تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ -10 آذر1314ش:رضا شاه دهم آذر ماه 1314 به گونه اي غير منتظره ، محمدعلي فروغي را متهم به مساعدت و حمايت از بستگان كرد كه شهرت سوء استفاده از مقام و منزلت او را داشتند و از نخست وزيري بركنار ساخت و يكي از آن افراد هم كه متهم به چنين سوء استفاده اي شده بود چند روز بعد اعدام شد. پس از بركناري فروغي، رضا شاه تلاش براي دور ساختن تدريجي ايران از نفوذ انگلستان را آغاز كرد.

تاريخ وطن از آغاز دوران قاجارها سوژه هاي بسيار براي تحقيق دارد كه روي آنها آن طور كه بايد كار نشده است. باز شدن هركدام از اين پرونده ها پر است از حقايق تلخ و آگاهي از آنها چشم و گوش را باز و مانع از تكرار خواهد شد و يكي از اين سوژه ها دنبال كردن كارهاي فروغي است كه مردي سياسي ـ فرهنگي بود.

فروغي كه در كابينه مهدي قلي هدايت (مخبرالسلطنه) وزير امور خارجه بود در سال 1312 پس از كناره گيري هدايت، نخست وزير ايران شده بود. در زمان نخست وزيري هدايت بود كه قانون تمديد قرارداد نفت با انگلستان تصويب شده بود . کناره گيري هدايت به خواست رضا شاه و سه ماه پس از تصويب تمديد قرارداد نفت صورت گرفته بود . تمديد قرارداد نفت موسوم به قانون سال 1933 از قوانين ننگين و خيانت آلود ايران بشمار مي رود زيرا که به موجب آن ، مدت و منطقه مشمول قرارداد افزايش يافته بود.

 

فروغي

 

1943م:سران آمريكا ، شوروي و انگلستان اول دسامبر سال 1943 به مذاكرات مهم چهار روزه خود در تهران پايان دادند . آنان ژنرال دوگل رهبر فرانسه آزاد را به اين كنفرانس دعوت نكرده بودند زيراكه ميان دوگل و چرچيل صميميت قلبي وجود نداشت. دوگل سال بعد ، در آذرماه ، به تنهايي از تهران و مسكو ديدن كرد .

در كنفرانس تهران ، رهبران آمريكا و انگلستان تسليم نظر استالين شدند كه در ماه مه آينده در غرب، يك جبهه زميني مشترك بر ضد آلمان به وجود آورند تا از فشار آلمان در جبهه شرق ( شوروي )كاسته شود . اصرارچرچيل به تقسيم آلمان پس از جنگ و دادن قسمتي از آن به لهستان پذيرفته شد و با خواست استالين كه اسلاوهاي اروپا ( ازلهستان تا يوگوسلاوي ) در حيطه نفوذ شوروي قرار گيرند موافقت شد و استالين به روزولت قول داد كه پس از پايان كار آلمان، در خاور دور برضد ژاپن وارد جنگ شود تا بارجنگي آمريكا در آن منطقه كاهش يابد.

« تاريخ » نشان داد كه اجراي آن قسمت از تصميمات كنفرانس تهران كه مربوط به منطقه اسلاو نشين بود ، پس از جنگ با كارشكني آمريكا و انگلستان رو به رو شد و چرچيل شوروي را كشور« پشت پرده آهنين» لقب داد و ترومن تصميم به محاصره و در قفس انداختن آن گرفت ، يوگوسلاوي را تحريك به خروج از دائره نفود استالين كردند و به اين سان جنگ سرد دوبلوك آغاز شد و بر ضد هم دست به تشكيل اتحاديه هاي نظامي زدند و جنگهاي منطقه اي راه انداختند و اين ماجرا 45 سال طول كشيد كه سرانجام با كمك شواردنادزه وزير امورخارجه دولت گورباچف به سود غرب پايان يافت و نه تنها بلوك شرق بلكه شوروي هم از ميان رفت و اينك دولتهاي «كشورهاي سابق بلوك شرق و برخي ازاعضاي شوروي منحله » در آرزوي پيوستن به اتحاديه اروپا و ناتو هستند!.

 

چرچيل ، روزولت و استالين در كنفرانس تهران

 

1331ش:دهم آذر 1331 جلسه نهايي بررسي لايحه قانوني مطبوعات در خانه دكتر مصدق رئيس دولت وقت و با حضور او تشكيل شد، سه ساعت طول كشيد و ايرادهاي وارده برطرف گرديد.

