تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ -6 مهر280م: 28سپتامبر سال 280 ميلادي بهرام دوم شاه ساساني در آستانه برگزاري جشن مهرگان پيشنهاد «پروبوس» امپراتور روم را براي تقسيم خاورزمين ميان دو ابرقدرت ايران و روم رد كرد و به فرستاده امپراتور روم تاكيد كرد كه دولت روم بايد دست خود را از آسيا كوتاه كند و از مديترانه شرقي پا فراتر نگذارد، ولي اضافه كرد كه ايران آماده است با روم در صلح و صفا به سر برد. فرستاده امپراتور روم تقاضا كرده بود كه نماينده اي با او به رم برود و اين پيشنهاد را مستقيما در آنجا مطرح كند كه بهرام دبير اول دفتر خود را با وي به رم فرستاد و يك صلح كوتاه مدت ميان دو كشور برقرار شد.

مورخاني كه زمان رد اين پيشنهاد را پس از محاسبات تقويمي تازه و بويژه جشن سالانه مهرگان به دست داده اند نوشته اند: اين نخستين پيشنهاد تقسيم خاورزمين بود كه بعدا و بويژه در قرون جديد و معاصر چندبار از سوي قدرتهاي وقت (قدرتهاي اروپايي ميان خود) تكرار شد اما هيچگاه عملي نشد.

 

پروبوس


1941م:28 سپتامب 1941 ( 6 مهر 1320 ) يك روز پس از تبعيد رضا شاه از كشور به سوي جزيره موريس به عنوان زنداني مادام العمر انگلستان ، ژنرال « ويول » فرمانده نيروهاي انگليسي در هند كه واحدهايش ايران را در اشغال نظامي داشتند وارد تهران شد. در همين روز به اصرار نمايندگان مجلس ، هياتي مامور بازرسي و مراقبت از جواهرات سلطنتي شد كه رضا شاه آنها را با خود نبرده باشد! . اين اهانت غير مستقيم به شاه سابق در حالي بود كه پسر او بر جايش نشسته بود و نسبت به اين عمل اعتراض و حتي گلايه نکرد!.


1934م:بريژيت باردو Brigitte Bardot بازيگر فرانسوي فيلم سينمايي 28 سپتامبر سال 1934 در پاريس به دنيا آمد و تنها تا 40 سالگي (28 سپتامبر 1974) در دنياي سينما باقي ماند. پدرش مهندس، صنعتگر و ثروتمند بود ، ولي مانع ورود بريژيت به دنياي سينما نشد زيرا كه وي در موسيقي و هنرهاي دراماتيك استعداد داشت. بريژيت برخلاف ساير بازيگران اروپايي فيلم سينمايي مجذوب هاليوود نشد، آموختن زبان انگليسي محاوره اي را تکميل نکرد و ميهنش فرانسه را ترك نگفت.

بريژيت پس از ترك دنياي سينما، سازماني براي حمايت از حيوانات ايجاد كرده است كه در سطح جهان فعاليت چشمگير دارد. وي در سالهاي اخير وارد فعاليت هاي سياسي - اجتماعي شده و برچسب ضديت با نژادها و اديان ديگر بر او خورده است و در اين زمينه ها برضد او به دستگاه قضايي فرانسه دادخواست داده شده و در يکي دو مورد محکوميت قضايي يافته است. "باردو" يک بار نيز به دليل حمايت از عمليات تروريستي و قتل الجزايري ها به دادگاه کشانده شد. برژيت همچنين شهرت به ضد لزبين (همجنس بازي) دارد.

معروفترين فيلم سينمايي كه بريژيت در آن بازي كرد و به بسياري از زبانها دوبله شده «... و خدا زن را آفريد» عنوان دارد.

 

بريژيت درجواني


106پیش از میلاد:«پمپيPompey» كه بعدا ژنرال و كنسول روم شد 28 سپتامبر سال 106 پيش از ميلاد به دنيا آمد و درست در همين روز در سال 48 پيش از ميلاد در مصر ترور شد. پمپي بر سر قدرت دست به يک مبارزه داخلي زده بود و به تحريک رقيب پس از ورود به مصر ترور شد. وي به اميد دريافت کمک نظامي از ايرانيان به شرق بازگشته بود. جنگ سال 53 پيش از ميلاد ايران و روم كه ضمن آن كراسوس كنسول ديگر روم كشته شد و ارتش روم شديدترين شكست را تحمل كرد در زماني روي داد كه پمپي و سزار دو كنسول (عضو شورايعالي) ديگر روم بودند. شكست كراسوس در جنگ «حرانHarran» بزرگترين تحقير براي روميان و در عين حال قاطعترين پيروزي نظامي شرق بر غرب بوده است.

