اجبار جنسی و مشکلات روانی افراد: چگونه می‌توانیم از این مسئله پیشگیری کنیم؟ضررهای اجبار جنسی

ضررهای اجبار جنسی

 

اجبار جنسی: ضررهایی که به قربانی می‌رساند

بیتوته، در این مقاله به بحث درباره پدیده اجبار جنسی، اثرات آن بر سلامت روان و راه‌حل‌هایی برای پیشگیری از آن پرداخته است. این مقاله با هدف آگاه سازی افراد از خطرات اجبار جنسی و ترویج فرهنگ خودداری در روابط جنسی، تهیه شده است.

پدیده اجبار جنسی می‌تواند برای افراد آسیب‌های جدی روانی و جسمی به همراه داشته باشد. در ادامه، چند مطلب جالب و آموزنده درباره اجبار جنسی و راهکارهای جلوگیری از آن آورده شده است:

 

اجبار جنسی چیست؟

اجبار جنسی عبارت است از اعمال زور، تهدید، دستکاری یا سایر اشکال فشار برای وادار کردن شخص به انجام فعالیت جنسی بدون رضایت کامل و داوطلبانه. این می تواند شامل نیروی فیزیکی، مانند نگه داشتن کسی یا استفاده از خشونت، و همچنین اشکال غیر فیزیکی فشار، مانند دستکاری عاطفی یا باج گیری باشد. اجبار جنسی نوعی خشونت جنسی است و هرگز رفتار قابل قبولی نیست. این مهم است که همیشه قبل از انجام هر گونه فعالیت جنسی، رضایت واضح و مشتاقانه از شریک زندگی خود را بخواهید.

 

آسیب‌های روانی و جسمی اجبار جنسی

آسیب‌های روانی و جسمی اجبار جنسی

 

نمونه هایی از اجبار جنسی ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 1- تحت فشار قرار دادن کسی برای فعالیت جنسی با تهدید به پایان دادن به یک رابطه یا خودداری از محبت

2 - استفاده از نیروی فیزیکی یا خشونت برای وادار کردن شخصی به فعالیت جنسی

3- سوء استفاده از کسی که مست است یا نمی تواند رضایت کامل و آگاهانه بدهد

4- استفاده از دستکاری عاطفی یا احساس گناه برای تحت فشار قرار دادن کسی برای فعالیت جنسی

5-اجبار شخصی به فعالیت جنسی از طریق استفاده از باج خواهی یا سایر اشکال اجبار

 

اجبار جنسی چه تفاوتی با رابطه جنسی غیر اجباری دارد؟

رابطه جنسی غیر اجباری یک رابطه جنسی توافقی است که با رضایت کامل و داوطلبانه هر دو طرف برای انجام فعالیت جنسی مشخص می شود. در رابطه جنسی توافقی، هر دو طرف آزادی انتخاب دارند که آیا در فعالیت جنسی شرکت کنند یا نه و می توانند مرزها و خواسته های خود را آشکارا بیان کنند.

 

از سوی دیگر، رابطه جنسی اجباری با استفاده از زور، تهدید، دستکاری یا سایر اشکال فشار توسط یک طرف برای وادار کردن طرف دیگر به انجام فعالیت جنسی بدون رضایت کامل و داوطلبانه مشخص می شود. در رابطه جنسی اجباری، یکی از طرفین آزادانه فعالیت جنسی را انتخاب نمی‌کند یا ممکن است احساس کند که چاره‌ای جز رعایت کردن ندارد.

 

در رابطه جنسی غیر اجباری، احترام متقابل، برابری و ارتباط آزاد بین شرکا وجود دارد. هر دو طرف قادر به مذاکره در مورد مرزها و خواسته های خود هستند و می توانند در هر زمان رضایت خود را پس بگیرند. رابطه جنسی غیر اجباری مبتنی بر اصل رضایت مشتاقانه است، به این معنی که هر دو طرف به طور کامل و با اشتیاق درگیر فعالیت جنسی هستند.

 

به طور خلاصه، تفاوت اصلی بین رابطه جنسی غیر اجباری و رابطه جنسی اجباری، وجود یا عدم رضایت است. رابطه جنسی غیر اجباری با فعالیت جنسی توافقی و آزادانه مشخص می شود، در حالی که رابطه جنسی اجباری شامل استفاده از زور یا فشار یکی از طرفین برای وادار کردن طرف دیگر به انجام فعالیت جنسی بدون رضایت کامل و داوطلبانه آنها است.

 

قربانی اجبار جنسی

قربانی اجبار جنسی

 

چند نمونه از اجبار جنسی:

- تهدید به پایان دادن به یک رابطه در صورتی که قربانی درگیر فعالیت جنسی نشود.

- استفاده از نیروی فیزیکی یا تهدید به زور فیزیکی برای وادار کردن قربانی به فعالیت جنسی.

