تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ - 26 تیر1501م:17 ژوئيه زادروز شاه اسماعيل صفوي (اسماعاعيل يكم از دودمان صفويان) است كه در سال 1487 به دنيا امد و در سال 1501 ميلادي پس از پيروزي بر تركمانان آق قويونلو به قدرت رسيد و سال بعد شيعه اثني عشري را مذهب رسمي ايران قرار داد و سپس به تمركز امور در پايتخت و كوتاه كردن دست حاكمان محلي دست زد. او با سركوب كردن گردنكشان داخلي و نيز ازبكان در خراسان بزرگتر، و ضميمه ايران ساختن مجدد بين النهرين به قلمرو ايران، دولت مرکزي نيرومندي مشابه دولت ساسانيان در ايران زمين به وجود آورد.


شاه اسماعيل صفوي


1326ش:عباس اسكندري نماينده مجلس از حزب توده 26 تير ماه 1326 عبدالحسين هژير نخست وزير وقت را به سوء مديريت و در پيش گرفتن سياست نادرست در امور داخلي و خارجي كشور و نشان دادن ضعف در قبال مسئله بحرين متهم كرد و استيضاح او را تسليم داشت.

هژير كه 23 خرداد 1326 (34 روز پيش از استيضاح اسكندري) نخست وزير شده بود از همان آغاز كار با مخالفت هاي شديد و تظاهرات و اعتراض عمومي رو به رو بود به گونه اي كه موفق نشده بود تا ده روز وزيران خود را معرفي كند. هفته بعد از آن هژير پس از شرکت در جلسه استيضاح و شنيدن دلايل استيضاح كننده و ساير مخالفان، تقاضاي راي اعتماد کرد ولي با وجود همه مخالفت ها، چون كشور هنوز نتايج ناشي از جنگ جهاني دوم و اشغال نظامي و تبعات آن (از جمله مشكل آذربايجان و كردستان و ناامني راههاي جنوب شرقي) را كاملا پشت سر نگذارده بود با اكثريت ناچيزي تاييد شد و به حکومت ادامه داد.

 

عباس اسكندري

 

1651م:"توماس هابز" مولف هفت كتاب مهم كه يكي از آنها در 11 جلد چاپ شده است پس از يك ديدار طولاني از اروپاي قاره اي و گفتگو و تبادل نظر با انديشمندان وقت فرانسه و ايتاليا از جمله گاليله و مطالعه وضعيت مردم و رفتار حكومت ها، 17 ژوئيه سال 1651 به انگلستان بازگشت و به تنظيم عقايد فلسفي خود پرداخت و در سال 1679 درگذشت.

توماس هابز Thomas Hobbes فيلسوف انگليسي كه در سال 1588 به دنيا آمد و 91 سال عمر كرد در فلسفه سياسي، اعتقاد به وجود يك حكومت مركزي مقتدر داشت كه بتواند امنيت مردم را حفظ كند و اين امكان را فراهم آورد كه مردم در سايه امنيت بتوانند براي پيشرفت، همه تلاش و نبوغ خود را به كار گيرند كه آنرا «فلسفه پيشرفت در پرتو امنيت» خوانده اند.

 

توماس هابز

 

2005م:««كارلوس لانز» انديشمند 62 ساله ونزوئلايي 15 ژوئيه 2005 طرح تازه «سوسياليسم قرن 21» را كه هوگو چاوز رهبر ونزوئلا در حال پياده كردن آن است براي روزنامه نگاران تشريح كرد.

طبق توصيحات «لانز»، اين طرح بي شباهت به فرضيه سوسياليسم تعاوني «اوون» نيست. به اين ترتيب كه صنايع و كشاورزي به صورت تعاوني در خواهند آمد كه در اجاره كاركنان آنها خواهند بود و اعضاي تعاوني خودشان مدير آن را انتخاب مي كنند و دولت ونزوئلا درآمد نفت را به صورت وام در اختيار اين تعاوني ها قرار خواهد داد. تعاوني ها كارخانه ها و مزارع را اجاره خواهند كرد و اگر پيشرفت نداشته باشند از آنها پس گرفته خواهند شد. در اين اين سوسياليسم بسيار ملايم كه هدف از آن طرد استثمار فرد از فرد، ايجاد فرصت هاي برابر براي همگان و تامين عدالت است، هر فرد صاحب حرفه و تخصص مي تواند با استقراض پول از دولت مستقلا به كار و پيشرفت بپردازد و يا به ايجاد تعاوني اقدام كند. دولت از طريق ماليات مانع انباشته شدن ثروت نزد يك فرد و استثمار ديگران توسط او خواهد شد. در اين نظام درمان و آموزش و پرورش رايگان و بازنشستگي تضمين شده خواهد بود.