اين ضابطه پس از براندازي 28 مرداد ابطال و دو سال بعد از آن (سال 1334) يك قانون «محدود كننده» مطبوعات جايش را گرفت كه اين قانون هم در سال 1358 توسط شوراي انقلاب لغو شد.

طبق ضابطه آذر ماه 1331 جامعه مطبوعات ايران موظف شده بود كه با تشكيل انجمن، خود بر كار نشريات از نظر خروج از دايره حرفه، نزاكت، اخلاقيات و عفت قلم نظارت كند، اخطار دهد و در صورت بي اعتنايي به اخطار، طرد كند. اين لايحه قانوني 47 ماده اي كه با امضاي دكتر مصدق (كه اختيار اجراي موقت لوايح خود را داشت) از 12 آذر به اجرا در آمده بود چون با توجه به اصول آزادي فكر و بيان تنظيم شده بود در تاريخ ژورناليسم ايران به عنوان بهترين ضابطه مطبوعاتي توصيف شده است. در اين لايحه قانوني رسيدگي به اتهامات مطبوعاتي بدون حضور هيات منصفه منع، و «نشريه عمومي» تعريف شده بود و در آن، شرايط قبلي در مورد متقاضي پروانه، جز داشتن حداقل 30 سال سن، سواد كافي (كه به تفسير كارشناسان معاصر، منظور: سواد روزنامه نگاري بود)، نداشتن محكوميت قطعي ارتكاب جرائم عمومي و داشتن بنيه مالي براي شش ماه انتشار نشريه حذف و امور مطبوعات از وزارت فرهنگ جدا و به وزارت كشور واگذار شده بود.

 

دکتر مصدق


2003م:در نوامبر 2003 دردانشگاه «نورث ايسترن» آمريكا سميناري به منظور بررسي و چگونگي انجام و نتايج كودتاي آگوست 1953ايران (28 امرداد) و کودتاي سال 1954 گواتمالا (10 ماه پس از 28 امرداد) برپا شده بود. ماحصل بحث هاي اين سمينار اين بود كه دولت آمريكا مآلا به هدف خود كه برقراري ثبات همراه با هواداري از اين كشور باشد نرسيد و با اين كه دولت وقت آمريكا با اعزام نيكسون به تهران به شاه گوشزد كرده بود كه «ثبات» بدون رعايت حقوق آحاد مردم، اعتدال و حركت به سوي دمكراسي به وجود نمي آيد، وي به ديكتاتوري كه زاينده ستمكاري و فساد اداري است ادامه داد. بااينکه دولتهاي بعدي آمريكا به انتقال اين اندرز ها ادامه دادند بازهم به گوش شاه فرو نرفت و بالاخره كارتر از او سلب اميد كرد و ....


1959م:يکم دسامبر سال 1959 (دهم آذر 1338) ژنرال عبدالكريم قاسم رئیس دولت وقت عراق نسبت به يك منطقه مرزي ايران در خوزستان ادعاي ارضي كرد. این نخستین بار بود که یک رئیس دولت عراق ـ در آن تاریخ یک کشور 27 ساله ـ علنا چنین ادعایی کرده بود. وي در ژوئيه سال 1958 با يك كودتا ي نظامي خونين به نظام سلطنتی کوتاه مدت در عراق كه ساخته و پرداخته انگلستان بود پايان داده بود. برخلاف تصوري كه اوايل كودتا مي رفت، قاسم يك نظامي ماركسيست بود نه ناصريست (ناسیونالیست عرب)، كه سريعا هم به عضويت عراق در پيمان بغداد (بعدا: سنتو) پايان داد.

