آشنایی با مشکلات‭ ‬روانی‭ ‬در‭ ‬اسب 

شناخت مشکلات روانی اسب ها,انواع مشکلات روانی اسب ها

مردم‭ ‬شیوه‭ ‬زندگی‭ ‬اسب ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬کامل‭ ‬تغییر‭ ‬داده اند

 

در‭ ‬گذشته‭ ‬تظاهر‭ ‬فیزیکی‭ ‬مشکلات‭ ‬روانی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬خلق‭ ‬و‭ ‬خوی‭ ‬بد‭ ‬اسب‭ ‬شناخته‭ ‬می‌شد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬اصلاح‭ ‬این‭ ‬رفتار‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬تلاش‭ ‬برای‭ ‬بررسی‭ ‬وضعیت‭ ‬روانی‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬یا‭ ‬کاهش‭ ‬علت‭ ‬بروز‭ ‬این‭ ‬رفتارها‭ ‬با‭ ‬تنبیه‭ ‬کردن‭ ‬اسب‭ ‬سعی‭ ‬در‭ ‬تصحیح‭ ‬این‭ ‬رفتار‭ ‬ها‭ ‬داشتند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬کاری‭ ‬غیر‭ ‬معقول‭ ‬و‭ ‬اشتباه‭ ‬بوده. ‬

 

هر‭ ‬زمان‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬فکر‭ ‬افتادیم‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬اسب‌ها‭ ‬بعضی‭ ‬رفتار‌ها‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬می دهند‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬یاد‭ ‬بیاوریم‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬چگونه‭ ‬تکامل‭ ‬یافته‌اند: ‬اسب‭ ‬یک‭ ‬موجود‭ ‬آزاد‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬باز‭ ‬زندگی‭ ‬می‌کند،‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬دائم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حین‭ ‬حرکت‭ ‬از‭ ‬غذای‭ ‬کم‭ ‬انرژی‭ ‬با‭ ‬فیبر‭ ‬بالا‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬غریزه‌ای‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬می‌گوید‭ ‬از‭ ‬جانوران‭ ‬درنده‭ ‬فرار‭ ‬کن‭ ‬مگر‭ ‬در‭ ‬موقعیتی‭ ‬که‭ ‬جنگیدن‭ ‬تنها‭ ‬گزینه‭ ‬باشد‭.‬

 

با‭ ‬اهلی‭ ‬شدن‭ ‬اسب‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬حیوان‭ ‬باربر‭ ‬یا‭ ‬وسیله‭ ‬نقلیه،‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬امروزه‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬ورزش‭ ‬و‭ ‬اهداف‭ ‬تفریحی‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود،‭ ‬مردم‭ ‬شیوه‭ ‬زندگی‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬کامل‭ ‬تغییر‭ ‬داده‌اند. ‬ما‭ ‬محیط‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فضای‭ ‬داخلی‭ ‬یک‭ ‬اصطبل‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬بهترین‭ ‬حالت‭ ‬فضای‭ ‬مرز‭ ‬بندی‭ ‬شده‌ای‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬پدوک‭ ‬محدود‭ ‬کرده‌ایم. ‬محدود‭ ‬بودن‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬فضای‭ ‬بسته،‭ ‬محدوده‭ ‬دید‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬احساس‭ ‬امنیت‭ ‬را‭ ‬کاهش‭ ‬می‌دهد،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬توانایی‭ ‬دیدن‭ ‬و‭ ‬شناسایی‭ ‬خطر‭ ‬از‭ ‬فواصل‭ ‬دور‭ ‬و‭ ‬فرار‭ ‬کردن‭ ‬کاهش‭ ‬می یابد‭.‬

 

ما‭ ‬توانایی‭ ‬انتخاب‭ ‬غذا‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬سلب‭ ‬کرده‌ایم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬انواع‭ ‬مختلف‭ ‬علف‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬رو،‭ ‬تنها‭ ‬چمن‭ ‬مرتع‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬تعداد‭ ‬محدودی‭ ‬گیاه‭ ‬و‭ ‬علف،‭ ‬علوفه‭ ‬خشک‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬فشرده‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬مراتب‭ ‬میزان‭ ‬انرژی‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬فیبر‭ ‬کمتری‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬خوراک‭ ‬طبیعی‭ ‬دارند‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬خوراک‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‌ایم‭.

