تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ - 4 مرداد199م:در اواخر ژوئيه سال199 ميلادي و طبق نوشته برخي از مورخان بر پايه تطبيق تقويمها 26 ژوئيه ، بلاش چهارم شاه اشكاني ايران اقوام مهاجر خزر را كه از آسياي ميانه به سوي غرب به حركت در آمده و دسته اي از آنها وارد برخي از مناطق ساحلي درياي مازندران (درقفقاز) شده و در حال دست اندازي بيشتري بودند به آن سوي دربند (تلفظ روسي آن: دربنت) عقب راند. بلاش با اين كه در معرض حمله نيروهاي «سه وروس» امپراتور روم بود كه وارد ساحل شرقي مديترانه شده و قصد پيشروي به سوي شرق را داشتند، به بيرون راندن خزرها اولويت داده بود و با ارسال يك پيام صلحجويانه به «سه وروسSeverus»، ارتش ايران را مامور بيرون راندن خزرها كرده بود و موفق شد.


297م:26 ژوئيه سال 297 ميلادي ارتش ايران در نقطه اي نه چندان دور از رود فرات، ميان حرّان Harran (جنوب غربي تركيه) و الرقه Arragheh (شمال مركزي سوريه و شرق حلب) ارتش روم به فرماندهي گالريوسGalerius داماد ديوكلتيانوسDiocletianus امپراتور روم را شكستي سخت داد. گالريوس كه پس از اين شكست به آنتيوك عقب نشيني كرده بود مورد تحقير شديد ديوكلتيانوس قرار گرفت. ديوكلتيانوس (ديوكلتيان) گالريوس را واداركرد كه پياده و افتان و خيزان مسافتي طولاني را در پيشاپيش او و در مسير حركتش راه برود. با وجود اين، ديوكلتيانوس وي را به اين شرط كه قول زدن شبيخون به قرارگاه نرسي (نرسه) شاه ساساني ايران را بدهد خلع درجه و مقام نكرد. اين سومين نبرد نيروهاي ايران و روم بود در دوران سلطنت نرسي بود كه ايران آن را آغاز كرده بود. نرسي در سال 295 ميلادي دولت روم را متهم به مداخله درامور ارمنستان كرد و به آن دولت اعلان جنگ داد. جنگ ايران و روم ـ دو ابر قدرت وقت در جهان ـ در دوران امپراتوري ديوكلتيانوس و نايب او «ماكسيميان maximian = مكسيمين» هشت بار تجديد شد.

1929م:محاكمه دكتر «ليند بلات» مديركل آلماني بانك ملي ايران كه با جعل ترازنامه و حسابهاي سود و زيان مرتكب گزارش خلاف واقع و اختلاس شده بود از 25 ژوئيه سال 1929 (1308 خورشيدي) در دادگستري تهران آغاز شده بود .

وي و 25 آلماني ديگر در سال 1307 (سال پيش از محاكمه) براي اداره امور بانك ملي ايران كه به موجب قانون سال 1306 استخدام شده بودند كه لايحه آن 14 ارديبهشت آن سال به مجلس داده شده بود . بانك ملي ايران كه با هدف پيشرفت امور بازرگاني، صنعت و كشاورزي تأسيس شده بود 17 شهريور سال 1307 خورشيدي با سرمايه دو ميليون تومان آغاز به كار كرده بود و مجلس در مرداد ماه سال 1307 نخستين هيأت نظارت بر آن را برگزيده بود. همراه با «ليندبلات» چند همكار آلماني او نيز محاكمه شدند.


1310ش:بحث در باره لايحه اجباري شدن ثبت نكاح و طلاق كه سوم مرداد سال 1310 (ژوئيه 1931) به مجلس تسليم و با مخالفت هايي رو به رو شده بود از چنين روزي آغاز گرديده بود. مخالفان و از جمله روحانيون مي گفتند كه امر ازدواج و طلاق به «لفظ» و حضور دو شاهد استوار مي شود و ثبت آن اختياري بايد باشد، ولي «داور» وزير دادگستري وقت پاسخ مي داد كه بسيار ديده شده كه يك طرف ازدواج پس از فوت شهود دبه درآورده و حتي پس از تولد طفل، منكر ازدواج شده است. مخالفان لايحه، افزايش تشريفات نكاح را باعث فرار افراد مجرد از ازدواج و در نتيجه گسترش فساد و فحشاء اعلام مي كردند. از آنجا كه اصرار رضاشاه پشت اين لايحه بود بالاخره پس از جلسات متعدد بحث و كشمكش با اكثريت ضعيفي تصويب شد.

