شوخی‌های آزاردهنده در جاهای مختلفشوخی , شوخی های خنده دار , شوخی کردن

شوخی‌های آزاردهنده

 

همه ی ما خندیدین را دوست داریم و زندگی هم با خنده و شوخی جذاب تر و راحت تر ميشود . ولی آدم ها تعریف و برداشت های بسیار گوناگون و مختلفی از شوخی دارند، احتمالا چیزی که در نظر شما صرفا شوخی هست در نظر یک نفر ديگر توهین شمرده شود و برعکس.

همه ی ما خندیدین را دوست داریم و زندگی هم با خنده و شوخی جذاب تر و راحت تر ميشود . ولی آدم ها تعریف و برداشت های بسیار گوناگون و مختلفی از شوخی دارند، احتمالا چیزی که در نظر شما صرفا شوخی هست در نظر یک نفر ديگر توهین شمرده شود و برعکس.

 

یا شاید چیزی که در نظر یک نفر ديگر کاملاً یخ و بیمزه است در نظر شما کاملاً خنده‌دار و جذاب بنظر برسد. بهرحال هر کسی برداشت خویش را را شوخی و مزاح دارد. براي شما مرز بین« شوخی» و« توهین» کجاست؟

 

اما این انتخاب و تصمیم براي هر کسی تفاوت ميکند .

 

باید بگویم بسياري از آقایان و مخصوصا پسرهای جوانی که ازدواج ميکنند ، هنوز در فضای مجردی به سر می برند و نمی دانند جلوی همسرشان چه باید بگویند و چه نگویند، اجازه بدهید خيلي ساده تر شوخی های شایع برخی مردان را با همسرشان بگویم، اما توجه کنید اینها در فضای معمولی و شوخی هست:

 

شوخي های تهدیدی

– طلاق:به عنوان مثال همسر شما ميگويد “اگه یکماه پخت وپز نکنم چیکار می کنی؟” بدترین پاسخ این هست:”خب طلاقت میدم! ” بعد هم غش غش میخندید و در جواب ناراحتی همسرتان می گویید:”بابا شوخي کردم” همسر شما هم غمگین ميشود و شما وی را “بی جنبه” خطاب می کنید و یک شوخی ساده ميشود بهانه ای براي جنجال!

 

خب اکنون فرضا اگر خيلي مرد خوبی باشید از دل همسرتان هر طور شده در می آورید، ولی یک اتفاق خيلي بد افتاده، همسر شما مضطرب و نگران ميشود ، به فکر میرود ، غمگین ميشود ، در روابط زناشویی اش اندکی سرد ميشود و … اما منظور این نیست که با یک شوخی کوچک همه چیز آوار ميشود ، مدنظر این هست که هنگامی که از این مزاح ها کردید آرام آرام عادت تان ميشودو به تدریج تیشه به ریشه رابطه می زنید.

 

– زن دوم:شب دیر به منزل می آیید، همسرتان ميگويد :”کجا بودی تا این وقت شب؟” شما هم می گویید:”خونه دومی!!! ” خيلي شوخي جالبی بود نه ؟ یا به عنوان مثال بدون هیچ بهانه ای مسأله زن دوم را مطرح می کنید! به عنوان مثال به بچه هایتان می گویید:” اره دیگه یواش یواش میخوام یه مادر جدید براتون بیارم! ”

 

اما تجربه ثابت نموده مردانی که از این مزاح ها ميکنند ، کسانی هستند که هیچ وقت این کار را نمی کنند! ولی باز هم تأکید ميشود که این شوخی ها تیشه به ریشه زندگی ميزند ، همسر شما دائم در فکر میرود ، شما هم با خودتان فکر می کنید همسرم چه قدر بدبین هست و زنهای مردم اینطور نیستند و …! همین ميشود آتو براي فاسد شدن یک روابط زناشویی.

 

– مرگ و زندان:آقا یک سرما خوردگی کوچک گرفته، به همسرش ميگويد :”خانم اون قلم و کاغذ رو بردار بیار آخرین وصیت هام رو بکنم. ” یا به عنوان مثال زیاد هستند آقایانی که تا مشکلی در کارشان پیش می آید ميگويند :”خانم اون وسیله های ما رو جمع کن امروز فرداست که با مامور بیان دنبالم. ” یا “سعی کن ماهی یه دفعه بیای ملاقاتم و کمپوت آناناس هم بیاری! ” اما اینها نمونه هست ولی حرفهایی هست که زیاد در زندگی ها هستند و هیچ پایه و اساسی ندارد و مرد تنها براي شوخي اینها را بیان ميکند ، ولی نمی داند با همین شوخی ها به همسرش لطمه روحی ميزند و وی را مضطرب و نگران ميکند .

