تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ -15 مهر1286ش:مجلس شوراي ملي 15 مهر ماه سال 1286 هجري خورشيدي در نخستين روز از دومين دوره تاسيس خود متمم قانون اساسي را تصويب كرد. بيشتر اصول قانون اساسي وقت در همين متمم گنجانيده شده بود زيرا كه اصل قانون اساسي، شكل مقدمه و اعلاميه داشت. حقوق ملت در همين متمم آمده بود.

متمم قانون اساسي درست پنج روز پس از رد شفاهي قرارداد تقسيم ايران ميان انگلستان و روسيه به دو منطقه نفوذ (منعده در اوت 1907 در سن پترزبورگ) از سوي نمايندگان مجلس و بيرون راندن علاء السلطنه وزير امورخارجه وقت از جلسه به تصويب رسيد. علاء السلطنه پس از تاييد انتصابش از سوي مجلس، در همان جلسه گزارش قرارداد سن پترزبورگ (تقسيم ايران) را قرائت كرده بود. رئيس الوزراء وقت، خود جرات اين كار را نداشت و منتظر شده بود تا انتصاب وزير امورخارجه تصويب شود و او (وزير) اين كار را بكند.

 

علاء السلطنه


1301ش:ژنرال رضاخان پهلوي وزير جنگ كابينه قوام السلطنه در پي انتقاد چند نماينده مجلس از او و نقل اين انتقاد ها در روزنامه ها ، 15 مهرماه 1301 به حالت اعتراض كناره گيري خود را اعلام داشت كه واحدهاي نظامي و نيز گروهي از مردم به حمايت از او برخاستند و مسلحانه وارد خيابانها شدند و در ميدان بهارستان آرايش رزمي به خود گرفتند.

متعاقب تهران، چنين تظاهراتي در ساير شهرها برپا شد كه شاهزاده محمد حسن ميرزا وليعهد وقت و قوام السلطنه به حل مسئله پرداختند و از ژنرال خواستند كه از كناره گيري انصراف دهد كه با شرايطي قبول كرد.


641م:عمر ابن خطاب خليفه وقت در روزي كه با احتساب تقويم ها هفتم اكتبر سال 641 ميلادي است براي تصرف خراسان؛ احنف ابن قيس، براي تصرف كرمان؛ سهيل ابن عدي، براي تصرف سيستان؛ عاصمه ابن عمر و براي تصرف اصفهان ؛عبدالله ابن عتبان را انتخاب كرد. ارتش ايران 27 سپتامبر سال 637 ميلادي در نبرد قادسيه از اعراب مسلمان شکست خورده بود که متعاقب آن، اعراب تيسفون پايتخت را تصرف و به تعقيب يزدگرد سوم شاه وقت كه از تيسفون عقب نشيني كرده بود پرداخته و در دو جنگ ديگر، جلولا و نهاوند، نيز او را شكست و به خراسان فراري داده بودند كه در "مرو" ترور شد. اعراب سپس ايران را شهر به شهر تصرف کردند.

 

1849م:«ادگار آلن پوpoe» نويسنده اي كه به نگارش «داستان كوتاه» نظم نوين داد و سبكي را كه الگوي اين كار شده است بكار بست هفتم اكتبر (روزي چون فردا) در سال 1849 در 40 سالگي درگذشت. وي روزنامه نگار، داستان نويس و مقاله نگار بود و همين پركاري باعث ضعف بدن او و هجوم امراض شده بود. پو در 19 ژانويه 1809 در شهر بوستون آمريكا ديده به جهان گشوده بود. وي در عين حال يك شاعر بود.

تاريخ ادبيات عمومي (جهان) از آلن پو به عنوان فردي كه در تكامل داستان كوتاه نويسي سهم به سزا دارد ياد كرده است. اهميت و نفوذ آلن پو در دهه هاي اخير كه مردم وقت و حوصله خواندن داستان مطول ندارند بيشتر شده است. او در كنار حرفه روزنامه نگاري 120 دادستان كوتاه نوشت و يك ديوان، شعر سرود كه اشعارش عمدتا طنز گونه است. آلن پو سالها سردبير روزنامه «رجيستر» چاپ شهر بالتيمور آمريكا بود. حرفه روزنامه نگاري باعث شده بود كه داستانهاي كوتاه او روح واقعي داشته باشند زيرا انعكاس واقعيت هاي روز هستند و استحكام نوشته در واقعي تلقي شدن آنها جاي ترديد باقي نمي گذارد. وي در چهل سالگي هنگام عبور از خيابان در شهر بالتيمور بر زمين افتاد و درگذشت .در آن زمان تشخيص علت مرگ او امكان نداشت ولي اخيرا با انجام آزمايش روي باقيمانده جسد او نشان داده است كه بيماري سل و خونريزي ناگهاني ريه باعث مرگ او شده بود.

