تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ -12 آذر359م:سوم دسامبر سال 359 ميلادي امپراتور روم، كنستاتينوس دوم اولتيماتوم شديد اللحني به اين شرح از شاپور دوم (ذوالاكتاف) شاه وقت ايران از دودمان ساسانيان دريافت كرد:

« پس از تحيت ... ، آگاه باش كه طبق اسناد و مكتوب هاي موجود و نوشته هاي مورخان ، اراضي و سرزمين هاي آن سوي رود خانه استرومون Strymon (که در تراکیه = تراس جریان دارد و به دریای اژه می ریزد) تا مرز مقدونيه متعلق به ايران بوده است. آن امپراتور بايد آنجا را از نيروهاي مسلح خود تخليه كند تا ماموران ما بتوانند در آن مناطق به جمع كردن ماليات و تمشيت امور بپردازند. اگر فرستاده من، حامل اين يادداشت، دست خالي باز گردد؛ پس از پايان زمستان دستور خواهم داد كه ارتش اين سرزمين ها را با توسل به زور پس بگيرد .... (نامه با الفاظ مودبانه پايان مي يابد) ».

این سند که در آرشیو امپراتوری روم به دست آمده در کتابهای تاریخ قرون قدیم مندرج است.

 

شاپور دوم

 

1957م:سوم دسامبر سال 1957 (12 آذر سال 1336) دولت سعودي به ايران اعتراض كرد كه چرا بحرين را رسما و قانونا يك استان ايران اعلام كرده است، حال آن که قبلا بارها اسناد و شواهد تاريخي مربوط به تعلق بحرين به ايران انتشار يافته و در اختيار سازمان ملل هم قرار گرفته بود.

اعتراض دولت سعودي با واكنش وسیع مطبوعات و مردم ايران روبه رو شد و مدارس و اماكن متعدد را به «بحرين» تجديد نامگذاري كردند و از دولت مصرا خواستند که مناسبات خودرا به کشور سعودی به حد اقل برساند.

 

1358ش:12آذر ماه 1358 رفراندم قانون اساسي جمهوري اسلامي كه در دو روز متوالي انجام شده بود پايان يافت و ايران داراي يک قانون اساسي تازه شد. در رفراندم 12 فروردين همين سال نظام سلطنتي كهن ايران لغو شده بود.

مروري براين قانون و بررسي گزارش هاي رسانه اي رويدادها از زمان تصويب، و مشاهدات عيني ميزان رعايت اصول آن را به دست مي دهد.

دراصل اول قانون اساسي، جمهوري اسلامي «حكومت حق و عدل» اعلام شده است. بند «ج» اصل دوم هر گونه ستمگري، ستمكشي و سلطه پذيري را نفي كرده است. (نفي ستمكشي نمي تواند تعبيري جز دادن حق اعتراض كردن به ستم، و نرفتن زير بار آن را داشته باشد)

بند 2 اصل سوم اين قانون دستور به استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسائل ديگر به منظور بالابردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها مي دهد. (مفهوم اين بند اين است که رسانه ها در جمهوري اسلامي بايد توجه بيشتري به وظيفه آموزش عمومي خود داشته باشند تا سیاست و ... و از انتشار اخبار بدآموز و گزارش مشروح پیرامون ارتکاب جرائم بپرهیزند. روزنامه های کشور تا زمستان 1373 از جنایی نویسی پرهیز داشتند. روزنامه دولتی «ایران» بود که انتشار اخبار پیرامون ارتکاب جرائم را که پس از انقلاب موقوف شده بود دوباره رایج ساخت. باید به امر گسترش كتاب نويسي به ويژه كتب مرجع نیز كمك ويژه شود).

بند 6 همين اصل تاكيد صريح بر محو استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي مي كند. بند 9 اين اصل مبني بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه ها است. (براي مثال: در صدور پروانه انتشار نشريه و ....)

اصل بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي چنين دستور مي دهد: همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان درحمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند. (بايد باشند).