 

ما‭ ‬مدت‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬حیوان‭ ‬مشغول‭ ‬تغذیه‭ ‬است‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬۲‭ ‬یا‭ ‬۳‭ ‬وعده‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬کاهش‭ ‬داده ایم‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬طبیعت‭ ‬حیوان‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬دائم‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬چریدن‭ ‬است. ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬ما‭ ‬فعالیت‭ ‬بدنی‭ ‬اسب‭ ‬را‭  ‬با‭ ‬حبس‭ ‬کردن‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬فواصل‭ ‬زمانی‭ ‬طولانی‭ ‬در‭ ‬اصطبل‭ ‬کاهش‭ ‬داده‭ ‬ایم. ‬با‭ ‬این‭ ‬اوصاف‭ ‬عجیب‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬اسب‭ ‬ها‭ ‬با‭ ‬بودن‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شرایطی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬ما‭ ‬عادی‭ ‬است‭ ‬استرس‭ ‬زیادی‭ ‬را‭ ‬متحمل‭ ‬شوند‭.‬

 

مشکلات روانی اسب,آشنایی با مشکلات روانی اسب

با‭ ‬بلعیدن‭ ‬هوا،‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬وارد‭ ‬معده‭ ‬یا‭ ‬روده‭ ‬ها‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬سوء‭ ‬هاضمه‭ ‬و‭ ‬نفخ‭ ‬شکم‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرند

 

اسب ها‭ ‬مانند‭ ‬انسان‭ ‬فکر‭ ‬نمی کنند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬درست‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬مشکلات‭ ‬آنها‭ ‬از‭ ‬دیدگاه‭ ‬ارزش های‭ ‬انسانی‭ ‬نگاه‭ ‬کنیم. ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬یک‭ ‬اسب‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬شرایطی‭ ‬که‭ ‬بتواند‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬رفتار‭ ‬طبیعی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬محروم‭ ‬کنیم،‭ ‬جای‭ ‬تعجب‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬تلاش‭ ‬کند‭ ‬نزدیک‭ ‬ترین‭ ‬رفتارها‭ ‬را‭ ‬جایگزین‭ ‬این‭ ‬رفتار‭ ‬های‭ ‬طبیعی‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬رفتاری‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬بروز‭ ‬دهد‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬‮«‬بدخلقی‭ ‬های‭ ‬اصطبل‮»‬‭ ‬می نامیم‭.

 

پس‭ ‬رفتار‭ ‬“crib‭-‬biting”‭ ‬می‌تواند‭ ‬نشان‭ ‬دهنده‭ ‬غریزه‭ ‬طبیعی‭ ‬اسب‭ ‬برای‭ ‬چرای‭ ‬دائمی‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬رفتار‭ ‬“windsucking”‭ ‬باعث‭ ‬پر‭ ‬و‭ ‬خالی‭ ‬شدن‭ ‬قسمت‭ ‬جلویی‭ ‬مری‭ ‬با‭ ‬هوا‭ ‬می‌شود،‭ ‬همچنین‭ ‬رفتار‌های‭ ‬“weawing”‭ ‬و‭ ‬“box‭-‬walking”‭ ‬می تواند‭ ‬جایگزین‭ ‬حرکت‭ ‬دائمی‭ ‬اسب ها‭ ‬در‭ ‬طبیعت‭ ‬باشد‭.‬

 