 

این را هم بگویم، لطفا اگر این شوخی ها را با همسرتان می کنید، بدون هیچ اهل تعارف، انتظار محبّت و خوشحالی و گرم بودن منزل و … را از وی نداشته باشید. یکی از دوست های من که از اتفاق خيلي هم به همسرش علاقه داشت، بخاطر همین ناشی گری ها و شوخي های بی مورد ، اکنون در دادگاه خانواده در آمدوشد براي تقاضا طلاق همسرش است. بنابراين لطفا مراعات کنید.

 

شوخی , شوخی های خنده دار , شوخی کردن

شوخی‌ با همسر

 

شوخي در محل کار:سرکشی یا خدمت؟

درصورتی که مدیر یک مجموعه باشید، حتماً با مواردی برخورد داشته اید که کارمندها به شوخي با هم بپردازند. امکان دارد یک باره صدای خنده آنها بلند شود یا شوخی ها به مرز تحمل ناپذیر برسد. ولی حتی اگر شوخی ها انقدر واضح نباشد، باز هم کارمندها بین خودشان شوخي هایی دارند.

 

در چشم بعضی از مدیران این شوخي و خنده ها بکار آسیب ميزند . بنظر آنها کارمند خوب، کسی هست که با جدیت سر کار بیاید و مستقل از تمام کارمندان تا عصر زحمت بکشد و برود. ولی آیا پرسنل شوخ طبع حقیقتا به محیط کار آسیب می زنند؟

 

شوخي های تهاجمی

بیش تر نگرانی مدیران از شوخي هایی هست که به تشویش، دلخوری و بی‌نظمی منتهی شود. هنگامی که یک یا چند کارمند علیه جمعی ديگر شوخي هایی ميکنند که سبب تصغیر، اهانت و ناراحتی شود، به سختي ميشود از اثرهای مثبت شوخي مکالمه کرد .

 

یک مطالعه نشان داده که خانم‌ها در محیط کار کمتر از شوخي های تهاجمی استفاده ميکنند . آنها ( چه در رابطه با خودشان و چه با افراد دیگر) تلاش ميکنند جانب احتیاط را نگه دارند. ولی مردها با زن ها( به خصوص شوخی های جنسیتی) و مردها با مردها( به خصوص شوخی های فیزیکی) نامناسب بیشتری دارند.

 

ولی زن ها بطور متوسط بیش از مردها از شوخی های تدافعی استفاده ميکنند . شوخي هایی که در دل خود خشونت دارد، ولی بیش تر باهدف دفع خشونت ظاهر ميشود .

 

خيلي مهم هست که شوخی ها به تقویت روحیه جمعی مدد کند، نه آن که بین آنها فاصله بیندازد.

 

با کسی که شوخي هایش آزاردهنده هست چه کنیم؟

 

قدم اول:اول خودتان را بررسی کنید، حس خودتان چطور است؟

هیجانات ما کلید انگیزه ها و جزیی از پروسه ی تصمیم گیری های ما هستند. هر چند احساسات ما نباید مهم ترين هدف زندگی ما باشند، ولی در جریان زندگی روزمره، اطلاعات درستی به ما می‌دهند . اگر با کسی روبرو شدید که شوخی هایش ناراحت تان ميکند ، خيلي مهم هست که نخست وضعیت هیجانی و احساسی خودتان را بررسی کنید و بعد تصمیم بگیرید چه برخوردی داشته باشید.

 

اول مشخص کنید چرا چنين شوخی شما را می رنجاند. از خودتان بپرسید:« در این شوخی چه چیزی است که من را تا این اندازه آشفته می کند؟» این کار به شما کمک ميکند خودتان را به خوبی و کاملاً بروز دهید. خوب بررسی کنید که آیا هنگامی که با این شخص و شوخی هایش روبرو می شوید حقیقتا لازم هست با وی مقابله کنید یا این که میتوانید شوخی اش را نادیده بگیرید و از آن بگذرید.

 

گاهی شوخي و شوخ طبعی که می شنوید خيلي هم بد نیست و امکان دارد شما به دلیل خاصی بیش از حد حساسیت نشان می دهید. درصورتی که یک شوخي را درک نکنید یا تصور دیگری در حافظه خویش داشته باشید امکان دارد به روش ای اشتباه عکس العمل نشان بدهید. بنابراين اندکی مکث کنید و ببینید آیا این شوخی را باید به خودتان بگیرید یا این که واقعا موردی براي دلخور شدن ندارد؟ درصورتی که پس از این پژوهش ها دیدید حقیقتا ناارحت و عصبانی هستید بنابراين احتمالا با یک مطرح کردن ساده مشکل تان برطرف شود و نیازی به عکس العمل های جدّي تر نباشد.

