روایات از ائمه معصوم راجع به برخی خوراکیها 

 

ائمه معصومین (ع) راجع به بعضی از خوراکیها

 

امام صادق (ع):

خاک قبر امام حسین (ع) دارو و شفای هر بیماری است و چون برداشتی بگو به نام خدا، خداوند آن را روزی وسیع و علم سودمند و شفای هر بیماری قرار بده که تو بر هر چیز توانایی.

 

امام صادق(ع): پنیر و گردو و اگر با هم مصرف شوند در هر کدام از آن دو شفا است و اگر به تنهایی خورده شوند در هر یک درد است.

 

امام رضا (ع): مرض و بیماری برای مومن رحمت و وسیله پاک شدن اوست و برای کافر عذاب و نقمت است.

 

پیامبر اکرم (ع) : سیر بخورید که شفای هفتاد بیماری است.

 

امام صادق(ع): در مسواک یازده خصلت از سنت است.

 

۱ـ پاکیزه کننده دهان است

۶ـ لثه را محکم می کند

۲ـ جلا دهنده چشم می باشد

۷ـ اشتها را زیاد می‌کند

۳ـ خدا را خشنود می‌کند

۸ـ بلغم را برطرف می‌نماید

۴ـ دندانها را سفید می گرداند

۹ـ حافظه را زیاد می‌کند

۵ـ بوی بد دهان را از بین می‌برد

۱۰ـ حسنان را دو چندان می‌کند

۱۱ـ فرشتگان را مسرور می‌سازد

 

امام صادق (ع) : برنج داروی خوبی است ، طبیعت آن خنک است و هر بیماری عاری می‌باشد.

 

حضرت علی (ع) : هر کس گرسنه است غذا بخورد و خوب غذا را بجود و هنوز اشتها دارد از طعام دست بکشد و مدفوع را نگه ندارد، به هیچ بیماری گرفتار نمی‌شود مگر این که مرگ او فرا برسد .

 

حضرت علی (ع) : آب باران بیاشامید که بدن را پاک و بیماریها را از بین می برد.

 

امام صادق (ع): ایستاده آب آشامیدن در روز غذا را عضم و گوارا می‌کند و در شب ایستاده آب آشامیدن زردآب می‌آورد.

 

حضرت علی (ع): سه چیز حافظه را زیاد می‌کند و بلغم را از بین می‌برد : قرائت قرآن، خوردن عسل، جویدن کندر.

 

امام موسی کاظم (ع): ما اهل بیت خود را معالجه نمی‌کنیم مگر با ریختن آب سرد بربدن تب‌دار و خوردن سیب.

 

پیامبر اکرم (ص): دارو از وسایل تقدیر است، به فرمان خدا فایده می‌دهد.

 

امام صادق (ع): تا هنگامی که بدنت تحمل درد را دارد از استعمال دارو پرهیز کن.

 

امام موسی بن جعفر (ع): برسر سفره ریحان طلبیدند و فرمودند : من دوست دارم که غذا را به آن شروع کنم زیرا ریحان عروق را می گشاید و اشتها را زیاد می‌کند و سل را معالجه می کند.

 

امام صادق (ع): از زیاد آب آشامیدن بپرهیز که ریشه همه بیماریها است.

 

امام صادق (ع): گلابی بخورید که قلب را جلا می‌دهد و دردهای باطن را به اذن خداوند آرامش می بخشد.

 

امام موسی بن جعفر (ع): هر کس تخم مرغ و پیاز و زیتون بخورد نیروی آمیزش او زیاد گردد.

 

امام صادق (ع) : گندم پوست گرفته گوشت را می رویاند و استخوان را محکم می‌کند.

 

پیامبر اکرم (ص): بر شما باد به کشمش که سودا را برطرف می کند و بلغم را می خورد و تن را سالم و اخلاق را نیکو می‌مند و اعصاب را قوی کرده وضعف و بیماری را از بین می‌برد.

 

امام رضا (ع): به مریضهای خود چغندر بخورانید زیرا در آن شفا است و هیچ دردی با آن نیست.

 

امام صادق (ع): مردی در خدمت امام عرض کرد: دخترم آب بدنش کم شده و مبتلا به اسهال است. حضرت فرمود: چرا برنج با پیه به او نمی‌خورانی .