Crib‭-‬Biting‬ و ‭ ‬Windsucking

در‭ ‬crib‭-‬biting‭ (‬cribbing‭) ‬اسب‭ ‬یک‭ ‬جسم‭ ‬ثابت‭ ‬مانند‭ ‬لبه‭ ‬آخور‭ ‬یا‭ ‬پایه‭ ‬های‭ ‬فنس‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬دندان‭ ‬هایش‭ ‬می‌گیرد،‭ ‬گردنش‭ ‬را‭ ‬قوس‭ ‬می‌دهد،‭ ‬نرم‭ ‬کام‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬فشار‭ ‬باز‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬مقداری‭ ‬هوا‭ ‬می‌بلعد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬معمولا‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬صدای‭ ‬خُرخُر‭ ‬خاص‭ ‬همراه‭ ‬است‭ ‬(تصویر‭ ‬شماره‭ (‬۱. ‬این‭ ‬عمل‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬دندان‌های‭ ‬ثنایایی‭ (‬incisor‭) ‬بیش‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬ساییده‭ ‬شوند‭ ‬که‭ ‬می‌تواند‭ ‬سبب‭ ‬ایجاد‭ ‬مشکل‭ ‬در‭ ‬چریدن‭ ‬حیوان‭ ‬شود‭) ‬تصویر‭ ‬شماره‭(‬۲. ‬در‭ ‬windsucking‭ ‬هم‭ ‬اسب‭ ‬تلاش‭ ‬می کند‭ ‬مقداری‭ ‬هوا‭ ‬ببلعد‭ ‬اما‭ ‬بدون‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬نیاز‭ ‬باشد‭ ‬جسمی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬دندان‭ ‬هایش‭ ‬بگیرد‭.

 

همواره‭ ‬باور‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬اسب‌هایی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬رفتار‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬بروز‭ ‬می‌دهند‭ ‬با‭ ‬بلعیدن‭ ‬هوا،‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬وارد‭ ‬معده‭ ‬یا‭ ‬روده‭ ‬ها‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬سوء‭ ‬هاضمه‭ ‬و‭ ‬نفخ‭ ‬شکم‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرند‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬اسب‭ ‬ها‭ ‬ریسک‭ ‬ابتلا‭ ‬به‭ ‬کولیک‭ ‬و‭ ‬اختلالات‭ ‬گوارشی‭ ‬دیگر‭ ‬افزایش‭ ‬می یابد. ‬

 

اما‭ ‬تحقیقات‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬McGreevy‭, ‬Richardson‭, ‬Nicol‭ ‬و‭ ‬Lane‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬Bristol‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬هوا‭ ‬تنها‭ ‬وارد‭ ‬قسمت‭ ‬قدامی‭ ‬مری‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬خارج‭ ‬می شود‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬مقدار‭ ‬اندکی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬معده‭ ‬می‌رسد‭.‬ بنابراین‭ ‬هرگونه‭ ‬کاهش‭ ‬وزن‭ ‬یا‭ ‬بیماری‭ ‬در‭ ‬اسب هایی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬رفتار‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬بروز‭ ‬می‌دهند‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬نتیجه‭ ‬این‭ ‬رفتارها‭ ‬باشد‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬محیطی‭ ‬است‭.‬

 

راهنمای نگهداری از اسب,نکاتی برای نگهداری از اسب

بیرون‭ ‬بردن‭ ‬اسب‭ ‬در‭ ‬زمان های‭ ‬طولانی‭ ‬تر‭ ‬می تواند‭ ‬به رفتار ‬cribbing کمک‭ ‬کند

 

گردنبند‌هایی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ (‬cribbing‭ ‬collars‭) ‬که‭ ‬دور‭ ‬گلوی‭ ‬اسب‭ ‬بسته‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬اسب‭ ‬گردن‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬قوس‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬سعی‭ ‬می کند‭ ‬هوا‭ ‬را‭ ‬ببلعد‭ ‬با‭ ‬فشاری‭ ‬که‭ ‬ایجاد‭ ‬می کند‭ ‬باعث‭ ‬کاهش‭ ‬میزان‭ ‬هوای‭ ‬عبوری‭ ‬از‭ ‬مری‭ ‬می شود‭ ‬(تصویر‭ ‬شماره‭ (‬۳‭‬اما‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬زیاد‭ ‬توصیه‭ ‬نمی‌شود‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬حدی‭ ‬برای‭ ‬اسب‭ ‬آزار‭ ‬دهنده‭ ‬است‭.