- استفاده از دستکاری عاطفی یا احساس گناه برای تحت فشار قرار دادن قربانی برای درگیر شدن در فعالیت جنسی.

 

- سوء استفاده از کسی که مست است یا نمی تواند رضایت کامل و آگاهانه بدهد.

- اخاذی از قربانی برای درگیر شدن در فعالیت جنسی با تهدید به افشای اطلاعات شرم آور یا مضر.

- استفاده از موقعیت اقتدار یا قدرت، مانند رئیس یا معلم، برای وادار کردن قربانی به فعالیت جنسی.

 

- تحت فشار قرار دادن قربانی برای فعالیت جنسی با وعده دادن پاداش یا منافع.

- نادیده گرفتن اعتراض یا عدم اشتیاق قربانی و ادامه فعالیت جنسی بدون توجه به آن.

 

 چه کسانی بیشتر در معرض اجبار جنسی هستند؟

اجبار جنسی ممکن است برای هر کسی صرف نظر از سن، جنسیت، گرایش جنسی یا سایر ویژگی های شخصی اتفاق بیفتد. با این حال، برخی از افراد ممکن است بیشتر از دیگران در برابر اجبار جنسی آسیب پذیر باشند. در اینجا چند گروه از افرادی که ممکن است در معرض خطر بیشتری برای تجربه اجبار جنسی باشند آورده شده است: 

 

زنان و دختران: زنان و دختران به طور نامتناسبی تحت تأثیر خشونت جنسی از جمله اجبار جنسی قرار می گیرند. 

 

افراد LGBTQ+(افراد هم جنس گرا، دوجنس گرا، ترنسجندر و..): افراد LGBTQ+ ممکن است به دلیل تبعیض و انگ در معرض خطر بیشتری برای تجربه اجبار جنسی باشند. افراد دارای معلولیت: افراد دارای معلولیت ممکن است به دلیل عدم تعادل قدرت در روابط و وابستگی به مراقبین، در برابر اجبار جنسی آسیب پذیرتر باشند. 

 

افرادی که تروما را تجربه کرده‌اند: افرادی که ضربه‌های روحی را تجربه کرده‌اند، مانند آزار و اذیت دوران کودکی، ممکن است در برابر اجبار جنسی آسیب‌پذیرتر باشند. افراد در روابط صمیمانه: اجبار جنسی می تواند در روابط صمیمانه اتفاق بیفتد، جایی که یکی از طرفین ممکن است از دستکاری عاطفی یا روانی برای تحت فشار قرار دادن شریک دیگر برای انجام فعالیت جنسی استفاده کند.

 

توجه به این نکته مهم است که هر کسی بدون توجه به ویژگی های شخصی خود می تواند اجبار جنسی را تجربه کند. همچنین مهم است که بدانیم اجبار جنسی هرگز تقصیر قربانی نیست و مجرمین مسئول اعمال خود هستند. ایجاد مرزهای واضح و برقراری ارتباط آشکار با شرکای جنسی ضروری است تا اطمینان حاصل شود که تمام فعالیت های جنسی توافقی و مبتنی بر احترام و درک متقابل است.

 

سوء استفاده جنسی

سوء استفاده جنسی

 

آیا اجبار جنسی سوء استفاده است؟

بله، اجبار جنسی نوعی سوء استفاده است. این شامل استفاده از زور، تهدید، دستکاری یا سایر اشکال فشار برای وادار کردن شخص به انجام فعالیت جنسی بدون رضایت کامل و داوطلبانه او است. اجبار جنسی نقض استقلال بدنی فرد است و می تواند باعث آسیب جسمی و روانی شود. این می تواند اثرات طولانی مدتی بر قربانی داشته باشد، از جمله احساس شرم، گناه، و ضربه. اجبار جنسی نوعی خشونت جنسی است و هرگز رفتار قابل قبولی نیست. این مهم است که همیشه قبل از انجام هر گونه فعالیت جنسی، رضایت واضح و مشتاقانه از شریک زندگی خود را بخواهید.

 

آیا اجبار جنسی غیرقانونی است؟

اجبار جنسی در بسیاری از کشورها غیرقانونی است و نوعی تجاوز جنسی محسوب می شود. قوانین مربوط به اجبار جنسی بسته به حوزه قضایی متفاوت است، اما به طور کلی، هرگونه فعالیت جنسی که اجباری یا بدون رضایت واضح و داوطلبانه باشد جرم محسوب می شود. در بسیاری از جاها، اجبار جنسی ممکن است به عنوان یک جرم جنایت مورد تعقیب قرار گیرد و منجر به حبس و مجازات های دیگر شود. توجه به این نکته ضروری است که اثبات اجبار جنسی در برخی موارد دشوار است، اما همچنان مهم است که هر گونه رویداد اجبار جنسی را به مقامات مربوطه گزارش کنید و از یک متخصص پزشکی یا درمانگر کمک بگیرید. اگر قربانی اجبار جنسی شده اید، مهم است که بدانید این تقصیر شما نبوده و حق دارید که به دنبال عدالت و حمایت باشید.