 

مقابله کردن با کسی احتیاج به شهامت و قدرت هیجانی دارد، حتی اگر به شوخي های وی مربوط باشد. درصورتی که حس تان این هست که شوخي های این شخص، بخشی از هویت فردی یا انتخاب های شخصی در زندگیتان را هدف می گیرد، بنابراين حتماً حقیقتا عصبی و ازرده تان ميکند . اگر حس می کنید قادر به کنترل احساسات تان نیستید( به عنوان مثال امکان دارد واکنش فیزیکی نشان دهید)، بهتر است نخست به خودتان کمی زمان بدهید و از موقعیت فاصله بگیرید.

 

شوخی , شوخی های خنده دار , شوخی کردن

در مواجهه با کسی که شوخی اش آزارتان می دهد منفعل نباشید اعتراض تان را نشان دهید

 

قدم دوم:روابط تان را در نظر بگیرید

هنگامی که به رویارویی با کسی که شوخي هایش آزارتان ميدهد فکر می کنید نخستین و مهم ترين چیزی که باید در نظر بگیرید، روابط تان با آن شخص هست. این که چه نسبتی با هم دارید و سابقه ی رابطه تان چطور هست اهمیت زيادي در این باره دارد.

 

دوست های نزديک و صمیمي

درصورتی که دوست دارید به هر قیمتی روابط تان را با کسی که شوخي هایش غمگین تان ميکند حفظ کنید، بنابراين باید ببینید چطور میتوانید با وی گفت و گو کنید. درصورتی که این شخص کسی هست که با وی نزديک هستید بنابراين احیانا حبیب ندارید سبب حس خجالت وی شوید، برای این که خودتان هم دوست دارید روابط تان حفظ شود و مایلید کمکش کنید تا بفهمد شوخی هایش توهین آمیز هست.

 

مخصوصا این که شما دوست صمیمي یا شخصی را که به وی نزديک هستید مرتبا و مکررا می بینید و احتمال این که شوخي های آزاردهنده ی وی مستمر باشد زیاد هست، بنابراين حتماً باید قبل ازاین که رفتار وی مسئله ساز شود متوقفش کنید.

 

اشخاص غریبه و کمتر اشنا

برخورد با شخصی که کاملاً با وی بیگانه اید یا شناخت بسی کمی با وی دارید، موقعیتی کاملاً متفاوت هست، برای این که شما اصلاً اطلاعی از این که چه واکنشی امکان دارد نشان بدهد ندارید. در چنين مواردی بسی مهم هست که پیش از هر گونه مواجهه ای اول شرایط و موقعیت خویش را از نظر بی آزار و ایمن بودن بررسی کنید.

 

قدم سوم:امنیت تان را در نظر بگیرید

به هر حال با هر کسی که قرار هست مواجهه ای داشته باشید باید جنبه های ایمنی را هم در نظر بگیرید. زیرا شما نمی دانید با اعتراض شما، طرف مقابل چه واکنشی امکان دارد نشان بدهد. خوشبختانه در بیش تر موارد، درصورتی که شما نسبت به ظرفیت هیجانی خود آگاه باشید مشکلی بوجود نخواهد آمد، ولی گاهی ممکن است رودررویی با کسی، عواقبی داشته باشد.

 

بنابراين از گذشته نزد خودتان فکر کنید که درصورتی که با اعتراض شما، طرف در برابر پرخاش کرد یا عکس العمل بد و تندی نشان داد چه خواهید کرد؟ آیا فراهم اید تبعات آنرا بپذیرید؟ اما شما مدام هم نمی توانید برنامه ای کاملاً از پیش تعیین شده در نظر بگیرید، زیرا عکس العمل های غیرمنتظره هم طبيعي اند و همه چیز قابل پيش بيني نیست، ولی بهرحال شما باید نخست از جانب خودتان به درصدی از اطمینان برسید و وضعیت هیجانی و روانی طرف مقابل را هم تا جایی که امکان دارد بررسی کنید.

 

قدم چهارم:رک و راست باشید

خيلي از افرادی که اهل شوخی و مزاح هستند این را براي خویش یک هنر ميدانند . زیرا بهرحال تشخیص موقعیت درست و ساختن و به زبان آوردن چیزی که بتواند بقیه را بخنداند آنقدر کار ساده ای نیست! ولی گاهی این شوخی تبدیل به توهین و طعنه ميشود . در مواجهه با کسی که شوخی اش آزارتان می دهد منفعل نباشید و این شهامت را پیدا کنید که اعتراض تان را نشان دهید.

 

لازم نیست جنگ راه بیندازید یا این که کلا سکوت کنید. فقط کافیست رک و راست حرف تان را بزنید. مخصوصا درصورتی که طرف مقابل دوست نزديک تان باشد باید حس شما را درک کند. در رابطه دوستانه شما باید راحت تر بتوانید نظرتان را بگویید و نشان بدهید که از چیزی دلخور شده اید، بدون این که درد سری ایجاد شود یا ماجرای تلخی روی بدهد.

 

گردآوری: بخش روانشناسی بیتوته

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------