 

برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬cribbing‭ ‬می‌توان‭ ‬با‭ ‬بهبود‭ ‬طراحی‭ ‬اصطبل‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬امکان‭ ‬سطوح‭ ‬و‭ ‬لبه‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬اسب‭ ‬بتواند‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬دندان‌هایش‭ ‬بگیرد‭ ‬را‭ ‬کاهش‭ ‬داد،‭ ‬اما‭ ‬بیشتر‭ ‬اسب هایی‭ ‬که‭ ‬رفتار ‭ ‬cribbing‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬می دهند‭ ‬معمولا‭ ‬لبه‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬پیدا‭ ‬می کنند‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬مرور‭ ‬یاد‭ ‬می گیرند‭ ‬بدون‭ ‬وجود‭ ‬آن‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهند. ‬در‭ ‬موارد‭ ‬حاد‭ ‬و‭ ‬شدید‭ ‬جراحی‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬مقدار‭ ‬زیاد‭ ‬مؤثر‭ ‬باشد‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬آخرین‭ ‬گزینه‭ ‬باشد‭ ‬چرا که‭ ‬در‭ ‬اکثر‭ ‬موارد‭ ‬ریسک‭ ‬معمول‭ ‬هر‭ ‬جراحی‭ ‬مهمتر‭ ‬از‭ ‬مزایای‭ ‬آن‭ ‬است. ‬

 

بیرون‭ ‬بردن‭ ‬اسب‭ ‬در‭ ‬زمان‌های‭ ‬طولانی‭ ‬تر‭ ‬می‌تواند‭ ‬کمک‭ ‬کند،‭ ‬اما‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬مشکل‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬کامل‭ ‬ریشه‭ ‬کن‭ ‬کند‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬اصطلاح‭ ‬عادت‭ ‬ریشه‭ ‬می دواند‭.‬ اقدامات‭ ‬دیگری‭ ‬هم‭ ‬می‌تواند‭ ‬مؤثر‭ ‬باشد‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬افزایش‭ ‬فیبر‭ ‬در‭ ‬جیره‭ ‬غذایی،‭ ‬فراهم‭ ‬کردن‭ ‬علوفه‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬اسب‭ ‬به‭ ‬میل‭ ‬خود‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬تور‌هایی‭ ‬با‭ ‬منافذ‭ ‬کوچک‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬علوفه‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬اسب‭ ‬زمان‭ ‬بیشری‭ ‬صرف‭ ‬خوردن‭ ‬خوراک‭ ‬کند‭) ‬تصویر‭ ‬شماره ۴) ‭ ‬ ‭ ‬،‭(‬equine‭ ‬slow‭ ‬feeder‭ ‬or‭ ‬haynet‭).

 

Weaving

این‭ ‬رفتار‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬شکل‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اسب‭ ‬در‭ ‬حالت‭ ‬ایستاده‭ ‬و‭ ‬معمولا‭ ‬در‭ ‬حالتی‭ ‬که‭ ‬سرش‭ ‬از‭ ‬روی‭ ‬درب‭ ‬اصطبل‭ ‬بیرون‭ ‬است،‭ ‬وزنش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬ریتمیک‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬دیگر‭ ‬منتقل‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬سر‭ ‬و‭ ‬گردنش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬چپ‭ ‬و‭ ‬راست‭ ‬نوسان‭ ‬می‌دهد‭ ‬به‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬گویی‭ ‬مسخ‭ ‬شده‭ ‬است‭.

