واژه های رنگ باخته!حدیث,احادیث,سخنان بزرگان

 واژه های رنگ باخته!
در هیاهوی زندگی امروز انگار بسیاری از واژه ها، دیگر رنگ باخته . برادری، شرف، بزرگواری ... گویی به زمان دیگری تعلق دارند. به زمانی كه پدری درعین بی نیازی، می پرسد آنچه را كه می داند و پسر می گوید با آنكه می داند پدر بی نیاز است از شنیدن آن، تا كه شاید زمانی دیگر خسته ای چون من، تو، ما، بیگانگی خویش را با این كلمات بشكند ...


* امیر المومنین علیه السلام : فرزندم درستی چیست ؟
حسن بن علی علیه السلام: پدر، درستی، از میان برداشتن بدی ها بوسیله ی نیكی هاست .

 

* شرف چیست ؟
نیكی كردن به خویشاوندان و تحمل بدی ایشان .


*جوانمردی چیست ؟
پاكدامن بودن ...


*  پستی چیست ؟
به چیزهای خرد نظر داشتن و از اندك چیزی دریغ ورزیدن .


*  كرم چیست ؟
بخشیدن قبل از خواستن ...


*  فرومایگی چیست ؟
راحت خود را خواستن و به همسر بی اعتنایی كردن .


*  جود چیست ؟
بذل و بخشش در حال تنگ دستی و توانگری.


*  بخل چیست ؟
آنچه كه داری را شرافت(خود) پبنداری و آنچه كه انفاق می كنی را  تلف شده بدانی.


* برادری چیست ؟
وفاداری در سختی و آسایش.


*  ترس چیست ؟
دلیری بر دوست و گریز از دشمن .


*  غنیمت چیست ؟
گرایش به تقوی و پارسایی در دنیا ، كه نیكو غنیمتی است .


*  بردباری چیست ؟
خشم را فرو خوردن و خویشتن دار بودن .


*  بی نیازی چیست ؟
دلخوش بودن به قسمت الهی ، اگر چه اندك باشد ...


*  فقر چیست ؟
حریص بودن بر هر چیزی ...


* ذلت چیست ؟
وحشت از حقیقت و راستی ...


* رنج بیهوده چیست ؟
سخن گفتن در باره ی چیزی كه به دردت نمی خورد.

 

* بزرگواری چیست ؟
در عین تنگدستی بخشیدن و گذشت از بدی ها.


* خردمندی چیست ؟
حفظ آن چیزی كه به تو سپرده شده ...


*  بلند مرتبگی چیست ؟
انجام زیبایی ها و دوری از زشتی ها .


*  دوراندیشی چیست ؟
بسیار بردبار و بودن و با نزدیكان با نرمی رفتار كردن .


*  سفاهت چیست ؟
پیروی از فرو مایگان و همنشینی با گمراهان ...


*  محرومیت چیست ؟
از دست دادن بهره ای كه به تو داده شده است ...


*  نادانی چیست ؟
شتاب در دستیابی به فرصت ها قبل از اینكه امكان پذیر باشد و نیز خودداری از پاسخ گویی(نسبت به آنچه می دانی) و چه نیكو یاوری است سكوت در بسیاری از مواقع،  هر چند كه سخنور باشی.(تحف العقول؛ صفحه 225)


----------------------
كمی كه به واژه ها فكر می كنیم می بینیم، انگار می شود دوباره نگاه كرد، طعم دیگری از زندگی راچشید و رنگ دیگری از آن را تجربه كرد، نگاهی متفاوت و رنگی واقعی

 

منبع :  کتاب کلمة الامام حسن علیه السلام
تبیان
 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------