تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ - 3 مرداد645م:در اين روز در سال 645 ميلادي، و چند ماه پس از آغاز خلافت عثمان، مردم «ري» كه به تصرف عرب درآمده بود بر ضد حاكم عرب شهر قيام كردند كه اين بپاخيزي آنان بعدا به دست سربازان اعزامي «سعد بن ابي وقاص» سركوب شد. در آن زمان هنوز يزدگرد سوم آخرين شاه ساساني ايران در شمال خاوري كشور (خراسان بزرگتر) مقاومت مي كرد.

در همين سال مردم شمال غربي ايران (آذربايجان) نيز بر ضد حکومت عرب قيام كردند كه آنان نيز به دست نيروهاي «وليد عقبه» سركوب شدند.


1970م:طبق اسنادي که در دهه 1970 انتشار يافت، سفير وقت ايران در مسكو در چنين روزي در مرداد 1320(يك ماه پيش از حمله نظامي لندن و مسکو به ايران) در باره اولتيماتوم مورخ 28 تيرماه سال 1320 خورشيدي دولتين انگلستان و شوروي يك گزارش شفاهي توسط پيكي ويژه به تهران فرستاده و در آن خبر داده بود دولت شوروي كه به دليل پيشروي سريع آلمان در خاك آن كشور به دولت انگلستان احساس نياز مي كند به خواست اين دولت، اولتيماتوم مشترك را امضاء كرده و اولتيماتوم اخراج آلماني ها از ايران يک بهانه است؛ انگلستان مي خواهد به ايران لشكر بكشد و از شوروي خواسته است كه كمك كند زيرا كه گمان مي كند كه ميان سران ايران و آلمان قول و قرار هايي براي تصرف مشترك خاورميانه گذاشته شده است.

 

هيتلر را در حال مذاكرات دوستانه با نوري اسفندياري رئيس پارلمان ايران


1941م:25 ژوئيه 1941( 1320 ) چرچيل نخست وزير وقت انگلستان با ارسال يك تلگرام سري به ژنرال «آرچيبالد ويولArchibald Wavell» فرمانده نيروهاي انگليسي در هند، به او اطلاع داد كه حمله نظامي به ايران قطعي است و واحدهاي لشكر 9 هند بايد تا ده روز ديگر به بصره برسند. به كشتي هاي حامل آنان دستور دهيد كه با آخرين سرعت برانند. ما بايد براي خنثي ساختن ناوگان ايران روشي در پيش مي گيريم كه برايمان گران تمام نشود؛ نگراني من از كشتي هاي توپدار ايران از همان زماني است كه برخلاف سياست ما، موسوليني به ايجاد اين ناوگان براي ايران كمك كرد ("تاريخ" نشان داد كه انگليسي هاي مقيم آبادان افسران كشتي هاي جنگي ايران را با طرح نيرنگ به يك مهماني دعوت كردند و سپس در جريان ميهماني كشتي هاي بدون افسر و فرمانده را غرق و يا تصرف كردند).

 

Archibald Wavell

 

1951م:25 ژوئيه 1952 (سوم مرداد 1331)، چهار روز پس از پيروزي سياسي بزرگ و تاريخي ايرانيان و پس از گمانه زني بسيار تقريباً مسلم شده بود كه در روزهاي آتي؛ دكتر مصدق درخواست اختيارات ويژه از مجلس خواهد كرد، انتصابات تازه اي انجام خواهد شد، بسياري از بستگان و نزديكان شاه به ويژه خواهر او اشرف تبعيد خواهند شد، بر ضد قوام سلطنه اقدامات قانوني و قضايي انجام خواهد گرفت، حكومت نظامي در تهران لغو و خليل طهماسبي كه سپهبد رزم آرا را ترور كرده بود آزاد خواهد شد.

روزنامه هاي اروپا و آمريکا همچنان به تفسير کار بزرگي که مردم ايران انجام داده بودند مي پرداختند و آن را نشانه آشنائي ايرانيان به حقوق خود و در نتيجه دفاع از آن مي دانستند. روزنامه هاي پاريس نوشته بودند که چرچيل نخست وزير وقت انگلستان از شکست قوام نگران و خشمگين شده و مشاورات فوري با همکاران خود بعمل آورده است.