ادعاي قاسم سبب شد كه دولت وقت ايران به واحدهاي لشكر خوزستان و تیپ زرهی قزوین آماده باش دهد و از پادگانهاي ديگر به خوزستان نيروي تقويتي بفرستد و دولت عراق را متقابلا متهم به نقض قرارداد سال 1937 كند. همزمان، رادیو ایران اقدام به «ورق زدن تاریخ» کرد و نشان داد سرزمینی که اینک عراق نامیده می شود 12 قرن جزیی از خاک ایران بود و واژه اراک (عراق) فارسی ساسانی به معنای جلگه کم ارتفاع (لو ـ لاند) است که به بین النهرین (اراضی میان فرات و دجله) اطلاق می شد و یک استان ایران بود ـ استانی که پایتخت (تیسفون ـ مدائن) را شامل می شد. بعدا هم در دوران اسلامی ـ از بوئیان تا زندیه ـ عراق عمدتا توسط ایران اداره می شد و .... مرزهاي عراق با ايران را انگليسي ها در طول حاكميتشان بر عراق تعيين كرده اند و احتمالا با سوء نيّت، قواعد بين المللي رودهاي مرزي و تالوگ (خط القعر) شط العرب را ناديده گرفته بودند و براي دو كشور مسئله ساخته بودند تا نه تنها مانع يک دوستي پايدار ميان آنها شوند بلكه در جهت سياستهاي خود از آن استفاده هاي بعدي ببرند. توافق دو دولت در مذاکرات الجزایر در سال 1975 تا حدّی به این مسائل پایان داد که صدام حسین که خود طرف عراقی در این مذاکرات بود در سال 1980 آن را ابطال کرد و در سپتامبر همین سال با ایران وارد جنگ شد ولی کاری از پیش نبرد.

 

ژنرال قاسم


2008م:63 سال! ـ دو نسل ـ پس از سقوط برلين، خودكشي هيتلر و اشغال نظامي آلمان، اواخر نوامبر 2008 در اين كشور يك فيلم سينمايي روي اكران آمده بود كه تجاوز به عنف نظاميان دولتهاي متحد را به زنان آلماني نشان مي داد. توليد کننده اين فيلم سينمايي از ميان نظاميان چهار كشور فاتح آلمان، تنها دوربين را متوجه روسها كرده بود ـ تنها كشوري كه نظاميانش خاك آلمان را ترك گفته اند. روسها يك چهارم آلمان را در كنترل داشتند و مردم اين قسمت كه بانو «آنگلا مركل» صدر اعظم راستگراي آلمان هم از آنجا برخاسته است تاكنون سخني از تجاوز به عنف نگفته بودند، حتي در 19 سالي كه از تامين وحدت آلمان گذشته بود. در اين فيلم اشاره به تلفات 27 ميليوني روسها از تعرض ارتش هيتلر به كشورشان و تجاوز به عنف نظاميان آلماني به زنان ملل مغلوب نشده است و به اين ترتيب «تبليغات هاليوودي پس از جنگ جهاني دوم»، تازه به اتحاديه اروپا منتقل شده است!. اين فيلم، يكبار ديگر خيانت سران وقت كرملين (از 1987 تا 1998) را عيان مي سازد كه چرا غفلت كردند و دستاوردخون 27 ميليون اتباع شوروي را رها ساختند كه ناتو و اتحاديه اروپا جايشان را پر كنند، برايشان انقلاب مخملي و فيلم تجاوز به عنف بسازند و ....

 

افتادن برلين به دست شوروي (آوريل 1945)


1919م:يکم دسامبر سال 1919 روز انتشار انديشه «نافرماني مسالمت آميز = مبارزه منفي» مهاتما گاندي (به صورت مکتوب) است كه آن را به منظور رسيدن به هدف سياسي ابتكار كرده است. وي اين روش مبارزه را از ششم نوامبر سال 1913 به آزمايش گذارده بود و در اين روز برپايه آن نخستين راهپيمايي گسترده را در افريقاي جنوبي برگزار كرده بود.

گاندي كه در اكتبر سال 1869 متولد و سي ام ژانويه سال 1948 مقتول شد و فارغ التحصيل رشته حقوق از انگلستان بود در مقدمه اين نظريه خود نوشته است كه تا مردم از يك جنبش حمايت صادقانه نكنند به پيروزي نخواهد رسيد.

 

گاندي


2008م:در نهمين روز از بحران انتخابات اوكراين (30 نوامبر 2004 ) كه ساير اخبار جهان را همچنان تحت الشعاع قرار داده بود از اشاره كوچما رئيس جمهور وقت آن كشور كه روزهاي آخر زمامداري را مي گذراند سوء استفاده بسيار شده بود. وي در خلال مطلبي گفته بود كه به خاطر حفظ تماميت اوكراين و آرامش، تجديد انتخابات پيشنهاد بدي نيست. ما نبايد بگذاريم كه اوكراين به دو بخش تقسيم و تجزيه شود.

