خواص خوراكيها به زبان رواياتخواص خوراكيها به زبان روايات

امام علی فرمودند: اگر در سر سفره غذا نمك نباشد، ملائكه حاضر نمى شوند

 

درمان با نمك

در كتاب كافى ، هشام بن سالم ، از امام صادق (عليه السلام ) نقل مى كند كه پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) به على (عليه السلام ) فرمود: ((يا على ! غذا را با نمك شروع كن و با نمك ختم نما؛ زيرا اگر كسى چنين كند، از هفتاد و دو نوع بلاء و بيمارى، از قبيل جنون و جذام و برص، در امان خواهد بود.))


حضرت على (عليه السلام ) فرمود: ((ابتداى غذا نمك بخوريد، اگر مردم مى دانستند نمك چه خاصيتى دارد، هر آينه به جاى داروهاى مجرب ديگر، آن را انتخاب مى كردند.))

همچنين فرمود: ((اگر در سر سفره غذا نمك نباشد، ملائكه حاضر نمى شوند؛ زيرا شروع كردن غذا با نمك، باعث صحت بدن مى شود.))

امام صادق (عليه السلام ) فرمود: ((اگر كسى همراه اولين لقمه غذا، نمك بخورد، لكه هاى سياه و سفيد صورت را برطرف مى سازد(849).))

درمان با حليم
در كتاب كافى از امام صادق (عليه السلام ) نقل شده است كه فرمود:

اميرالمؤ منان (عليه السلام ) فرمود: ((بر شما باد! خوردن حليم، چرا كه آدمى را به مدت چهل روز در عبادت، با نشاط مى كند و اين همان مائده اى است كه بر رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) نازل شده است .))

در كتاب عده، از امام صادق (عليه السلام ) نقل شده است كه فرمود: ((يكى از پيامبران از ضعف بدن و عدم توانايى در جماع، به خداوند شكايت كرد. خداوند او را به خوردن حليم فرمان داد.))

در حديثى ديگر، آن حضرت فرمود: ((روزى رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) از درد كمر به خداوند شكايت كرد، خداوند او را به خوردن حليم فرمان داد.))

امام صادق (عليه السلام ) فرمود: ((رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) فرمود: روزى جبرئيل بر من نازل شد و مرا به خوردن حليم دستور داد، تا اين كه نيرويم براى عبادت بيشتر شود و قوه باه را بيافزايد(850).))


درمان با عسل
در كتاب ((كافى )) و ((عده )) آمده است : امام صادق (عليه السلام ) فرمود: ((مردم به هيچ چيز مانند عسل ، درمان نشده اند)).

از ابى الحسن (عليه السلام ) نقل شده است كه فرمود: ((به هيچ بيمارى به اندازه عسل ، از چيز ديگرى شفا و درمانى نديد.))

از ابى الحسن (عليه السلام ) نقل شده است كه فرمود: ((هر كسى در امور جنسى ناتوان گشت ، خوردن مخلوط عسل با شير براى او نافع است .))

رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) فرمود: ((هر كسى خواهان تقويت نيروى حافظه است ، عسل ميل كند.))

همچنين ايشان در حديثى ديگر فرمودند: ((بهترين آشاميدنيها، عسل است ، زيرا محافظ است و سردى سينه را از بين مى برد))

امام كاظم (عليه السلام ) به نقل از پدرانش ، از رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) نقل مى كند و مى فرمايد: ((عسل موجب شفاى هر بيمارى مى باشد، باد را مى شكند و تب بر است (851).)) 

خواص خوراكيها به زبان روايات

 مردم به هيچ چيز مانند عسل ، درمان نشده اند

 
درمان با شير
ابى الحسن اصبهانى مى گويد: نزد امام صادق (عليه السلام ) بودم ، مردمى به او عرض كرد: فدايت شوم ! در خود احساس ضعف مى نمايم . امام (عليه السلام ) فرمود: ((بر تو باد خوردن شير! چرا كه موجب رشد گوشت بدن مى شود و استخوان ها را محكم مى گرداند.))

امام باقر (عليه السلام ) فرمود: ((شير گوسفند سياه ، بهتر از شير گوسفند قرمز و قهوه اى و شير گاو قهواى بهتر از شير گاو قرمز است .))