به موجب اين قانون، هرگونه نكاح ــ دائم و يا منقطع ــ و نيز طلاق بايد به ثبت مي رسيد و اگر ازدواج در جايي انجام مي گرفت كه امكان ثبت آن در آن زمان نبود، زوجين بايد در اولين فرصت پس از دستيابي به دفاتر مربوط، آن را به ثبت مي رساندند.

1307ش:چهارم مرداد سال 1307 خورشيدي، دو ماه و يازده روز پس از اجباري شدن شماره گذاري وسائط نقليه، اعلام شد كه تهران داراي 1589 خودرو است كه تنها 490 دستگاه آن شخصي است. بقيه وسائط نقليه تهران عبارت بودند از گاري و درشكه. ايران از 23 ارديبهشت سال 1307 داراي آيين نامه رانندگي شده است.


1984م:در جريان جنگ عراق با ايران ، امير كويت 26 ژوئيه 1984 (امرداد 1363) به نيروي هوايي اين كشور دستور داد كه به هر هواپيماي نظامي كه وارد حريم كويت شود شليك كنند. بي ترديد منظور او در آن زمان هواپيماهاي ايران بود.

1383ش:در مصاحبه عمومي حسن سبحاني رئيس كميسيون تلفيق مجلس كه در شماره پنجم مرداد 1383 روزنامه هاي چاپ تهران انتشار يافته بود اشاره رفته بود كه 25 درصد بنزين مصرفي كشور از خارج وارد مي شود كه تعجب برانگيز بود. چرا ايران به عنوان دومين صادركننده نفت در اوپك، 15 سال پس از جنگ هنوز نتوانسته است به حد كافي پالايشگاه داشته باشد كه بنزين از خارج وارد نكند؟. در جايي كه دولت در اين 15 سال دهها ميليون دلار به روزنامه ها كمك كرده و همين اخيرا يك ميليون دلار به يك انجمن صنفي آنها داده و صحبت از ساختن آن همه تاسيسات مي كند، چرا پالايشگاه نفت نمي سازد؟. چه مشكلي در اين زمينه وجود دارد؟. ساختن پالايشگاه نفت يك عمل استراتژيك است. اگر فردا، نگذارند كه بنزين به كشور وارد شود؛ دوباره در جايگاههاي فروش بنزين صفهاي طولاني اتومبيل تشكيل خواهد شد. بنابراين نساختن پالايشگاه و يا نيافزودن بر ظرفيت آنها، مطلقا قابل قبول نيست و بايد در اين زمينه تحقيق و بررسي شود كه چه اشكالي وجود داشته است.

سبحاني (در زمان دولت اصلاح طلبان!) در جايي ديگر اشاره كرده بود كه دولت چرا در واردات نفت، هر دلار را 870 تومان حساب مي كند، اگر در كشوري ديگر بود، روزنامه ها، ديگر قضيه را ول نمي كردند كه چرا دولت مسائل فوري مثلا مسئله توليد بنزين در داخل را حل نمي كند. اگر در كشوري ديگر بود، مدعي العموم همين مصاحبه را از روزنامه جدا مي كند و در حاشيه اش دستور تحقيق مي دهد و به بازپرس و قاضي تحقيق ارجاع مي كند.

يكي از دلايلي كه ايران روزنامه حرفه اي ندارد، و وزارت ارشاد به روزنامه ها و خبرگزاري ها كه در انحصار سازمانها و افراد مشخص هستند كمك مالي مي كند همين است كه جز آن چه كه دستگاههاي روابط عمومي وزارتخانه ها به آنها مي دهند و يا اظهارات مقامات دولتي، سراغ مطلب ديگري نروند. اگر ايران روزنامه حرفه اي داشته باشد اين قدر يك مسئله را دنبال مي كند تا به نتيجه برسد.

سبحاني

1856م:«جورج برنارد شا George Bernard Shaw» 26 ژوئيه 1856 در دوبلين ايرلند به دنيا آمد، 94 سال عمر كرد و بعد از شكسپير بزرگترين درام نويس زبان انگليسي بشمار مي رود. «شا» در عين حال يك متفكر و خطيب بزرگ بود. وي افكار سوسياليستي داشت و از رفاه و آموزش برابر، توزيع عادلانه ثروت، مالكيت عمومي زمين و ملي بودن صنايع بزرگ جانبداري مي كرد. او كه يك نباتخوار و ضد مصرف الكل و دخانيات بود با نظام انتخاباتي غرب شديدا مخالفت مي كرد و نوع رايج تبليغات انتخاباتي را نوعي پيروزي پول و زد و بند و زرنگي مي دانست و خواهان اصلاح اين وضعيت بود و با اين آرزو كه در طول حيات وي مردم بتوانند «بهترين» هاي جوامع خود را به نمايندگي برگزينند از اين دنيا رفت. اين نويسنده بزرگ در تمامي عمر طولاني خود از حقوق برابر زنان و آزادي بيان و انديشه حمايت كرد.