آلن پو هنگامي كه سه ساله بود پدر و مادر خود را از دست داد و يك ثروتمند ساكن ريچموند ويرجينيا وي را به عنوان پسر خوانده بزرگ كرد. پدر خوانده براي ادامه تحصيل، نخست او را به انگلستان و سپس به دانشگاه ويرجينيا فرستاد.

داستانهاي الن پو هنوز تجديد چاپ مي شوند. يكي از نوشته هاي او «تيمور لنگ (امير تيمور) » عنوان دارد كه خواسته است درآن استقامت و پايداري را نشان دهد و عنوان ديگري از آنها «العارف»! است و ....

 

poe

 

1996م:هفتم اکتبر زادروز شبكه تلويزيوني پخش خبر ماهواره ـ كابلي «فاكس نيوز» آمريکاست. روپرت مورداك استراليايي از امپراتوران رسانه اي جهان و صاحب کمپاني خبر و اسکاي نيوز، شبكه "فاکس نيوز" را هفتم اكتر 1996 در شهر نيويورک و صرفا با اين هدف راه اندازي كرد كه رقيبي براي شبكه هاي خبري ديگر باشد كه به قول او خيلي ليبرال شده بودند و اخبارشان در جهت محافظه كاران (حزب جمهوريخواه) نبود.

وي هنگام گشايش اين شبكه در نطقي گفته بود: ما با نگاهي محافظه كارانه به رويدادها به ميدان خبر آمده ايم، شما مردم بايد هر دو طرف را تجربه كنيد و سپس تصميم بگيريد که مخاطب اخبار و تفسيرهاي كدام شبكه شويد. اين شعور خود شماست، كسي شما را وادار به خواندن روزنامه و يا ديدن يك تلويزيون خاص نمي تواند بكند. اگر شما يك روزنامه را كه مطابق ميلتان و منافعتان نمي نويسد نخريد و يك تلويزيون معين را نگاه نكنيد، هرقدر كه صاحبانش ثروتمند باشند ورشكست و تعطيل خواهد شد. سرمايه هر رسانه انسان ماهر و با تجربه است، نه پول و سرمايه. ولي متاسفانه بيشتر روزنامه نگاران و نويسندگان با تجربه، ليبرال هستند. ما به زحمت از ميان آنان چند تن را كه حاضر به همكاري و قبول راه و روش ما شده اند به دست آورده ايم و اين است محصول ايشان....

بعدا در شبكه فاكس نيوز، كريسچن ساينس مانيتور (روزنامه مسيحي) و يكي دو كمپاني ويژه توليد فيلم سينمايي، نمايش و سرگرمي (شو بيزينس) هم سرمايه گذاري كردند. مديريت و سردبيري كل شبكه فاکس نيوز با «راجر ايلزRoger Ailes» است كه قبلا مبلغ و مشاور روابط عمومي ريچارد نيكسون و رونالد ريگان بود و از اعضا ي سرسخت حزب جمهوريخواه آمريكاست.

 

روپرت مورداك


1571م:نبرد دريايي «لپانتو Lepanto ـ محلي در مدخل خليج كورنت در مديترانه، غرب يونان» هفتم اكتبر 1571 ميان ناوگان عثماني و ناوگان چند دولت مسيحي كه پاپ وقت "پي پنجم" آنها را بسيج كرده بود روي داد كه در آن، ناوگان عثماني به فرماندهي علي پاشا 180 كشتي از دست داد و شكست خورد و برتري خود را در مديترانه به دولتهاي مسيحي مجاور اين دريا باخت. اين آخرين جنگ دريايي بود كه در آن از كشتي هاي پاروزن استفاده شده بود.