 

هوگو چاوز فولگس واگن قراضه اش را مي راند


830م:طبق مندرجات دائره المعارف كتاب، 17 ژوئيه سال 830 ميلادي (209خورشيدي)، ايرانياني كه به عنوان مشاور با مامون خليفه عباسي همكاري داشتند و عمدتا با او از خراسان به بغداد رفته بودند در اين شهر موسسه اي داير كردند كه بي شباهت به بنگاه تاليف و ترجمه كتاب نبود كه 265 سال پيش از آن به تصميم خسرو انوشيروان، شاه وقت ساساني ايران در تيسفون (مدائن و نه چندان دور از بغداد) داير شده بود و ترجمه كليله و دمنه از زبان سانسكريت به فارسي از كارهاي آن است.


1841م:"پانچ Punch" نخستين مجله طنز جهان 17 ژوئيه سال 1841 اولين شماره خود را منتشر كرد كه الگوي نشريات طنز بعد از خود قرار گرفته است. طنز نويسي در كشورهايي كه آزادي مطبوعات و بيان تضمين نشده است هنوز رونق دارد كه اين قبيل نويسندگان در قالب شوخي، اشاره، كنايه و استعاره مشكلات و انتقاد از مقامات را بيان مي دارند، ولي در كشورهايي كه آزادي بيان تامين است طنز نويسي به صورت فكاحي و براي سرگرمي و خنده و شاد شدن درآمده است، ولي طنز تصويري (كاريكاتور) در همه جا به صورت سابق رواج دارد و عمدتا سياسي است.


1762م:17 ژوئيه سال 1762 پتر سوم نوه دختري پتر بزرگ و تزار وقت روسيه به دست افراد گارد خود ترور شد و زنش بر جاي او نشست . همسر پتر سوم در جريان توطئه قتل او قرار داشت. اين تزار كه پس از مرگ خاله اش بر تخت نشسته بود به جنگ هفت ساله با آلمان پايان داده بود ، در روسيه آزادي مذهب برقرار ساخته و امتيازات اشراف را كاهش داده بود و به همين سبب دشمنان متعدد براي خود ساخته بود . اين دشمنان حتي اعلام كرده بودند كه پتر سوم دچار بيماري رواني است.

 

1815م:17 ژوئيه سال 1815، ناپلئون بناپارت فاتح اروپا كه زماني آرزو داشت اروپا را تحت رياست فرانسه يكپارچه كند، 29 روز پس از شكست نيروهايش در "واترلو" در بلژيك خود را رسما تسليم دشمنانش كرد و به جزيره "سنت هلن" در اقيانوس اطلس تبعيد شد و تا پايان عمر در آنجا بود. ناپلئون پس از شكست در جنگ واترلو فرار كرد و قصد پناهنده شدن به آمريكا را داشت كه موفق نشد و خود را به يک افسر انگليسي معرفي کرد و بعدا مراسم تسليم شدن او صورت گرفت. [جزئيات مربوط به ناپلئون در روزهاي مختلف سال در اين سايت آمده است؛ در گوشه سمت راست در قسمت جستجو با تايپ کلمه " ناپلئون " و کليک کليد " مشاهده " آنها را به دست خواهيد آورد.]