 

امام صادق (ع): چهار چیز دو است : حجامت، انفیه، اماله، استفراغ،

 

پیامبر اکرم(ص): خرما را ناشتا بخورید که کرمهای شکم را می کشد .

 

امام صادق(ع): نیشکر گرفتگی بینی و عروق را برطرف می‌کند و رنج و ضرری هم ندارد.

 

پیامبر اکرم(ص): کاهو بخورید که غذا را هضم می کند و خواب آور است.

 

پیامبر اکرم(ص): انجیر تازه و خشک را بخورید، زیرا نیروی جماع را زیاد می‌کند و بواسیر را برطرف می نماید.

 

امام صادق(ع): بر شما باد به خوردن بورانی بادمجان که دارو است و موجب ایمنی را برص است و همچنین سرخ شده آن در روغن زیتون .

 

امام صادق (ع): مردم چون مکیدن و خوردن عسل دارویی نخواهد یافت.

 

امام صادق(ع): هر کس دچار ضعف قلب و بدن است باید گوشت بره یا شیر بخورد.

 

امام صادق (ع): پیاز دهان را خوشبو می کند و کمر را محکم می گرداند و پوست را نرم می‌سازد.

 

پیامبر اکرم(ص): بر شما باد به نمک که شفای هفتاد درد است که جذام و برص و جنون از آنها است.

 

پیامبر اکرم (ص): حنا ببندید که چشم را روشنی می‌بخشد و موی را می رویایند.

 

امام محمد باقر(ص): کنیزی از او گرفتاری خونریزی شدید حیض شد، چنان که مشرف به موت گشت. حضرت باقر (ع) دستور داد که به او سویق عدس بخورانند، خورد و خوب شد.

 

امام صادق(ع): آب و نوشیدنی را با سه نفس بنوشید بهتر است تا این که به یک نفس آشامیده شود.

 

امام محمد باقر (ع): در تره چهار خاصیت است. باد را برطرف می‌کند و دهان را خوشبو می‌سازد، بواسیر را قطع می کند و همیشه خوردن آن موجب ایمنی از جذام است.

 

حضرت علی (ع): جویدن کندر دندانها را محکم می‌کند و بلغم را برطرف می نماید و بوی دهان را می برد.

 

امام کاظم (ع): به کسی که از رطوبت ناراحت بود فرمود: پونه را بکوبند و قدری ناشتا بخورد.

 

امام صادق (ع): پیامبر (ص) زکام را درمان نمی کردند و می فرمودند : کسی نیست که عرق جذام نداشته باشد، وقتی انسان زکام بگیرد عرق جذام را ریشه کن می‌کند.

 

امام صادق ( ع): هر کس به بخورد تا چهل روز حکمت بر زبانش جاری شود.

 

امام صادق(ع): پس از خروج از حمام پاها را با آب سرد بشویید که درد سر را برطرف می‌کند.

 

امام صادق(ع): هر کس هنگام خواب انار بخورد تا صبح درامان است.

 

امام رضا (ع): چیزی سودمند‌تر از نان برنج برای مسئول نیست.

 

پیامبر اکرم (ص) : به بخورید که حافظه را زیاد می‌کند و خلط سینه را از بین می برد و فرزند را زیبا می‌گرداند.

 

امام صادق (ع) : اگر مردم خاصیت سیب را می دانستند فقط با سیب به درمام مریض می پرداختند.

 

امام صادق( ع): هر کس غذا را با نمک شروع کند هفتاد درد آنچه او نمی داند وخدا می داند از او دفع می‌گردد.

 

امام صادق (ع): باقلا ساقهای پا را خالص و محکم می گرداند.

 

پیامبر اکرم (ص): هر کس سداب بخورد و پس از آن بخوابد از طاعون و دمل وسینه پهلو در امان خواهد بود.

 

امام موسی کاظم (ع): جوانی از امام هفتم (ع) بیمار شد. امام سراغش را گرفتند. عرض کردند به طحال گرفتار شده، حضرت فرمودند: تا سه روز به او تره بخورانید، خوراندیدم شفا یافت.

 

امام صادق (ع): زنانتان را در حاملگی خرما بدهید تا فرزندانتان ریبا شوند.

