالوني " ايکو - 1" عملي شد.

منبع:iranianshistoryonthisday.com
مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

   
    
   وب گردی