 

بهبودی از اجبار جنسی

بهبودی از اجبار جنسی می‌تواند فرآیندی طولانی و دشوار باشد، اما با حمایت و منابع مناسب امکان‌پذیر است.

 

در اینجا چند مرحله وجود دارد که می تواند به روند بازیابی کمک کند:

به دنبال مراقبت پزشکی باشید:

اگر آسیب جسمی ناشی از اجبار جنسی را تجربه کرده اید، فوراً به پزشک مراجعه کنید. مهم است که هر آسیبی را درمان کنید و از نظر عفونت های مقاربتی (STIs) یا سایر نگرانی های بهداشتی بررسی شوید.

 

به دنبال حمایت باشید:

این مهم است که از یک درمانگر، مشاور یا گروه پشتیبانی کمک بگیرید. یک متخصص سلامت روان می تواند به شما کمک کند تا از طریق تأثیر عاطفی این تجربه کار کنید و راهبردهای مقابله ای را برای مقابله با هر گونه آسیب یا اضطراب ایجاد کنید. 

 

خودمراقبتی را تمرین کنید:

رسیدگی به نیازهای جسمی و عاطفی می تواند به روند بهبودی کمک کند. این ممکن است شامل تمرین تکنیک های تمدد اعصاب، خواب کافی و ورزش، و شرکت در فعالیت هایی باشد که از آن لذت می برید. 

 

تعیین حد و مرز:

تعیین حد و مرز می تواند به شما کمک کند که کنترل بیشتری بر زندگی و روابط خود داشته باشید. مهم است که مرزهای خود را به وضوح و قاطعانه با دیگران در میان بگذارید.

 

گزینه های قانونی را در نظر بگیرید:

بسته به شرایط، ممکن است بخواهید گزارش اجبار جنسی را به پلیس یا اقدام قانونی در نظر بگیرید. یک وکیل می تواند به شما کمک کند گزینه های خود را درک کنید و در سیستم حقوقی حرکت کنید.

 

صبور باشید:

بهبودی از اجبار جنسی ممکن است زمان بر باشد و ممکن است با شکست همراه باشد. مهم است که صبور باشید و به جای هر گونه شکست، روی پیشرفت خود تمرکز کنید.به یاد داشته باشید، بهبودی پس از اجبار جنسی یک فرآیند است، و مهم است که به دنبال حمایت و منابعی باشید که بتواند به شما در انجام آن کمک کند. شما شایسته درمان هستید و با زندگی خود به جلو حرکت می کنید.

 

ضررهای اجبار جنسی

ضررهای اجبار جنسی

 

چه زمانی باید بعد از تجربه اجبار جنسی به دنبال کمک بود:

اگر تجربه اجبار جنسی یا هر شکل دیگری از خشونت جنسی را داشته‌اید، درخواست کمک ضروری است. در اینجا چند نشانه وجود دارد که ممکن است نشان دهد که باید به دنبال کمک باشید: در نتیجه اجبار جنسی، علائم فیزیکی مانند درد یا ناراحتی را تجربه می کنید.

 

شما علائم عاطفی یا روانی مانند افسردگی، اضطراب یا اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) را تجربه می کنید. شما در کنار آمدن با پیامدهای اجبار جنسی مشکل دارید. شما در نتیجه اجبار جنسی با مشکلات رابطه روبرو می شوید. شما در عملکرد جنسی یا صمیمیت مشکل دارید. شما افکار خودکشی یا رفتارهای خودآزاری را تجربه می کنید.

 

اگر هر یک از این علائم را تجربه می کنید یا قربانی اجبار جنسی شده اید، مهم است که از یک پزشک متخصص یا ارائه دهنده سلامت روان کمک بگیرید. همچنین می‌توانید برای دریافت منابع و پشتیبانی بیشتر با گروه پشتیبانی برای تجاوز جنسی تماس بگیرید. به یاد داشته باشید، کمک خواستن نشانه قدرت است، و شما مجبور نیستید به تنهایی از آن عبور کنید.

 

نتیجه گیری 

در کل، جلوگیری از اجبار جنسی نیازمند همکاری جامعه، قانونگذاری، آموزش و ترویج فرهنگ احترام به رضایت و توافق دو طرف است

 

گردآوری:بخش روانشناسی بیتوته

 

کالا ها و خدمات منتخب

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

   X پزشکی ، بهداشتی ، درمانی, لوازم بهداشتی

   Makan Inc.| All Rights Reserved - © 2013 - 2023