تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ - 5 مرداد1606م:لشكريان شاه عباس كه براي اخراج عوامل عثماني (تركيه) از چند منطقه در قفقاز ايران وارد اين منطقه شده بودند در اين روز در سال 1606 ميلادي كه در آن تاريخ مصادف با ماه محرم بود شهر گنجه (زادگاه گنجوي شاعر معروف) را كه اينك در جمهوري آذربايجان قرار گرفته است پس گرفتند. در جنگي كه روي داد بيش از دو هزار و پانصد تن از عساكر عثماني كشته شدند. شاه عباس سپس محمد پاشا فرماندار منصوب از سوي عثماني در گنجه را كه به اسارت گرفته شده بود به زندان مازندران فرستاد. اندكي بعد، شماخي نيز با جنگ پس گرفته شد كه عثماني در اين نبرد هم سه هزار كشته تلفات داد و تا آن سوي «قارص» عقب نشست. به مناسبت آزاد شدن گنجه، در همان روز اين شعر ساخته شد: (در محرم گنجه از عباس شد). عثماني ها قبلا با استفاده از منازعات داخلي شاهزادگان صفوي به قفقاز ايران تعرض كرده بودند.

تصوير شاه عباس يکم با كلاهي كه خود طرح آن را به كلاهدوز داده بود


1952م:27 ژوئيه 1952(پنجم مرداد1331 ) دكتر مصدق وزيران خود را به مجلس شوراي ملي معرفي كرد و نام وزارت جنگ را به وزارت «دفاع ملي» تغيير داد. اسامي وزيران 31 تيرماه انتشار يافته بود. مجلس پس از بررسي سوابق وزيران و شايستگي هريک از آنان بر انتصاب همه آنان مهر تاييد گذارد.

در كابينه تازه، دكتر مصدق خود سمت وزارت دفاع را بر عهده گرفته بود و باقر كاظمي را به عنوان نايب نخست وزير تعيين كرده بود. در اين كابينه، دكتر غلامحسين صديقي جامعه شناس معروف ايران وزير كشور، دكتر مهدي آذر ملي گراي بنام وزير فرهنگ (شامل فرهنگ و هنر، آموزش و پرورش و ارشاد امروز)، حسين نواب وزير امور خارجه، عبدالعلي لطفي وزير دادگستري و مهندس طالقاني وزير كشاورزي بودند.

به ترتيب : مهندس طالقاني وزيركشاورزي ، دكتر صديقي وزير كشور ، عبدالعلي لطفي وزير دادگستري ، باقر كاظمي معاون اول نخست وزير و وزيردارائي ، حسين نواب وزير امورخارجه ، دكتر مهدي آذر وزير فرهنگ ، دكتر عالمي وزير كار، دكتر علي اكبر اخوي وزير اقتصاد ملي و مهندس سيف الله معظمي وزير پست و تلگراف و تلفن

1980م:27 ژوئيه 1980 (پنجم مرداد 1359) محمدرضا پهلوي، شاه بركنار شده، در قاهره - بيمارستان ارتش مصر، از بيماري سرطان در 60 سالگي درگذشت و در مسجد الرفاعي همان شهر مدفون شد. وي 26 اكتبر سال 1919 به دنيا آمده بود.

شاه از 16 ژانويه سال 1979 (26 دي 1357) كه ايران را ترك كرده بود با در به دري بي سابقه اي رو به رو بود. كشورهاي ديگر حتي دوستان سابقش از جمله پادشاه سابق اردن از پذيرفتن او اكراه داشتند. مكزيك و پاناما به اصرار دولت آمريكا اورا موقتا پذيرفته بودند، تازه در آنجا در سايه ترس از ربوده شدن و يا استرداد به ايران جهت محاكمه به سر مي برد. دولت آمريكا كه او را براي انجام عمل جراحي به خاک خود پذيرفته بود با تظاهرات و تصرف سفارتخانه اش در تهران و واكنش هاي شديد ديگر رو به رو شد و پس از انجام عمل جراحي كشور ديگري را براي اقامت او يافت و به آنجا فرستاد.

 محمدرضا پهلوي


1835م:جيوسووي كاردوچي Giosue Carducci اديب و شاعر ميهندوست ايتاليائي 27 ژوئيه (روزي چون امروز) در سال 1835 به دنيا آمد و 16 فوريه سال 1909 در گذشت و در سال 1907 برنده جايزه ادبي نوبل شد.