منافع و زيانهاى پنير
يكى از ياران امام صادق (عليه السلام ) در كتاب كافى نقل مى كند و مى گويد: مردى از امام صادق (عليه السلام ) راجع به پنير پرسيد. ايشان فرمود: ((بيمارى زا است و هيچ خاصيت درمانى ندارد)) امام همين كه موقع شام شد، آن مرد بر امام صادق (عليه السلام ) وارد شد و مشاهده كرد كه بر سر سفره آن گرامى پنير وجود دارد، عرض كرد، هنگام روز، راجع به پنير از شما سوال نمودم ، فرموديد: بيمارى آور است و فائده درمانى ندارد، اما حالا مى بينم بر سر سفره شما وجود دارد حضرت فرمود: ((در روز، زيان آور است اما هنگام شب نافع و براى قوه باه مفيد مى باشد.))

امام صادق (عليه السلام ) فرمود: اگر پنير و گردو با هم باشند، هر كدام سود درمان كننده اى دارند. اما اگر از يكديگر جدا شوند، هر كدام زيان و بيمارى مى آورند.))

در كتاب دعوات راوندى آمده است كه امام صادق (عليه السلام ) فرمود: ((پنير، غذايى خوب است ، نفس آدمى را خوشبو مى كند. غذاى خورده شده را هضم مى نمايد و غذايى را كه بعدا خورده مى شود، گوارا مى سازد(852))).  

خواص خوراكيها به زبان روايات

  اگر پنير و گردو با هم باشند، هر كدام سود درمان كننده اى دارند

 
درمان با سركه
در كتاب كافى ، ذكر شده است كه امام صادق (عليه السلام ) فرمود: ((سركه ، باعث تقويت عقل مى شود.))

رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) و امام صادق (عليه السلام ) فرمودند: ((خانه اى كه در آن سركه باشد، فقير نمى شود.))

امام صادق (عليه السلام ) فرمود: ((سركه انگور، جانوران شكم را نابود مى سازد و دهان را محكم مى گرداند.))

همچنين فرمود: ((سركه ، قلب را روشن مى سازد.))

باز هم مى فرمايد: ((سركه ، لثه را محكم مى كند، جانوران داخل شكم را مى كشد و باعث تقويت عقل مى شود(853).))

درمان با زيتون و روغن آن
امام صادق (عليه السلام ) فرمود: ((رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) فرمود: روغن زيتون بخوريد، و به بدن بماليد كه از درخت مباركى مى باشد.))

امام صادق (عليه السلام ) فرمود: ((زيتون قوه باه را زياد مى كند.)) حضرت (عليه السلام ) در جايى ديگر فرمودند: ((زيتون ، باد بدن را از بين مى برد(854).))

درمان با جو
در كتاب مكارم ، از امام صادق (عليه السلام ) نقل شده است كه فرمود: ((غذاى رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) نان جو، حلوايش خرما و خورشتش زيتون بود.))

امام صادق (عليه السلام ) فرمود: ((اگر خدا، سراغ داشته كه در غذاى ديگر بيشتر از جو، شفادهندگى باشد، جو را غذاى پيامبران قرار نمى داد(855).))

درمان با برنج
زراره مى گويد: دايه حضرت موسى بن جعفر (عليه السلام ) را مشاهده نمودم كه به دهان آن حضرت برنج مى گذاشت و اصرار داشت كه حتما بخورد. متاءثر شدم و به حضور امام صادق (عليه السلام )، پدر آن بزرگوار، شرفياب گشتم ، آن گرامى فرمود: ((گمان مى كنم از رفتار دايه ابى الحسن موسى (عليه السلام )، متاءثر گشته اى ؟)) عرض كردم : ((آرى ! پدر و مادرم به فدايت .)) فرمود: ((برنج ، غذاى خوبى است . روده را باز كرده و فراخ مى سازد. بواسير را درمان مى كند و ما بر مردمان عراق ، غبطه مى خوريم كه برنج و آب سرد مى خورند؛ چرا كه اين دو، روده ها را فراخ كرده و بواسير را درمان مى سازند.))

خالد بن نجيح مى گويد: از دل درد به امام صادق (عليه السلام ) شكايت نمودم . به من فرمود: ((برنج را بشور، سپس آن را در سايه ، خشك كن بعد از آن ، مقدارى بكوب ، هر روز از آن ، به اندازه اى كه مى توانى بخور!))

رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) فرمود: ((سرور غذاهاى دنيا و آخرت ، گوشت و برنج است .))

 خواص خوراكيها به زبان روايات

 سرور غذاهاى دنيا و آخرت ، گوشت و برنج است

 
درمان با عدس و نخود
در كتاب كافى ، به نقل از امام رضا (عليه السلام ) آمده است : ((نخود، براى درد كمر بسيار مفيد است .)) امام صادق (عليه السلام ) در كتاب كافى مى فرمايد: اميرالمؤ منين على (عليه السلام ) فرمود: ((خوردن عدس ، رقت قلب مى آورد و اشك را جارى مى گرداند.))

امام صادق (عليه السلام ) فرمود: روزى يكى ، از قساوت قلب به رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) شكايت كرد، آن گرامى فرمود: ((بر تو باد خوردن عدس ! چرا كه باعث رقت قلب و جارى شدن اشك مى گردد.))

درمان با باقلا
امام صادق (عليه السلام ) فرمود: ((خوردن باقلا، باعث جلوگيرى از پوكى استخوان ، زيادى و تقويت مغز و توليد خون مى گردد.))

همچنين فرمودند: ((باقلا را با پوستش بخوريد، كه باعث تقويت و دباغى معده مى شود.))

ايشان در جايى ديگر فرمودند: ((خوردن باقلا، هيچ گونه بيمارى و مرضى نمى آورد، بلكه شفا دهنده است (856).))

درمان با انگور
امام صادق (عليه السلام ) فرمود: ((يكى از پيامبران از غم و اندوه به خداوند شكايت كرد. خداوند سبحان به او دستور داد تا انگور بخورد.))

همچنين فرمودند: ((وقتى طوفان و باران نوح پايان يافت و جسدهاى مرده پديدار شد، حضرت نوح (عليه السلام ) منظره را مشاهده نمود، به شدت غمگين گشت و اندوهگين گرديد. در اين موقع خداوند متعال به وى وحى فرمود: انگور سياه بخور تا غم و اندوهت فرو نشيند(857).))

درمان با انار و فوايد آن
امام صادق (عليه السلام ) فرمود: ((هر كس يك دانه انار بخورد، اين دانه انار در مقابل ، شيطان وسوسه را به مدت چهل روز بيمار مى گرداند.))

عبداللّه بن سنان مى گويد: از امام صادق (عليه السلام ) شنيدم كه فرمود: ((بر شما باد خوردن انار شيرين ! زيرا اگر يك دانه از آن وارد معده شود، يك بيمارى از بدن ، از بين مى رود و شيطان وسوسه را نابود مى سازد.))

در كتاب عده ، به نقل از خراسانى آمده است : ((خوردن انار شيرين ، قدرت جماع را افزوده و نوزاد را زيبا مى كند.))

صالح بن عقبه مى گويد: از امام صادق (عليه السلام ) شنيدم كه مى فرمود: ((انار را با پيه آن بخوريد؛ زيرا معده را دباغى كرده و ذهن آدمى را نيرو مى بخشد.))

در جايى ديگر فرمودند: ((انارى نيست ، مگر آن كه در آن ، دانه اى از بهشت باشد. هر گاه دانه اى از انار افتاد و يا پرتاب شد، آن را بخوريد. چنين دانه اى در هر معده اى وارد شود، قطعا آن را چهل روز نورانى خواهد ساخت و شيطان وسوسه را دور خواهد كرد.))

همچنين ايشان فرمودند: ((به كودكان خود انار بخورانيد؛ زيرا موجب رشد سريع آنها مى گردد.))

امام صادق (عليه السلام ) فرمود: ((هر كس هنگام خوابيدن انار بخورد، تا صبح از شر در امان است (858).))  

خواص خوراكيها به زبان روايات

هر كس هنگام خوابيدن انار بخورد، تا صبح از شر در امان است

  
درمان با سيب
امام صادق (عليه السلام ) فرمود: ((خوردن سيب ، معده را خوشبو مى سازد.))

امام كاظم (عليه السلام ) مى فرمود: ((براى سيب ، منافع زيادى وجود دارد. نافع سم ، جادو، ديوانگى و بلغم مى باشد و چيزى سريعتر از آن در درمان سود ندارد.))