اصل بيست و دوم حيثيت، جان، مال، مسكن و شغل اشخاص را از تعرض مصون داشته است. (پس نبايد پس از تصويب و اجراي اين قانون، كاركنان تحريري روزنامه هاي مصادره شده دست كم بدون پرداخت غرامت اخراج، و از شغل خود طرد مي شدند)

اصل بيست و هشتم گويد: هركس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. در همين اصل، دولت موظف شده است كه براي همه افراد (با رعايت نياز جامعه) امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد كند.

در اصل سي ام دولت موظف شده است كه وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد. (بنابراين نبايد در اين سطوح در ايران مدرسه پولي وجود داشته باشد)

در بند 4 اصل چهل و سوم بار ديگر رعايت آزادي انتخاب شغل مورد تاكيد قرار گرفته است (يعني كه روزنامه نگار حرفه اي مي تواند نشريه داشته باشد). دراصل چهل و ششم سلب كسب و كار از افراد منع شده است.

در اصل چهل و نهم دولت موظف شده است كه ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي، فروش زمين هاي موات، و نيز موارد غير مشروع را بگيرد.

اصل يكصد و هفتاد و يكم مي گويد: هرگاه بر اثر تفسير و يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد؛ در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت بوسيله دولت جبران مي شود، و در هرحال از متهم اعاده حيثيت مي گردد. (بنابراين، افراد و وارثان کساني که اموالشان برپايه گزارشهاي نادرست به حکم دادگاه مصادره ، منتقل و حراج شده و بعضا دوباره سازي شده و بفروش رفته اند نبايد نگراني داشته باشند)

در اصل هفتاد و دوم آمده است كه مجلس نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام اسلام و قانون اساسي مغايرت داشته باشد و در اصل يكصد و بيست و يكم، رئيس جمهور پاسدار قانون اساسي اعلام شده كه بايد قبل از آغاز كار خود در حضور اعضاي دو قوه ديگر به رعايت اين وظيفه سوگند ياد كند.

قانون اساسي جمهوري اسلامي كه تاكنون يك بار اصلاح شده است موارد متعدد ديگر را در بر مي گيرد از جمله اصل 44 آن كه اين اصل روشن مي سازد چه موسساتي نمي تواند غير دولتي باشند.

بررسي كارنامه هاي سه قوه حكومتي از زمان اجراي اين قانون مي تواند نشان دهد كه اصول آن تا چه ميزان رعايت و اجرا شده است.

يکي از شعارهاي انقلاب سال 1357 هم اين بود که اصول قانون اساسي نظام وقت جز آن موارد كه شاه و يا دولت لازم داشت رعايت نمي شدند و اين شعار به صورت طرح يک اتهام به آن مقامات بود که بسياري از آنان که دستگير شده بودند محاکمه و مجازات شدند.

در بسياري از كشورها، كاركنان دولت و موسسات عمومي بايد هر چند وقت يك بار قانون اساسي خود را امتحان بدهند تا قرارداد كار آنان تمديد و يا تجديد شود. در اين ممالك، از ماموران پليس هرسال چنين امتحاني بعمل مي آيد تا بتوانند در اين شغل ادامه كار دهند

 