 

1384م:دوم مرداد 1384 (24 ژوئيه 2005) روزنامه هاي پايتخت اظهارات رئيس وقت دادگستري استان تهران و گزارش «هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي» را در زمينه مسئله بازداشتها كه از دير زمان زير سئوال قرار داشته منتشر كرده بودند كه قسمت هايي از اين مطلب را از اين جهت كه در تاريخ معاصر ايران باقي خواهد بود و به آن استناد خواهد شد، به نقل از روزنامه همشهري كه متعلق به شهرداري تهران است در اينجا مي آوريم كه اين روزنامه هم آن را از ايسنا، خبرگزاري وابسته به جهاد دانشگاهي نقل كرده بود:

 

عباسعلي عليزاده (حجت الاسلام)

 

1953م:25 ژوئيه 1953 نشست جهاني جامعه شناسان و استادان علوم سياسي ضمن بررسي اعلاميه چهارم ژوئيه (21 روز پيش از آن) Imre Nagy (ايمرناگي يا ايمر ناجي) نخست وزير تازه جمهوري سوسياليستي مجارستان و تحليل و تعبير تازه او «دمكراسي توده اي»، آن را روشي مشابه آن چه كه در سال 1607 ميلادي در انگلستان به دنيا آمد و Polyarchy (پلياركي) نام گرفت يافتند و از آن زمان، اين روش كه مي توان آن را «حكومت گروه» ترجمه كرد مورد توجه بوده و در رديف روشهاي حكومتي قرار گرفته است، به گونه اي كه دو استاد نامدار «رابرت دال» و «چارلز ليندبلوم» در تأليف مشترك خود: «سياست، اقتصاد و رفاه عامه» به جاي واژه «دمكراسي» از واژه Polyarchy ياد كردند و آن را آن نوع دمكراسي كه عبارت از كنترل هيأت حاكمه طي مراحلي توسط مردم غيرحاكم است تعريف كرده اند. اين تعريف پذيرفته شد، ولي هنوز اصحاب نظر جانشين كردن دمكراسي را با حكومت گروه نپذيرفته اند و آن را واژه اي جامع نمي دانند و تنها نوعي از دمكراسي (حكومت مردم) تلقي مي كنند، لكن «دال» و «ليندبلوم» با برشمردن انتقادهايي كه از دمكراسي شده است، Polyarchy را جانشين واقعي آن مي دانند و معتقدند كه اين جايگزيني زود يا دير انجام خواهد گرفت.


2005م:در ژوئيه 2005 براي بحث درباره وضعيت روزنامه ها در هر كشور، پس از هر انتخابات عمومي يك ميز گرد مركب از اصحاب اين حرفه تشكيل شده بود كه مذاكرات آن از شبكه هاي تلويزيوني پخش شد. شركت كنندگان در اين ميز گرد وضعيت روزنامه ها پس از چند انتخابات را كه در سالهاي اخير برگزار شده بود به استناد آمار و ارقام بررسي كردند و به اين نتيجه رسيدند كه پس از هر انتخابات بزرگ، روزنامه هايي كه در طول مبارزات انتخاباتي بي طرفي خود را حفظ كرده بودند دچار نوسان نشدند، ولي روزنامه هايي خود را به مخاطبان، نشريه اي بي طرف و مستقل معرفي كرده ولي در جريان مبارزات، از يك نامزد و يا نامزدهاي يك گروه و دسته جانبداري كرده بودند و اين دسته پيروز نشده بود دچار افت تيراژ و در نتيجه كاهش درآمد و از دست دادن نويسندگان معروف و باتجربه شدند و اين افت تا مدتي ادامه خواهد داشت و اگر نامزد پيروز وعده هايش را عملي سازد و نظر اكثريت مردم همچنان به او باشد، ادامه افت طولاني خواهد بود. پس از هر انتخابات، روزنامه هاي رسمي (ارگان و ناشر افكار) حزب و يا احزاب بازنده فعاليت شديدتر خواهند كرد تا شكست را جبران كنند و بنا براين، به ندرت دچار افت شده اند.