George Bernard Shaw

1908م:26 ژوئيه زادروز «دكتر سالوادور آلنده Salvador Allende» راد مرد بزرك شيليايي است كه در 1908 به دنيا آمد و در 1973 در جريان كودتا كشته شد. او كه يك پزشك بود در سال 1933 حزب سوسياليست شيلي را تاسيس كرد كه اينك دختر او را بر كرسي رياست مجلس مقننه اين كشور نشانيده است. افكار سوسياليستي آلنده عملي ترين راه را براي برابري اجتماعي ــ اقتصادي مردم به دست مي دهد و مخالفت شديد كاپيتاليستها با او به همين دليل بود. برخلاف سوسياليسم شوروي وقت، نظر آلنده (آينده) اين بود كه به جاي ملي كردن صنايعي كه صنايع مادر محسوب نمي شوند؛ كارگران و مهندسان در مالكيت صنايع غير مادر شريك شوند و دولت با افزايش ماليات بر آنها، پول حاصله را صرف رفاه عمومي از جمله آموزش و بهداشت رايگان و بازنشستگي همگاني كند و هركارخانه كه در طول سال پيشرفت نداشته باشد آن را مصادره و سپس به كساني كه قول پيش برد بدهند واگذار كند. در زمينه اراضي، وي معتقد به اجاره دادن آنها براي كشاورزي و ساختمان بود، اجاره مادام العمر (99 ساله) به شرط بهره برداري از آن، صرفا توسط موجر. وي مي گفت كه تجارت خارجي و سياست پولي كشور بايد در اختيار شوراهاي كثير العضو مركب از كارشناسان باشد.

Salvador Allende


2002م:كار توزيع تاريخ هرودوتوس Herodotus (هرودوت) كه مهمترين قسمت آن «جنگهاي ايرانيان Persian Wars» است به صورت نوار ضبط صوت ميان كتابخانه هاي عمومي كشورهاي انگليسي زبان از 26 ژوئيه 2002 (طبق بعضي گزارشها 22 ژوئيه) آغاز شد. اين كتاب شامل بيست نوار 90 دقيقه اي و جمعا 1800 دقيقه (سي ساعت) است. تاريخ هرودوت از نخستين كتاب هايي است كه پس از اختراع ماشين چاپ توسط ماشين، چاپ و به همه زبانها ترجمه شده است. هرودوت كه تاريخ نويسي با او متولد شده و به پدر تاريخ نگاري شهرت دارد, تاريخ خود را در 9 كتاب به رشته تحرير درآورده و مردم كشورهاي دور دست از طريق همين كتاب با امپراتوري توانمند ايران و در زمان هرودوت، تنها ابر قدرت جهان آشنا شده اند. در كتابهاي درسي مدارس همه كشورها به تاريخ هرودوت و جنگهاي ايرانيان اشاره شده است. ممكن است كه تاريخ هرودوت زياد دقيق نباشد، اما با اين كتاب است كه دانش تاريخ نويسي كه روزنامه نگاري هم در همان زمينه به وجود آمده پا به عرصه وجود گذارد. هرودوت كه در يك شهر يوناني آسياي صغير (غرب تركيه امروز) به دنيا آمده بود پس از ديدار از سرزمينهاي اطراف درياي سياه و درياي اژه، بين النهرين (بابل) و مصر در آتن سكونت گزيد و سپس به يك مهاجر نشين يوناني در جنوب ايتاليا رفت و تا پايان عمر همانجا ماند و تاريخ خود را هم در آنجا نوشت. وي كه در 481 پيش از ميلاد به دنيا آمده بود در 56 سالگي درگذشت. او در شهري متولد شد و دوران جواني را گذراند كه در قلمرو ايران بود و يك زمان در شورش بر ضد حاكم شهر زادگاهش كه مورد قبول ايران بود شركت كرده و فراري شده بود و به اين جهت در نوشتن شرح جنگهاي ايران با يونانيان «بي طرف» نبوده است. با وجود اين، كتاب وي در زمينه اين جنگها وسيعا مورد استناد قرار گرفته و از آن نقل شده است. كتاب نواري هرودوت توسط «بيل كلسي Bill Kelsey» گويندگي شده است. ذكر اين نكته لازم است كه هم اكنون «در صد» چشمگيري از مراجعان كتابخانه هاي عمومي، كتابهاي نواري را عاريه مي گيرند و به همين لحاظ و نيز آساني تهيه و كمي هزينه، توليد كتابهاي نواري و كتابهاي روي ديسك سريعاً رو به افزايش است. همين طور انتشار كتاب در اينترنت، براي كساني كه به دلايل سياسي و اقتصادي نتوانند تأليف خود را به چاپ برسانند.