امام صادق (عليه السلام ) فرمود كه اميرالمؤ منين (عليه السلام ) فرمود: ((سيب بخوريد، چرا كه باعث قوى شدن معده مى شود.))

ايشان فرمودند: ((اگر مردم مى دانستند كه سيب چه خواصى دارد، بيماران خود را هرگز با غير از سيب درمان نمى كردند.))

باز هم در جايى ديگر مى فرمايند: ((به بيماران تب دار خود، سيب بدهيد بخورند، كه چيزى سودمندتر از سيب وجود ندارد.))

ابن بكير مى گويد: روزى در مدينه ، خون دماغ شدم . از امام صادق (عليه السلام ) پرسيده شد كه چه چيزى خون دماغ را بند مى آورد، فرمود: ((به او آب سيب بدهيد.)) بعد از آن كه نوشيدم ، خونريزى دماغم قطع شد. هر گاه مار يا عقرب يكى از مردم را نيش مى زد، مى فرمود: ((به او آب سيب بدهيد.))

رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) در وصيتى به حضرت على (عليه السلام ) يكى از چيزهايى را كه باعث فراموشى مى شمارند، خوردن سيب ترش است .

ابى بصير مى گويد: از امام باقر (عليه السلام ) شنيدم كه مى فرمود: ((هر گاه اراده كردى كه سيب بخورى ، قبل از خوردن ، آن را بو كن . اگر چنين كردى ، تمام بيماريها را از بدن تو خارج مى كند(859)...))

درمان با به
امام صادق (عليه السلام ) فرمود: ((هر كس يك دانه به بخورد، خداوند سبحان چهل روز حكمت را از سر زبان او جارى خواهد ساخت .))

رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) به جعفر فرمود: ((يا جعفر! به بخور كه باعث تقويت قلب است و ترسو را شجاع مى كند.))

امام صادق (عليه السلام ) فرمود: ((هر كس به را ناشتا بخورد، فرزند او زيبا چهره مى شود.))

ايشان فرمودند: ((به غم و اندوه را مى زدايد؛ همانگونه كه دست ث عرق پيشانى را مى زدايد.))

امام صادق (عليه السلام ) به نقل از پدرانش ، به نقل از اميرالمؤ منان حضرت على (عليه السلام ) فرمود: ((خوردن به ، قدرت مرد را مى افزايد و ضعف او را مى زدايد.))

رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) فرمود: ((خوردن به ، دل را زنده و بخيل را سخاوتمند و ترسو را شجاع مى سازد.))

در جايى ديگر فرمودند: ((يا على ! هر كس سه روز ناشتا، به خورد، ذهنش ‍ صاف ، تمام وجودش سرشار از حلم و علم مى شود و از كيد شيطان و سربازانش در امان خواهد ماند.))

رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) فرمود: ((به بخوريد و به ديگران نيز هديه كنيد؛ زيرا كه چشمان را روشنى مى بخشد و محبت را در قلب وارد مى كند. آن را به باردارانتان بدهيد؛ چرا كه موجب زيبايى فرزند مى شود.))

و در روايت ديگرى مى فرمايد: ((موجب نيكو شدن اخلاق و خوى فرزندانتان مى گردد.))

امام رضا (عليه السلام ) فرمود: ((بر شما باد خوردن به ! چرا كه موجب زيادى عقل مى شود.))

امام صادق (عليه السلام ) فرمود: ((هر كس ناشتا به بخورد، خود و فرزندان آينده اش ، زيبا صورت مى شود(860).))

درمان با گلابى
امام صادق (عليه السلام ) فرمود: ((بر شما باد خوردن گلابى ! كه به اذن خدا، قلب را جلا مى دهد و دردهاى بدن را آرام مى سازد.))

امام صادق (عليه السلام ) فرمود: ((خوردن گلابى ، معده را دباغى و قوى مى كند. گلابى با به ، يك خاصيت دارد كه با شكم سير خورده شود، سودش ‍ بيشتر از شكم خالى است ، هر كس دچار ناراحتى قلب شود بايد از آن بخورد و جانشين غذا نيز مى باشد.))

مردى از درد قلب و گرفتگى آن به امام صادق (عليه السلام ) شكايت نمود، آن حضرت به او فرمود: ((گلابى بخور خوب مى شوى (861).))