شركت كنندگان در ميز گرد به سردبيران روزنامه هايي كه شهرت به بي طرفي و حرفه اي بودن تمام عيار دارند توصيه كرده اند كه در جريان مبارزات انتخاباتي بي طرفي همه جانبه خود را در انتشار مطالب حفظ كنند تا پس از انتخابات و اعلام نتايج دچار افت نشوند كه در عصر اينترنت و دسترسي آسان مردم به منابع دست اول اخبار و نظرات، جبران آن بسيار دشوار است.


1701م:در سال 1701 (24 ژوئيه) شهر ديترويت Detriot (تلفظ فرانسوي:دتروا) مركز صنايع خودروسازي آمريكا و يازدهمين شهر پرجمعيت اين كشور توسط يك سروان فرانسوي به نام «آنتوان دو كاديلاك» بنا نهاده شد كه نخست يك اردوگاه نظامي فرانسوي بود كه بعدا يك ايستگاه مبادله كالا هم بر آن اضافه شد. دو قرن بعد هنري فورد كارخانه اتومبيلسازي خود را در خيابان «ماك» شهر ديترويت تاسيس كرد كه بعدا برادران داج (دوج) كارخانه خودروسازي ديگري در آنجا ساختند و آنگاه لوئيس شورلت كارخانه شورلت (جنرال موتورز امروز) را در آن شهر بنا نهاد.

ناپلئون بناپارت در سال 1804 آمريکاي فرانسه شامل ايالات مرکزي از شمال تا جنوب (ازايلي نوي تا نيوارلئان) را به دولت واشنگتن فروخت. پس از گذشت دو قرن از آن زمان، هنوز بسياري از مردم لوئيزياناي آمريکا فرهنگ فرانسوس خود را از دست نداده اند. اسامي بسياري از شهرهاي نيمه مرکزي ايالات متحده نيز فرانسوي بوده که تغيير نيافته است.

 

1944م:25 ژوئيه سال 1944 نيروي هوايي آلمان نخستين دسته جت هاي جنگنده خود از نوع ام . اي ــ 262 ( MI262 ) را وارد ميدان جنگ كرد و خلبابان متفقين با جنگنده هايي رو به رو شدند كه 540 مايل در ساعت سرعت داشتند و مي توانستند تا ارتفاع 40 هزار پايي بالا بروند و مجهز به توپ 30 ميليمتري و راكت بودند. كارخانه مسر اشميت آلمان براي ساختن اين هواپيما ها شش سال تلاش كرده بود . هيتلر مايل بود كه جت بمب افكن داشته باشد كه مسر اشميت موفق به ساختن جنگنده كه تنها مي توانست در آسمان از جنگنده هاي متفقين كه بمب افكن هاي خود را بدرقه مي كردند رهگيري كند و با آنها در گير شود. اين جنگنده ها داراي موتور توربوجت بودند . بهره برداري از اين جنگنده ها كه هيتلر از 12 ماه پيش از آغاز جنگ دوم به آنها چشم اميد بسته بود تنها 9 ماه پيش از پايان جنگ و به صورت محدود ( آزمايشي ) صورت گرفت.

 

جت جنگده آلماني « ام . اي ــ 262 » كه در 1944 ساخته شد


1978م:نخستين كودك لوله آزمايشي جهان 25 ژوئيه سال 1978 در بيمارستان عمومي اولد هام واقع در منطقه منچستر انگلستان با عمل سزارين به دنيا آمد و او كه يك دختر است و به زندگاني ادامه مي دهد «لوئيس جوي براون louise joy brown » نام دارد.

اين نوزاد نتيجه پژوهش ها و تجربه هاي 9 ساله دکتر پاتريک ستپ تو patrick steptoe و دکتر رابرت ادواردز robert edwaards بود که تخمک مادر نازا را با اسپرم پدر پس از تکثير سلول در لوله آزمايش , در رحم مادر - بانو لسلي lesly - قرار داده بودند.