ميگوئل دو سروانتس داستان نويس معروف اسپانيايي از سربازان اين جنگ و در ميان سپاهيان مسيحيان بود.

مورخان، نبرد دريايي "لپانتو" را يک نقطه بازگشت در تاريخ ذکر کرده اند زيرا که سرآغاز برتري اروپاييان بر شرق و آغاز استعمار آسيا توسط چند قدرت اروپايي و انتقال ثروت به اروپا شد. قدرت هاي اروپايي در قرن 21 هم مي خواهند که به نام "ناتو" و اتحاديه اروپا به سلطه خود بر آسيا و قدرت نمايي ادامه دهند. مداخله برخي از اين دولتها در افغانستان در همين راستا صورت گرفته است.


1683م:ششم اكتبر سالروز ورود نخستين دسته آلماني هاي مهاجر به ايالات متحده آمريكاي شمالي است كه در اين كشور روز ملي آلماني هاست و مراسم آن را برگزار مي كنند. در چنين روزي در سال 1683 (325 سال پيش) 13 آلماني از منطقه راين آلمان به آمريكاي شمالي متعلق به انگلستان مهاجرت كردند و ساكن پنسيلوانيا شدند و محل سكونت خود را Germantown ناميدند. اين مهاجرنشين 77 سال پس از ايجاد نخستين مهاجرنشين انگليسي تاسيس شده بود ولي اينك آلماني تبارهاي آمريكا بيش از مهاجران ديگر هستند و شمار آنان نزديك به جمعيت آلماني تبارهاي اروپا است. آلماني تبارهاي ايالات متحده 25 درصد جمعيت اين كشور را تشكيل مي دهند و پس از آنان، به ترتيب ايرلندي ها، انگليسي ها، لاتين ها، سياهپوست ها، لهستاني ها و ...قرار دارند. با وجود كثرت آلماني تبارهاي آمريكا، «انگليسي» زبان متداول است و سران آن كشور عمدتا انگليسي و يا ايرلندي بوده اند. صنعتي شدن و پيشرفت ايالات متحده نتيجه مهارت، كارايي و مقتصد بودن مهاجران آلماني تبار آن است. برغم كثرت آلماني ها، در دوران جنگ جهاني اول از آلماني تبارها براي جنگ با آلمان استفاده نمي شد. نيمي از كل يهوديان جهان (كه نزديك به 14 ميليون نفرند) در ايالات متحده زندگي مي كنند.


1942م:هفتم اكتبر سال 1942 سران آمريكا و انگلستان در بحبوحه جنگ جهاني دوم طرح تاسيس يك سازمان جهاني را كه بتواند با حل مسائل بين المللي و رفع اختلاف كشورها از راه داوري و طرق مسالمت آميز، از وقوع جنگ در جهان جلوگيري كند بررسي كردند. همين طرح در سال 1945در پايان جنگ جهاني دوم، پايه ايجاد سازمان ملل قرار گرفت كه منشور آن در نشست سانفرانسيسكو تصويب شد و به صورت يك قانون بين المللي در آمد ، ولي اين ميثاق يك عيب بزرگ دارد و آن حق رد (وتو) است كه در شوراي امنيت اين سازمان كه بازوي اجرايي آن است به پنج دولت فاتح جنگ جهاني دوم داده شده است و مجمع عمومي سازمان كه در آن هر كشور اعم از بزرگ و كوچك داراي يك راي است عملا فاقد اختيار است و تا اين دو عيب برطرف نشود كار موثري از اين سازمان ساخته نخواهد بود همچنان كه تا كنون نبوده است. بسياري از تصميمات شوراي امنيت جز قرار گرفتن در بايگاني، عملا اثر ديگري نداشته اند؛ اما پاره اي ديگر كه خواست بزرگترها بوده حتي پيش از تصويب به اجرا در آمده اند. بنابراين تا اين لحظه، سازمان ملل موثرتر از جامعه ملل نبوده است كه نتوانست از حمله ايتاليا به افريقا و ژاپن به چين و در نتيجه جنگ جهاني دوم جلوگيري كند. دليل عدم وقوع يك جنگ جهاني ديگر (از زمان تاسيس سازمان ملل) وجود اسلحه هسته اي در دست پاره اي از كشورها بوده است. همين ضعف منشور ملل سبب شده است كه هر كشوري تنها متكي به توان دفاعي خود شود و بكوشد تا به جنگ افزار پيشرفته دست يابد كه اين نوع جنگ افزار، دارنده آن را، هرقدر هم كه كوچك باشد، از خطر تعرض ديگران مصون مي سازد. در نيم قرن گذشته فرضيه هاي متعدد براي حل مسئله دفاع از كشورهاي كوچك مطرح شده ازجمله اين كه كشورهاي فاقد سلاحهاي پيشرفته با پرداخت يك مقرري سالانه، كار دفاع از خود در برابر تهديد بزرگتر ها را به يك كشور نيرومند (از لحاظ نظامي) واگذار كنند و ....