خبرگزاري هايي كه منبع اخبار رسانه ها در اكناف جهان هستند اين اظهار "كوچما" را بدون توجه به اين كه وي قبلا برنده شدن يانوكوويچ - نخست وزير كشوررا در انتخابات رسما تاييد كرده بود، به عنوان تصميم رسمي و قطعي وي مخابره كرده و بسياري از روزنامه ها به استناد گزارش اين خبرگزاري ها تيتر زده بودند كه كوچما با تجديد انتخابات موافقت كرد. اين تحريف هاي رسانه اي نيز بخشي از برنامه "انقلاب مخملي = نارنجي رنگ" بلوک غرب در برخي از سرزمين هاي شوروي سابق بود.

 

1991م:در دسامبر 1991 به تصميم سه نفر، بوريس يلتسين، لئونيد كراوچوك ( از اوكراين ) و رئيس جمهور وقت بلاروس، اتحاد شوروي بدون انجام رفراندم و يا مصوبه پارلمان كل منحل شد و اوكراين هم در چارچوب جامعه مشترك المنافع استقلال كامل يافت، ولي اوكرايني ها ساكن جنوب و شرق رود دنيپر كه اين كشور را به دو قسمت كرده است همچنان متمايل به روسيه هستند و زبان و آداب روسي خود را حفظ كرده اند و اتحاد با روسيه را بر نزديكي به غرب ترجيح مي دهند. در اوكراين 232 هزار مايل مربعي، قسمتهاي شرقي و جنوبي صنعتي و ثروتمندترند. در عهد شوروي بسياري از رهبران آن اتحاديه از جمله برژنف، اوكرايني بودند.


1814م:یک روزنامه لندن با استفاده از اختراع دو آلماني به نام كونيگ و بائور از یکم دسامبر 1814 کار چاپ عادی و روزمره خودرا با ماشین خودکار و با استفاده از قوه بخار آغاز کرد كه رويدادي بزرگ در تاريخ روزنامه نگاري بشمار مي رود زيرا كه از آن پس ظرفيت و سرعت چاپ افزايش، هزينه توليد روزنامه كاهش و مطبوعات با بهاي ارزانتر عرضه شدند و عامه مردم استطاعت خريد آنها را به دست آوردند. این روزنامه چاپ لندن چهار روز پیش از آن ماشین خودکار ساخت کونیک و بائور را با چاپ چند نسخه نمونه آزمایش کرده بود. قبلا با نیروی کارگر ماشین های چاپ مورد استفاده بودند.

در سال 2007 و در سالروز خودكار شدن چاپ روزنامه دو گزارش رسمي نوميد كننده انتشار يافته بود. يكي كاهش هفت درصدي آگهي هاي روزنامه ها بويزه آگهي هاي کوتاه کلاسه شده (معروف به نيازمندي ها) و ديگري پايين آمدن تيراژها به ميزان 3 و نيم درصد بود. كاهش آگهي ها به علت انتشار آنها در اينترنت، درحاشیه مطالب سرچ انجین ها و وبسایت ها و نیزگسترش وبسايت هاي معامله گري (ای ـ بی و ...) اعلام شده بود. سبب کاهش تيراژها توجه مخاطبان اخبار مطلق (نه تفسير، مقاله، فيچر و حاشيه) به سرچ انجين هاي فعال در اينترنت گزارش شده بود که سریعتر، آسانتر و رایگان اخبار را می یابند و می خوانند.

سي ام نوامبر 2009 و چند ساعت به 195 ساله شدن بکارگیری ماشین چاپ خودکار، آژانس آمریکایی کنترل تیراژها اعلام کرد که در شش ماه منتهی به سی ام سپتامبر 2009، تیراژ روزنامه های آمریکا ده و شش دهم درصد نسبت مدت مشابه سال پیش (سال 2008) کاهش داشته زیرا که این روزنامه ها موفق نشده اند خودرا با شرایط عصر اینترنت کاملا تطبیق دهند، ارتباط دائمی خودرا با مخاطبان از طریق کسب نظر آنان برقرار و خواست مخاطبان را در تهیه و تنظیم مطالب مراعات کنند. به علاوه، ظرف دو سال گذشته وبسایت های خبری تا پنج و سه دهم برابر افزایش یافته اند.