 

امام صادق(ع): سویق عدس عطش را از بین می برد و معده را قوی می‌سازد.

 

امام صادق (ع): ناشتا خربزه خوردن موجب فلج می‌شود.

 

امام صادق(ع): بر شما باد به کاهو خوردن که خون را تصفیه می کند.

 

حضرت علی (ع): گلابی قلب را جلا می دهد و دردهای درون را به اذن حق شفا می بخشد.

 

پیامبر اکرم (ص): خوردن انجیر باعث می‌شود از قولنج درامان باشید.

 

امام صادق (ع): درباره سنجد فرمود: گوشت آن گوشت ، پوستش پوست و هسته اش استخوان را می رویاند، با این حال کلیه‌ها را گرم و معده را شستشو و پاکیزه می گرداند و نگهدار انسان از بواسیر و قطره قطره آمدن بول است. ساقها را نیرومند تو عرق جذام را ریشه کن می نماید.

 

پیامبر اکرم (ص): آب را آهسته و جرعه جرعه بنوشید و یک مرتبه بدون نفس ننوشید زیرا مبتلا به درد کبد می شوید.

 

امام صادق (ع): برای درد کمر عدس نافع است.

 

امام صادق(ع): انجیر بوی دهان را از بین می‌برد و استخوان را محکم می کند و مو را می‌رویاند وبیماری را برطرف می کند و با بودن انجیر نیازی به داروی دیگر نمی‌باشد.

 

امام صادق (ع): سودمند‌تر از کوبیده و نرم شده سیب دارویی برای مسموم نمی شناسم .

 

امام صادق (ع): مردی تعرض کرد شکمم درد و صدا می کند. امام فرمودند:چرا سیاهدانه‌ نمی خوری که در آن شفای همه دردها است.

 

امام صادق (ع): در سیاهدانه شفای هر بیماری است. ما از آن برای تب، سردرد، ورم چشم، درد معده و هر دردی استفاده می کنیم و به وسیله آن از خدا شفا می گیریم.

 

پیامبر اکرم (ص): به هر شهری که وارد شدید از پیاز آن بخورید که وبا و بیماری آن شهر را از بین می‌برد.

 

پیامبر اکرم (ص): بر شما باد به زیتون که سوداء را خوب کند و بلغم را برطرف نماید و اعصاب را محکم و قوی گرداند و ضعف وثقل را از معده ببرد.

 

امام محمد باقر (ع): گوشت کبوتر، گوشت با برکتی است آن را به آدم مبتلا به یرقان بخورانید و بریان کنید.

 

امام صادق (ع): سرکه دل را نورانی می‌کند.

 

پیامبر اکرم (ص): هر کس یک عدد انار بخورد دل او را نورانی کند و برطرف کند از او وسوسه شیطان را تا چهل روز.

 

حضرت علی (ع): خوردن بیست و یک عدد مویز سرخ در وقت صبح ناشتا جمیع مرض‌ها را دفع می کند مگر مرگ را.

 

حضرت علی (ع): خوردن به، قوت مرد را زیاد و ضعف او را برطرف می کند.

 

پیامبر اکرم (ع): انجیرهای میوه ای هست از بهشت، بخورید که بواسیر را قطع و نقرس را نفع می بخشد.

 

امام صادق (ع): بر شما باد به خوردن بادمجان در حالی که بورانی کرده باشید زیرا که شفا و امان است از برص.

 

امام صادق (ع): ترک نکنید شام خوردن را اگر چه سه لقمه با نمک باشد. هر کس یک شب شام نخورد رگی از رگهای جسدش می میرد ابداً زنده نگردد.

 

امام رضا (ع): مسواک نمودن چشم را جلا می دهد و موی را می رویاند و آب ریختن چشم را برطرف می کند.

 

پیامبر اکرم(ص): شکم خانه هر بیماری و پرهیز سر هر درمانست.

 

پیامبر اکرم (ص): بیماران خود را بر خلاف میلشان به خوردن غذا وادار نکنید زیرا خداوند آنها را می خوراند و می‌نوشاند.

 

حضرت علی (ع): دلهای خود را بز یا دروی در خوردن آشامیدن نمیرانید. دلها مانند زمین مزروعی است که چون زیاده از حد لزوم آبش بدهند می میرند و استعداد خود را برای کشت و ذرع از دست می دهد.