1947م:هفتم اكتبر سال 1947 هري ترومن رئيس جمهوري وقت امريكا به منظور جلوگيري از افزايش بهاي گوشت، در يك نطق مستقيم تلويزيوني از مردم اين كشور خواست كه تا اطلاع ثانوي، سه شنبه ها از خوردن گوشت و پنجشنبه ها از خوردن مرغ خودداري كنند كه اين اندرز از همان روز در رستورانها به اجرا گذارده شد. درخواست ترومن از مردم اين كشور در عين حال به عنوان نخستين نطق تلويزيوني مستقيم يك رئيس كشور، در تاريخ ثبت شده است.

 

ترومن


1974م:در همين روز در سال 1974 جرالد فورد، يکي ديگر از روساي جمهوري امريكا به مردم اين كشور توصيه كرد براي جلوگيري از ادامه افزايش بهاي بنزين و ساير فرآورده هاي سوختي، تا 5 در صد كمتر رانندگي كنند و حتي الامكان با آب سرد دوش بگيرند. گراني بنزين ناشي از ادامه تاثير قطع صدور آن از جانب كشور هاي عربي در سال 1973 (درست يك سال پيش از آن) بود.

 

1993م:هفتم اكتبر 1993 به دستور يلتسين پس از 69 سال، گارد آرامگاه لنين در ميدان سرخ مسكو منحل و از آنجا برداشته شد. قبلا يلتسين که خود زماني از پلکان حزب کمونيست بالا رفته بود و مدتها رئيس شعب اين حزب بود که به دست لنين تاسيس شده بود، تحت فشار قرار گرفته بود که جسد موميايي شده لنين را از ميدان سرخ بردارد و دفن کند تا نماد سوسياليسم روسيه از ميان برداشته شود. اين اخبار انتشار يافت و يلتسين منتظر مشاهده عکس العمل روس ها شد و چون واکنش شديد بود، جرات اين کار را به خود نداد و در نتيجه، راه ميانه را در پيش گرفت و گارد احترام و محافظ آرامگاه لنين را حذف کرد. با حذف اين گارد، مردم همچنان به لنين وفادار ماندند و از جسدش با رعايت احترامات ديدار مي کنند و حادثه اي هم که پيش بيني شده بود (بي احترامي) رخ نداد.

برداشتن مجسمه هاي سران و رهبران سابق از ميدانها و ساختمانها در جهان بي سابقه نبوده است، ولي صدام حسين از اين تغييرات و نيز حذف گارد آرامگاه لنين درس نگرفت و مجسمه هاي خود را پيش از آن که تخريب شوند، داوطلبانه برنچيد.

 

لنين


2000م:از تحولات يوگوسلاوي و پايان حكومت ميلوشوويچ چند سال مي گذرد. بيشتر صربها پيش از تحولات اكتبر سال 2000 با نويدهايي که از خارج براي داشتن وضعيتي بهتر شنيده بودند، از تغيير حكومت جانبداري مي كردند، اما نظر سنجي اول اكتبر 2003 حکايت از ناراضي بودن آنان داشت و به نظر مي رسيد كه از عمل سال 2000 خود كه به حزب ميلوشوويچ راي ندادند و باعث کنار رفتن و گرفتاري وي در چنگ دادگاه لاهه شدند پشيمانند. ميلوشوويچ در زندان دادگاه لاهه درگذشت.

 

ميلوشوويچ


2002م:ششم اكتبر 2002 كنگره آمريكا براي آموزش «ازدواج سالم» در مدارس متوسطه و كالجهاي دو ساله اين كشور يك ميليارد و پانصد ميليون دلار بودجه تصويب كرد.