 

لوئيس پس از تولد


2004م:اظهارات ولاديمير پوتين در نشست ژوئيه 2004 سفيران روسيه و هنگام اعلام سازمان تازه وزارت خارجه اين كشور كه داراي هفت معاون وزير شده است مطالبي قابل تامل تلقي شده بود. همان وقت اصحاب نظر در تفسيرهاي خود نوشتند که به پوتين بايد گفته شود كه نبايد انتظار همكاري از غرب را داشته باشد كه 45 سال كينه و دشمني از مسكو را در دل پروراند.

پوتين در آن نشست گفته بود نيروهايي هستند كه مي كوشند روسيه را بي اعتبار كنند. تصور ذهني ساير كشورها از روسيه دور از حقيقت است. اين بي اعتبار كردن، به روسيه و داد و ستد با آن و كسب و كار صدمه مي زند.

وي از سفيران روسيه خواسته بود كه چهره مثبتي از روسيه به مردم محل ماموريت خود نشان دهند، آنان را از فرهنگ روسيه، تاريخ و جنگهاي ميهني اش آگاه سازند تا ملل ديگر چهره روشن روسيه را ببينند.

 

Putin


2004م:«جفري گتلمن» خبرنگار نيويورك تايمز كه پس از مدتي اقامت در عراق به امريكا باز گشته بود در يك مصاحبه نيم ساعته با «چارلي رز» كه 24 ژوئيه 2004 از شبكه تلويزيون عمومي امريكا پخش شد گفت: فرق عراق با افغانستان در اين است كه در افغانستان گروههاي مختلف با يكديگر در معارضه و نزاعند، ولي در عراق چنين وضعيتي مشاهده نمي شود و از زمان اشغال تا كنون ديده نشده است كه عراقي بر ضد عراقي اقدام چشمگيري كرده باشد. سعي بسيار شد كه گروههاي عراقي باهم درگير شوند تا ضديت با آمريكا در آن كشور كاهش يابد ولي تا اين تاريخ نتيجه بخش نبوده است؛ در نتيجه عراقي ها، اگر برضد نيروهاي اشغالگر نباشند ساكت هستند. عراقي ها با اين كه به انتخاباتشان چيزي نمانده است هنوز گروه بندي و فعاليت سياسي نكرده اند و در يك حالت انتظار توام بي تفاوتي مشاهده مي شوند.. آنان با تمام وجود نمي خواهند در كشور خود نيروي نظامي خارجي ببينند. براي مثال يك دسته سرباز عراقي را با هلي كوپتر به فلوجه منتقل كرده بودند كه افراد مسلح را سركوب كنند. نخست، حاضر به پياده شدن از هلي كوپتر نبودند و پس از آن هم حاضر به تير اندازي به سوي افراد مسلح نشدند و گفتند ما سرباز نشده ايم كه تفنگ خود را به سوي عراقي نشانه گيري كنيم. وظيفه سرباز دفاع از مرزها است.

 

در سال 2004 باوجود استقرار حکومت انتقالي، هنوز در خيابانهاي شهرهاي عراق سرباز آمريکايي نگهباني مي دهد


2005م:رامسفلد وزير دفاع وقت آمريكا 24 ژوئيه 2005 کتبا به كنگره (قوه مقننه) اين كشور اعلام كرد كه پليس و نيروي نظامي عراق فعلا و تا مدتها قادر به جلوگيري از بي نظمي و مقاومت نخواهد بود. وي نتيجه گرفت كه بنا براين واحدهاي نظامي آمريكا در عراق را نمي توان كاهش داد.

از آن زمان تاکنون همه اقدامات و گزارش ها حکايت از قصد آمريکا به استقرار نظامي در عراق مي کند و روشن شده است که مخالفت سياسون دمکرات نيز براي کسب وجهه در ميان آمريکاييان است. در آخرين مناظره تلويزيوني نامزدهاي حزب دمکرات که در 24 ژوئيه 2007 برگذار شده بود اين نامزدها، جز يکي از آنان که کوچکترين شانسي هم ندارد، بر خروج فوري و کامل از عراق پافشاري نکردند. روز بعد هم گفته شد که نيروهاي آمريکا فعلا در نظر نيست که تا سال 2009 از عراق فراخوانده شوند و در همين روز جورج بوش رئيس جمهور آمريکا وسيعتر از هر زمان ديگر، ماندن نيروهاي آمريکا در عراق را مرتبط با فعاليت هاي القاعده و مبارزه با اين گروه کرد که بزعم او کانون فعاليت خود را به عراق منتقل کرده اند!.