پدر «كاردوجي» يكي از مبارزان وحدت ايتاليا بود و در تسكاني به حرفه پزشكي اشتغال داشت. كادوچي كه در ميهندوستي پا جاي پاي پدر گذارده بود در دوران مبارزات وحدت ايتاليا شهر به شهر و روستا به روستا مي رفت و براي نوجوانان و جوانان آنجا شعر و سرود ميهني مي خواند و بيشتر آنان تحت تاثير همين سرودها داوطلب جنگ با اتريش شدند و به ارتش وحدت پيوستند و نيروهاي اتريشي را كه چند برابر آنان بودند درهم كوبيدند و پس از قرنها از ايتاليا بيرون انداختند.

Giosue Carducci


1839م:جنگ انگلستان و چين معروف به جنگ اول ترياك از روزي چون امروز در ژوئيه سال 1839 و در پي افكندن صندوقهاي حاوي ترياك محصول هند از سوي چيني ها به دريا آغاز شد. انگليسي ها با صدور ترياك هند به چين، چيني ها را معتاد و خشم برخي بزرگان اين كشور را برانگيخته بودند. اين جنگ به شكست چين كه تجهيزات نظامي مدرن نداشت پايان يافت. انگليسي ها نه تنها در هند، بلكه در افغانستان و ايران باعث توسعه كشت خشخاش شدند.


1894م:جنگ ژاپن با چين از 27 ژوئيه سال 1894 آغاز شد. دو روز پيش از اين (25 ژوئيه) ژاپني ها با گلوله باران كردن يك كشتي توپدار چيني جرقه اين جنگ را زده بودند. جنگ سرانجام به شكست چين و از دست دادن تايوان، منچوري شرقي و شبه جزيره كره پايان يافت و ژاپن از آن پس همانند ساير قدرت هاي وقت به مداخله در امور چين پرداخت. ژاپن در دهه چهارم قرن بيستم نيز به چين تجاوز نظامي كرد و در شهرهاي چين دست به قتل فجيع صدها هزار چيني زد، موضوعي كه چينيان هرگز آن را فراموش نخواهند كرد. شبه جزيره كره كه سالهاي متمادي تحت الحمايه چين بود از 25 ژوئيه سال 1907 به تصرف ژاپن درآمد و اين سلطه تا پايان جنگ جهاني دوم (سال 1945) ادامه داشت. مسئله كره كه ريشه در همان زمان دارد هنوز حل نشده و اين سرزمين وحدت خود را به دست نياورده است.


1900م:27 ژوئيه سال 1900، سيصد هزار چيني ميهن دوست كه عنوان «مشت زنان (افراد بدون تفنگ)» بر خود گذارده بودند در شهر پكن دست به محاصره سفارتخانه هاي كشورهاي بزرگ و محل سكونت خارجيان و چيني هاي مسيحي شده زدند و بسياري را به گروگان گرفتند. اين كار چند هفته پيش از آن از شهر Tienstin آغاز شده بود. چينيان از اين كه ميهن آنان همچون گوشت قرباني ميان قدرتهاي وقت قسمت مي شد و از حاكميت ملي تنها نامي باقي مانده بود خشمگين شده بودند و تحمل آنان پايان يافته بود.

كشورهاي بزرگ - انگلستان، فرانسه، آلمان، آمريكا، روسيه و ژاپن براي سركوب مشت زنان نيرو فرستادند و با وجود اخطاريه (اسمي و ظاهري) امپراتور چين به نيروهاي خارجي که مداخله نکنند، اين نيروها به قلع و قمع وطندوستان چيني دست زدند، و بسياري از آنان را پس از دستگير کردن گردن زدند (عكس زير) و ....

1938م:استالين رهبر وقت اتحاد شوروي 27 ژوئيه 1938 شخصا در ازبكستان به توزيع جوائز و مدالهاي «قهرمان سوسياليستي» به ازبكهايي كه در صنعت و كشاورزي تلاش بسيار كرده و نمونه شده بودند پرداخت. عكس بالا، وي را با دو بانوي ازبك كه در جمع آوري محصول پنبه بيش از حد تلاش كرده بودند نشان مي دهد كه يكي از آنان دست خود را روي شانه استالين گذارده است.

