آشنایی با انواع وضعیت قرارگیری جنین های دوقلو در رحموضعیت قرارگیری جنین های دوقلو, جنین دوقلو, عکس جنین دوقلو در رحم

وضعیت قرار گیری جنین های دوقلو در رحم

 

وضعیت قرارگیری دوقلوها در رحم: با چه روشی زایمان می‌شوید؟

ریسک زایمان طبیعی در  دوقلو زایی به طور کلی نسبت به زایمان طبیعی بیشتر است به خصوص اگر وضعیت قرار گیری جنین های دوقلو مناسب نبوده و سر جنین ها رو به پایین و دهانه رحم نباشد. 

بارداری دوقلو و دوقلو زایی به طور کلی سخت تر از از حالت معمولی است. وضعیت قرارگیری جنین های دوقلو در رحم ، نزدیک به زمان تولد ، اهمیت بسیار زیادی برای سهولت زایمان طبیعی دارد. 

 

وضعیت قرارگیری جنین در رحم را با توجه به بخشی از بدن جنین که زودتر از رحم بیرون خواهد آمد ، نام گذاری می کنند که می تواند روی روش زایمان دوقلوها تاثیر زیادی داشته باشد. 

در 3 ماه آخر بارداری معمولا ماما یا پزشک شما با سونوگرافی وضعیت قرار گیری دوقلوها در رحم را بررسی می کند تا بتواند پیش بینی درستی از روش زایمان شما بدست آورد. 

 

با نزدیک شدن هنگام زایمان دوقلوها معمولا سر هر دو جنین رو به پایین و نزدیک به دهانه رحم قرار می گیرد که به دو شکل ورتکس ( به انگلیسی : Vertex )  یا سفالیک ( به انگلیسی : Cephalic ) شناخته می شود. 

در برخی از موارد یک یا هر دو جنین ممکن است در وضعیت بریچ ( به انگلیسی : Breech ) پا یا باسن به سمت پایین ، وضعیت ترانسورس یا وارونه ( به انگلیسی : Transverse )  قرار بگیرند. 

 

در صورتی که سر هر دو جنین به سمت پایین باشد پزشکان توصیه می کنند زایمان طبیعی داشته باشید ولی در صورتی که اولین دوقلوی شما یا جنینی که در قسمت پایین تر رحم قرار گرفته است و قرار از اول به دنیا بیاید ، سرش رو به پایین باشد پزشکان توصیه می کنند که خودتان را برای سزارین آماده کنید. 

 

زایمان دوقلوها در هفته چندم است

با وجودی که روند بارداری اغلب مادرانی که دوقلو دارند خوب پیش می رود ولی زایمانشان سخت و پیچیده است به همین دلیل توصیه می شود از یک پزشک مجرب استفاده کنید ، حتما از یک ماما همراه مجرب برای زمان زایمان استفاده کنید که هر لحظه نیاز بود برای زایمان در کنار شما قرار بگیرد و حتما به یک بیمارستان مجهز و با وسایل پیشرفته مراجعه کنید که در صورت بروز هر گونه مشکلی بتوانند اقدامات لازم را انجام دهند. 

 

طول دوره بارداری برای دوقلو ها حداکثر 36 هفته است. زایمان زودرس از نظر تخصصی بین 24 – 27 هفتگی است ولی اغلب نوزادانی که در 35 – 36 هفتگی به دنیا می آیند سالم و کاملند. 

40 درصد از خانم هایی که دوقلو باردار هستند دردهای زایمان زودرس را احساس می کنند ولی همه آن ها زایمان زودرس ندارند. 

 

معمولا زایمان دوقلوها زودتر از زایمان معمولی انجام می شود. بهترین زمان برای زایمان دوقلوها هفته 36 - 37 است. از آنجاکه زایمان زودرس شایع ترین عارضه بارداری دوقلویی است بنابراین به احتمال زیاد زایمان شما مطابق برنامه ریزی نخواهد بود و باید از قبل در این مورد با پزشکتان هماهنگی های لازم را انجام دهید. 

 

در صورتی که یک جنین بزرگتر باشد ، برای پیشگیری از ایجاد آسیب به جنین کوچکتر ، زایمان سزارین انجام خواهد شد. 

درصورتی که دوقلوها از یک جفت مشترک استفاده کنند به دلیل خطری که برای نوزاد دوم ایجاد می شود توصیه می شود که زایمان سزارین باشد. 

 

نحوه قرارگیری جنین های دوقلو در رحم, قرارگیری جنین های دوقلو در رحم, وضعیت قرارگیری جنین در رحم

وضعیت قرار گیری جنین های دوقلو سر پایین

 

وضعیت قرارگیری جنین های دوقلو

وضعیت سرپایین دوقلوها

وضعیت سر پایین ، سر پایین ( به انگلیسی : vertex, vertex ) در این حالت دوقلوها در رحم سرشان رو به پایین است ، این حالت معمولا در 40 - 45 درصد موارد اتفاق می افتد. این حالت شایع ترین وضعیت قرار گیری جنین دوقلو در رحم است و شرایط را برای داشتن یک زایمان طبیعی امیدوار کننده می کند. در صورتی که جنین دوقلو ها در هفته 28 سرشان رو به پایین قرار گرفته باشد به احتمال بسیار زیاد تا زمان زایمان به همین شکل باقی خواهند ماند. 

