علت دیر حرف زدن کودکحرف زدن کودک, دیر حرف زدن کودک, علت دیر حرف زدن کودک

گاهی مشکلات محیطی می تواند باعث دیر حرف زدن کودک باشد

 

عفونت گوش، بالاخص عفونت های مزمن میتواند یکی از علل دیر حرف زدن کودک باشد. باید به عفونت های ساده گوش( كه میتواند یك تهدید باشد) اهمیت داد درصورتی که چه احتمالا تاثیری روی گفتار نداشته باشد.

دیر حرف زدن کودک
این نگرانی در بین والدین فرزندانی كه در حرف زدن تأخیر دارند، شایع است. چنانچه ممكن است والدین اهسته بودن رشد را در جنبه های دیگری از فرزند خویش هم مشاهده كنند ولی در مشورت با متخصصان شک داشته و آنرا به تأخیر می اندازند. بعضی حتی براي خویش دلایلی هم می آورند به عنوان مثال در مورد دیر زبان باز كردن كودك خویش ميگويند « وی بزرگتر خواهد شد و مشكلش برطرف ميشود » یا« وی به كارهای فیزیكی بیش از حرف زدن علاقه دارد.»این مطلب در فهمیدن این كه در حرف زدن و مهارت های كلامی چه چیز رایج و طبیعی است و چه چیز نیست، میتواند به شما كمك كند كه بدانید كودكتان حقیقتا احتیاج به كمك دارد یا خیر.


ویژگی های یك كودك با توانایی گفتار سالم و بدون تاخیر :دریافتن مشكل فرزندتان در قابلیت ایجاد رابطه و اطمینان پیدا كردن از نیاز وی به توجهات و درمانهای خاص پزشكی، دارای اهمیت و اما كمی دشوار است. اما میتوان با فهمیدن قانون های كلی در خصوص خصوصیت یك كودک سالم و مقایسه فرزندتان با این ویژگی ها تا حدودی به مشكل وی پی برد.


صداهای کودکان پیش از 12 ماهگی
كودكان در این سن باید بتوانند علامت هایی را از خویش بروز بدهند كه بیانگر استفاده از صداها براي ایجاد رابطه با محیط پیرامون باشد. نخستین مرحله های پیشرفت گفتاری، ایجاد صداهای گنگ و نامفهومبه وسیله كودک است. همينطور كه كودک بزرگتر ميشود ( حدود 9 ماهگی) وی شروع به ردیف كردن صداها می كند و تلاش دارد تا آواهای گوناگون را به هم پیوند بدهد و كلماتی مانند« ماما» و« بابا» را( بدون این كه حقیقتا مفهوم دقیق این كلمات را بداند) بیان كند.
گذشته از 12 ماهگی، كودك باید به صداها هم توجه نشان دهد. كودكانی كه نسبت به صداها عكس العمل نشان نمی دهند ممكن است دچار مشكلات شنوایی باشند.

 

بیان کلامت در 12 تا 15 ماهگی
كودكان در این سنین باید محدوده وسیعی از اصوات كلامی را به كار ببرند و دست کم یک یا چند كلمه درست را بیان كنند( نه صرفا« ماما» و« بابا»). كلماتی مانند« توپ» از كلمات نخستین است كه كودك قادر به بیان کردن آن است. فرزند شما باید همچنين قادر به درک و به کاربستن دستورات باشد( به عنوان مثال« لطفا آن اسباب‌بازي را به من بده.»)


18 تا 24 ماهگی گسترش دامنه لغات
كودک باید تا 18 ماهگی دامنه لغاتی در حد 20 كلمه داشته باشد و تا 2 سالگی قادر باشد حدود 50 كلمه یا بیش تر را بیان كند؛ به كودک باید یاد داده شود كه دو كلمه را با هم تركیب كند مانند« بابا رفت.» یك كودک 2 ساله قادر به به کاربستن دستورات دو قسمتی میباشد ( به عنوان مثال لطفا عروسكت را بردار و لیوانت را به من بده.)


2 تا 3 سالگی
در این سن، والدین اکثر شاهد یک تغییر اساسی در حرف زدن كودک خویش هستند. دامنه لغات كودک شما به یكباره افزایش می یابد و وی میتواند 3 كلمه یا بیش تر را با هم تركیب كرده و جمله بسازد. فهم كودک هم در این سنین افزایش می یابد. تا سن 3 سالگی كودک آغاز به درک این مطلب می كند كه« آنرا روی میز قرار بده» یا« آنرا زیر تخت بگذار» چه فرقی با هم دارند. در این زمان كودک شما همچنين باید آغاز به تشخیص رنگها و فهم صفت ها كند( مانند« عظیم» در در برابر« كوچك»).

 

تفاوت بین گفتار و زبان

اکثر« گفتار» و« زبان» با هم خطا میشوند ولی یک تفاوت اساسی بین آن دو موجود است :« گفتار» بیان كلامی زبان است و حاوی تلفظ محسوب كلمات ميشود . ولی« زبان» وسیع تر است و به كل سیستم بیان و دریافت اطلاعات به روشی قابل درک، مربوط ميشود . زبان چیزی است كه طی یک رابطه، فهمیده و فهمانده می شود؛ بصورت كلامی، غیر كلامی یا نوشتاری.