اين روش دادن مدال قهرمان سوسياليستي هم كه تشويق بزرگي بود در دهه هاي آخر عمر شوروي كمرنگ شده بود . در جامعه اي كه نفع شخصي عامل تلاش در توليد نيست، بايد چيز ديگري و ازجمله دادن مدال و تقدير نامه و ... را جانشين آن ساخت تا اقتصاد دچار بحران نشود. اگر به گزارش رسانه هاي غرب از اوضاع شوروي پس از گشودن درها از سوي گورباچف به روي آنان بنگريم خواهيم ديد كه بسياري اشاره دارند كه فرضا محصول سيب زميني در مزارع هدر رفته و كسي حوصله و اشتياق جمع آوري آنها را نداشته و .... اين گزارش آکنده از فساد اداري، بيعلاقگي مديران مياني، تنبلي کارمندان، بوروکراسي پيچيده، و دسترسي نبودن به مديران بالا و ترديد در شايستگي آنان و نشان از تضعيف ميهندوستي در همگان بود. به علاوه، ساختار نظام منطقي و علمي نبود. بنابراين نمي توان فرضيه سوسياليسم را به خودي خود عامل شکست و فروپاشي شوروي به حساب آورد.

 استالين رهبر وقت اتحاد شوروي

1942م:جنگل العلمين پس از 17 روز در روزي چون امروز (27 ژوئيه 1942) پايان گرفت و نيروهاي مشترك آلمان و ايتاليا موفق به در هم شكستن ارتش هشتم انگلستان مركب از سربازان هندي و بلوچ نشدند و به اين ترتيب موسوليني رهبر ايتاليا كه به ليبي رفته بود تا در قاهره تصرف مصر را جشن بگيرد با نا كامي به رم بازگشت. ژنرال رومل فرمانده نيروهاي آلمان 25 ژوئن 1942 پس از پس گرفتن «طبرق» در ليبي وارد مصر شده بود و 96 كيلومتر در اين سرزمين پيشروي كرده بود. هدف اين بود كه پس از تصرف مصر، آلمان به مناطق نفتخيز خاورميانه دست يابد و دست انگليسيها را از آبراه سوئز و بالاخره هند كوتاه كند كه با شكست العلمين اين نقشه نقش برآب شد.

درجبهه العلمين كه آخرين حد پيشروي آلمان و ايتاليا در شمال آفريقا به سوي منابع نفت خاورميانه بود يك سرباز زرهي ايتاليا به سربازان متفقين تسليم مي شود

1951م:در اين روز در سال 1951 شانزده تن از بيست و يك رهبر حزب كمونيست آمريكا را به زندان شهر نيويورك بردند و بازداشت كردند. دادستان (مدعي العموم) وقت به خاطر منع قانون اساسي، نتوانست «عقيده سياسي» آنها را دليل بازداشت قرار دهد و آنها را متهم به عدم وفاداري نسبت به نظام حكومتي آمريكا، تحريك مردم به ضديت كردن با دولت و قوانين آمريكا و تهيه كردن خوراك تبليغاتي براي دولتهاي مخالف آمريكا (از جمله شوروي) كرد. دادگاه بعدا دستگير شدگان را مجرم شناخت و به سه تا پنج سال زندان محكوم كرد. پنج رهبر ديگر حزب كمونيست آمريكا از طريق كانادا و مكزيك از كشور خود فرار كردند.

چند رهبر كمونيستهاي آمريكا به مركز اف. بي. آي (پليس امنيت داخلي آمريكا) در نيويورك منتقل مي شوند

1953م:27 ژوئيه 1953 درپي امضاي قرار داد ترك مخاصمه دو كره، تفنگها در شبه جزيره كره خاموش شدند و جنگ سه ساله اين شبه جزيره كه در آن بيش از 25 هزار آمريكايي كشته و يكصد هزار تن ديگر مجروح شدند پايان يافت. تلفات كره جنوبي بيش از يك ميليون كشته اعلام شده است و ارقام درستي از تلفات طرف ديگر جنگ در دست نيست، اما مسأله تقسيم شبه جزيره كره همچنان لاينحل باقي مانده كه براي جهان آتشي است در زير خاكستر، مخصوصا كه هنوز 37 هزار سرباز آمريكايي در كره جنوبي به استقرار خود ادامه ميدهند. هنگام امضاي قرار داد ترك مخاصمه، مالنكوف رهبر وقت شوروي قول داد كه در صورت حمله نظامي آمريكا به كره شمالي دولت متبوع او از اين كشور دفاع خواهد كرد. با توجه به اين كه شوروي منحل شده است معلوم نيست كه روسيه به اين قول وفا كند. شبه جزيره كره از اواخر قرن 19 همواره صحنه كشمكش بوده است ؛ نخست ميان چين و ژاپن ، سپس ژاپن و روسيه و بعد آمريكا و چند كشور ديگر با كره شمالي، چين وبه طور غير مستقيم شوروي.

