ضرب المثل های قدیمی و جالب 

 

1 اجاره نشين خوش نشينه !

 

2 ارزان خري، انبان خري !

 

3 از اسب افتاده ايم، اما از نسل نيفتاده ايم !

 

4 از اونجا مونده، از اينجا رونده !

 

5 از اون نترس كه هاي و هوي داره، از اون بترس كه سر به تو داره !!

 

6 از اين امامزاده كسي معجز نمي بينه !!

 

7 از اين دم بريده هر چي بگي بر مياد !!

 

8 از اين ستون بآن ستون فرجه !

 

9 از بي كفني زنده ايم !

 

10 از دست پس ميزنه، با پا پيش ميكشه !

 

11 از تنگي چشم پيل معلومم شد --- آنانكه غني ترند محتاج ترند !

 

12 از تو حركت، از خدا بركت .!

 

13 از حق تا نا حق چهار انگشت فاصله است !

 

14 از خر افتاده، خرما پيدا كرده !

 

15 از خرس موئي، غنيمته !

 

16 از خر ميپرسي چهارشنبه كيه ؟!

 
  بیشتر بخوانید: ضرب المثل های فارسی
 

17 از خودت گذشته، خدا عقلي به بچه هات بده !

 

18 از درد لا علاجي به خر ميگه خانمباجي !!

 

19 از دور دل و ميبره، از جلو زهره رو !!

 

20 از سه چيز بايد حذر كرد، ديوار شكسته، سگ درنده، زن سليطه !

 

21 از شما عباسي، از ما رقاصي !

 

22 از كوزه همان برون تراود كه در اوست ! ( گر دايره كوزه ز گوهر سازند )!

 

23 از كيسه خليفه مي بخشه !

 

24 از گدا چه يك نان بگيرند و چه بدهند !

 

25 از گير دزد در آمده، گير رمال افتاد !

 

26 از ماست كه بر ماست !

 

27 از مال پس است و از جان عاصي !

 

28 از مردي تا نامردي يك قدم است !

 

29 از من بدر، به جوال كاه !

 

30 از نخورده بگير، بده به خورده !

 

31 از نو كيسه قرض مكن، قرض كردي خرج نكن !

 

32 از هر چه بدم اومد، سرم اومد !

 

33 از هول هليم افتاد توي ديگ !

 

34 از يك گل بهار نميشه !

 

35 از اين گوش ميگيره، از آن گوش در ميكنه !

 

36 اسباب خونه به صاحبخونه ميره !

 

37 اسب پيشكشي رو، دندوناشو نميشمرند !

 

38 اسب تركمني است، هم از توبره ميخوره هم ازآخور !

 

39 اسب دونده جو خود را زياد ميكنه !

 

40 اسب را گم كرده، پي نعلش ميگرده !

 

41 اسب و خر را كه يكجا ببندند، اگر همبو نشند همخو ميشند !

 

42 استخري كه آب نداره، اينهمه قورباغه ميخواد چكار ؟ !

 

43 اصل كار برو روست، كچلي زير موست !

 

44 اكبر ندهد، خداي اكبر بدهد !

 

45 اگر بيل زني، باغچه خودت را بيل بزن !

 

46 اگر براي من آب نداره، براي تو كه نان داره !

 

47 اگر بپوشي رختي، بنشيني به تختي، تازه مي بينمت بچشم آن وختي !

 

48 اگه باباشو نديده بود، ادعاي پادشاهي ميكرد !

 

49 اگه پشيموني شاخ بود، فلاني شاخش بآسمان ميرسيد !

 

50 اگه تو مرا عاق كني، منهم ترا عوق ميكنم !

 

51 اگر جراحي، پيزي خود تو جا بنداز !

 

52 اگه خدا بخواهد، از نر هم ميدهد !

 

53 اگه خاله ام ريش داشت، آقا دائيم بود !

 

54 اگه خير داشت، اسمشو مي گذاشتند خيرالله !

 

55 اگر داني كه نان دادن ثواب است --- تو خود ميخور كه بغدادت خرابست !

 

56 اگه دعاي بچه ها اثر داشت، يك معلم زنده نمي موند !

 

57 اگه زاغي كني، روقي كني، ميخورمت !

 

58 اگه زري بپوشي، اگر اطلس بپوشي، همون كنگر فروشي !

 

59 اگه علي ساربونه، ميدونه شترو كجا بخوابونه !

 

60 اگه كلاغ جراح بود، ماتحت خودشو بخيه ميزد !

 

61 اگه لالائي بلدي، چرا خوابت نميبره !

 

62 اگه لر ببازار نره بازار ميگنده !

 

63 اگه مردي، سر اين دسته هونگ ( هاون ) و بشكن !

 

64 اگه بگه ماست سفيده، من ميگم سياهه !

 

65 اگه مهمون يكي باشه، صاحبخونه براش گاو مي كشه !

 

66 اگه نخورديم نون گندم، ديديم دست مردم !

 

67 اگه ني زني چرا بابات از حصبه مرد !

 

68 اگه هفت تا دختر كور داشته باشه، يكساعته شوهر ميده!

 

69 اگه همه گفتند نون و پنير، تو سرت را بگذار زمين و بمير !

 

70 امان از خانه داري، يكي ميخري دو تا نداري!

 

71 امان ازدوغ ليلي ، ماستش كم بود آبش خيلي !

 

72 انگور خوب، نصيب شغال ميشه !

 

73 اوسا علم ! اين يكي رو بكش قلم !

 

74 اولاد، بادام است اولاد اولاد، مغز بادام !

 

75 اول بچش، بعد بگو بي نمكه !

 

76 اول برادريتو ثابت كن، بعد ادعاي ارث و ميراث كن !

 

77 اول بقالي و ماست ترش فروشي !

 

78 اول پياله و بد مستي !

 

79 اول ، چاه را بكن، بعد منار را بدزد !

 

80 اي آقاي كمر باريك، كوچه روشن كن و خانه تاريك !

 

81 اين تو بميري، از آن تو بميري ها نيست !

 

82 اينجا كاشون نيست كه كپه با فعله باشه !

 

83 اين حرفها براي فاطي تنبون نميشه !

 

84 اين قافله تا به حشر لنگه !

 

85 اينكه براي من آوردي، ببر براي خاله ات !

 

86 اينو كه زائيدي بزرگ كن !

 

87 اين هفت صنار غير از اون چارده شي است !

 

88 اينهمه چريدي دنبه ات كو ؟!

 

89 اينهمه خر هست و ما پياده ميريم !!

 

 

 
 

 

 

 

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------