 

حضرت صادق(ع): کسی که می‌خواهد همیشه زنده بماند یعنی اگر بخواهید عمرش طولانی باشد. غذای صبح را زودتر و شام را دیر میل کند با زنان کمتر همبستر شود قرض خود را سبک کند.

 

حضرت صادق (ع): کسی با مبتلای به جذام تکلم نکند مگر این که به مقدار یک مترونیم با او فاصله داشته باشد.

 

حضرت صادق (ع): شیر بدن را فربه، خون را زیاد، قلب و دماغ و نخاع وباه را تقویت می‌کند و برای سینه و سرفه بسیار ناقعست.

 

حضرت صادق (ع): شیر گوسفند یک نوع ضدعفونی و دفع سم است، چنانچه با روغن بادام و سمغ بصری خورده شود سرفه را برطرف می کند.

 

پیامبر اکرم (ص): در هفته اول عروسی، عروس را از خوردن شیر، سرکه، خربزه و سیب ترش جلوگیری کن، چون در هفته اول عروسی، رحم زن سرد است و اگر این غذاها را بخورد ، موجب نازایی و عقیم شدن او می گردد.

 

پیامبر اکرم (ص): در مورد فواید خرما در روایات اهل بیت (ع) احاددیث زیادی ذکر شده است ، پیامبر اکرم (ص) می فرماید؛ به زن باردار، در آن ماهی که باید بزاید خرما بدهید زیرا فرزند او بردبار و پرهیزکار خواهد شد.

 

پیامبر اکرم (ص): به را به زنان باردار خود بخورانید زیرا که اطفال شما را زیبا می‌کند.

 

امام رضا (ع): هر گاه چیزی خوردی بر پشت بخواب و پای راست را بر روی پای چپ گذار .

 

امام رضا (ع): فضیلت نان جو برنان گندم مانند فضیلت ما اهل بیت است بر سایر مردم و نان و طعام جو قوت پیغمبر است.

 

امام جعفر صادق(ع): برای صاحب اسهال برنج نیکوست و برای صاحب سل که دردها را از بدن می کشد.

 

امام موسی کاظم (ع): گوشت کبک ساق پا را قوی می گرداند و تب را بر طرف می کند.

 

حضرت علی (ع): اگر مغز گردو و پنیررا با هم بخوری دواست و هر یم را تنها بخوری درد است.

 

حضرت صادق (ع): انگور سیاه بخورید تا غمت زایل شود.

 

حضرت امام صادق( ع): هر مومنی که یک انار را تمام بخورد خدا شیطان را از روشنی دل او چهل روز دور گرداند.

 

امام رضا (ع): انجیز گند دهان را زایل می کند، استخوان را سخت و مو را می رویاند.

 

حضرت صادق (ع): حق تعالی آدم را از خاک آفرید پس خوردن خاک را بر فرزندان او حرام گردانید.

 

حضرت امام محمد باقر (ع): بزرگترین دامهای شیطان خوردن خاک وگل است و دردها در بدن حادث می کند و خارش بدن و بواسیر از آن به هم می ‌رسد و دردهای سودا از آن متولد می‌شود و تقوت را از ساق و قدم می برد.

 

امام رضا (ع) : زیاد تخم مرغ خوردن موجب بزرگی سپرز و باد سر معده می‌شود.

 

امام رضا (ع): خوردن آب سرد بعد از اطمام گرم دندان را فاسد و خراب می کند.

 

امام رضا (ع): زیاد خوردن گوشت گاو موجب کندی ذهن و تحیر فهم و کثرت فراموشی می شود

 

امام رضا (ع): هر کس می‌خواهد به گوش درد مبتلا نباشد هنگام خوابیدن مقداری پنبه در سوراخ گوش خود بگذارد.

 

امام رضا (ع): هر کس بخواهد در دوره زمستان زکام را از خود دور ببیند هر روز سه قاشق از غذای عسل بخورد.

 

امام رضا (ع): هر کس ار زکام در ایام تابستان ناراحت است هر روزه یک خیار بخورد و از نشستن در آفتاب پرهیز کند.

 

امام رضا (ع): در فصل بهار باید از خوردن پیاز و سیر و ترشی پرهیز کرد.

 

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------