هرچند مشكلات در گفتار و زبان با هم مختلف است، ولی این دو اکثراً با هم همپوشانی دارند. كودكی كه مشكلات زبانی و تكلمی دارد احتمالا قادر به تلفظ درست كلمات باشد ولی نتواند بیش از دو تای آن ها را در كنار هم بیاورد. در خصوص كودک ديگر ممكن است درک گفتارش دشوار باشد ولی وی قادر به استفاده از لغات و اصطلاحات براي بیان نظراتش باشد و دیگری ممكن است بتواند عالی حرف بزندولی در انجام دستورات و فهم آن ها مشكل داشته باشد.

 

حرف زدن کودک, دیر حرف زدن کودک, علت دیر حرف زدن کودک, زبان باز کردن کودک

 یکی از علل دیر حرف زدن کودک مشکل در آناتومی گفتار می باشد


دلیل شایع تاخیر گفتار و زبان
از شایع ترین دلایل حرف نزدن کودک و تاخیر کلامی می تواند موارد زیر باشد.
- مشکلات شنوایی
- مشکل در آناتومی گفتار
- مشکل در مغز
- برخی از اختلالات پزشکی
- مشکلات محیط

 

علائم موجود مشكل احتمالی در حرف زدن کودک
درصورتی که شما در خصوص گفتار و تكلم كودک خویش نگران هستید، در این جا به چند نكته اشاره شده كه باتوجه به آن ها میتوانید در مورد مشكل داشتن فرزندتان مشكوک شوید:
باید نسبت به كودكی كه به صداها جواب نمی دهد یا نمی تواند با دراوردن صوت، منظور خویش را برساند، دقیق باشید. بین 12 تا 24 ماهگی درصورتی که در كودكتان موارد زیر را می بینید آنرا پشت گوش نینداخته و پیگیر باشید:

استفاده نكردن از اشاره و ادا مانند تكان دادن دست در موقع خداحافظی تا 12 ماهگی.

* استفاده از ایماء و اشاره در ارتباطات بجاي به كارگیری كلمات تا 18 ماهگی.

* داشتن مشكل در تقلید صدا تا 18 ماهگی.

* داشتن مشكل در فهم درخواست های كلامی ساده و به کاربستن آن ها.

قبل از 12 ماهگی كودک باید به صداها هم توجه نشان دهد كودكانی كه نسبت به صداها عكس العمل نشان نمی دهند ممكن است دچار مشكلات شنوایی باشند.


درصورتی که كودک بزرگتر از 2 سال مشكلات زیر را داشت، حتماً وی را به وسیله متخصص مورد سنجش و بررسی قرار دهید: 

* درصورتی که وی صرفا میتواند كلمات و عكس العمل ها را تقلید كند و خویش قادر به تولید كلمات یا اصطلاحات بطور خود آگاهانه نیست.


* درصورتی که صرفا قادر به بیان صداها و كلمات خاصی كه تكرار میشوند میباشد و نمی تواند از گفتار براي ارتباط بیش تر استفاده كند.

 

* نمی تواند دستورات ساده را بفهمد و انجام دهد.


* درصورتی که تن صدای نامتعارفی دارد( به عنوان مثال صدای وحشیانه و گوشخراش یا صدای تو دماغی دارد).

 

* درصورتی که گفتار كودک نسبت به سنش، قابل درک نباشد. والدین باید حدود نیمی از گفتار كودک خویش را در 2 سالگی متوجه شوند و در 3 سالگی حدود سه چهارم آنرا بفهمند. تا 4 سالگی كلام كودک باید تقریباً بطور كامل فهمیده شود چه بسا توسط افرادی كه وی را نمی شناسند.

 

حرف زدن کودک, دیر حرف زدن کودک, علت دیر حرف زدن کودک, زبان باز کردن کودک

گاهی كودكانی كه تأخیر كلامی دارند ممكن است مشكلاتی در مغز داشته باشند

 

علل تأخیر كلامی و زبانی:
عوامل زيادي میتواند سبب تأخیر كلامی و زبانی كودك شود. به عنوان مثال یكی از آن عوامل، معیوب بودن سیستم تكلم كودک مانند مشكل در زبان یا سقف دهانش است. تا خوردن زیر زبان میتواند حركت زبان را در تولید كلام، محدود كند.


بیش تر كودكانی كه تأخیر كلامی دارند ممكن است مشكلاتی در مغز داشته باشند به طوری كه رابطه كافی در مغز براي ایجاد و تولید كلام وجود نداشته باشد. این مدل كودكان با مشكل در استفاده از لب ها، زبان و آرواره براي تولید آوا روبرو هستند.


مشكلات گفتاری میتواند تنها مشكل حاصله باشد یا احتمالا با مشكلات دیگری مانند مشكل در بلع هم همراه باشد. تأخیر در گفتار همچنين میتواند بیانگر یک تأخیر كلی در تمامی زمينه های رشد كودک باشد.