 

پتر سوم

 

1917م:در اين روز، 17 ژوئيه، در سال 1917 خاندان سلطنتي انگلستان به خاطر ماندن در اين مقام ، نام خانوادگي خود را از «هانورHanover» به «ويندسرwindsor» تغيير داد زيرا که جنگ جهاني اول جريان داشت و انگليسي ها، ژرمن ها (آلمان و اتريش) را آغازگر آن مي دانستند و از آنان رويگردان شده بودند. خانواده سلطنتي آلماني تبار انگلستان به خاطر راضي كردن مردم اين كشور و جلوگيري از مخالفت آنان با ادامه سلطنت، نام خانوادگي خود را از «هانور» به ويندسر تغيير داد. اين خانواده اصلا آلماني هستند و حاكم هانور آلمان بودند كه به سلطنت بر انگلستان دعوت شدند و در آغاز كار حتي بر زبان انگليسي هم مسلط نبودند و همين امر باعث شد كه قدرت را به نخست وزير بسپارند، و همين امر باعث تقويت دمكراسي پارلماني در انگلستان شد و به تدريج سلطنت در اين کشور به صورت مقامي تشريفاتي درآمد.

 

1928م:آلوارو اوبرگون Alvaro Obregon پيش از آغاز دومين دور رياست خود بر جمهوري مكزيك، 17 ژوئيه سال 1928 به دست مخالفانش ترور شد. وي از 1920 تا 1924 رئيس جمهوري مكزيك بود و در طول رياست جمهوري خود در مكزيك دست به اصلاحات ارضي زد و بسياري از كشاورزان را صاحب زمين كرد و قانون اساسي 1917 را كه به حال تعليق در آمده بود به اجرا گذارد.

آلوارو كه يك ژنرال بود و دست راست خود در جنگ « سانتا رزا » از دست داده بود درسال 1920 « كارانزا » قاتل زاپاتا را از كار بركنار كرده بود. دولت ايالات متحده تا سه سال رياست جمهوري او را برسميت نشناخته بود. آلوارو پس از يك دوره دوري جستن از سياست ، در سال 1928 خود را نامزد آن مقام كرد ؛ زيرا متوجه شده بود كه بسياري از دستاوردهاي انقلاب از دست رفته است . وي انتخاب شد ، اما پيش آغاز زمامداري به قتل رسيد.

 

آلوارو اوبرگون

 

1945م:هفدهم و هجدهم ژوئيه سال 1945 اطلاعات بيشتري در باره نخستين آزمايش اتمي آمريکا که دو روز پيش از آن (16 ژوئيه) در صحراي ايالت نيومكزيكو انجام شده بود انتشار يافت. آمريكا تا انجام اين آزمايش، براي مسلح كردن خود به سلاح اتمي با كمك دانشمندان اروپايي فيزيك، به پول آن زمان دو ميليارد دلار هزينه كرده بود. متعاقب همين آزمايش، ترومن رئيس جمهوري وقت آمريكا اخطار شديد خود را براي دولت ژاپن فرستاد و 21 روز بعد دستور بمباران اتمي ژاپن را صادر كرد. طبق برآوردها، در حال حاضر شمار سلاحهاي اتمي روسيه و موشكهاي آن بيش از آمريكاست و چين از اين لحاظ در مقام سوم قراردارد.

 

 انفجار نخستين آزمايش اتمي جهان

 

2007م:هفدهم ژوئيه 2007، دريا سالار ولاديمير ميسورينV. Masorin فرمانده نيروي دريايي روسيه در واكنش به تصميم قاطع آمريكا براي ساختن سپر ضد موشكي در لهستان و جمهوري چك اعلام كرد كه روسيه در كامچاتكا (خاور دور، و در نزديكي به آلاسكا) يك پايگاه تازه زيردريايي ايجاد خواهد كرد و زيردريايي هاي تازه ساز «بوريBori» را كه هركدام مجهز به 12 موشك بولاوا هستند و هر موشك بولاوا مي تواند ده كلاهك اتمي حمل كند در آنجا مستقر خواهد ساخت. برد اين موشكها 12 هزار و ششصد كيلومتر است. وي فاش ساخت كه روسيه از اين پس هر آن 19 رزمناو و زيردريايي در اقيانوس ها در حال گشت زني خواهد داشت و كار ساختن يك ناو هواپيمابر بزرگ را عنقريب آغاز خواهد كرد. پس از توافق شوروي سابق با آمريكا در اواخر دهه 1980، مسكو ساختن ناو هواپيمابر را كه تازه آغاز كرده بود متوقف ساخت و ناوهاي نيمه تمام خود از اين دست را به عنوان آهن قراضه فروخت!. قبلا شوروي همانند آلمان سابق عقيده داشت كه «دريا» محل استقرار نظامي نيست و تنها، دولتي هايي كه قصد تعرض به نقاط دوردست رادارند خواهان ناوهواپيمابر هستند كه از دهه 1980 به اين طرز تفكر پايان داد، و اينك طبق اظهار درياسالار ماسورين اين باور قديمي را كاملا به دور انداخته است زيرا كه انديشه تعرض در برخي از دولتها از ميان نرفته است.