1332ش:دكتر مصدق در جلسه نهم آذرماه 1332 محكمه نظامي تهران كه وي و همكارانش را محاكمه مي كرد اشاره كرد كه طراحان خارجي ـ داخلي نقشه كودتا ( 28 مرداد ) قبلا از شاه يك « ورقه سفيد امضا » گرفته بودند. آنان بعدا و در تاريخ معين كه مورد نظرشان بود آن ورقه را پر كردند و نام « فضل الله زاهدي » را در آن نوشتند و به عنوان نخست وزير معرفي كردند و ورقه از پيش امضاء شده را فرمان شاه خواندند حال آن كه طبق قانون اساسي ( وقت )، نخست مجلس بايد به نخست وزيري يك فرد ابراز تمايل كند تا شاه وي را منصوب و فرمان صادر كند و مجلس هنگامي مي تواند به فردي ابراز تمايل كند كه نخست وزير قبلي كناره گيري كرده و يا با راي عدم اعتماد بر كنار شده باشد. پس، عمل توطئه گران يك كودتا بود كه به خانه او حمله آوردند و نخستين كاري را كه كردند شكستن گاو صندوق ( آرشيو شخصي ) او بود تا آن ورقه را بربايند كه سرهنگ نصيري به نگهبان خانه تحويل داده بود و وي تصميم گرفته بود از نظر جعل و تزوير آن را به دادستان بدهد تا درباره اش تحقيق قضايي كند. جعل و تزوير در ورقه روشن بود. شاه تحت فشار و يا از فرط عجله تقريبا وسط ورقه را امضا كرده بود كه توطئه گران هنگام پر كردنش ناچار شده بودند كه قسمتي از متن را مقابل و در سطحي پايين تر از امضاء او بنويسند.

در اين جلسه كه شرح آن در شماره دهم آذر در روزنامه هاي تهران و ساير رسانه ها آمده بود رئيس محكمه نظامي حتي به دكتر مصدق سالخورده و به گفته خودش رئيس قانوني دولت در اثناي پرسش و پاسخ اجازه نشستن روي صندلي را نداده بود و با قرائت شرحي را كه در رد اتهامات دادستان محكمه نوشته بود موافقت نكرده بود و هنگام پاسخ دادن به پرسشها هم پي در پي هم حرف او را قطع مي كرد. در جلسه قبلي دادگاه، مدعي العموم نظامي ضمن دفاع از كيفرخواست مطالبي گفته بود كه دكتر مصدق آن مطالب را اهانت به خود و خاندانش تلقي كرده بود و آن شرح را جهت رد آنها نوشته بود كه موفق به خواندنش نشده بود.

 

2004م:بامداد يکم دسامبر 2004 پس از پخش يك برنامه طولاني از شبكه تلويزيوني آمريكايي «سي سپن ـ 2» درباره ايران، طبق معمول نظر تلفني، اي - ميل و فاكسي بينندگان درباره آن سئوال شد.

يك زن ايراني مقيم شهر آتلانتا به «سي سپن» تلفن كرد و گفت: با اين كه سالهاست كه در آمريكا زندگي مي كند، امسال كه پس از ديداري كوتاه از تهران به آمريكا بازگشته بود در فرودگاه سه ساعت او را عملا توقيف و از او بازجويي مي كردند و به اين ترتيب او ديگر جرات رفتن به تهران را نخواهد كرد!.

بسياري از ايرانيان مقيم آمريكا اخيرا از سختگيري ماموران وزارت امنيت ملي (تازه تاسيس) آمريكا نسبت به خود ابراز ناخرسندي كرده و مدعي شده اند كه چون متولد ايران هستند نامشان در فهرست افراد مورد سوء ظن قرار گرفته و هربار هنگام سوار شدن بر هواپيما و يا ورود از خارج به يك فرودگاه آمريكا با سختگيري رو به رو مي شوند و مساعي شان براي پاك كردن نامشان از اين فهرستها به جايي نرسيده است.

 

2004م:اظهارات ولاديمير پوتين رئيس جمهوري وقت روسيه در پي ملاقات غير منتظره دوم دسامبر 2004 در يك فرودگاه مسكو با لئونيد كوچما رئيس جمهور وقت اوكراين و متعاقب آن واكنش جورج بوش و قدرتهاي اروپاي غربي، ورود رسمي روسيه به بحران انتخاباتي اوكراين (مبارزه علني با انقلاب مخملي طرح غرب) و كشيده شدن كبريت آتش جنگ تازه مسكو و غرب تلقي شده بود. غرب از اجراي طرح انقلاب مخملي در قلمرو شوروي سابق سودي نبرد. اجراي اين طرح روسها را به خود آورد، وارد ميدان شدند و جهان را به سوي نظام چند قطبي سوق دادند.