 

پمپي


1066م:ويليام دوم، حكمران نرماندي (فرانسه) كه تاريخ از او به عنوان ويليام فاتح و پاره يي ازتاريخ نگاران ويليام حرامزاده نام مي برند دراين روز (28 سپتامبر) در سال 1066 ميلادي با شش هزار مرد جنگي مركب از فقط نخبگان و جنگ آزمودگان فرانسوي و كشورهاي ديگر اروپايي براي تصرف انگليس قدم به خاك اين كشور گذارد و ظرف 16 روز آن را تصرف كرد و در آنجا به بسط فرهنگ و زبان فرانسوي پرداخت كه واژه هاي فرانسوي در زبان انگليسي بازمانده از همان زمانند. آخرين و قاطع ترين جنگ ويليام با انگليسي ها روز 14 اكتبر در هاستينگ (هاستاينگ) روي داده بود. دليل حمله ويليام به انگليس آسوده خاطر كردن خود از تعرض هاي بدون اطلاع قبلي (شبيخون زدن) انگليسي ها بود كه وي را از پرداختن به امور غير نظامي و پيشرفت كشور باز مي داشتند. بعلاوه، انگليسي ها به تعهداتي كه مي سپردند عمل نمي كردند.

ويليام فرمانروايي بر ضد فساد اداري بود و همه آمار و حسابهاي انگلستان در دست خودش بود، حتي مي دانست كه در هر واحد زمان چند مرغ و گوسفند در اين سرزمين وجود دارد. انگليسي ها دهها سال پس از سلطه فرانسوي ها، زبان خود را دوباره احياء كردند كه جهانگير شده است. پس از اشغال طولاني اين سرزمين توسط فرا نسويان، اين نيروي ناسيوناليسم بود که زبان انگليسي را زنده کرد.

قرنها پيش از ويليام هم آنگلوساكسونها از آلمان به انگلستان هجوم برده و آنجا را متصرف شده بودند. به همين سبب زبان انگليسي از ريشه زبان آلماني (خانواده زبانهاي هند ـ اروپا) است كه پارسي هم از همين دسته از زبانها است.

پس از ورود انگلوساكسونها به مركز انگلستان، اسكاتلندي ها به نقاط شمالي تر و ولش ها به نقاط جنوبي تر رانده شدند.

 

ويليام فاتح


1781م: 9هزار انقلابي مسلح مهاجر نشيان 13 گانه انگليسي آمريکاي شمالي 28 سپتامبر سال 1781 با كمك شش هزار سرباز فرانسوي و حمايت توپهاي ناوگان فرانسه نيروهاي انگليسي را در «يورك تاون Yorktown» واقع در ساحل خليج چساپيك (ايالت ويرجينيا) مورد حمله قراردادند كه اين نبرد چندروزه به شكست انگليسي ها و تامين استقلال مهاجر نشين ها تحت نام «ايالات متحده آمريکا» انجاميد. يورك تاون از شهر ويليامزبورگ پايتخت وقت حكومت انگليسي آمريكا فاصله چنداني ندارد و هدف فرماندار انگليسي از استقرار در يورك تاون اين بود كه از آتش ناوهاي خود برخوردار شود كه ناوگان اعزامي فرانسه ناوهاي وي را غرق كرد. اگر دشمني فرانسه با انگلستان در كار نبود، بعيد بود که در آن زمان مهاجر نشين ها به تنهايي به پيروزي نظامي بر انگليسي ها كه بر آنها حكومت مي كردند نائل مي آمدند. در آن زمان سران مهاجرنشين ها از خصومت آن دو كشور اروپايي و رقابت هاي استعماري شان بايكديگر، نهايت استفاده را بردند.

 

ترسيم صحنه اي از نبرد دريايي كشتي هاي فرانسه و انگلستان در يورك تاون

 

1939م:28 سپتامبر سال 1939 نيروهاي آلمان از غرب و نيروهاي شوروي از شرق در لهستان به يكديگر رسيدند و ارتش 700 هزار نفري لهستان از هم پاشيده شد و درهمين روز، وزيران امورخارجه آلمان و شوروي - فون رپپن ترپ Von Ribbentrop و مولوتف Molotov - در مسكو قرارداد تقسيم لهستان را ميان دو كشور امضاء كردند و كشور ليتواني نيز به شوروي داده شد و به اين ترتيب آلمان و شوروي كه از ماه مه (پنج ماه پيش) ميان خود دوستي نزديك برقرار كرده بودند. همسايه ديوار به ديوار هم شدند در برلن، هيتلر در برابر اتمام حجت انگليس و فرانسه كه پس از جنگ جهاني اول و الحاق قسمتي از خاك آلمان به لهستان، تماميت اين كشور را تضمين كرده بودند، اعلام كرد كه تجاوزي دركار نبوده، تنها سرزمين هاي از دست رفته آلمان را پس از 21 سال پس گرفته است و قصد جنگ با كسي ديگر را ندارد. ولي، انگليس و فرانسه اين پيشنهاد صلح را رد كردند قبلا روزولت رييس جمهوري امريكا بي طرفي كشورش را در قبال جنگ اروپاييان اعلام كرده بود و پيش بيني كرده بود جنگ اروپاييان طولاني و خونين خواهد بود. آلمان و شوروي 35 روز پيش از تصرف لهستان بطور غيرمنتظره با هم پيمان عدم تجاوز امضا كرده بودند.