معمولا 60 – 70 درصد این موارد با زایمان طبیعی موفقیت آمیز همراه خواهد بود. 

 

وضعیت قرارگیری جنین در رحم, بارداری دوقلو, وضعیت سرپایین دوقلوها, انواع وضعیت قرارگیری جنین های دوقلو

وضعیت سرپایین باسن پایین جنین های دوقلو

 

وضعیت سر پایین ، باسن پایین

وضعیت سر پایین ، باسن پایین ( به انگلیسی : vertex, breech ) حالتی است که یک از دوقلوها سرش رو به پایین باشد ولی قل دیگر باسنش رو به پایین قرار گرفته باشد. در این شرایط اگر نزدیک ترین کودک به دهانه رحم سرش رو به پایین باشد پزشک توصیه می کند اول برای زایمان طبیعی اقدام کنید و در صورت نیاز سزارین انجام دهید ولی برخی پزشکان توصیه می کنند که از همان ابتدا برای سزارین برنامه ریزی نمایید.

 

در صورتی که قل اول به حالت ورتکس قرار گرفته باشد و به صورت طبیعی متولد شد در صورتی که پزشک مهارت لازم را داشته باشد می تواند با چرخاندن جنین دوم و قرار دادن سرش رو به پایین ، قل دوم را هم به صورت طبیعی به دنیا بیاورد. یا این که جنین دوم را با پا به دنیا بیاورد که بستگی کامل به مهارت پزشک دارد. 

 

معمولا یک چهارم زنان در چنین شرایطی برای تولد قل دوم سزارین شده اند. پس تحت این شرایط به احتمال 25 – 35  درصد برای تولد جنین دوم نیاز به سزارین خواهید داشت. 

ولی در صورتی که نزدیک ترین کودک نزدیک به دهانه رحم حالت بریچ داشته باشد در هر

صورت باید برای سزارین اقدام نمایید. 

 

وضعیت قرارگیری جنین های دوقلو, جنین دوقلو, عکس جنین دوقلو در رحم

وضعیت باسن پایین جنین های دوقلو

 

وضعیت باسن پایین جنین دوقلوها

وضعیت قرار گیری جنین های دوقلو به حالت باسن پایین ( به انگلیسی : breech, breech  ) حالتی است که هر دو جنین باسنشان رو به پایین است که در این حالت باید برای سزارین برنامه ریزی کنید. 

 

نحوه قرارگیری جنین های دوقلو در رحم, قرارگیری جنین های دوقلو در رحم, وضعیت قرارگیری جنین در رحم

وضعیت ورتکس ترانسورس جنین های دوقلو

 

وضعیت ورتکس ترانسورس

وضعیت سرپایین یکی از قل ها و عرضی قل دیگر ( به انگلیسی : vertex, transverse ) در این حالت یکی از قل ها سرش رو به پایین است و قل دیگر به حالت عرضی یا مورب قرار گرفته است. در صورتی که قلی که نزدیک به دهانه رحم است سرش رو به پایین باشد احتمال این که بتوانید زایمان طبیعی داشته باشید و جنین دوم در حین زایمان سرش رو به پایین قرار بگیرد زیاد است و در این حالت میتوانید هر دو جنین را با زایمان طبیعی به دنیا بیاورید. 

 

نحوه قرارگیری جنین های دوقلو در رحم, قرارگیری جنین های دوقلو در رحم, وضعیت قرارگیری جنین در رحم

وضعیت بریچ ترانسورس جنین های دوقلو

 

وضعیت بریچ ترانسورس

در این وضعیت یک قل باسنش رو به پایین است و قل دیگر در حالت عرضی یا مورب قرار گرفته است. ( به انگلیسی : breech, transverse ) . معمولا در 25 درصد موارد قلی که پایین تر قرار گرفته است به حالت بریچ یا عرضی است که در این حالت باید برای سزارین برنامه ریزی کنید. 

 

وضعیت قرارگیری جنین در رحم, بارداری دوقلو, وضعیت سرپایین دوقلوها

وضعیت ترانسورس جنین های دوقلو

 

وضعیت ترانسورس دوقلوها

وضعیت عرضی عرضی دوقلوها ( به انگلیسی : transverse, transverse ) به  حالتی گفته می شود که هر دو جنین به حالت عرضی  در رحم قرار گرفته باشد که به صور قطع باید برای تولدشان سزارین انجام دهید. 

 

گردآوری : بخش زناشویی بیتوته

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------