تازه های متفرقه دینی


تاریخ عید غدیر 1400, تاریخ عید غدیر 1400 چیست, تازیخ و زمان عید غدیر در سال 1400

تاریخ عید غدیر 1400 چیست ؟

تاریخ عید غدیر در سال 1400 تاریخ دقیق عید غدیر 1400 عید غدیر روزی که پیامبر (ص) امام علی (ع) را…

آشنایی با کتاب مقدس و هر آنچه که باید درباره کتاب مقدس بدانیدکتاب مقدس,درباره کتاب مقدس,کتاب انجیل

کتاب مقدس مسیحیان

کتاب مقدس مسیحیان چیست و شامل چه بخشهایی می شود؟ آیا تمام کتاب مقدس موجود، وحی و از جانب خداوند است؟ محتوای این بخشها چیست؟ و سوالات دیگر درباره کتاب مقدس وجود دارد که به همه این سوالات پاسخ داده ایم.

کتاب مقدس چیست؟
به مجموعه کتاب هایی که از سوی خداوند به عنوان کتاب آسمانی نازل شده و مسیحیان و یهودیان به آن اعتقاد دارند کتاب مقدس می گویند. کتب مقدس شامل 66 کتاب است و توسط 40 مرد با ایمان انتخاب شده از سوی خداوند به نگارش در آمده که اولین نویسنده این کتاب ها حضرت موسی و آخرین آن یوحنا بود. کتاب های مقدس که از دو بخش مجزای عهد عتیق و عهد جدید که به ترتیب به زبان عبری و یونانی نوشته شده، تشکیل می شود در این مقاله به معرفی کتب مقدس از جمله کتاب انجیل می پردازیم:

عهد عتیق
نام بخشی از کتاب های مقدس عهد عتیق است که متشکل از 39 کتاب از مجموع شصت و شش کتب مقدس را به خود اختصاص داده و به پیمانی اشاره دارد که بین خداوند و حضرت ابراهیم بسته شده بود، به گونه ای که به وجود آمدن این ارتباط نزدیک باعث ایمان آوردن حضرت ابراهیم به خداوند شده است. همچنین موضوع این کتاب از خلقت جهان و انسان ها شروع شده و در ادامه به شرح زندگی پیامبران بعد از ابراهیم می پردازد.


برای اینکه با این بخش از کتاب مقدس بهتر آشنا شویم چند نمونه از کتب عهد عتیق( تورات) را در زیر بیان می کنیم.


•    کتاب سفر پیدایش
کتاب عهد عتیق از بخش سفر پیدایش شروع شده که در عبری به معنای کتاب بزرگ است عهد عتیق اولین کتاب از تورات بوده و شامل پنحاه فصل است. این کتاب شامل معروفترین و شناخته شده ترین داستان های عهد عتیق بوده و از داستان آدم و حوا گرفته تا یوسف، هابیل و قابیل، کشتی نوح، همچنین شامل روایت هایی از آفرینش هستی توسط خداوند نیز می باشد.

•    کتاب امثال سلیمان
این کتاب حاوی اشعار پیامبر سلیمان نبی است.

•    کتاب مزامیر داوود
 این بخش از کتب عهد عتیق به سخنانی از حضرت داوود نبی اشاره دارد که در قالب 500 قطعه شعر به سخن گفتن با خداوند می پردازد.

 

کتاب مقدس,درباره کتاب مقدس,کتاب انجیل

کتاب مقدس

 
عهد جدید
کتاب انجیل یا همان متون عهد جدید از واژه ای یونانی گرفته شده و به معنای خبر خوب است، متشکل از 27 کتاب از مجموع کتب مقدس بوده و اغلب مسیحیان آن را به عنوان کتاب فرستاده از سوی خداوند قبول دارند.


موضوع این بخش از کتاب مقدس شامل مقامی ست که خداوند به حضرت عیسی مسیح اعطا می کند، پیمانی که قبل از آن با حضرت موسی بسته شده بود، همچنین این کتاب ارتباط جدید خداوند با انسان را نشان می دهد.


خداوند پس از حضرت موسی، عیسی مسیح را به عنوان فرستاده خود به بشر معرفی می کند، به گونه ای که انسان ها برای آمرزش گناهان خود باید به این حضرت ایمان بیاورند، در واقع عیسی مسیح با قربانی کردن خود باعث آمرزش این گناهان می شود.


لازم به ذکر است که کتاب انجیل برنا که به آخرین پیامبر و آخر الزمان اشاره دارد و مردم را به آن بشارت می دهد، بیشتر مورد تائید مسلمانان است.


بیست و هفت کتاب انجیل از چهار انجیل اصلی، مکاشفه، اعمال رسولان و نامه های حواریون مسیح تشکیل شده، که در زیر به اختصار در مورد آنها به بحث می پردازیم.

کتاب انجیل چهارگانه:
اناجیل که نام دیگر کتاب انجیل چهار گانه است به چهار روایت مختلف اشاره دارد که از سوی چهار رسول و یار حضرت عیسی (متی، مرقس، لوقا، یوحنا) در مورد زندگی این حضرت به نگارش در آمده است.


در اصل مردم اعتقاد دارند این چهار روایت با وجود تفاوت ها و شباهت های زیادی که در نگارش دارند، چهار تصویر از عیسی مسیح را از زوایای گوناگون نشان می دهد.