 

درمان با انجير
امام رضا (عليه السلام ) فرمود: ((انجير، بوى بد دهان را مى برد، استخوانها را محكم مى سازد، موجب رويش مو مى شود، درمان بيماريها است و با آن ، نياز به دارو نيست .))

سپس افزود: ((انجير شبيه ترين ميوه به ميوه هاى بهشتى مى باشد.))

اميرمومنان على (عليه السلام ) فرمود: ((خوردن انجير، موجب نرمى مزاج مى شود و براى بادهاى قلنجى مفيد است ، پس از آن به اندازه بخوريد و در خوردن آن افراط نكنيد.))

رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) فرمود: ((انجير را به صورت تازه و خشك شده بخوريد؛ چرا كه باعث زيادى قوه باه و درمان بواسير و نقرس ‍ مى گردد(862).))

درمان با خربزه
امام رضا (عليه السلام ) فرمود: ((خوردن خربزه به صورت ناشتا، باعث فلج شدن مى گردد، پناه بر خدا.))

اميرمؤ منان (عليه السلام )، به نقل از پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) فرمود: ((خربزه بخوريد كه آب آن ، رحمت است و شيرينى آن ، از شيرينى بهشت مى باشد.))

رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) فرمود: ((خربزه ده صفت دارد: غذا، آب ، شوينده مثانه ، سرمابر، گل خوشبو، شستشو دهنده شكم ، مقوى و زياد كننده قدرت جماع و باطراوت كننده صورت و پوست مى باشد(863).))

درمان با كاسنى
امام صادق (عليه السلام ) فرمود: ((كاسنى ، سرور سبزيجات است .))

ايشان به مردى فرمود: ((بر تو باد خوردن كاسنى ! چرا كه قدرت جماع و آميزش را افزوده و جنين را نيكو مى گرداند و طبع آن گرم است و موجب مى شود فرزند در رحم مادر، پسر باشد.))

يكى از صالحين مى گويد: بعضى اوقات ، برخاستن براى اقامه نماز شب ، براى من دشوار مى شد و اين امر باعث ناراحتى من شده بود. در خواب امام زمان (عج ) را ديدم كه فرمود: ((بر تو باد خوردن كاسنى ! با خوردن آن ، اين كار به خواست خداوند بر تو آسان مى گردد.)) خوردن آن را زياد نمودم ، خداوند اين كار را برايم آسان نمود(864).

درمان با تره
از امام صادق (عليه السلام ) درباره تره سئوال شد، فرمود: ((آن را بخوريد؛ زيرا كه در آن چهار خاصيت است : بوى دهان را خوشبو مى كند، بادشكن است ، درمان كننده بواسير و جذام نيز مى باشد(865).))

درمان با كاهو
امام صادق (عليه السلام ) فرمود: ((بر شما باد خوردن كاهو! زيرا كه خون را صاف و پاكيزه مى گرداند.))

ايشان فرمودند: ((بر تو باد خوردن كاهو! زيرا باعث قطع شدن خونريزى مى شود.))

اميرالمؤ منين (عليه السلام )، به نقل از رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم )، فرمود: ((كاهو بخور! زيرا خواب آور است و غذا را هضم مى كند(866).))

خواص خوراكيها به زبان روايات  بر شما باد خوردن كاهو! زيرا كه خون را صاف و پاكيزه مى گرداند

 
درمان با كدو
در كتاب عده ، از امام باقر يا امام صادق (عليهما السلام ) آمده است كه فرمودند: ((كدو، عقل و نيروى عقلى را زياد مى كند.))

رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) فرمود: ((اگر خواستيد طبخ و آشپزى كنيد، بيشتر كدو بخوريد، زيرا كه قلب محزون را شاد و مسرور مى گرداند.))

ايشان به حضرت على (عليه السلام ) فرمودند: ((كدو بخور! كه هر كس ‍ بخورد، چهره اش زيبا و نيكو مى گردد. كدو، غذاى من و پيامبران قبل از من مى باشد(867).))

درمان با هويج
امام صادق (عليه السلام ) فرمود: ((خوردن هويج ، براى كليه مفيد و مقوى جنسى است .))