هرودوت (Herodotus)


1383ش:ولي الله شجاع پور نماينده بهبهان در مجلس شوراي اسلامي شنبه سوم مرداد 1383 در نطقي در اين مجلس كه در برخي روزنامه هاي تهران منعكس شده بود توقيف روزنامه چند ماهه « وقايع اتفاقيه » و توقف انتشار روزنامه جديد الانتشار « جمهوريت » را ناقض اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي خواند و به اين وسيله اصطلاحا « اخطار قانون اساسي » داد. وي در نطق خود به حقوق مندرج در اصول 22، 24 ، و 28 قانون اساسي اشاره كرده بود.

اصل 28 قانون اساسي جمهوري اسلامي از اين قرار است:

هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد كند.

با توجه به اين اصل، چرا ولي الله شجاع پور نگفته بود كه به چه دليل به روزنامه نگاراني كه تا نيم قرن تجربه اين كار و شهرت خدمت به وطن و هموطنان را دارند براي دريافت پروانه انتشار نشريه، بيش از ده سال در صف نوبتند!! و امكان نيافته اند كه نشريه بدهند و از اصل مزبور و عبارات « به شغلي كه مايلند» و « شرايط مساوي براي احراز مشاغل » برخوردار شوند و از اين راه؛ دانش ، مهارت و تجربه خود را در خدمت به هموطنان و وطن بكار گيرند و هدر نروند كه زيان بزرگي براي ملت است.

اين نماينده مجلس تنها از «هم جناحي ها»ي خود دفاع كرده كه لازم بود به عنوان عضو مجلس نطق خود را به همه تعميم مي داد. آيا ناشر « وقايع اتفاقيه » سابقه روزنامه نگاري و مهارت بيشتري دارد يا نگارنده اين وب سايت؟. آيا آن ناشر زودتر درخواست صدور انتشار نشريه تسليم كرده بود و يا اين نگارنده، كه بيش از ده سال است كه تنها در نوبت رسيدگي به اين اعتراض لحظه شماري مي كند كه چرا تقاضاي او را براي تجديد نشريه اش كه 24 سال پيش صادر شده بود بدون ذكر دليل رد كرده اند. چه كسي مسئول هدر رفتن اوست؟.

1383ش:«روزنامه» اگر حرفه اي باشد و با « هدف » و « منظور » خاص منتشر نشود تعطيل بردار نيست ، ولي هفته منتهي به جمعه دوم مرداد1383ديديم كه برخي روزنامه هاي تهران چون چهارشنبه تعطيل عمومي بود پنجشنبه هم منتشر نشده بودند. حال آن كه در ساير كشور ها كه روزنامه ها حرفه اي و وسيله كسب و كار و تامين معاش هستند و اصول معيني را دنبال مي كنند، روزهاي تعطيل در صفحات بيشتري انتشار مي يابند.

از ميان روزنامه هاي تهران كه داراي بيشترين تعداد روزنامه در ميان شهرهاي بزرگ جهان است، سه روزنامه دولتي ، دو ـ سه روزنامه مصادره اي و بقيه جناحي و حزبي هستند كه مطابق روزنامه هاي حرفه اي در جايگاههاي توزيع بفروش مي رسند. بنا براين شهر 10ـ 12 ميليوني تهران روزنامه حرفه اي كه همه خبر ها را پوشش دهد و در انتشار درد دلها كوتاهي نكند و در نگارش خبر از چارچوپ اصول معين بيرون نرود و برخي كمكهاي دولتي دريافت نكند وجود ندارد. برخي روزنامه هاي تهران حتي بيش از دو ـ سه خط تلفني ندارند!!! و در چند اطاق اجاره اي استقرار يافته اند و ....

در اينجاست كه ضعف شماري از مردم، ولو اندك ، كه اين روزنامه هاي غير حرفه اي را مي خرند نبايد از نظر دور داشت و استدلال اين خريداران روزنامه را در رد ضعف خود كه مي گويند چون از آب خوردن ارزانتر است مي خريم ولي نمي خوانيم نمي توان پذيرفت .


2005م:24 ژوئيه 2005 هوگو چاوز رئيس جمهوري ونزوئلا كانال تلويزيوني تازه به نام تله سور (تلويزيون جنوب ـ منظور آمريكاي لاتين است) را كه با همكاري ونزوئلا، آرژانتين، كوبا و اروگوئه تاسيس شده است گشود و گفت كه هدف اصلي از تاسيس اين كانال 24 ساعته مبارزه با امپرياليسم فرهنگي است كه ابزار اين امپرياليسم، رسانه هاي غرب هستند.