مشكلات شنیداری هم معمولاً به تأخیر در سخن گفتن رابطه دارد. بنابراين درصورتی که كودكی دچار مشكل گفتاری است حتماً باید از نظر شنیداری ازمایش شود. چنين كودكانی احیانا در درک، تقلید و گفتار مشكل دارند.

 

عفونت گوش، بالاخص عفونت های مزمن میتواند روی قدرت شنیداری تأثير بگذارد. باید به عفونت های ساده گوش( كه میتواند یك تهدید باشد) اهمیت داد درصورتی که چه احتمالا تاثیری روی گفتار نداشته باشد.


درمان دیر حرف زدن کودک
گفتار درمانی
درصورتی که خودتان یا پزشک كودكتان در مورد مشكل دار بودن كودک مشكوک شدید، یک ازمایش و بررسی مقدماتی به وسیله متخصص گفتار درمانی،اجباری است.
متخصص گفتار درمانی، اول به مهارت های كلامی و زبانی كودک توجه كرده و آنرا باتوجه به جنبه های ديگر رشد كودک بررسی می كند. وی تستهای استانداردی را انجام ميدهد و به دنبال نكته بر جسته ای در مورد پیشرفت گفتاری و زبانی كودک می گردد. وی بررسی می كند كه كودک چه قدر می فهمد، چه میتواند بگوید، آیا كودک تلاش در برقراری رابطه به شیوه های ديگر مانند اشاره كردن و تكان دادن سر و غیره بجاي گفتار دارد، وی وضوح كلام كودک را بررسی می كند، شرایط دهان وی( زبان، دهان و سقف آن) و عملكرد قسمت های گوناگون دهان براي حرف زدن و چه بسا غذا خوردن و بلع را مورد تجزیه وتحلیل قرار ميدهد.

 

درصورتی که وی تشخیص داد كه كودكتان احتیاج به درمان دارد، نقش شما در این زمينه بسی حیاتی است. وی به شما می آموزد كه چطور در منزل با كودک خویش تمرین كنید تا تبحر های گفتاری وی را بهبود ببخشید.


اقدامات والدین
مثل بسياري چیزهای ديگر، پیشرفت در گفتار هم مخلوطی از طبیعت و ذات كودک و تجارب و تربیت وی است. ژنتیک میتواند در این بین مؤثر باشد و هوش و استعداد كودک در یادگیری گفتار به وی كمک كند ولی بهرحال محیط پیرامون هم بسیار تاثیرگذار است و روش تربیت كودک در توان مندی های وی نقش مهمی اجرا می كند. هنگامی که در گفتار، زبان، شنوایی یا در رشد كودک مشكلاتی وجود داشته باشد، دخالت تند والدین كودک میتواند به وی كمک كند. هنگامی که شما درک بهتری از علت صحبت نکردن كودک خویش داشته باشید، میتوانید راه هایی را براي التیام رشد گفتاری وی یاد بگیرید. در این جا چند نكته كلی كه در این زمينه میتوانید در خانه به كار برده و به وسیله آن به رشد گفتاری فرزندتان كمک كنید، آورده شده است:


زمان زيادي را به برقراری ارتباط با كودكتان اختصاص دهید حتی در زمان نوزادی، با وی صحبت کنید، برایش شعر بخوانید و وی را ترغیب كنید تا صداها و اشارات را تقلید كند.


براي كودک خویش كتاب بخوانید. این كار را از 6 ماهگی یا حتی زودتر شروع كنید. حتماً الزامی نیست كه تمامی كتاب را براي وی بخوانید، كتاب هایی كه مطلوب سن اوست و دارای تصاویری است كه وی را ترغیب به تماشای آن ها می كند تهیه كنید. كم كم تلاش كنید به عکس های اشاره كنید و اسم آن ها را بیان كرده و وی را به این كار ترغیب كنید. بعد میتوانید بصورت شعر وار براي وی كتاب بخوانید.


از حالت های روزانه براي تقویت گفتار كودک استفاده كنید. به عبارت ديگر با وی در طی روز حرف بزنید. به عنوان مثال نام میوه ها را در مغازه میوه فروشی به وی بگویید، به وی توضیح دهید كه در زمان درست كردن غذا یا تمیز كردن منزل چه می كنید، به اشیا خانه اشاره كنید و در زمان رانندگی نظر وی را به صداهای پیرامون خویش جلب كنید. از وی سوالاتی کنید و جواب های وی را تصديق كنید(چه بسا درصورتی که درک آن ها دشوار باشد.) منظور خویش را بصورت ساده بیان كنید ولی هیچوقت از« كلام کودکانه» استفاده نكنید و تلاش نداشته باشید تا با لحن یک كودک حرف كنید. هر چه سریعتر به مشكلات گفتاری كودک خویش پی ببرید، بهتر میتوانید وی را درمان كنید. شما در قبال فرزند خویش مسئول هستید. با كمک گرفتن به موقع از متخصص و وقت صرف کردن ، كودک شما در آينده قادر به برقراری ارتباط مطلوب با شما و دنیای پیرامون خواهد بود.

 

گردآوری: بخش کودکان بیتوته

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------