 

1341ش:امروز زادروز داود صفايي است، روزنامه نگاري كه تهيه خبر از مردم (به جاي اطلاعيه هاي دولتي) را ترجيح مي دهد. صفايي دهم آذر ماه 1341 در تهران به دنيا آمده و كار در حرفه روزنامه نگاري را از سال 1370 آغاز كرده و به موازات آن، از سال 1378 در دانشگاه هم تدريس مي كند. تز دكتراي داود صفايي نيز در زمينه تخصص خود اوست و «خشونت و مطبوعات» عنوان دارد. صفايي كوشيده است كه در تز خود، تاثير اين دو پديده را بر يكديگر و اثر آن بر جامعه را به اثبات برساند.

صفايي روزنامه نگاري را از «هفته نامه حوادث» آغاز كرد و از سال 1373 در تحريريه روزنامه «ايران» بكار پرداخت. وي تهيه خبر از سازمانهاي دولتي را كه به او پيشنهاد شده بود نپذيرفت و در ميز حوادث شهري بكار ادامه داد تا تماس او تنها با مردم و مشكلات روزمره آنان باشد. صفايي اين ناهنجاري ها را به صورتي تنظيم و منعكس مي كرد كه آموزنده باشند و مردم از ضعف ديگران براي اصلاح خود پند بگيرند و دولت نيز متوجه دشواري هاي جامعه شود و راه حل بيابد.

صفايي در پوشش اخبار حوادث تهران، مطالب جنايي و جريان محاكمات قضايي به آن چنان مهارتي دست يافت كه دبير ميز حوادث روزنامه ايران شد. وي كه در طول كار حادثه نويسي و مطالب مربوط به درون جامعه، به اهميت تصوير و نفوذ آن پي برده بود؛ به موازات تهيه اخبار براي چاپ، به توليد گزارشهاي مصور (عكس ثابت و متحرك) كه اصطلاحا «فيلم مستند» هم خوانده مي شوند پرداخت و در اين زمينه نيز پيشرفت چشمگير كرد؛ به گونه اي كه از او خواستند كه در دانشگاه «خبرنگاري عكس» تدريس كند و به دانشجويان بياموزد كه چگونه با دوربين بنويسند و عكس خبري را طوري تهيه كنند كه خود آن، داستان را بيان دارد. از ميان كارهاي مصور صفايي، فيلم مستند «لاله و لادن» دوقلوي هاي به هم چسبيده معروفتر است و اين، تنها فيلم كامل مربوط به اين دو خواهر است كه چندي بعد در جريان عمل جراحي در سنگاپور فوت شدند.

صفايي در عين حال از مروجان روزنامه نگاري «Investigative» است و در زمينه تهيه گزارش هاي «In - Depth» نمونه هاي فراوان دارد ازجمله گزارش دختري كه در طفوليت در جنوب تهران رها شده بود و يك خانواده سوئدي او را به فرزندي پذيرفته به آن كشور برده نام كريستين بر او نهاده و اين دختر پس از 40 سال به ايران آمد و پدرو مادر بيولوژيك خود را پيدا كرد و .... صفايي مدتي نيز با يک خبرگزاري داخلي همکاري داشت.

صفايي که همچنان به تدريس روزنامه نگاري در دانشگاه ادامه مي دهد تصميم دارد همانند همه حادثه نگاران، كار داستان نگاري را هم بر فعاليت هاي خود بيافزايد و به علاوه، ناشر كتاب شود زيرا بر اين باوراست جامعه اي كه در آن توجه بيشتري به نشر كتاب و کتاب خواني باشد متمدن تر است و نشر كتاب شغلي است شريف.

 

داود صفايي


1919م:ليدي نانسي آستور Lady Nansy Astor يکم دسامبر 1919 به عنوان نخستين عضو زن مجلس نمايندگان انگلستان سوگند ياد کرد. وي که در آمريکا به دنيا آمده و بعدا به دليل ازدواج تابعيت انگلستان را پذيرفته بود تا سال 1945 کرسي خود را در مجلس انگلستان حفظ کرد. بانو آستور که زني ثروتمندبود در سال 1964 در 85 سالگي درگذشت.

 

ليدي آستور

 

1941م:هيرو هيتو امپراتور ژاپن یکم دسامبر سال 1941 و سه روز پس از اینکه دولت آمریکا همه موافقتنامه هاي بازرگاني خودرا با ژاپن لغو كرد دستور صدور اعلان جنگ به آمريكا را امضاء كرد، اما تا هفتم دسامبر كه ناوگان ژاپن به پايگاه نظامي آمريكا در پرل هابور (هاوايي) شبيخون زد محرمانه مانده بود و يك روز پس از اين شبيخون به دولت آمريكا ابلاغ شد. در اين شبيخون به پايگاه پرل هاربور شديدا آسيب وارد آمد و آمريكا تلفات سنگين متحمل شد.