 

این‭ ‬نشانه‭ ‬حالتی‭ ‬از‭ ‬افسردگی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬محدود‭ ‬بودن‭ ‬در‭ ‬اصطبل‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬می آید‭ ‬و‭ ‬تصور‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اسب‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬رفتار‭ ‬یک‭ ‬حس‭ ‬آرامش‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬این‭ ‬افسردگی‭ ‬و‭ ‬پریشانی‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬می‌آورد. ‬این‭ ‬عادت‭ ‬در‭ ‬حیوانات‭ ‬باغ‭ ‬وحش‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬وفور‭ ‬دیده‭ ‬می‌شود. ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬یک‭ ‬پنجره‭ ‬مشبک‭ (‬grille‭) ‬بر‭ ‬روی‭ ‬درب‭ ‬اصطبل‭ ‬می‌تواند‭ ‬اسب‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬انجام‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬باز‭ ‬دارد‭ ‬(تصویر‭ ‬شماره‬ ۵) ‬اما‭ ‬در‭ ‬اسبی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬عادت‭ ‬در‭ ‬او‭ ‬ثابت‭ ‬شده‭ ‬بی‭ ‬اثر‭ ‬است‭ ‬چراکه‭ ‬این‭ ‬اسب‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬این‭ ‬رفتار‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پشت‭ ‬پنجره‭ ‬مشبک‭ ‬ادامه‭ ‬خواهد‭ ‬داد. ‬

 

آشنایی با مشکلات اسب,آشنایی با نگهداری حیوانات

 ‬box‭-‬walking‭ ‬ در‭ ‬اسب‭ ‬های‭ ‬مسابقه‭ ‬ورزیده‭ ‬ دیده می شود

 

قرار‭ ‬دادن‭ ‬وسایل‭ ‬بازی‭ ‬که‭ ‬داخل‭ ‬اصطبل‭ ‬آویزان‭ ‬می‌شوند‭ ‬هم‭ ‬می تواند‭ ‬باعث‭ ‬سرگرمی‭ ‬و‭ ‬منحرف‭ ‬کردن‭ ‬توجه‭ ‬اسب‭ ‬شود. ‬اما‭ ‬راه‭ ‬حل‭ ‬واقعی‭ ‬بیرون‭ ‬بردن‭ ‬بیشتر‭ ‬اسب‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬منابع‭ ‬ایجاد‭ ‬استرس‭ ‬حذف‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬آرامش‭ ‬برای‭ ‬اسب‭ ‬فراهم‭ ‬شود‭.‬

 

Box‭-‬Walking

این‭ ‬رفتار‭ ‬از‭ ‬جهت‭ ‬علت‭ ‬بروز‭ ‬با‭ ‬weaving‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬است‭ ‬چرا که‭ ‬علت‭ ‬هردو‭ ‬محدود‭ ‬بودن‭ ‬است‭. ‬همچنین‭ ‬box‭-‬walking‭ ‬در‭ ‬اسب‭ ‬های‭ ‬مسابقه‭ ‬ورزیده‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬حساس‭ ‬و‭ ‬استرس‭ ‬زای‭ ‬مسابقات‭ ‬قرار‭ ‬می گیرند‭ ‬دیده‭ ‬می‌شود،‭ ‬برای‭ ‬مثال‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬شب‭ ‬مسابقه‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬اصطبل‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬نا‭ ‬آشنا. ‬حضور‭ ‬یک‭ ‬اسب‭ ‬غریبه‭ ‬یا‭ ‬شرایطی‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬سیلمی‭ ‬در‭ ‬نزدیکی‭ ‬چند‭ ‬مادیان‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭ ‬هم‭ ‬می‌تواند‭ ‬باعث‭ ‬القای‭ ‬این‭ ‬رفتار‭ ‬شود. ‬اسب‭ ‬یک‭ ‬حیوان‭ ‬اجتماعی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬اصطبل‭ ‬محدود‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬نمی تواند‭ ‬با‭ ‬اسب های‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬تماس‭ ‬باشد‭ )‬حتی‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬ببیند) ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬رفتار‌های‭ ‬weaving‭ ‬و‭ ‬box‭-‬walking‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬دهد‭.‬

 

تمام‭ ‬این‭ ‬الگو‌های‭ ‬رفتاری‭ ‬از‭ ‬آنجایی‭ ‬که‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬حیوان‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌شوند،‭ ‬حتی‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬علت‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬کامل‭ ‬ریشه‭ ‬کن‭ ‬شود‭ ‬به‭ ‬سختی‭ ‬متوقف‭ ‬می‌شوند،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬عواملی‭ ‬شناخته‭ ‬می‌شوند‭ ‬که‭ ‬قیمت‭ ‬فروش‭ ‬اسب‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬کاهش‭ ‬می‌دهند. ‬

 

برای‭ ‬اسب‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اصطبل‭ ‬نگهداری‭ ‬می‌شوند،‭ ‬درمان‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گرفته‭ ‬می‌شود‭ )‬مثل‭ ‬گردنبند‌هایی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬درمان‭ ‬cribbing‭ ‬و‭ ‬windsucking‭  ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭ ‬یا‭ ‬پنجره های‭ ‬مشبکی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬weaving‭ ‬جلوگیری‭ ‬می کنند)‭ ‬راه‭ ‬های‭ ‬نامناسبی‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسند. ‬این‭ ‬رفتار‌ها‭ ‬در‭ ‬اسب‭ ‬برای‭ ‬کاهش‭ ‬اضطراب‭ ‬روانی‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬دور‭ ‬ماندن‭ ‬از‭ ‬روش‭ ‬زندگی‭ ‬طبیعی‭ ‬بروز‭ ‬پیدا‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬اقدامات‭ ‬فیزیکی‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬رفتار‭ ‬ها‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬بی‭ ‬تاثیر‭ ‬باشد. ‬سوالی‭ ‬که‭ ‬می توان‭ ‬مطرح‭ ‬کرد‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬درمان‭ ‬شدن‭ ‬اسب‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬روش‌ها‭ ‬ارزش‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬حیوان‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬سخت‭ ‬درمان‭ ‬را‭ ‬دارد؟‭ ‬

 

تمامی‭ ‬این‭ ‬بدخلقی‌ها‭ ‬و‭ ‬عادات‭ ‬بد‭ ‬اسب‭ ‬معمولا‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬دلیل‭ ‬اتفاق‭ ‬می‭ ‬افتد‭ ‬که‭ ‬راحتی‭ ‬در‭ ‬مدیریت‭ ‬کردن‭ ‬اصطبل‭ ‬به‭ ‬راحتیِ‭ ‬اسب‭ ‬ترجیح‭ ‬داده‭ ‬می‌شود‭.‬ طبق‭ ‬مطالعه‌ای‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬McGreevy ،‭ ‬French‭ ‬ و‭ ‬Nicol‭ ‬انجام‭ ‬شده؛‭ ‬اسب‭ ‬های‭ ‬استقامت‭ ‬که‭ ‬مدت‭ ‬زمان‭ ‬بیشتری‭ ‬را‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬اسب‭ ‬های‭ ‬درساژ‭ ‬و‭ ‬eventing‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬اصطبل‭ ‬می‌گذرانند،‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬گروه‭ ‬دیگر‭ ‬رفتار‭ ‬های‭ ‬غیر‭ ‬معمول‭ ‬نشان‭ ‬می دهند. ‬

 

آثار‭ ‬این‭ ‬رفتار‌ها‭ ‬و‭ ‬بدخلقی‭ ‬ها‭ ‬شامل‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬دادن‭ ‬آمادگی‭ ‬جسمی‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬مجموعه‌ای‭ ‬از‭ ‬تنش‌های‭ ‬عصبی،‭  ‬بی‌اشتهایی‭ ‬یا‭ ‬نوسان‭ ‬در‭ ‬اشتها‭ ‬است،‭ ‬همچنین‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اسب‭ ‬افسرده‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬حساس‭ ‬شود،‭ ‬اسب‭ ‬می تواند‭ ‬بی‭ ‬دقت‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مساله‭ ‬کار‭ ‬کردن‭ ‬با‭ ‬اسب‭ ‬را‭ ‬مشکل‭ ‬می کند‭.‬