پوتين دوم دسامبر 2004 عازم هند و پس از آن تركيه بود كه كوچما به ديدارش شتافت. كوچما پس از شركت در جلسه ميانجيگري طرفين انتخابات با حضور نمايندگان اتحاديه اروپا، عازم مسكو شده بود. پوتين براي ديدار با كوچما برنامه پرواز خود را چند ساعت به تعويق افكنده بود.

 

کوچما و پوتين در فرودگاه مسکو


2003م:بانو «گرترود ادرل» كه 16 اوت سال 1926 به عنوان نخستين زن عرض كانال مانش را در 14 ساعت و 31 دقيقه شنا كرد و با شنا از فرانسه به انگلستان رفت اول دسامبر 2003 در 98 سالگي درگذشت.

وي در زادگاه خود، ايالت نيو جرسي آمريكا فوت شد.

 

گرترود


1967م:سوم دسامبر 1967 (42 سال پیش در روزی چون امروز)، برای نخستین بار در تاریخ پزشگی دکتر کریستیان بارنارد Ch. Barnard در بیماستان «گروت شور Groote schuur» کیپ تاون در جمهوری آفریقای جنوبی عمل پیوند قلب انجام داد که از آن پس امری عادی شده است. این عمل در مورد یک خواربار فروش یهودی 53 ساله به نام لويس وایشاتسکی Lewis Washkansky انجام شد که قلب یک مقتول 25 ساله تصادف اتومبیل را دریافت کرده بود. قلب متعلق به بانو "دنيس" بود. وایشاتسکی 18 روز بعد از بیماری ذات الریه که بی ارتباط به عمل قلب بود درگذشت. بیماران قلب پیوندی بعدی سالها عمر کردند و ....

 

Dr. Ch. Barnard


1957م:فرانک گانت - يکي از امپراتوران کار خبر - سوم دسامبر 1957 در 81 سالگي درگذشت. کمپاني رسانه اي او در سال 2003 در گوشه و کنار جهان داراي 95 روزنامه، 591 مجله، 22 فرستنده تلويزيوني، دهها فرستنده راديويي و يک خبرگزاري بود. بزرگترين روزنامه اين گروه "يو اس اي - تودي" است که همزمان در 60 کشور انتشار مي يابد.

بيشتر رسانه هاي اين کمپاني در آمريکا، انگلستان، و ايتاليا منتشر مي شوند. فرانک گانت در 1906 با خريد نيمي از سهام مجله " گازت نيويورک" ايجاد امپراتوري رسانه اي خود را آغاز کرد. وي قبلا سردبير يک روزنامه بود.

 

فرانک گانت


1971م:سوم دسامبر 1971 و در جریان قیام مسلحانه بنگالی ها که خواهان استقلال و جدایی از پاکستان بودند و هند به آنان کمک می رساند، نیروی هوایی پاکستان به 11 پایگاه نيروي هوایی هند حمله غافلگیرانه کرد و سومین جنگ دو کشور در طول 24 سال آغاز شد که برنده آن هند بود. نیروهای هندی به فرماندهی ژنرال «جاکجی سینگ Jagji Sing Aurora» تا شانزدهم دسامبر بيش از80 هزار نظامی پاکستانی را اسیر کردند که سي و چهار هزار تن از آنان نزديک به سه سال با فرمانده خود «ژنرال امير عبدالله خان نیازی» در اسارت بودند. نزدیک به 13 هزار غیر نظامی از جمله مقامات و کارکنان اداري پاکستاني هم که در بنگال شرقی (بعدا به نام بنگلادش) سکونت و فعاليت داشتند به زندان هند افتادند. در پی این شکست نظامی پاکستان بود که بنگال شرقی استقلال یافت. هنگام تقسیم هندوستان و ایجاد کشور پاکستان از مسلمانان شبه قاره، بنگال شرقی به دلیل مسلمان بودن مردمش پاکستان شرقی نام گرفت حال آنکه میان دو قسمت پاکستان هزاران کیلو متر فاصله بود و این دو قسمت در طرفین هند قرارگرفته بودند.