چهار عكس از عمليات نظاميان امريكايي درجريان جنگ كره

1954م:دكتر «هوشي مين» كه طبق قرارداد منعقد در 21 ژوئيه 1954 به عنوان رئيس قسمت شمالي ويتنام برسميت شناخته شده بود 27 ژوئيه (شش روز بعد) اعلام كرد كه اين قرارداد را وسيله پايان مسئله نمي داند و يقين دارد كه از آن سوء استفاده خواهد شد و به آن آساني كلمات كه در متن قرار داد آمده است اجرا شدنش آسان نخواهد بود مخصوصا كه بلوك غرب حسن نيت ندارد و دائما در حال توطئه برضد بقيه كشورهاي جهان است تا منافع خود را افزايش دهد.

طبق قرار داد ژنو كه در پي شكست نيروهاي استعماري فرانسه در «دين بين فو» امضاء شده بود مدار 17 درجه عرض جغرافيايي را خط تقسيم موقت ميان دو ويتنام قرار داده بودند و حكومت قسمت جنوب را به «بائو داي» امپراتور آنام سپرده بودند تا ظرف مدتي كمتر از يك سال، امر وحدت از طريق رفراندم تحقق يابد.

«تاريخ» نشان داد كه هوشي مين درست گفته بود و وحدت ويتنام جز با يك جنگ خونين طولاني محقق نشد.

هو

1978م:27 ژوئيه سال 1978در پي سالها مبارزه مسلحانه مردم، شوراي امنيت سازمان ملل با خلع يد از جمهوري آفريقاي جنوبي، به منطقه جنوب غربي آفريقا استقلال داد كه به ناميبيا نامگذاري شد. اين منطقه پيش از جنگ جهاني اول از مستعمرات آفريقايي آلمان بود كه پس از جنگ قيمومت موقت آن به جمهوري آفريقاي جنوبي داده شده بود كه اين دولت ديگر حاضر به تخليه و دست برداشتن از آن نبود. در اين شرايط بود كه مردم ناميبيا راه ديگري جز برداشتن اسلحه و مبارزه مسلحانه نداشتند.


2004م:دوشنبه شب26 ژوئيه 2004 چهل و چهارمين كنوانسيون سراسري حزب دمكرات امريكا كه از لحاظ عضو و هوادار، حزب اول امريكا بشمار مي رود در شهر بوستون واقع در ايالت ماساچوست و منطقه معروف به انگلستان نوين آغاز بكار كرد. تفاوت اين كنوانسيون با كنوانسيونهاي سابق در اين بوده است كه همه سران و مقامات اين حزب از جيمي كارتر تا كلينتون و ال گور در آن شركت كرده بودند و جملگي با يك زبان سياست جورج بوش را در مورد انتقاد قرار دادند و خواهان محدود شدن دوران حكومت او به يك دوره شدند.

به همين لحاظ شبكه هاي تلويزيوني آمريكا سردبيران اخبار خود را مامور پوشش آن كرده اند و نطقهايي كه درآن شد صفحه اول روزنامه هاي اين كشور را پر كرده است.


1675: نيروهاي فرانسه در پي كشته شدن مارشال تورن فرمانده آنان ، از ارتشهاي اتحاد مثلث اروپايي شكست خوردند.

1795: اسپانيا قسمتي از جزيره هيسپانيولا ( سانتو دومينگو ) را كه بعدا هائيتي نام گرفته است به دولت فرانسه داد.

1909: « اورويل رايت » يكي از دو برادري كه سازنده نخستين هواپيما بودند در اين روز موفق شد يك ساعت و 12 دقيقه در آسمان پرواز كند كه قبلا سابقه نداشت.

1933: مسيحيان آسوري در عراق گرفتار يك كشتار جمعي شدند و شمار زيادي از آنان از ميان رفتند.

1941: نيروهاي امپراتوري ژاپن در شبه جزيره هندوچين كه در استعمار فرانسه و انگلستان بود پياده شدند.

1952: پس از بركناري فاروق از سلطنت مصر ، در اين روز پسر شيرخوار او را رسما به سلطنت برداشتند!!!.

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------