کتاب رساله های حواریون مسیح
این بخش از کتاب انجیل شامل نامه ها و نوشته هایی ست که توسط حواریون، برای حل مشکلات آن زمان از جمله: پیدایش پیشوایان دروغین، شکنجه و آزار و تهدیدهای پیامبران، همچنین رساله مربوط به نیایش ها و قتل افراد با ایمان بود، این کتاب توسط غیر مسیحیان از فرقه های مختلف، به منظور آشنایی مردم با رخدادهای گذشته، هدایت و راهنمایی آنان مکتوب شده است.


نامه های حواریون نوشته های یهودا برادر ناتنی حضرت عیسی مسیح، رساله عبریان، پولس رسول، یوحنای حواری، پطرس حواری و یعقوب را شامل می شود.


کتاب اعمال حواریون:
لوقا، نویسنده  یکی از کتاب های انجیل چهارگانه است و حوادثی را در قالب کتاب اعمال حواریون به ثبت رساند.


پس از زنده شدن دوباره حضرت عیسی و عروج این حضرت اتفاقاتی که برای شاگردان وی (حواریون)رخ داد از جمله این انتفاقات می توان به عضو شدن متیاس به این گروه حواریون اشاره کرد که پس از یازده نفر شدن حواریون و خودکشی یکی از آن ها رخ داد. یکی دیگر از این اتفاقات ایمان آوردن پولس قدیس و اتفاق خاصی بود که در روز عید پنطیکاست رخ داد یعنی نزول روح القدوس.

کتاب مکاشفه یوحنا:
در این کتاب به توضیح سفر یوحنای قدیس در رویا پرداخته شده همچنین جایگاه مسیح و عرش پرودگار در این کتاب وصف و وقایع روز قیامت در آن پیش بینی شده است. مکاشفه های این کتاب به صورت رمز و سمبولیک مطرح شده و برای تفسیر و معنی کردن آن نباید همچون سایر کتاب های عهد جدید از ترجمه تحت الفظی استفاده کرد. از جمله پیش بینی هایی که در این کتاب آمده می توان به: بلاها، ظهور پرجلال مسیح، گشوده شدن مهر ها، آسمان و زمینی جدید اشاره کرد.

زبان انجیل (عهد جدید)
اکثر کسانی که در رابطه با کتب مقدس به تحقیق و پژوهش می پردازند معتقدند انجیل یا همان عهد جدید از ابتدا به زبان "یونان" نوشته شده، اما برخی از این پژوهشگران نیز اعتقاد دارند زبان اول انجیل تقدم "آرامی" داشته است.


در مجموع 24970 دست نوشته و نسخه از انجیل موجود است که 5686 نسخه از آن به زبان اصلی که همان یونانی بود، نگاشته شده است. برخی از پژوهشگران این کتب اعتقاد دارند تنها اگر همین نسخه های قدیمی را در نظر بگیریم کتاب انجیل  بیشتر از هر کتاب باستانی دیگری به رشته تحریر در آمده و نسخه برداری شده است. پاپیروس هایی که این کتب بر روی آن مکتوب می شدند، از قدمت طولانی برخوردار بودند.


در کنار زبان های اصلی (یونانی)که به گفته برخی پژوهشگران در برهه ای آرامی بود انجیل به دیگر زبان ها از جمله: سریانی و لاتین نیز نسخه برداری شده بود. از انجیل های نسخه برداری شده در قرن های گذشته و باستانی می توان به انجیل مصریان، انجیل عبریان، انجیل مریم، انجیل دوازده، انجیل یهودای استخریوطی و انجیل متیاس و….اشاره کرد.


نسخه وگلات لاتین نخستین دست نوشته از کل کتاب مقدس با نام کدکس آمیاتینوس است که در کلیسای ویرموث جارو واقع در انگلستان در سده هشتم میلادی نگاشته شده است. در سال 1516 اولین کتاب چاپی عهد جدید در نشر یوهان فرین به چاپ رسید.

 

کتاب مقدس,درباره کتاب مقدس,کتاب انجیل

کتاب انجیل


الهیات
کتاب های مقدس شامل چندین کتاب مختلف هستند که انجیل تنها بخشی از آنهاست، اما اغلب مسیحیان و پیروان این مذهب بر این نکته اتفاق نظر دارند که انجیل بار معنایی فراوان و حالت روحانی و الهی دارد.


این کتاب که همان کتاب مقدس مسیحیان است به صورت گسترده و فراوان در تمامی نقاط دنیا به چاپ رسیده بر اساس تحقیقات انجام شده این کتاب بیش از دو میلیارد پیرو دارد.

کتاب های مقدس(عبری،انجیل) یهودیان و مسیحیان در طی اعصار گوناگون به 2100 زبان مختلف ترجمه شده به گونه ای که کتاب انجیل با شش میلیارد نسخه فروش در سال1815 رکورد بی نظیری در تمام قرون گذشته به ثبت رسانده است.


در انتها لازم به ذکر است که کتاب آسمانی یهودیان عهد عتیق است و فقط به این کتاب باور داشته و بر طبق اصول آن عمل می کنند این در حالی است که اکثر مسیحیان به کل کتاب مقدس اعتقاد دارند.

 

گردآوری: بخش مذهبی بیتوته

 

 

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------