هدف از ازدواج سالم، ازدواجي است كه در طول زمان به مشكلات برخورد نكند و دراندك مدتي به طلاق نيانجامد. آشنايي به نظريه هاي جامعه شناسان از دكارت تا عصر حاضر در باره «فلسفه ازدواج و ازدواج منطقي» جزيي از اين آموزش، و روشهاي درست همسرگزيني و رعايت تناسب و هماهنگي ميان طرفين ازدواج بخش ديگر آن بوده است. با وجود اين، حامله شدن دختران دبيرستاني آمريکا رو به افزايش است.

 

2003م:لس آنجلس تايمز ششم اكتبر 2003 در گزارشي بسيار مشروح نوشته بود كه افغانها بيش از گذشته و دوران حکومت طالبان به كشت خشخاش روي آورده اند، زيرا كه از هر هكتار خشخاش 5 هزار و دويست دلار به دست مي آورند و از هر هكتار گندم تنها 121 دلار، و اگر کشت خشخاش را ترک کنند خانواده هاي آنان گرسنه خواهند ماند. اين افزايش، دو سال پس از ورود نيروهاي نظامي آمريکا به افغانستان و اخراج طالبان گزارش شده بود.

اين روزنامه نوشته بود كه به اين ترتيب افغانستان دوباره بزرگترين توليد كننده ترياك و در نتيجه هروئين در جهان شده است و توليد سال 2002 آن كشور بالغ بر 3 هزار و 750 تن ترياك بود. كشت خشخاش زحمت كشت غله را هم ندارد. طبق گزارش يک سازمان بين المللي، افغانستان در سال 2007 توليد کننده تقريبا نود درصد ترياک جهان بوده است و زيان ترياک کمتر از تروريسم نيست.

 

يك مزرعه خشخاش در ايالت غور افغانستان در ماه مه 2003

 

1763: دولت انگستان با وضع يک قانون مهاجران خود در آمريکاي شمالي (ايالات متحده امروز) را از عبور از کوههاي آپالاچيان (آپالاش) و ورود به منطقه فرانسه، و تملک و تصاحي زمين در اين منطقه ممنوع کرد.

1780: در پي اعلام استقلال 13 مهاجرنشين انگليسي در آمريکاي شمالي تحت نام «ايالات متحده» و شکستهاي نظامي انگلستان در اين منطقه، ميان ساکنان کاروليناي جنوبي (يکي از 13 مهاجر نشيم) که هنوز به دولت انگلستان وفادار مانده بودند و ديگران جنگ درگرفت.

1780: بر سر ماجراي صربستان و مداخله سياسي ساير قدرتها، آلمان و اتريش رسما متحد نظامي شدند که اين عمل مقدمه تشکيل اتحاديه هاي نظامي در اروپا شد که به جنگ جهاني اول انجاميد.

1886: اسپانيا که هنوز بر کوبا ،مهاجر نشين قديمي خود در قاره آمريکا حکومت داشت،برده داري را در آن جزيره لغو و غير قانوني کرد.

1908: در جريان مبارزات استقلال طلبي يونانيان، جزيره يوناني زبان «کرت» درمديترانه به دولت عثماني پشت کرد و به يونان پيوست.

1919: شركت هواپيمايي هلندي «ك. ال. ام» در اين روز تاسيس شد و قديمي ترين شركت هواپيمايي جهان است كه هنوز تغيير نام نداده و به همان شکل و همان نام به کار ادامه مي دهد.

1940: ارتش هيتلر وارد روماني شد.

1943: ژاپني ها يکصد اسير نظامي آمريکا را در جزيره «ويک wake»اعدام کردند.

1949: دولت آلمان شرقي با نظام کمونيستي، تحت نام «جمهوري دمکراتيک آلمان» در منطقه اشغالي شوروي تشکيل شد و برلن شرقي را پايتخت خود قرار داد.

1951: وطندوستان مالايايي کميسر انگلستان را در آن سرزمين کشتند. مالايا در آن زمان يک مستعمره انگلستان بود که اينک يکي از بخشهاي فدراسبون مالزيا است.

منبع:iranianshistoryonthisday.com

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------