ژنرال نيازي سند تسليم خود و نظاميانش را با حضور ژنرال جاگجي سينگ امضا مي کند. ژنرال نيازي که در دو جنگ قبلي با هند شرکت کرده بود بعد از اسارت سه ساله در هند، در پاکستان متهم شد که بي موقع و خودسرانه تسليم شده بود و اتهامات ديگر و خلع درجه شد و محروم از مستمري بازنشستگي

 

ژنرال نيازي سند تسليم خود و نظاميانش را با حضور ژنرال جاگجي سينگ امضا مي کند

 

1674م:« ماركت » كشيش فرانسوي سوم دسامبر سال 1674 سنگ بناي شهر شيكاگو را در كنار درياچه ميشيگان بر زمين نهاد.

اين كشيش كه مامور بود بوميان ( سرخپوستان ) منطقه اشغالي فرانسه را مسيحي كاتوليك كند چند شهر ديگر هم در امريكا ساخته است . دانشگاه شهر ميلواكي آمريكا به اسم او دانشگاه ماركت نامگذاري شده است . تا دوران ناپلئون، فرانسويان بر يك سوم ايالات متحده امروز حكومت داشتند كه ناپلئون اين قلمرو را به دولت واشنگتن فروخت تاهزينه جنگهاي اروپايي اش را تامين كند . فرانسويان بر خلاف مهاجران انگليسي با سرخپوستان روابط حسنه داشتند. نام بسياري از شهرهاي امريكا همچنان فرانسوي است .

پژوهشگران آمريکايي: چين سوسياليسم را رها نساخته و مي خواهد بناي آن را برپايه ثرت، شهرت و خوشبيني جهانيان تکميل کند

پژوهشگران آمريكايي امور چين كه ماحصل نظر آنان دوم دسامبر 2003 در روزنامه هاي اين كشور انتشار يافته بود به اين نتيجه رسيده اند كه چين از مشغله دولت آمريكا در مبارزه با تروريسم و درگيري هاي آن در افغانستان و عراق، و افزودن برنامه حمايت از برقراري دمكراسي در كل خاورميانه استفاده كرده و بدون فوت وقت به بسط نفوذ خود در آسيا پرداخته و بزرگ شرق شده است ـ مقامي كه ايران تا قرن هفتم ميلادي داشت و بعدا هارون الرشيد آن را به دست آورد. روزي كه آمريكا از خاورميانه خلاص شود، ديگر راهي براي بازگشت به آسياي شرقي نخواهد داشت زيرا كه با منطقه ديگري رو به رو خواهد بود، منطقه نفوذ چين و مملو از كالاي ساخت چين و پايگاه بازرگانان و حرفه گران و گذرگاه توريست هاي چيني.


2003م:اعتصاب يك روزه ديپلماتهاي فرانسوي در سراسر جهان كه اول دسامبر 2003 انجام شد كمتر نظير داشته است. وزارت امور خارجه فرانسه با 9 هزار و 409 ديپلمات و كارمند بيش از هر كشور ديگر، جز آمريكا، حقوق بگير دارد و در صدد تعديل كاركنان از طريق حذف سمتها و پست هاي سازماني برآمده است كه اين اعتصاب به منظور اعتراض به آن بود.

براي مثال: در روز اعتصاب، در سفارت فرانسه در واشنگتن تنها سفير، منشي او و دربان سفارت حضور داشتند. دوسوم حقوق بگيران وزارت امور خارجه فرانسه در سفارتخانه ها و نمايندگيهاي اين كشور در ممالك ديگر مشغول به كار هستند.