اين كانال با پخش جريان ميز گرد، برنامه عادي خود را آغاز كرد. شركت كنندگان در اين ميز گرد نشان دادند كه چگونه رسانه هاي غربي از اخبار معمولي و رويدادهاي عادي به سود سياستهاي دولتهايشان و توجيه اين سياستها و كوبيدن دولتهاي مخالف بهره برداري مي كنند و به چه ترتيب اخبار را با تغيير كلمات و جملات و بالا و پايين بردن پاراگرافها تحريف و به سود خود منعكس مي كنند و برخي از رسانه هاي خودي ندانسته اين تحريفها را ترجمه و نقل مي كنند. شركت كنندگان اين ميز گرد گفتند كه اگر اين ترجمه ها تعمدي (دانسته) باشد، چيزي جز خيانت به ملت نيست.

وزير ارتباطات ونزوئلا در مراسم گشايش تله سور گفت كه هدف از تاسيس اين كانال، شكستن نظام خبر رساني امپرياليسم فرهنگي (غرب) است كه كار خبر رساني بين المللي را به دست دارد و نمي خواهد اين انحصار 150 ساله را از دست بدهد. كانال جنوب هر نظري را پخش خواهد كرد و صداي مللي را كه تاكنون محكوم به سكوت كردن شده بودند به گوش همه خواهد رسانيد. اين ملل تا كنون صدايي از آن خود نداشتند. تله سور اخبار درست همه ملل و نظرات لاتين ها را منعكس مي كند. نظرات لاتين ها و ملل ديگر تا كنون در رسانه هاي غرب مورد بي اعتنايي قرار گرفته بود و امپرياليسم فرهنگي مانع از انتشار و نقل آنها مي شد. ما دست خبرگزاري ها را در تحريف كردن حقايق رو خواهيم كرد.


261527م: ژوئيه در سال 1527 شهر كاراكاس پايتخت جمهوري 27 ميليوني بوليواري ونزوئلا توسط «ديه گو دو لوسادا» از صاحبمنصبان اسپانيايي در قاره آمريكا در دره زيبايي و در كنار يك رشته كوه در نزديكي درياي كارائيب بنا نهاده شد كه اينك با شهركهاي اطرافش بيش از پنج ميليون جمعيت دارد. امريگو وسپوسي نام ونزوئلا (ونيز كوچك) را بر اين سرزمين گذارد زيرا كه بمانند ونيز ايتاليا، بوميان آن ( اصطلاحا سرخپوستان) كلبه هاي خود را روي ستونهاي چوبي در دريا ساخته بودند.

كاراكاس كه 35 سال پس از رسيدن كريستوف كلمب به قاره آمريكا ساخته شد از نخستين شهرهايي است كه اروپاييان مهاجر در قاره غربي ساخته اند. كاراكاس زادگاه دو انقلابي و انديشمند بزرگ، فرانسيسكو ميراندا (متولد 1750) و سيمون بوليوار (متولد 1783) است. كاراكاس در يك منطقه زلزله خيز ساخته شده و زمين لرزه هاي متعدد را از سر گذرانيده كه شديدترين آنها در 26 مارس 1812 روي داد و اين شهر را ويران ساخت و هزاران تن از ساكنانش را از ميان برد.

1947م:26 ژوئيه1947 ترومن رئيس جمهوري وقت آمريکا با امضاي مصوبه امنيت ملي، آن را به صورت قانون در آورد كه برپايه آن «سيا C.I.A(سازمان اطلاعات خارجي آمريكا)»، شوراي امنيت ملي (مستقر در كاخ سفيد)، و دستگاههاي اطلاعاتي ديگر آمريكا از جمله سازمان ضد جاسوسي نيروهاي مسلح به وجود آمدند.

دولت آمريكا در 26 ژوئيه سال 1908 سازماني را که بعدا اف.بي .آي F.B.I (پليس امنيت داخلي) نام گرفت تاسيس كرده بود. تا سال 2004 ، در آمريکا 14 سازمان اطلاعايي ـ امنيتي به صورت مستقل و يا در چاچوب شش وزارتخانه با بودجه اي جمعا حدود 40 ميليارد دلار سرگرم کار بوده اند که در اين سال پيشنهاد شد که اين سازمانها به منظور بازدهي بهتر و جلوگيري از دوباره کاري زير نظر يک مديريت واحد قرار گيرند. ناموفق بودن اين سازمانها در پيشگيري از رويداد 11 سپتامبر 2001 باعث شده بود که کميسيون رسيدگي به اين رويداد نيز از تمرکز سازمانهاي اطلاعاتي آمريکا حمايت و آن را در گزارش خود توصيه کند. اين مديريت واحد در نيمه اول سال 2005 به وجود آمده است.