همچنين مى فرمايد: ((هويج براى قلنج و بواسير نافع مى باشد و نيز براى جماع مفيد است (868).))

درمان با شلغم
امام صادق (عليه السلام ) فرمود: ((هيچ كس نيست ، مگر آن كه در او ريشه جذام باشد، پس آن را با شلغم ذوب كنيد(869).))

همچنين شلغم ، قوه بينايى را زياد و غرايز جنسى را تقويت و ادرار را نيز زياد مى كند(870).

درمان با بادنجان
امام صادق (عليه السلام ) فرمود: ((بادنجان زياد بخوريد؛ چرا كه براى طبيعت سودائى ، بسيار نافع است .))

ايشان فرمودند: ((بادنجان سرخ شده و بورانى را بخوريد؛ چرا كه از بيمارى جذام جلوگيرى مى كند و درمان است .))

در جايى ديگر فرمودند: ((بادنجان را زياد بخوريد، آن هم هنگام بارور شدن درخت خرما، چرا كه درمان كننده هر دردى است : چهره را بشاش و نورانى ، رگها را نرم و قدرت جماع را نيز زياد مى سازد(871).))

درمان با پياز و سير
ايشان فرمودند: ((پياز، نفس دهان را خوشبو مى كند و غم را مى زدايد و نيروى جنسى را تقويت مى كند.))

ايشان فرمودند: ((پياز، بيمارى و ناخوشى را از بين مى برد، رگها را قوى مى گرداند، قدرت پاها را بالا مى برد، نيروى جنسى را افزايش مى دهد و تب بر است .))

حضرت (عليه السلام ) در جايى ديگر مى فرمايد: ((پياز بخوريد، كه در آن سه خصلت است : دهان را خوشبو مى كند، لثه را محكم مى گرداند، قوه باه را زياد مى كند و پوست صورت را شفاف مى سازد.))

رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) فرمود: ((اگر وارد شهر جديدى شديد، از پياز آن شهر بخوريد كه از بيمارى وبا، مصون خواهيد شد.))

از امام صادق (عليه السلام ) راجع به منافع سير، پياز و تره سؤ ال شد، فرمود: ((خوب است خام خورده شوند.))

رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) فرمود: ((سير بخوريد، و خود را با آن درمان سازيد، چرا كه درمان كننده هفتاد بيمارى است .))

درمان با سياهدانه
امام صادق (عليه السلام ) فرمود: ((در سياهدانه ، شفاى هر بيمارى است ، اما از آن براى تب ، سردرد، ورم چشم و درد معده و هر دردى استفاده مى كنيم و به وسيله آن از خدا شفا مى گيريم .))

درمان با گوشت كبوتر
امام محمد باقر (عليه السلام ) فرمود: ((گوشت كبوتر، گوشت بابركتى است . آن را به آدم مبتلا به يرقان ، بخورانيد و بريان كنيد(872).))


درمان با خرما
پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) فرمود: ((خرما را ناشتا بخوريد كه كرمهاى شكم را مى كشد(873).))

امام صادق (عليه السلام ) فرمود: ((زنانتان را در حاملگى خرما بدهيد، تا فرزندانتان زيبا شوند(874).))

خواص خوراكيها به زبان روايات  خرما را ناشتا بخوريد كه كرمهاى شكم را مى كشد

  
درمان با گوشت بره
امام صادق (عليه السلام ) فرمود: ((هر كس دچار ضعف قلب و بدن است ، بايد گوشت بره با شير بخورد.))

درمان با كشمش
پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) فرمود: ((بر شما باد به كشمش ! كه سودا را برطرف مى كند و بلغم را مى خورد و تن را سالم و اخلاق را نيكو مى كند و اعصاب را قوى كرده و ضعف و بيمارى را از بين مى برد.))

درمان با سنجد
امام صادق (عليه السلام ) فرمود: ((سنجد، گوشت آن گوشت ، پوستش ‍ پوست و هسته اش استخوان را مى روياند. با اين حال ، كليه ها را گرم و معده را شستشو و پاكيزه ميگرداند و نگهدار انسان از بواسير و قطره ، قطره آمدن بول است . ساقها را نيرومند و عرق جزام را ريشه كن مينمايد(875).))

منبع : آداب معنوى 2000 عمل مستحب و مكروه- مؤلف: روح الله ولى ابرقوئى

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------