اعتماد به نفس و عزت نفس در ورزشکارانافزایش اعتماد به نفس در ورزشکاران,ايجاد اعتماد به نفس در ورزشکاران

اعتماد به نفس و عزت نفس در ورزشکاران
تعریف: «باور آنكه من فردي هستم با توانائيهاي متفاوت از ديگران كه اين تواناييها براي موفقتيم مهم هستند »
-عزت نفس مبناي شكل گيري اعتماد به نفس مي باشد و اعتماد به نفس «حالتي از يقين است و باور آنكه نيرويي و انديشه‌اي براي انجام اين كار خاص در فرد وجود دارد».
خوشبيني و خود كارآمدي اعتماد به نفس را تكامل مي بخشند. زيرا ظرفيت صحبت با خود را در فرد ايجاد و تقويت مي نمايند و صحبت با خود (خودگفتاري)كليد شكل گيري اعتماد به نفس مي باشد.


تكنيك هاي شناختي ايجاد اعتماد به نفس
در ابتدا مي بايست مفاهيم غلط و نادرست موجود در ذهن برخي از مربيان و ورزشكاران را در رابطه با اعتماد به نفس شناسايي كنيم :
1- اعتماد به نفس چيزي است كه يا در فرد وجود دارد يا ندارد !
2- فقط بازخوردها و نتايج مثبت مي توانند اعتماد به نفس ايجاد نمايند !
3- موفقيت همواره اعتماد به نفس مي آفريند!
4- اعتماد به نفس برابر با غرور و تكبري آشكار مي باشد!
5- اشتباهات بطور ناخواسته اعتماد به نفس را نابود ميكند!


پيش نيازها (شرايط مقدماتي ) جهت ايجاد اعتماد به نفس
-درك تعامل ما بين انديشه و عمل

-رشد صادقانه خود آگاهي در فرد (آيا واقعا من بصورتي فكر و عمل مي كنم كه برايم موفقيت بدنبال آورد؟ 

-توسعه و تكامل فرم توصيفي خوش بيني (رشد ذهن بصورتيكه قادر به توصيف خوبي /بدي واقعه باشد .)

-در پيش گرفتن روشي از روان شناسي توفق (برتري جويي)با اتكاء بر :
1- پيش بسوي روياها

2- تمركز بر روي موقعيت ها
3- بهترين دوست و ياور خود بودن 

4- ساختن واقعيتي براي خود

وظايف مربي براي توسعه اعتماد به نفس
1-رفتار مطابق الگوهايي كه سبب تقويت پيش داوري هاي غلط و مرتبط با اعتماد به نفس نگردد.
2-تلاش براي افزايش دانش فني و سطح كيفي اجراي ماهرانه در ورزشكار
3-ارزيابي و بازخورد مناسب از شرايط فني و قابليت هاي واقعي ورزشكار
4-تلاش جهت تدوين و بكارگيري بهترين برنامه هاي توسعه، حفظ و ارتقا آمادگي جسماني ورزشكار
5-آگاه ساختن ورزشكار نسبت به موقعيت هاي مناسبي كه ورزشكار بتواند شگردهايش را به اجرا بگذارد
6-هدف گذاري واقعي و مطابق با ميزان توانائيهاي فني و جسماني واقعي در ورزشكار
7-استفاده از الگوهاي روان شناختي مناسب جهت حفظ انگيزش جلوگيري از فشار رواني .....

منبع:sportmedicine.ir

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه های ورزشی(ورزشکاران، درمان با ورزش، ورزش عمومی، زیبایی اندام و...)

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

   Makan Inc.| All Rights Reserved - © 2013 - 2023