 

هيرو هيتو

 

1943م:دولت درتبعيد «آزادهند Azad Hind » به رياست چاندرا بوز Subhas Chandra Bose (ملقب به Netaji به معناي رهبر) كه 21 اكتبر 1943 تصميم به انتقال از سنگاپور گرفته بود از يكم دسامبر اين سال در جزيره ادامان (Andaman and Nicobar) واقع در خليج بنگال استقرار يافت. رياست ستاد ارتش اين دولت را «سرلشكر محمدزمان كياني» برعهده داشت. آزادهند (عنوان دولت درتبعيد به همين صورت ـ بدون فاصله ميان دو كلمه ـ نوشته مي شود كه موسس اين دولت واژه پارسي «آزاد» را بكار برده بود).

اين دولت كه از زمان ايجاد در سنگاپور به دولت انگلستان و متحدانش ازجمله آمريكا اعلان جنگ داده بود ارتش 55 هزار نفري خود موسوم به «آزادهند فوج» را به جبهه برمه (ميانمار) فرستاد تا از آنجا آزاد كردن هند از استعمار انگلستان را آغاز كنند و اين ارتش با دريافت اسلحه و پول از ژاپني ها شهر «ماني پور» هند واقع در شرق آسام را آزاد كرد و دولت درتبعيد به آنجا انتقال يافت. افراد ارتش «آزادهند» همان نظاميان هندي سابق انگلستان بودند كه در منطقه مالايا و نيز شمال افريقا به اسارت ژاپن و آلمان درآمده بودند و برخي از مردان مهاجر هندي در آسياي جنوب شرقي هم به آنان پيوسته بودند.

 

اعضاي دولت درتبعيد استقلال طلبان هند

 

1955م:"زرا پارکز" بانوي سياهپوست آمریکایی و در آن زمان 42 ساله یکم دسامبر سال 1955 در شهر مونتگمري ايالت آلاباماي آمريکا رسم تبعيض آميز نشستن سياهپوستان روي صندلي هاي عقب اتوبوسهای عمومی را که يک تحقير طولاني بود شکست و پس از ورود به اتوبوس که مسافر چنداني نداشت در صندلي قسمت جلو (ویژه سپید پوستان) نشست و بعدا هم حاضر نشد جاي خود به يک مرد سفيد بدهد و باوجود تذکر پي در پي راننده به قسمت عقب برود. راننده که چنين ديد اتوبوس را متوقف کرد و جريان را تلفني به پليس اطلاع داد. پلیس «زرا» را بازداشت کرد. در پي انتشار اين گزارش همراه با تصویر «رزا» که در اتوبوس نشسته بود در روزنامه ها ،سياهپوستان آمريکا به مدت يک سال سوار شدن براتوبوسهاي عمومي (شهري) را تحريم کردند و تظاهرات خیابانی و مقاومت های دیگر آنان ادامه یافت که در دهه بعد به تصویب قانون «حقوق مدنی» و رفع تبعیض انجامید و 54 سال بعد ایالات متحده دارای رئیس جمهور سیاهپوست شد، گرچه این رئیس جمهور از اعقاب بردگان سیاه نیست. رزا که در 24 اکتبر سال 2005 در ديترويت فوت شد از کنگره آمريکا لقب "مادر جنبش حقوق مدني" گرفت. پس از مرگ، جنازه رزا با تشريفات ويزه دفن شد.

 

زرا پارکز

 

1988م:بانو «بي نظير بوتو» يکم دسامبر سال 1988 (دهم آذر 21 سال پیش) نخست وزير پاکستان شد. وي نخستين زني بوده است که در يک کشور اسلامي چنين مقامي را به دست آورده است. ذوالفقارعلي بوتو پدر بي نظير بنیادگذار و رئیس حزب مردم پاکستان قبلا همين مقام را داشت که دولت او در يک کودتاي نظامي سرنگون و خودش هم بعدا اعدام شده بود. ذوالفقارعلي سی ام نوامبر 1967 حزب مردم پاکستان را که یک حزب سوسیال دمکرات (چپ میانه رو) است تاسیس کرد.

