پرخاشگري و خشونتپرخاشگري در ورزش, خشونت در ورزش,خشونت در رقابتهای ورزشی

پرخاشگري و خشونت (Aggression and violence)
پرخاشگري عمل مشهودي است كه به قصد آسيب جسماني يا رواني به خود يا ديگران انجام مي گيرد.
خشونت عبارتست از استفاده غيرقانوني از نيرو، كه ممكن است دامنه اي از برخورد ناخواسته بسيار اندك تا قتل و آدمكشي را شامل شود.


انواع پرخاشگري در انسان
پرخاشگري خصومت آميز ( پرخاشگري عاطفي ): عمل مشهودي است كه به قصد آسيب رساندن جسمي يا رواني به خود يا ديگران صورت ميگيرد وخشونتگرازاين كارخودلذّت مي برد و پاسخ پرخاشگرانه خود يك هدف است.


پرخاشگري ابزاري : عمل آسيب رساندن به خاطر دريافت يك تقويت كننده مثبت بيروني . و پاسخ  پرخاشگرانه مانند ابزاري براي رسيدن به هدف مي باشد.پدري كه به كودك خود بدليل دويدن به داخل خيابان سيلي مي زند، اين عمل خصمانه نيست.


خشونت در ورزش
متغيرهاي مربوط به بازيكن
 *رقابت : در ورزشهاي رقابتي، هدف مانع دستيابي حريف به هدف مورد موردنظر است. تحقيقات نشان داده است كه بعد از ناكامي و شكست پرخاشگري بيشترمي شود. ماتفنر1974 ميگويد: وقتي حريفان باهم برابر باشند، اختلاف اندك موجب ايجاد درجات بالايي از ناكامي مي شود .  پاداش زياد نيز باعث ناكامي بيشتر مي شود.


 *تهييج و تحريك :اگر بازيكني در حالت تحريك يا تهييج زياد قرار داشته باشد، و محركهاي مربوط به پرخاشگري نيز در محيط ورزشي وجود داشته باشد، با حتمال قوي پاسخ پرخاشگرانه بروز خواهد كرد.


 *عوامل شناختي و عاطفي : ارزيابي فرد از عمل پرخاشگرانه خود ممكن است او را به پاسخهاي متفاوتي وادار نمايد مثلا باخود فكر نمايد كه آيا ارزش آنرا دارد كه از بازي اخراج شود و …
 *ارزيابي قصد حريف:چرا حريف خشونت ميكند؟ آيا عملا قصد مجروح كردن داشته است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، آنگاه تصميم بازيكن باحتمال قوي تلاف جويي  از طريق پرخاشگري متقابل خواهد بود.


 *گناه و تقصير: ورزشكاران بعد از ارتكاب پرخاشگري يا عمل ير خشونت آميز تا اندازهاي احساس تقصير و گناه ميكنند.


 *آمادگي جسماني: تحقيقات زيلمن (1979)نشان داد كه ورزشكاراني كه از آمادگي جسماني بالايي برخوردارند، هنگام مواجهه با فشار جسماني يا محركهاي هيجان آور در محيط با شدت كمتري از فعاليت فيزيولوژيكي، واكنش نشان ميدهند.


 *سطح فعاليت: پرخاشگري باعث كاهش ميزان فعاليت ورزشي ميشود يعني باعث برانگيختگي زياد ميگردد و بازيكن در نيمه راست منحني وارونه قرار ميگيرد.


متغيرهاي مربوط به مسابقه
 *نتيجه مسابقه: بازندهها خطاهاي بيشتري نسبت به برنده ها مرتكب ميشوند.
 *تيم ميزبان درمقابل تيم ميهمان: تيم ميهمان تمايل بيشتري براي ارتكاب خطا نسبت به تيم ميزبان داردالبته تمام تحقيقات ازاين نظريه حمايت نكرده است.
 *گستره امتيازات: وقتي امتيازات كاملا نزديك به هم باشد پرخاشگري كمتراست.
 *گلهاي زده شده يا امتيازات كسب شده: وقتي گلهاي بيشتري زده ميشود عمل پرخاشگرانه كمتري رخ م دهد از نظر ولكامر گل زدن تحريك را پايين مي آورد وعمل پرخاشگرانه كمتر رخ ميدهد.
 *مكان تيم درجدول :به نظر ميرسد كه تيمهاي پايين تر در جدول نسبت به تيم هاي بالاي جدول رفتار پرخاشگرانه بيشتري دارند.
منبع: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

sportmedicine.ir

مطالب پیشنهادی,وبگردی

    ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

    

    ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------