 

2008م: Rafael Correaرافائل كري آ (كوريا) رئيس جمهور 45 ساله و مستيسو Mestizo (دورگه ـ اروپايي و بومي = Amerindian) اكوادور، اقتصاددان بنام آمريكاي لاتين و مسلط بر زبانهاي اسپانيايي، انگليسي، فرانسه و بوميان آندز سوم دسامبر 2008 عازم دیدار از ایران شد. وی قبلا چندبار اعلام کرده بود که قصد گسترش همكاري هاي نفتي، صنعتي، امور ساختماني و مبادلات بازرگاني با ایران را دارد. رافائل کوریای متمايل به سوسياليسم که در بلژیک تحصیل اقتصاد کرده و از دانشگاه ایلی نوی آمریکا در این رشته دکترا گرفته است از 15 ژانويه 2007 زمام امور كشور 14 ميليوني اکوادور Equador واقع در حاشيه اقيانوس آرام را به دست گرفته و همانند ايران، ونزوئلا و بوليوي مخالف هرگونه مداخله دولت واشنگتن در امور دیگران است. وی که موسس "حزب غرور و حاکمیت وطن است" قبلا وزیر دارایی _ اقتصاد اکوادور بود. اکوادور بمانند ایران نخست وزیر ندارد و رئیس جمهور ریاست شورای وزیران را برعهده دارد. اكوادور نفتخيز که در جهان به كشور موز، ميگو، ماهي، قهوه، برنج، شكر و چوب صنعتي معروف است سال 1531 کلنی (مستعمره) اسپانیا شد و در دهم آگوست 1809 اعلام استقلال کرد و از سال 1830 به صورت جمهوری اداره می شود.

 

Rafael Correa

 

2008م:سوم دسامبر 2008 و يك روز پس از اينكه رسانه هاي آمريكا انتصابات و اظهارات «باراك اوباما» رئيس جمهور منتخب اين كشور هنگام اعلام بخشی از این انتصابات را تفسير کردند، راي دهندگان ايالت جورجيا يك جمهوريخواه را به سناتوري اين ايالت برگزيدند.

در نخستين دور انتخابات تعیین یکی از دو سناتور ایالت جورجيا، آراء هيچكدام از نامزدها به نصاب تعيين شده نرسيده بود و در نتيجه انتخاب يكي از دو نفر رديف بالاتر به سه شنبه دوم دسامبر 2008 موكول شده بود. قبلا احتمال پيروزي نامزد حزب دمكرات مي رفت.

به باور برخی از اصحاب نظر، انتصابات «اوباما» و تفسیر و تحلیل این انتصابات در رسانه ها بود که نظر راي دهندگان ایالت جورجیا را تغییردادو به Saxby chambliss نامزد جمهوريخواهان روي آوردند. به اظهار این صاحبنظران، تفسیرنگاران روشن ساخته بودند که تحقق تغييري که «شعار و وعده انتخاباتي اوباما» بود عملي نخواهد شد.

بانو «سارا پيلن» نامزد معاونت رياست جمهوري از حزب جمهوريخواه - حزبي که در انتخابات نوامبر 2008 شکست خورد - که جهت تبلیغ برايSaxby chambliss نامزد آن حزب به جورجیا رفته بود در تماس با راي دهندگان این ایالت چند بار این جمله را تکرار کرده بود که «ديديد شعار تغيير؛ فقط حرف بود».

 

Richardson


1621: گاليله ساخت تلسكوپ را تكميل كرد.

1694: دوره پارلمان انگلستان 3 ساله شد.

1910: لامپ روشنايي نئون ( مهتابي ) ساخته شد.

1914: سلطان احمدشاه قاجار درمجلس شورا در ميدان بهارستان حاضر شد و بي طرفي ايران در قبال جنگ اروپائيان ( بين الملل اول ) را مورد تاكيد قرار داد.

1930: چند شهر ايران تغيير نام داد از جمله دزداب به زاهدان ، نصير آباد به زابل و استرآباد به گرگان تغيير نام يافتند.

منبع:iranianshistoryonthisday.com

 

# 1950: منطقه سيكيم در هيماليا تحت الحمايه هند شد.

 

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

   
    
   وب گردی