راغفر : بـه وعده‌هـاى اقتصـادى رئیس جمهور خوش‌بین نیستم/مشــکلات فعلى کشــور بــا اقدامات محــدود حل نمی شود/افزایش نرخ دلار با اراده کل حاکمیت انجام شد اخباراقتصادی ,خبرهای اقتصادی,راغفر
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) با اشــاره به اینکه باید بپذیریم که مشــکلات فعلى کشــور بــا اقدامات محــدود به هیچ وجــه حل نخواهد شــد، ادامه داد: بى شک رفع مشکلات نیازمند راهکارها و اصلاحات ســاختارى اســت؛ این در حالى اســت که تغییر یکســرى متغیرهاى محــدود نمى تواند گشایش جدى در اقتصاد کشور ایجاد کند. 

 حســین راغفــر عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکه در حال حاضر بنــده هیچ نظر خاصــى در رابطه با خبر خوب رئیــس جمهور مبنى بر گشــایش اقتصادى که قرار اســت در این هفته اتفاق بیفتد ندارم، گفت: در مرحله نخســت ذکر این نکته ضرورى اســت که اگر رئیس جمهور قرار اســت اتفــاق خوبى را در اقتصاد رقم زند تا ســبب گشــایش اقتصادى شود، چرا این خبــر را در همان موقع که نویدش را می‌دهد اعلام نمى کند؟

 

وی با بیان اینکه اعلام چنین خبرى در یک روز خاص از نکات مهم به شــمار مــى رود،افزود: اگر قرار اســت چنیــن اتفاقى در اقتصاد رخ دهــد که نتایج مثبتى بر زندگى مردم داشــته باشــد، هر چه زودتر باید به اطلاع مردم برســد.

 

 به طرح‌های گشایش اقتصادی کشور خوش‌بین نیستم

راغفر با اشــاره به اینکه مســائل و مشــکلات اقتصادى که امروز در کشــور وجــود دارد محصول سیاست‌ها و اقدامات گذشته دولت است بیان کرد: بى شک اتفاقات خوب و بدى که در اقتصاد کشور در جریان است محصول سیاست هاى از گذشته تاکنون مســئولان است از این رو در حــال حاضر چندان به این گونه طرح‌ها خوش‌بین نیستم.

 

عضوهیئت علمى دانشگاه الزهرا(س) افزود: با در نظر گرفتن ســاختار سیاســت‌گذارى کشــور متوجه مى‌شــویم بهبود اقتصاد نیازمند یک تغیرات ساختارى و اساسى اســت.

 

افزایش نرخ دلار با اراده کل حاکمیت انجام شد

این اقتصاد‌دان در ادامه با بیان اینکه افزایش نرخ دلار موضوعى برنامه‌ریزى شــده است که با اراده کل حاکمیت انجام می‌شود، تصریح کرد: نباید فراموش کرد که نوسانات و افزایش نرخ دلار موضوعى است که تنها به دولت باز نمى گردد.

 

 وى با اشاره به اینکه بى شک تضعیف پول ملى محصول سیاســت هاى غلط سه دهه گذشته کشور اســت، بیان کرد: از این رو اراده سیاســى کشور برای تامین کاســتى‌هاى بودجه عمومى در ســال‌هاى گذشته، ساده‌ترین راه را که همان افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملى بوده، انتخاب کرده است.

 

کاهش ارزش پــول ملى محصول اراده جمعى است

این اقتصاد‌دان با بیان اینکه در شــرایط فعلى که درآمدهاى نفتى کاهش یافته خیلى نمى‌توان به تقویت و افزایش پول ملى امیدوار بود، ادامه داد: کاهش ارزش پــول ملى در ســال‌هاى گذشته محصول اراده جمعى و حاکمیتى و در جهت تامین بودجه هاى عمومى کشور بوده است.

 

راغفر ادامه داد: اگرچه دولت‌ها در ســال‌هاى گذشته مى‌توانستند برای تامین بودجه از راه حل‌هاى منطقى و علمى اســتفاده کنند، اما متاسفانه بنا به دلایل متعدد، دولتمردان برای تامین بودجه تن بــه افزایش نــرخ ارز و کاهش پول ملــى کردند که بى شک پیامدهاى این اتفاق به مراتب براى مردم و جامعه بسیار سنگین است.

 

وی در ادامه با اشــاره به صحبت هــاى همتى رئیس بانــک مرکزى مبنى بر کاهش نــرخ ارز در روزهاى آتــى ادامه داد: بایــد ببینیم که  ایشان قرار اســت نرخ ارز را نســبت به کدام شــاخص ارزان‌تر کنند؛ این در حالى اســت که نرخ دلار در دو ســال و نیــم گذشــته از 3500 به حــدود 25 هزار تومان افزایــش یافت.

 

وى در این باره افزود: اگر منظــور دکتر همتــى از کاهش نرخ دلار رســیدن قیمــت به 22 الى 21 هــزار تومان اســت باید این واقعیــت را بپذیریم کــه این اقدام را بــه هیچ‌وجه نمى توان کاهش محســوب کرد چــرا که این اقدام افزایش قیمت دلار نســبت به اقداماتى است که در دو سال گذشته انجام شده است.

 

این اقتصاد دان با اشــاره به اینکه در سال هاى اخیر به مراتب مســئولان چندین بــار وعده کاهش نــرخ دلار را به مــردم داده اند، خاطر نشان کرد: اما عملى شدن این اتفاق نیازمند یک اصلاحات ساختار بسیار جدى در کشور اســت که عملیاتى شدن این مهم نیازمند یک عزم جدى سیاسى در سطح کلان جامعه و فراتر از تصمیمات بانک مرکزى است.

 

مطالب پیشنهادی,وبگردی

تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

    ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

    

    ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------