1952م:26 ژوئيه 1952، اوا پرون Eva Peron، بانوي افسانه اي آرژانتين و همسر خوان پرون رئيس جمهوري اين كشور در33 سالگي از بيماري سرطان درگذشت و پيراهن پاره هاي اين كشور را كه خود، آنان را «Descamisados» يعني «بدون پيراهن ها» مي ناميد متأثر ساخت.

«اوا» كه در نوجواني يك خواننده بود آن چنان نفوذ كلامي در مردم فقير داشت كه با يك اشاره مي توانست صدها هزار تن از آنان را به خيابانها بكشاند. وي با همين نفوذ كلام باعث پيروزي سياسي شوهرش شد كه قبلا يك سرهنگ ناسيوناليست بود. حزب پرونيست هنوز حكومت آرژانتين را به دست دارد. «اوا» با اين كه مقام رسمي در دولت نداشت، به منظور حفظ منافع و تأمين رفاه طبقه فقير عملا امور وزارت بهداشت و وزارت كار و رفاه عمومي آرژانتين را به دست داشت. وي در كودكي يك دختر فقير بود.

Eva Peron

1953م:26 ژوئيه سالگرد انقلاب كوبا است. در اين روز در سال 1953 (24 روز پيش از كودتاي 28 مرداد سال 1332) فيدل كاسترو حقوقدان جوان و پسر يك مهاجر اسپانياني با 200 همفكر خود- همه تحصيلكرده و روشنفكر- مسلحانه به پادگان «مون كادا Moncada» در شهر سانتياگوي كوبا حمله برد تا نه تنها جهانيان را متوجه جنبش خود و هدفهاي آن كند، بلكه نور اميدي در دل كوباييان بتاباند. اين حمله به دليل كثرت سربازان پادگان و تجهيزات برتر آنان، به همان گونه كه كاسترو و پيش بيني كرده بود شكست خورد و ضمن آن زد و خورد پنجاه تن از انقلابيون كشته شدند و فيدل كاسترو زخمي و دستگير شد، اما با اين عمل جنبش وارد دوران تازه حيات خود شد كه بالاخره شش سال بعد به پيروزي انجاميد. روز 26 ژوئيه از سال 1960 روز ملي كوبا است و هر سال به اين مناسبت مراسم متعدد برگزار مي شود. فيدل كاسترو در سال 1998 در مراسم اين روز ضمن نطقي گفت: «انقلاب كردن» حق مردمي است كه تحت ستم داخلي و سلطه خارجي قرار دارند و انقلاب كوبا با وجود گذشت دو نسل به راه خود ادامه مي دهد و تا روزي كه در اين راه گام بردارد و مشعل فروزان خود را بر زمين نگذارد، زنده و پيروز خواهد ماند. ما در ادامه راهمان از شكست تجربه ديگران (تاريخ) پند مي گيريم. سوسياليسم كه برابري واقعي انسانها را نويد مي دهد و تأمين مي كند پس از عبور از پستي و بلنديهاي بسيار، سرانجام فراگير و جهاني شد و ... زيرا پاسخگوي دشواريهاي انسان امروز است.

كاسترو در سال 1953 موفق نشد ولي مقدمه پيروزي او در سالهاي بعد بود. عكس ، وي را پس از پيروزي هنگام ورود به هاوانا در ميان استقبال مردم نشان مي دهد

1956م:جمال عبدالناصر رئيس جمهوري وقت مصر در اين روز در سال 1956 آبراه سوئز را كه در كنترل انگلستان و فرانسه بود ملي اعلام كرد و از اين دو كشور خلع يد بعمل آورد كه بلافاصله مورد تحريم مالي انگستان ، فرانسه و آمريكا قرار گرفت و چندي بعد در همين سال انگلستان ، فرانسه و اسرائيل به مصر حمله نظامي كردند كه با تهديد شوروي كه ارتش سرخ را به كمك مصر خواهد فرستاد مجبور به قطع پيشروي و سپس تخليه مصر شدند.

جمال عبدالناصر

1990م:در جريان اختلاف عراق و كويت بر سر نفت منطقه مرزي دوكشور، بسيج نيرو و تهديد عراق به تصرف اين منطقه ، 26 ژوئيه 1990 سفير وقت آمريكا در بغداد به صدام حسين اطمينان داد كه آن دولت در جريان اختلاف عراق و كويت جانب هيچكدام را نمي گيرد. عراقي ها بعدا مدعي شدند كه همين اطمينان كه شايد يك فريب بود باعث شد كه صدام تصميم به تصرف كويت بگيرد و.... در پي تصرف كويت به دست ارتش عراق كه اين دولت از قديم مدعي مالكيت آن بود دولت آمريكا فرصت يافت كه با هدف استوار كردن جاي پاي خود در منطقه نفتخيز و حساس خاور ميانه پرچم حمايت از كويت و سعودي را به دوش بگيرد و با توسل به نيروي نظامي، عراق را بيرون راند . 13 سال پس از آن واقعه، دولت آمريکا به تكميل سياست خود كه اشغال نظامي عراق و بركناري صدام بود دست زد و به هر دو هدف دست يافت.