2005م:در آستانه شصتمين سالروز بمباران اتمي هيروشيما (كه ششم اوت 1945 صورت گرفت)، بنگاه سنجش افكار «ايپسوس» به سفارش اسوشيتدپرس و موسسه «بي. او، آر. سي» به سفارش خبرگزاري ژاپني كيودو از مردم آمريكا و ژاپن درباره بمباران اتمي هيروشيما و متعاقب آن ناگازاكي نظر سنجي كرده و همچنين تصورشان را درباره وقوع يك جنگ بين المللي ديگر (سوم) پرسيده بودند. نتيجه اين نظر سنجي حرفه اي كه به طريق علمي انجام شده بود 24 ژوئيه 2005 انتشار يافت.

طبق نتايج اين نظر سنجي كه در ده روز اول ژوئيه 2005 از طريق مصاحبه حضوري و دو به دو انجام شده بود، شصت درصد آمريكائيان و 34 درصد ژاپني ها گفته بودند كه يک جنگ به نام جنگ سوم جهاني روي خواهد داد. به علاوه، همين نتايج نشان داد كه اكثريت مصاحبه شوندگان دو كشور كه برحسب فرمول خاصي از ميان گروههاي شعلي، سني و با تحصيلات مختلف انتخاب شده بودند بمباران هيروشيما و ناگازاكي را كه به دستور هري ترومن رئيس جمهور وقت آمريكا صورت گرفت غير موجه خوانده بودند.

اكثريت كساني كه جنگ سوم جهاني را اجتناب ناپذير مي دانستند گفته بودند كه رقابت اقتصادي ميان كشورهاي نيرومند مخصوصا بر سر بازار فروش كالاي خود و نفت و ديگر مواد خام، بالاخره به درگيري آنها خواهد انجاميد. به علاوه، مردم كشورهاي داراي نفت و موادخام و کارگر ارزان هم كه اينك بيش از گذشته روشن و نسبت به حقوق خود واقف شده اند ادامه وضعيت موجود را تحمل نخواهند كرد.


2005م:14 مصرف كننده ظروف تفلون ساخت كمپاني آمريكايي دوپانت 24 ژوئيه 2005 به دادگاه دادخواست داده و تقاضاي 5 ميليارد غرامت كرده بودند زيرا كه تفلون از تركيبات اسيد «پر فلوروكتانوئيك» ساخته مي شود كه براي سلامت مصرف كننده توليد خطر مي كند. «دوپانت» مخترع تفلون است كه دهها سال است در ظروف آشپزي بكار مي رود تا غذا به ته ظرف نچسبد.

از آن زمان تاکنون در اين زمينه گزارش هاي متعدد انتشار يافته است. در سال 2007 گزارش شده بود که ترکيبات تفلون در غذاي ويژه سگها باعث مرگ برخي از اين حيوانات نيز شده بود.

 

306: ارتش روم کنستانتين (کبير) را به عنوان امپراتور تازه اعلام کرد.

1261: دولت روم شرقي قسطنطنيه را از صليبون چهارم پس گرفت و قلمرو خود تا درياي آدريانتيک را تثبيت کرد.

1759: در جريان جنگهاي انگلستان و فرانسه بر سر تصاحب آمريكاي شمالي نيروهاي انگليسي فرانسويان را از منطقه نياگارا بيرون كردند و در همين روز در سال 1814 نيروهاي ايالات متحده انگليسي ها را هم در اين منطقه شكست دادند و از آنجا بيرون انداختند.

1799: ارتش ناپلئون كه وارد مصر شده بود كه در آسيا و آفريقا پيشروي كند تا اين دو قاره و به ويژه هند را از دست انگليسي ها خارج سازد در منطقه ابوقير (نزديك اسكندريه) نيروي ده هزار نفري عثماني به فرماندهي مصطفي پاشا را شكست داد و راه تصرف مصر را براي فرانسه هموار ساخت. تصرف مصر به دست فرانسه باعث كشف آثار تاريخي اين سرزمين و خواندن خط هيروگليف شد.