 

1973م:17 ژوئيه سال 1973 نظام حكومتي افغانستان در پي يك كودتاي نظامي، تغيير يافت و اين كشور جمهوري شد. اين كودتا به سلطنت 40 ساله محمد ظاهر شاه پايان داد و روز بعد سردار محمد داود نخست وزير وقت و رهبر كودتا كه از بستگان محمد ظاهر شاه بود در زادروز خود (كه هجدهم ژوئيه 1909 به دنيا آمده بود) رئيس جمهور افغانستان شد.

مرور زمان نشان داد كه با اين كودتا، آرامش افغانستان هم پايان يافت. زيرا، كه پنج سال بعد (سال 1978) محمد داوود با كودتاي افسران حزب كمونيست افغانستان كشته شد، حكومت كمونيستي با وجود حمايت نظامي مسكو ديري نپاييد و به دست اسلاميون (مجاهدين) منحل شد، دستگاه حكومتي جهادي ها هم از طالبان شكست خورد كه درپي رويداد 11 سپتامي 2001 آمريكا، اين دولت با مداخله نظامي خود در افغانستان به حكومت طالبان پايان داد ولي موفق به برقراري آرامش نشده است و ناآرامي در افغانستان رو به گسترش است. تا كي، قابل پيش بيني نيست.

 

سردار محمدداوود

 

1965م:16 ژوئيه سال 1965 شارل دوگل رئيس جمهور وقت فرانسه و ساراگات رئيس جمهور وقت ايتاليا تونل «مون بلان (قله سفيد)» را در ارتفاعات آلپ گشودند و از سه روز بعد رفت و آمد زميني ميان فرانسه (درحقيقت اروپاي ماوراء آلپ) و ايتاليا از مسيري كوتاهتر برقرار شد. تونل «مون بلان» كه 11 كيلومتر و شش دهم كيلومتر طول، 8 متر و شش دهم متر عرض و 4 متر و 35 سانتيمتر ارتفاع دارد در طول هشت سال (از سال 1957 تا 1965) ساخته شده بود. ساخت اين تونل يك آرزوي ديرين اروپاييان بود.

 

دهانه جنوبي تونل مون بلان (قسمت ايتاليايي آن)

 

2003م:نيويورك تايمز در اين روز در ژوئيه 2003 در گزارشي به قلم « ايان فيشر » نوشت كه امريكا ، ديگر مانند گذشته روي دوستان قديمي خود در اروپاي غربي حساب نمي كند و اتكاي كمتري به آنها خواهد داشت و برخلاف سابق ، توجه آمريكا اينك متوجه كشورهاي شرق اروپا نظير روماني شده است. در جريان بحران عراق

اين ؛ لهستان ، بلغارستان ، جمهوري چك ، مقدونيه و آلباني بودند كه آمادگي خود را براي كمك به آمريكا اعلام داشتند . بنابراين ، آمريكا در هر رويداد ديگري روي اينها حساب خواهد كرد. كشورهايي كه به آنها اشاره رفت تا دهه 1990 داراي نظام كمونيستي بودند و 45 سال با آمريكا معارضه داشتند!.

دولت آمريكا كه از اروپاي غربي دلسرد شده است تصميم به برچيدن بيشتر پايگاههاي خود در آلمان گرفته و در نظر دارد كه 60 هزارتن از نظاميان خود را از المان خارج سازد . واشنگتن پست نيز اخيرا در همين زمينه و با همين مضمون گزارشي منتشر كرده بود.

بايد منتظر شد و ديد كه ورود آمريكا به حوزه نفوذ روسيه چه نتايجي به بار خواهد آورد. روسيه از دوران تزارها اروپاي شرقي و سرزمين هاي اسلاو نشين را حوزه نفوذ خود مي دانست.