بي نظير که دوبار نخست وزير پاکستان بود بعدا در مظان اتهام قرارگرفت و از وطن خارج شد و سالها در خارج از پاکستان بسربرد. شوهر او "زرداري" نيز به اتهام سوء استفاده از مقام زنش در خريدهاي دولتي مدتي زنداني بود. بي نظير در سال 2007 پس از دريافت وعده هايي به پاکستان بازگشت و کار مبارزه سياسي را از سرگرفت که در جريان يک سخنراني و پس از ايراد نطق ترور شد. قتل او باعث ناآرامي بيشتري درپاکستان و مآلا به کناره گيري پرويز مشرف (ژنرال بازنشسته) از رياست کشور منجر شد و در انتخابات بعدي، "زرداري" شوهر بي نظير و پدر فرزندان او به رياست جمهوري پاکستان برگزيده شد.

 

بي نظير بوتو

 

1989م:ميخائيل گورباچف رئيس وقت شوروي (و بعدا عامل فروپاشي اين اتحاديه که جاي امپراتوري روسيه را گرفته بود) يکم دسامبر سال 1989 در واتيکان با پاپ وقت (پاپ لهستاني که شهرت ضديت با کمونيسم را داشت) ملاقات کرد. اين نخستين ديدار يک رهبر شوروي با پاپ بود. سياست هاي گورباچف باعث انحلال بلوک شرق و شوروي شده است.

 

ملاقات گورباچف با پاپ


2008م:با اينكه درپي رويداد 26 تا 29 نوامبر 2008 مومباي (بمبئي)، دو مقام دولت هند و ازجمله «شيوراج پاتيل» وزير داخله اين فدراسيون كناره گيري خودرا اعلام داشتند، تظاهرات پراكنده و اعتراض به كوتاهي دولت هند، سي ام نوامبر و بويژه در آن شهر حادثه ديده به چشم مي خورد. تظاهركنندگان شعار مي دادند: ديگر بس است، سياستمدار حرف مفت مي زند و بي گناه جان مي بازد.

تظاهركنندگان همچنين مي گفتند كه دولت؛ نه توانست از وقوع رويداد جلوگيري كند، و نه واكنش آن فوري بود.

روزنامه هاي هند 30 نوامبر 2008 نوشته بودند كه قبلا وقوع چنين رويدادي به دولت هند گوشزد شده بود. رسانه هاي ديگر به نقل از منابع آمريكايي نوشته بودند كه سازمانهاي اطلاعاتي آمريكا قبلا در اين زمينه به مقامات هندي هشدار داده بودند!. در اين ميان، دولتهاي ديگر هركدام درجهت پيشبرد سياست خود تلاش مي کرد كه از اين نمد كلاهي بردوزد. جورج دبليو بوش رئيس جمهور وقت آمريكا به طور غير منتظره به «كاندوليزا رايس» وزير امورخارجه كابينه خود كه در اروپا بود دستورداده بود كه فورا به هند برود و اين سفر انجام شد. هدف از اين سفر اين بود که اقدامي از سوي هند برضد پاكستان (متحد آمريکا) صورت نگيرد. برخي از دولتها با استفاده از رسانه هاي خود كوشيده بودند كه پاي پاكستان را به ميان بكشند و برخي ديگر، پاكستان را بركنار از كارهاي «لشكر طيّبه» مي داشتند كه ده تن از اعضاي آن (و همه آنان پاكستاني) ماجراي مومباي را با نزديك به پانصد كشته و يا مجروح بوجود آوردند. خبر اعزام ماموران اف. بي. آي (پليس امنيت داخلي آمريكا) به هند براي كمك به كشف قضيه، از سوي رسانه هاي برخي از ملل در برابر علامات سئوال و تعجب قرارداده شده بود، كه چرا؟!.

 

گوشه هايي از دو تظاهرات خياباني در مومباي (30 نوامبر 2008)

 

2004م:29 نوامبر 2004 شبكه "سي بي اس" آمريکا گزارش داد كه اف بي آي (پليس فدرال و امنيت داخلي آمريكا) به خاطر اشارات نادرست و سر نخ دادن هاي غلط دچار زيان مالي فراوان و اتلاف وقت شده است.

