تازه های دنیای ضرب المثل

ضرب المثل درباره باران,ضرب المثل در مورد باران,ضرب المثل در مورد باران و مفهوم آنها

ضرب المثل در مورد باران

ضرب المثل درباره باران ضرب المثل های زیبا در مورد باران در این مطلب بیتوته مجموعه ای از ضرب المثل…

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا (خ)ضرب المثل جدید , انواع ضرب المثل

انواع ضرب المثل , ضرب المثل

 

خاشاك به گاله ارزونه، شنبه به جهود !

خار را در چشم ديگران مي بينه و تير را در چشم خودش نمي بينه !
خاك خور و نان بخيلان مخور !  (( ... خار نه اي زخم ذليلان مخور ))

خال مهرويان سياه و دانه فلفل سياه --- هر دو جانسوز است اما اين كجا و آن كجا ؟!
خاك كوچه براي باد سودا خوبه !
خاله را ميخواهند براي درز ودوز و گرنه چه خاله چه يوز !
خاله سوسكه به بچه اش ميگه : قربون دست و پاي بلوريت !

خاله ام زائيده، خاله زام هو كشيده !
خانه اي را كه دو كدبانوست، خاك تا زانوست !
خانه خرس و باديه مس ؟

خانه اگر پر از دشمن باشه بهتره تا خالي باشه !
خانه داماد عروسيست،  خانه عروس هيچ  خبري نيست !
خانه دوستان بروب و در دشمنان را مكوب !
خانه قاضي گردو بسياره شماره هم داره !
خانه كليمي نرفتم وقتي هم رفتم شنبه رفتم !
خانه همسايه آش ميپزند بمن چه ؟!
خدا به آدم گدا، نه عزا بده نه عروسي !

خانه نشيني بي بي از بي چادريست !
خدا برف را به اندازه بام ميده !
خدا جامه ميدهد كو اندام ؟ نان ميدهد كو دندان ؟
خدا خر را شناخت، شاخش نداد !
خدا داده بما مالي، يك خر مانده سه تا نالي !
خدا دير گيره، اما سخت گيره !
خدا را بنده نيست !
خدا روزي رسان است، امااِهني هم مي خواد !

خدا گر ببندد ز حكمت دري --- ز رحمت گشايد در ديگري !
خدا سرما را بقدر بالا پوش ميده !
خدا شاه ديواري خراب كنه كه اين چاله ها پر بشه !
خدا ميان دانه گندم خط گذاشته !
خدا ميخواهد بار را بمنزل برساند من نه، يك خر ديگه !
خدا نجار نيست اما در و تخته رو خوب بهم ميندازه !

خدا وقتي ها ميده، ور ور جماران هم ، ها ميده !
خدا وقتي بخواد بده، نميپرسه تو كي هستي ؟
خدا همه چيز را به يك بنده نمي ده !

خدا يه عقل زياد بتو بده يه پول زياد بمن !
خدا همونقدر كه بنده بد داره، بنده خوب هم داره !
خدايا آنكه را عقل دادي چه ندادي و آنكه را عقل ندادي چه دادي ؟
خر، آخور خود را گم نميكنه !
خراب بشه باغي كه كليدش چوب مو باشه !
خر، ار جل  ز اطلس بپوشد خر است !
خر است و يك كيله جو !
خر از لگد خر ناراحت نميشه !
خر به بوسه و پيغام آب نمي خوره !
خربزه شيرين مال شغاله !

خر باربر، به كه شير مردم در !

خربيارو باقلا بار كن !
خربزه كه خوردي بايد پاي لرزش هم بشيني !
خربزه ميخواهي يا هندوانه : هر دو دانه !
خر، پايش يك بار به چاله ميره !
خرج كه از كيسه مهمان بود --- حاتم طايي شدن آسان بود !
خر چه داند قيمت نقل و نبات ؟
خر خالي يرقه ميره !

خر خفته جو نمي خوره !
خر، خسته - صاحب خر، ناراضي !
خر ديزه است، به مرگ خودش راضي است تا ضرر بصاحبش بزنه !
خر را با آخورميخوره، مرده را با گور !
خر را جايي مي بندند كه صاحب خر راضي باشه !
خر را كه به عروسي ميبرند، براي خوشي نيست براي آبكشي است !
خر را گم كرده پي نعلش ميگرده !
خر، رو به طويله تند ميره !
خرس، تخم ميكنه يا بچه ؟ از اين دم بريده هر چي بگي برمياد !
خرس شكار نكرده رو پوستشو نفروش !
خر سواري را حساب نميكنه !

خرس در كوه، بو علي سيناست !
خر، سي شاهي ، پالون دو زار !
خر كريم را نعل كردن !
خر كه جو ديد، كاه نميخوره !
خر، كه علف ديد گردن دراز ميكنه !
خر گچ كش روز جمعه از كوه سنگ مياره !
خر لخت راپالانشو بر نميدارند!
خر ما از كرگي دم نداشت !
خر ناخنكي صاحب سليقه ميشود !
خروار نمكه، مثقال هم نمكه !
خر وامانده معطل چشه !
خر، همان خره پالانش عوض شده !
خريت ارث نيست بهره خداداده س !
خري كه از خري وابمونه بايد يال و دمشو بريد !

خروسي را كه شغال صبح ميبره بگذار سر شب ببره !
خوشبخت آنكه خورد و كِشت، بدبخت آنكه مرد و هِشت !
خواب پاسبان، چراغ دزده !
خنده كردن دل خوش ميخواد و گريه كردن سر وچشم !
خواست زير ابروشو برداره، چشماشو كور كرد !
خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو !

خواهر شوهر، عقرب زير فرشه !
خودتو خسته ببين، رفيقتو مرده !
خودشو نميتونه نگهداره چطور منو نگهميداره ؟
خود گوئي و خود خندي، عجب مرد هنر مندي !
خودم كردم كه لعنت بر خودم باد !
خوردن خوبي داره ، پس دادن بدي !

خوشا چاهي كه آب از خود بر آرد !
خوشا بحال كساني كه مردند و آواز ترا نشنيدند !
خوش بود گر محك تجربه آيد بميان --- تا سيه روي شود هر كه دراو غش باشد .
خوش زبان باش در امان باش !
خولي بكفم به كه كلنگي بهوا !
خونسار است و يك خرس !

خير در خانه صاحبش را ميشناسد !

خيك بزرگ، روغنش خوب نميشه !

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

      Makan Inc.| All Rights Reserved - © 2013 - 2022