 

2004م:15 ژوئيه 2004 شبكه هاي تلويزيوني آمريكا گزارش كردند كه هفتم ژوئيه ( هشت روز پيش از آن ) دو ديسك اطلاعات محرمانه مربوط به اسرار اتمي از آزمايشگاه لاس آلاموس در ايالت نيو مكزيكو كه از آغاز كار وابسته به دانشگاه كاليفرنيا بوده است ناپديد و از آن زمان موقتا همه بررسي ها كه نياز به مراجعه به اطلاعات طبقه بندي شده دارد متوقف شده است.

نخستين بمب اتمي جهان در همين آزمايشگاه توليد شده بود كه 17 ژوئيه( روزي چون امروز) در سال 1945 در صحرايي در همان نزديكي آزمايش شد و بمب هاي دوم و سوم سه هفته بعد بر ژاپن فرو افكنده شدند. لابراتوار « لاس آلاموس » كه در تاريخ گم شدن ديسکها 12 هزار تن در آن كار مي کردند از دوران جنگ جهاني دوم بزرگترين مركز توليد سلاحهاي هسته اي آمريكا بوده است.

 

ون هو لي

 

2004م:نتيجه انتخابات ميان دوره اي ژوئيه 2004 انگلستان كه در حوزه هاي«لاسستر ساوت» و بيرمنگام صورت گرفت نشان داد كه تا چه حد مردم انگلستان نسبت به توني بلر كه با دادن گزارش خلاف واقع، كشورشان را وارد جنگ عراق كرد و خاطره دوران استعمار را در جهانيان زنده ساخت بد بين، خشمگين و از او ناراضي بودند.

در حوزه لاسستر ساوت، نامزد حزب كارگر (حزب توني بلر) از نامزد حزب ليبرال شكست خورد، حال آن كه كرسي اين حوزه از پنجاه سال پيش در دست حزب كارگر بود. در حوزه كارگرنشين بيرمنگام نيز نامزد حزب كارگر تنها با اكثريت 500 راي پيروز شد حال آن كه در انتخابات قبلي، اكثريت اين نامزد بيش از 12 هزار راي بود.

 

ناراضيان در شعارهايشان بلر را

 

2004م:دولت فيليپين تسليم فشار آمريكا، استراليا و انگلستان نشد، به خواست مردم خود اعتناء كرد و به خاطر نجات جان «آنجلو دلا كروز» راننده فيليپني 46 ساله و پدر هشت فرزند از گردن زده شدن، در نيمه ژوئن 2004 دستور خروج سربازانش را از عراق داد. آنجلو که براي کسب درآمد بيشتر به عراق رفته بود در آنجا به گروگان يک سازمان مقاومت به نام "خالد ابن وليد" درآمده بود که اين گروهها از اين طريق مي کوشند خارجيان از عراق خارج شوند و اين کشور منطقه امني براي فعاليت بيگانگان نباشد. اين سازمان تهديد کرده بود که اگر دولت فيليپين نيروهاي خود در اسرع اوقات از عراق خارج نسازد آن گروگان را گردن خواهد زد.

دولت مانيل با اتخاذ تصميم به خارج ساختن نيروهاي خود از عراق نشان داد كه جان اتباع خود را فداي سياست نمي كند.

 

آنجلو


180: هر دوازده نفري كه در متصرفات روم در شمال آفريقا مسيحي شده بودند اعدام شدند.

1880: آئين دادرسي و قوانين كيفري فرانسه در ژاپن هم پياده شد. آئين دادرسي در نظام سابق ايران نيز با اندك تفاوتي مشابه فرانسه بود.

1861: كنگره آمريكا به دولت اين كشور اجازه انتشار دلار كاغذي( اسكناس ) داد.

1990: زمين لرزه اي به شدت هفت و هفت دهم ريشتر بيش از 1600 تن را در فيليپين كشت.

1990: صدام حسين كويت را متهم به سرقت نفت عراق از زير زمين كرد.

1991: آمريكا و شوروي بر سر كاهش تسليحات اتمي خود به توافق رسيدند.

منبع:iranianshistoryonthisday.com

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

   
    
   وب گردی