2004م:آمار زندانيان آمريكا كه 26 ژوئيه 2004 از سوي دادستاني كل اين كشور انتشار يافت و در روزنامه ها به چاپ رسيده نشان مي دهد كه در آن سال 2 ميليون و 78 هزار و 570 تن در زندانهاي آمريكا پشت ميله ها بودند كه نسبت به سال پيش از آن افزايش چشمگير يافته بودند.

طبق اين آمار رسمي، در آن سال چهار ميليون و 73 هزار و 987 آمريكايي نيز در حالت آزادي مشروط بودند كه بايد شرايط مربوط را رعايت و منظما پليس را از وضعيت خود آگاه مي کردند. عدم رعايت شرايط و بي خبر گذاشتن پليس از وضعيت، باعث بازگرداندن به زندان و گذرانيدن بقيه دوره محكوميت در آنجا مي شود. به اين ترتيب؛ عده زندانيان آمريكا به نسبت جمعيت بيش از كشورهاي ديگر بوده است.

2ميليون و 78 هزار آمريكايي در سال 2004 پشت ميله ها

2004م:طبق آمار پليس ژاپن كه 24 ژوئيه 2004 انتشار يافت در سال 2003 در اين كشور 34 هزار و 427 تن به عمر خود پايان داده بودند كه بيشترين رقم در ميان كشورهايي است كه چنين آماري را تهيه و منتشر مي كنند. اين آمار شامل كساني كه اقدام به خودكشي كرده و نجات يافته اند نمي شود.

2004م:اعلام جرم عليه «لويس اچه ورياLuis Echeveria » رئيس جمهور مکزيک از 1970 تا 1976 و اينك 82 ساله، به خاطر عملي كه 33 سال پيش در دوران حكومت او صورت گرفته بود، گوشزدي است براي همه مديران امور كه پيش از اتخاذ هر تصميم، آينده و روزهاي ناتواني را در ذهن مجسم كنند.

اين پاراگراف كوتاه در نتيجه گيري ( كانكلوژن) بسياري از تفسير هايي كه در چند روز اخير در باره گرفتاري « اچه وريار » در اين سن و سال پيش آمد كرده است به چشم مي خورد.

در اين اعلام جرم، «اچه وريا» متهم شده است كه دهم ژوئن 1971 دستور تيراندازي به دانشجويان معترض را به پليس داده بود كه ضمن آن ده تن كشته و 130 نفر ديگر مجروح شده بودند. به علاوه، سخنگويان او برچسب چپگرا و كمونيست بودن به اين دانشجويان زده بودند تا رسانه هاي آمريكايي از بزرگ كردن قضيه و جلب حمايت جهاني براي آنان اجتناب ورزند. دانشجويان خواستار يك دستگاه قضايي بهتر، تميز و كارآمد براي قلع و قمع غارتگران منابع عمومي و مجرمان اقتصادي و سوء استفاده گران بودند.

شاکيان در اعلام جرم خود نوشته اند: تا کنون به دليل ادامه قدرت در دست حزب « P. R. I» كه اچه وريا وابسته به آن بود و هفت دهه قدرت را در مكزيك به دست داشت جرات شکايت کردن نداشتند و درخواست كرده بودند كه به همين دليل عذر تاخير آنان در تسليم دادخواست پذيرفته شود و قانون مرور زمان شامل اين پرونده نشود، و خون جوانانشان پايمال نگردد. «اچه وريا»ي سالخورده در پاسخ گفته است که شهردار مکزيکو سيتي كه پليس شهر از عوامل شهرداري است دستور تيراندازي به سوي دانشجويان را داده بود که در آن روز يک اجتماع اعتراضي برپا داشته بودند ، نه او.

دادستاني كه اين اعلام جرم را دريافت كرده، به همان گونه كه پيش بيني مي شد 25 ژوئيه 2004 آن را به دليل گذشت 33 سال از حادثه و مشمول مرور زمان شدن آن رد کرده ولي راه را براي احاله شکايت به ديوان عالي مکزيک باز گذارده و گفته است که تنها در صورت موافقت ديوان عالي است كه مي تواند به اعلام جرم رسيدگي کند زيرا که اين ديوان است که حق دارد دستور بازگشايي پرونده ها و يا آغاز رسيدگي به اتهامي را که عمل، مشمول مرور زمان شده باشد با توجه به عذر شاكي و محذور او که چرا به موقع تسليم شکايت نکرده است بدهد. « فوكس » رئيس جمهوري مكزيك هم قول داده است كه از باز كردن و به جريان انداختن پرونده حمايت خواهد كرد.