 

انواع مشکلات روانی اسب ها,شناخت اسب ها

‬خوردن‭ ‬بستر‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬خستگی‭ ‬روحی (‬افسردگی)‭ ‬باشد

 

Depraved‭ ‬Appetite

این‭ ‬مشکل‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬شرایط‭ ‬زندگی‭ ‬غیر‭ ‬طبیعی‭ ‬در‭ ‬اسب‭ ‬ایجاد‭ ‬می شود‭ ‬و‭ ‬نشانه‭ ‬های‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬شامل‭ ‬خوردن‭ ‬بستر‭ ‬یا‭ ‬مدفوع‭ ‬خواری،‭ ‬جویدن‭ ‬چوب‭ ‬یا‭ ‬خوردن‭ ‬مواد‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬خاک‭ ‬یا‭ ‬لیسیدن‭ ‬فلز‭ ‬است. ‬این‭ ‬رفتار‭ ‬ها‭ ‬علل‭ ‬زیادی‭ ‬می‌تواند‭ ‬داشته‭ ‬باشد. ‬خوردن‭ ‬بستر‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬خستگی‭ ‬روحی (‬افسردگی)‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬کمبود‭ ‬فیبر‭ ‬در‭ ‬خوراک‭ ‬و یا‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬فیبر‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬بستر‭ ‬لذیذ‌تر‭ ‬از‭ ‬فیبر‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬خوراک‭ ‬باشد.

 

‬برای‭ ‬مثال‭ ‬کاه‭ ‬یولاف‭) ‬جو‭ ‬دوسر) معمولا‭ ‬برای‭ ‬اسب‌ها‭ ‬لذیذ‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مقادیر‭ ‬معقول‭ ‬مشکلی‭ ‬ایجاد‭ ‬نمی کند. ‬کره‌های‭ ‬جوان‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬مدفوع‭ ‬تازه‭ ‬مادرشان‭ ‬و یا‭ ‬در‭ ‬مواقعی‭ ‬سایر‭ ‬اسب های‭ ‬بزرگتر‭ ‬را‭ ‬بخورند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬رفتار‭ ‬در‭ ‬آنها‭ ‬طبیعی‭ ‬است. ‬

 

علت‭ ‬این‭ ‬رفتار‭ ‬زیاد‭ ‬مورد‭ ‬مطالعه‭ ‬قرار‭ ‬نگرفته‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬احتمالا‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬تعادل‭ ‬میکروفلور‭ ‬روده‭ ‬کره‭ ‬اسب ‭)‬میکروارگانیسم‌های‭ ‬مفید‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬لوله‭ ‬گوارش)‭ ‬است؛‭ ‬همچنین‭ ‬میتواند‭ ‬جهت‭ ‬تامین‭ ‬مواد‭ ‬دیگر‭ ‬باشد. ‬هرچند‭ ‬مدفوع‭ ‬خواری‭ ‬در‭ ‬اسب های‭ ‬مسن تر‭ ‬غیر‭ ‬طبیعی‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬پدیده‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬تغییر‭ ‬ناگهانی‭ ‬در‭ ‬رژیم‭ ‬غذایی‭ ‬ایجاد‭ ‬شود‭ ‬یا‭ ‬میزان‭ ‬فیبر‭ ‬خوراک‭ ‬کم‭ ‬باشد‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬اتفاق‭ ‬بیفتد‭ ‬برای‭ ‬مثال‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬کنسانتره‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬علوفه‭ ‬استفاده‭ ‬شود. ‬درمان‭ ‬این‭ ‬رفتار‭ ‬جمع‭ ‬آوری‭ ‬هرچه‭ ‬سریعتر‭ ‬مدفوع‭ ‬از‭ ‬اصطبل‭ ‬و‭ ‬فراهم‭ ‬کردن‭ ‬فیبر‭ ‬بیشتر‭ ‬برای‭ ‬اسب‭ ‬است‭.‬