اين شبكه به نقل از يك گزارش رسمي گفت كه در سالهاي اخير كه ضعف اخلاقيات در جامعه بيشتر شده است، بسياري از مردم با زير پا گذاردن وجدان خود و اصول انسانيت براي به درد سر انداختن رقيب شغلي، همسايه بد اخم، مخالف و دشمن شخصي خود راه تازه اي يافته و به صورتي كه شناخته نشوند به پليس فدرال خبر مي دهند كه مثلا فلاني (رقيب و دشمنشان) درگير مواد مخدر، جاسوسي و ... است و حتي قتلها و سرقت هاي نامكشوف را به رقيب نسبت مي دهند. پليس فدرال با هزينه بسيار و صرف وقت

(گاهي ماهها) به تعقيب و مراقبت مي پردازد و چيزي به دست نمي آورد. با اين كه پيشرفتهاي الكترونيك به كشف اين دروغگويان كه عملشان جرم است كمك كرده ولي اين فتنه انگيزي ها ادامه دارد.


1135: هنري اول ، نخستين پادشاه انگلستان که قادر به خواندن و نوشتن بود درگذشت.

1580: ادموند کمپيون 42 ساله به دليل ژزويت مذهب بودن به دار آويخته شد.

1640: پرتغال پس از شصت سال از اسپانيا جدا شد و اعلام استقلال كرد . اسپانيا پس از شكست در جنگ دريايي سال 1588 خود از انگلستان رو به ضعف گذارده بود .

1742: اليزابت پادشاه وقت روسيه دستور اخراج همه يهوديان از قلمرو آن کشور را صادر کرد.

1821: اسپانيا به مهاجر نشين قديمي خود سانتو دو مينگو استقلال داد كه جمهوري دومينيكن خوانده شد.

1878: كاخ رياست جمهوري آمريكا داراي تلفن شد.

1887: دولت چين چنان گرفتار سلطه زورمداران غرب شده بود كه از عهده دولت كوچك پرتغال هم بر نيامد و پذيرفت كه ماكائو ــ قسمتي از خاك اصلي چين ــ در اختيار پرتغال باقي بماند !!!

1906: نخستين سينماي جهان به نام « سينما پاته » در پاريس آغاز بكار كرد.

1918: نخستين دولت کشور پادشاهي يوگوسلاوي در بلگراد اغاز بکار کرد.

1933: استفاده از راه چالوس به تهران آغاز شد.

1937: سيد حسن مدرس نماينده مجلس در چند دوره در جريان حبس و تبعيد به قتل رسيد.

1918: پارلمان دانمارك به ايسلند استقلال داد.

1948: کنگره اعراب ملک عبدالله پادشاه اردن را پادشاه فلسطين هم اعلام داشت.

1989: انحصار حكومت در دست حزب كمونيست آلمان شرقي از قانون اساسي اين كشور حذف شد.

1960: نخستين عکسبرداري رنگي فضايي از کره زمين توسط يک ماهواره شوروي انجام گرفت.

1960: پاتريس لومومبا دستگير شد.

2008: ايمن ظواهري كه از او به عنوان معاون القاعده نام برده مي شود در پيامي كه در اين روز، به نقل از سايت مربوط در رسانه ها انتشاريافته بود ضمن اشاره به تصويب توافقنامه امنيتي آمريكا و عراق اعلام داشته بود كه دستاورد آمريكا از اين توافقنامه موقتي خواهد بود. شيعيان عراق سني هاي اين كشور را به خود راه نخواهند داد. وي در مورد افغانستان گفته بود كه گزارشهاي رسانه اي «ناتو» در زمينه پيشرفتهاي نظامي؛ جعلي و ساختگي است، تلفات ناشي از عمليات «ناتو» در افغانستان به غير نظاميان بي گناه وارد مي شود. ظواهري در اين پيام، باراك اوباما را متهم كرده بود كه به آرمان سياهان پشت كرده است.

2008: در يک انفجار انتحاري که هدف از آن تخريب سفارت آلمان در کابل بود و سي ام نوامبر 2008 روي داد سه نفر کشته و 6 تن ديگر مجروح شدند و به چند خودرو آسيب وارد آمد. فردي که مواد منفجره را به بدن خود بسته بود موفق به ورود به داخل سفارت نشده بود و مقابل ساختمان خودرا منفجر کرده بود. دولت آلمان شماري از نيروهاي خودرا به افغانستان فرستاده که درکنار ساير نظاميان «ناتو» در عمليات شرکت مي کنند و متهم به قتل غير نظاميان افغاني هم شده اند.

منبع:iranianshistoryonthisday.com

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------