 

ريبن تروپ ـــــــــــــــــ مولوتف

 

2003م:ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه در پايان ديدار دو روزه خود با جورج بوش رئيس جمهوري امريکا در کمپ ديويد مريلند شنبه 27 سپتامبر 2003 در يک مصاحبه مطبوعاتي مشترک مطالبي را كه در آستانه سفر به آمريكا درباره ايران و عراق بيان كرده بود تغيير نداد. در مورد همكاري اتمي با ايران گفت: پس از بازگشت به مسكو يك اشاره روشن و مودبانه به ايران خواهد كرد كه بازرسي بين المللي از برنامه هاي هسته اي خود را كه مورد سوء ظن قرار گرفته اند اجابت كند، ولي روسيه طبق تعهد خود به تكميل رآكتور اتمي ايران ادامه خواهد داد.

نيويورك تايمز با توجه به اين اظهار پوتين نوشته بود كه به اين ترتيب همكاري اتمي روسيه و ايران قطع نخواهد شد و مطابق قرارداد موجود ادامه خواهد يافت، مخصوصا كه سران روسيه و آمريکا در مصاحبه كمپ ديويد در قبال اختلاف نظرشان بر سر ايران سكوت كردند و از دادن پاسخ به پرسشهاي روزنامه نگاران طفره رفتند.

در اين مصاحبه مشترك، پوتين در باره مسئله عراق هم موضع خود را تغيير نداد و گفت كه روسيه نمي تواند به اشغال نظامي عراق کمک كند؛ بايد با تصويب قطعنامه اي تازه، بيشتر اختيارات به سازمان ملل منتقل شود.

اين مصاحبه هنگامي برگزارشده بود كه از لندن تا سئول و در بيشتر شهرهاي اروپا از جمله پاريس، آتن، بروکسل، استکهلم، ورشو، مادريد و بارسلونا و همچنين قاهره، بيروت و ... برضد ادامه اشغال نظامي عراق تظاهرات و راهپيمايي در جريان بود و تظاهر كنندگان شعار مي دادند: نه جنگ بيشتر، نه دروع بيشتر.

 

زماني که بوش و پوتين باهم به اين گونه دوستانه قدم مي زدند

 

2003م:بالاخره اتحاديه اروپا هم به آرزوي ديرين خود رسيد و 27 سپتامبر 2003 و چهار دهه سال پس از روسيه و آمريكا يك ماهواره 400 كيلو گرمي را با موشك «آريان ـ 5» از گويان مستعمره فرانسه واقع در حاشيه آمريكاي لاتين به سوي ماه فرستاد تا در ماه فرود آيد. اين ماهواره در سطح قمر زمين تحقيقات علمي انجام داد. ماهواره علمي اتحاديه اروپا "سمارت" نامگذاري شده بود.

 

موشك اريان ـ 5 ماهواره اتحاديه اروپا را به سوس قمر زمين مي برد


551: تايواني هاي 28 سپتامبر را زادروز كنفوسيوس فيلسوف و آموزگار بزرگ چين باستان مي دانند كه در سال 551 پيش از ميلاد به دنيا آمد. تطبيق ايام ماههاي قمري چين با تقويم خورشيدي ميلادي سبب شده است كه در زادروز كنفوسيوس اختلاف باشد. زادروز كنفوسيوس در تايوان «روز معلم» عنوان گرفته است.عقايد كنفوسيوس در زمينه اخلاقيات با آيين زرتشت تفاوت زياد ندارد.

1840: آلفرد تير مي هن (Alfred Thayer Mahan) يكي از فرضيه پردازان بزرگ نظامي به دنيا آمد و 77 سال عمر كرد و در نيروي دريايي آمريكا به دريا سالاري رسيد. او در كتاب معروف خود «سي پاور» نوشته است كه مروري برتاريخ نشان مي دهد كه براي كشورهايي كه مرز دريايي دارند جهانگشايي و يا آسوده زيستن در داخل مرزهاي ملي ، بدون قدرت دريائي ديري نخواهد پاييد. وي مثالهاي متعدد از تاريخ ايران باستان ، روم و ديگر ملل آورده و ضعف امپراتوري ايران باستان را كه داريوش بزرگ هم نگران آن بود نداشتن يك نيروي دريايي توانمند از آن خود دانسته است . اهميت نظريه "مي هن " به حدي زياد بود كه ويلهلم دوم امپراتور وقت آلمان دستور داد كه كتاب او به زبان آلماني ترجمه و در هر كشتي نگهداري و مطالعه آن براي افراد و افسران نيروي دريايي آلمان اجباري باشد.

1957: دكتر آلبرتو اسكولي سازنده ايتاليايي واكسن بيماري سل درگذشت.

1972: جمهوري خلق چين و ژاپن با تجديد روابط سياسي موافقت كردند. چين در دوقرن گذشته از تجاوز هاي نظامي و سلطه گري ژاپني ها آسيب فراوان ديده است.

1980: ضياء الحق رئيس جمهوري وقت پاكستان در دومين هفته جنگ عراق و ايران به منظور ميانجيگري ، از تهران و بغداد ديدن كرد.

1989: فرديناند ماركوس ديكتاتور بركنار شده فيليپين در هاوايي در تبعيد جان سپرد.

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

   
    
   وب گردی