 

Wood‭-‬Chewing

جویدن‭ ‬چوب‭ ‬در‭ ‬اصطبل‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬کمبود‭ ‬فیبر‭ ‬است‭ ‬(تصویر‭ ‬شماره‭ (‬۶‭‬‬همچنین‭ ‬خستگی‭ ‬روحی ‭)‬افسردگی) ‬و‭ ‬کمبود‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬سایر‭ ‬اسب ها‭ ‬هم‭ ‬می تواند‭ ‬موثر‭ ‬باشد. ‬

 

اسب‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬طبیعی‭ ‬چرا‭ ‬می کنند‭ ‬معمولا‭ ‬برگ،‭ ‬شاخه‭ ‬و‭ ‬پوست‭ ‬درخت‭ ‬می‌خورند‭ ‬همچنین‭ ‬فنس‌ها‭ ‬را‭ ‬می‌جوند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬کار‬ها‭ ‬راه‭ ‬های‭ ‬طبیعی‭ ‬برای‭ ‬دریافت‭ ‬فیبر‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬چمن‭ ‬یافت‭ ‬می‌شود‭ ‬است،‭ ‬مخصوصا‭ ‬در‭ ‬زمان های‭ ‬به‭ ‬خصوصی‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬مثل‭ ‬فصل‭ ‬زمستان‭ ‬که‭ ‬چمن‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬پراکنده‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬بهار‭ ‬که‭ ‬علوفه‭ ‬نرم‭ ‬و‭ ‬آبدار‭ ‬است. ‬

 

مصرف‭ ‬زیاد‭ ‬برگ‭ ‬و‭ ‬شاخه‭ ‬توسط‭ ‬اسب‭ ‬می‌تواند‭ ‬باعث‭ ‬کولیک‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬اتفاق‭ ‬توصیه‭ ‬می‌شود‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬کافی‭ ‬فیبر‭ ‬قابل‭ ‬هضم‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬اسب‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬شود‭.‬

 

Earth‭-‬Eating

خوردن‭ ‬خاک‭ ‬می تواند‭ ‬نشان‭ ‬دهنده‭ ‬کمبود‭ ‬مواد‭ ‬معدنی‭ ‬یا‭ ‬نمک‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬مشاهده‭ ‬این‭ ‬رفتار‭ ‬رژیم‭ ‬غذایی‭ ‬حیوان‭ ‬باید‭ ‬بررسی‭ ‬شود. ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬کمبود‭ ‬وجود‭ ‬نداشت،‭ ‬علت‭ ‬می تواند‭ ‬خستگی‭ ‬روحی ‭)‬افسردگی)‬ باشد،‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬اگر‭ ‬اسب‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬پدوک‭ ‬خاکی‭ ‬کوچک‭ ‬محبوس‭ ‬باشد. ‬

 

برای‭ ‬این‭ ‬اسب‭ ‬ها‭ ‬تمرین‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬میزان‭ ‬علوفه‭ ‬تجویز‭ ‬می‌شود. ‬برای‭ ‬اسب هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اصطبل‭ ‬نگهداری‭ ‬می شوند‭ ‬یا‭ ‬اسب هایی‭ ‬که‭ ‬تنوع‭ ‬گیاهی‭ ‬در‭ ‬چراگاهشان‭ ‬محدود‭ ‬است،‭ ‬مکمل‭ ‬های‭ ‬گیاهی‭ ‬می تواند‭ ‬باعث‭ ‬افزایش‭ ‬اشتها‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬شرایط‭ ‬جسمی‭ ‬حیوان‭ ‬شود‭.‬

 

منبع : worldpets.ir

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------