ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی



 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

بى خبرى , خوش خبرى
No news is Best news

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

شتر ديدى , نديدى
You see nothing, You hear nothing

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

عجله كار شيطان است
Haste is from the Devil

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

کاچى به از هيچى
Somthing is better than nothing

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

گذشتها گذشته
Let bygones be bygones

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

مستى و راستى
There is truth in wine

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

نوکه اومدبه بازار كهنه شد دل آزار
Out with the old,in with the new

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

هر فرازى را نشيبى است
High places have their precipices

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

هرکه ترسید مرد ,هركه نترسيد برد
Nothing venture , nothing have

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

همه کاره و هیچكاره
Jack of all trades and master of none

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

ارزان خرى , انبان خرى
Dont buy everything that is cheap

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آشپز كه دوتاشدآش يا شورميشه يا بينمك

Too many cooks spoil the broth

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

انگار آسمون به زمين افتاده
It is not as if the sky is falling

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

اندكى جمال به از بسيارى مال
Beauty opens locked doors

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آدم عجول كار را دوباره ميكنه
Hasty work, Double work


ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آدم دانا به نشتر نزند مشت
A wise man avoids edged tools

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آدم زنده زندگى مى خواد
Live and let live

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آدم ترسو هزار بار مى ميره
Cowards die Many times Before Their Death

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

كس نخاردپشت من جزناخن انگشت من
you want a thing done,do it yourself

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آب رفته به جوى باز نمى گردد
What is done can not be undone

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آب از سرش گذشته
It is all up with him

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آب ريخته جمع شدنى نيست
Dont cry over the spilled milk

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آب در كوزه و ما تشنه لبان ميگرديم
we seek water in the sea


کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------