اچه وريا


2004م:25 ژوئيه 2004 «سرگي لاورف» وزير امور خارجه جمهوري فدراتيو روسيه در پي مذاكره با «هوشيار زيباري» وزير امورخارجه دولت انتقالي عراق كه از مسكو ديدار مي كرد اعلام داشت كه روسيه به عراق نيروي نظامي نخواهد فرستاد. تنها كمك روسيه به عراق از چارچوب توسعه تجارت و تسهيل بازپرداخت بدهي سنگين عراق به آن دولت نمي تواند خارج باشد. لاورف گفت كه اين مطلب را صريحا به هوشيار زيباري ( كرد ) گفته است. زيباري براي نخستين بار به مسكو رفته بود تا مستقيما از دولت روسيه بخواهد كه براي برقراري نظم و امكان ختم مقاومت مسلحانه، سرباز به عراق بفرستد.

ناظران امور گفته اند كه زيباري به اصرار دولت آمريكا به مسكو رفته بود تا چنين درخواستي را مطرح سازد. بنابراين؛ پاسخ منفي روسيه ، دولت آمريكا را بيش از زيباري مايوس كرده است كه مي كوشد به ادامه استقرار نظاميان خارجي در عراق كه توده عراقي با آن موافقت ندارد چهره بين المللي دهد.

لاورف ( راست عکس ) پيش از مذاکره با زيباري


1835: كشت نيشكر در هاوايي آغاز شد.

1847: ليبريا كه از سال 1820 به بعد از سياهپوستان آزاد شده آمريكايي و باز گشت آنان به قاره آفريقا به وجود آمده بود با حفظ زبان انگليسي و برخي روشهاي زندگي آمريكايي، وابستگي خود را به واشنگتن قطع و اعلام استقلال كامل كرد. ليبريا اينك سه و نيم ميليون جمعيت دارد و پايتخت آن مونرويا است.

1887: دكتر زامنهوف خود آموز زبان بين المللي «اسپرانتو» را كه خود ساخته بود تا با يكي شدن زبانها، صلح و صفا ميان ملتها برقرار شود منتشر ساخت.

1891: فرانسه « تاهيتي » در منطقه اقيانوس آرام را ضميمه مستعمرات خود كرد!.

1941:«ماركس درموي Dormoy» سوسياليست معروف فرانسوي در اين روز در سال 1941 بر اثر انفجار يك بمب ساعتدار كشته شد.

1918: شورش نژادي در شهر فيلادلفيا ي آمريكا 4 كشته( 3 سفيد پوست ) برجاي گذاشت.

1945: با وجود اين كه چرچيل در جنگ دوم جهاني با سياست هاي خود باعث پيروزي انگلستان شده بود، در انتخابات ژوئيه 1945 كه نتايج آن 26 ژوئيه اعلام شد از رقيب خود حزب كارگر شكست خورد و كنار رفت. از پايان جنگ در اروپا هنوز سه ماه تمام هم نگذشته بود.

1974: كميسيون قضايي مجلس نمايندگان آمريكا رأي به محاكمه و بركناري ريچارد نيكسون رئيس جمهوري وقت اين كشور كه سناد «واترگيت» را پنهان كرده بود به اتهام جلوگيري از اجراي عدالت و اخلال در امور قضايي داد.

1926: دولت آمريكا با تقاضاي فيليپيني ها مبني بر دادن استقلال به آنان موافقت نكرد.

1942: نيروي هوائي انگلستان بندر هامبورگ آلمان را زير حملات ويرانگر قرارداد.

1945: آمريكا ، چين و انگلستان از ژاپن خواستند كه تسليم شود.

1947: سازمان اطلاعات مركزي آمريكا ( سيا ) آغاز بكار كرد.

1957: شوروي يك موشك قاره پيماي چند مرحله اي آزمايش كرد.

1963: يك زمين لرزه شديد بيش از يك هزار تن از مردم شهر« سكوپجه» پايتخت مقدونيه را بي جان كرد.

1965: جزاير «مولديو» خود را از استعمار انگلستان خلاص كرد.

1974: در پي سرنگون شدن حكومت هفت ساله سرهنگها در يونان ، كنستانتين كارامانليس نخست وزير تازه اين كشور كه از خود تبعيدي به وطن بازگشته بود كابينه اش را تشكيل داد.

1991: حزب كمونيست شوروي پذيرفت كه در نظام اين كشور تجديد نظر شود.

2004:«الي ابلElie Abel» روزنامه نگار قديمي و مدير دانشكده روزنامه نگاري دانشگاه كلمبيا كه بر خبرنگاري تعريف تازه نوشت در 83 سالگي درگذشت.

منبع:iranianshistoryonthisday.com

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------