1861: کنگره آمريکا ضمن تصويب قطعنامه اي تصريح کرد که جنگ بر ضد ايالتهاي شورشي (جنوبي ها) به خاطر آزاد شدن بردگان نيست، جهت حفظ فدراسيون (اتحاديه) از فروپاشي است.

1898: ارتش ايالات متحده درجريان جنگ با اسپانيا، به پورتو ريکو حمله برد و آنجا را تصرف کرد. در همين روز در سال 1952 (54 سال بعد) ايالات متحده به پورتوريکو اختيار خودگرداني داد.

1907: شبه جزيره کره تحت الحمايه ژاپن شد.

1912: دولت فرانسه جزاير كمور را مستعمره خود اعلام كرد!.

1943: (24 ژوئيه) هواپيماهاي نظامي آمريكا، انگلستان و كانادا بمباران هامبورك آلمان را كه 17 روز طول كشيد آغاز كردند كه ضمن آن 30 هزار تن كشته و 480 هزار ساختمان ويران شد و شمار مجروحين ناشي از اين حملات از يكصد هزار تن متجاوز بود.

1943: شوراي عالي حزب حاکم ايتاليا (حزب فاشيست) خواست که موسوليني از رياست دولت كناره گيري کند که قبول کرد و "پيترو باد دو گليو " از هواداران همان حزب جانشين او شد و به متفقين پيشنهاد صلح داد.

1954: دولت كامبوج با قرار داد ترك مخاصمه ويتنام به اين سبب كه ضمن آن ادامه حكومت كمونيستها بر دو ايالت لائوس تأييد شده بود اعلام مخالفت كرد. قرارداد ترك مخاصمه ويتنام كه به جنگ پيروان هوشي مين معروف به «ويت مين» با فرانسه پايان داد چهار روز پيش از آن در 21 ژوئيه 1954 امضا شده بود كه به موجب آن كشور ويتنام موقتا دو قسمت مي شد كه مدار 17 درجه عرض جغرافيايي خط تقسيم بود. بائوداي Bao-Dai بر قسمت جنوبي و هوشي مين بر قسمت شمالي حكومتي مي كرد و وحدت ويتنام, از طريق رفراندم بايد تأمين مي گرديد و فرانسه به استعمار خود بر ويتنام كامبوج و لائوس پايان مي داد و ...

1946: آمريكا به يك آزمايش اتمي زير دريايي در نزديكي جزاير« بيكيني» دست زد كه پنجمين انفجار اتمي به شمار مي آيد.

1962: ماهواره مخابراتي تلستار براي نخستين بار در تاريخ، پخش برنامه هاي تلويزيوني را جهاني ساخت.

1969: ريچارد نيكسون رئيس جمهوري وقت آمريكا «دكترين» خود را اعلام داشت كه به موجب آن كشورهاي واقع در قاره آسيا بايد دفاع نظامي از تماميت و حاكميت خود را به دست گيرند و دولتهايي كه درصدد دفاع از خود برنيايند نبايد انتظار كمك نظامي از آمريكا داشته باشند زيرا كه آمريكا از آن پس تنها به دولتهايي كمك نظامي مي كند كه در حال دفاع كامل از خود باشند.

1990: در جريان اختلاف عراق و كويت بر سر نفت منطقه مرزي دوكشور و تهديد عراق به تصرف اين منطقه ، سفير وقت آمريكا در بغداد به صدام حسين اطمينان داد كه آن دولت در جريان اختلاف عراق و كويت جانب هيچكدام را نمي گيرد. عراقي ها بعدا مدعي شدند كه همين اطمينان كه شايد يك فريب بود باعث شد كه صدام تصميم به تصرف كويت بگيرد و....

1994: اسرائيل و اردن با امضاي اعلاميه واشنگتن به حالت جنگ ميان خود که از سال 1948 وجود داشت پايان دادند.

مطالب پیشنهادی,وبگردی

    ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

    

    ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------