تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ -5 دی596ش:تاريخنگاران آغاز زمستان سال 596 خورشيدي (اواخر دسامبر 1217 ميلادي ) را پايان كار حكومت قرا ختائيان و غوريان در آسياي ميانه ، و همسايه شدن قلمرو سلطان محمد خوارزمشاه با قلمرو چنگيز خان نوشته اند . خوارزمشاه با از ميان برداشتن قراختائيان كه ميان قلمرو او و قلمرو چنگيز خان حايل بودند مرتكب يك اشتباه سياسي بزرگ شد. چنگيز خان برنامه حمله به غرب متصرفات خود و ورود به دنياي سفيد پوستان را نداشت كه رويدادهاي سال بعد (1218 ميلادي) پاي او را به ايران و نيز سرزميني كه امروز كشور روسيه است باز كرد و عمده ترين اين رويدادها ، قتل فرستادگان بازرگاني چنگيز در شهر مرزي اترار بود كه فرماندار آن مورد حمايت مادر خوارزمشاه قرار داشت . چنگيز در نظر داشت كه با خوارزمشاه روابط دوستانه و با قلمرو او داد و ستد تجاري داشته باشد كه حادثه اترار روي داد.خوارزمشاه چند اشتباه سياسي و استراتژيك ديگر هم مرتكب شده بود كه يكي از انها گرفتن فتواي مغاير شرع بودن خلافت عباسيان از روحانيون و ديگري تحريك حكام محلي بر ضد يكديگر بود به گونه اي از تشكيل يك نيروي بزرگ واحد در برابر مغول جلوگيري شد. تاريخ اين درس را داده است كه پيروزي مغولها و هر فاتح ديگر تا به امروز نتيجه ضعف دفاعي و اقتصادي طرف ديگر و تفرقه و نفاق در آن بوده است. چنگيزيان پس از تصرف شهرهاي نامتحد هنگامي كه در مركز اروپا و همچنين در شام با دو دولت داراي قدرت مركزي رو به شدند شكست خوردند و از ادامه پيشروي دست كشيدند . جنبش غير متعهدها هم در قرن گذشته با همين فلسفه به وجود آمد كه به دلايل متعدد بعدا ضعيف و عليل شد.

 

چنگيزخان

 

1331ش:دكتر علي شايگان كه از سوي دكتر مصدق به رياست كميسيون اصلاح نظام انتخاباتي ايران منصوب شده بود و قبلا طي اعلاميه هايي از اصحاب نظر و ساير اتباع كشور خواسته بود كه پيشنهادهاي خود را به آن كميسيون اعلام دارند تا بررسي شوند، در اين روز در دي ماه 1331 نظرات واصله را كه به صورت موضوع هاي جداگانه دسته بندي شده بودند اعلام داشت. نظرات واصله چهار پيشنهاد كلي را به دست مي داد از اين قرار:

1ـ مشاركت بانوان؛ زيرا كه مردم ايران كه قانون اساسي به آن اشاره كرده، تنها مردها نيستند و زنان از آغاز مشروطيت از اين حق به طور غيرقانوني محروم شده اند (شده بودند).

2 ـ انتخابات به صورت شورايي درآيد و نمايندگان مجلس به صورت هرم از جانب شوراهاي منتخبه محلي برگزيده شوند تا بهترهاي جامعه باشند.

3 ـ اگر شمار نامزدهاي انتخابات بيش از ميزان منطقي و متعارف باشد، اين نامزدها از ميان خود (بارضايت كامل) براي هر حوزه، حد اكثر پنج نفر «بهتر» را تعيين كنند تا مردم در روز راي دادن تكليف خود را بدانند.

4 ـ چون شناخت راي دهندگان از نامزدها محدود است ( شايد به دليل محدود بودن رسانه صوتي و نبود رسانه تصويري در ايران وقت)، انتخابات دو مرحله اي باشد و در مرحله اول كساني انتخاب شوند كه ماموريتشان تنها انتخاب نمايندگان مجلس از ميان بهتر ها و از جمله خودشان باشد.

كودتاي خارجي 28 امرداد (هفت ماه بعد) و توطئه ضد مصدق در اسفند 1331 در كاخ مرمر مانع تحقق اين پيشنهادها شد كه دردست به صورت قانون درآمدن بود.

 

دکتر شايگان

 

در 26 دسامبر (پنجم ديماه) درسالهاي مختلف در زمينه تلويزيون سه رويداد در ايران ثبت شده است :

- در 1335( 1956ميلادي ) دولت وقت به يك فرد حقيقي (حبيب ثابت) پروانه تاسيس نخستين فرستنده تلويزيوني را داد که فرستنده آن از دو سال بعد، نخست در تهران آغاز بکار کرد و بعدا يک کانال ديگر آن در خوزستان.

- درسال 1338 (1959 ميلادي) مستشاران نظامي و آمريكاييان ديگر در ايران داراي يک فرستنده تلويزيوني از آن خود شدند.

- در سال 1350(1971) غلامحسين صالحيار روزنامه نگار بنام براي سازمان راديو ـ تلويزيون دولتي ايران يك خبرگزاري به وجود آورد كه بعدا به واحد خبر تغيير نام داد.

- چهار هفته بعد از تاسيس خبرگزاري راديو تلويزيون، از ششم بهمن 1350 (ژانويه 1972) راديو دولتي ايران به ساختمان خيابان جام جم منتقل و در جوار تلويزيون قرار گرفت. قانون مصوب خرداد سال 1350خورشيدي راديو ــ تلويزيون ايران را در هم ادغام و اين رسانه ها را در انحصار دولت قرارداد و راديو تلويزيونهاي ديگر منحل و يا به سازمان واحد ضميمه شدند . تورج فرازمند به مديريت اخبار راديو و ايرج گرگين به مديريت اخبار تلويزيون منصوب شدند و مرتضي اخوت معاون فرازمند شد. با اين انتصابات روش تهيه و تنظيم و پخش اخبار هم تغيير كرد. رضا قطبي (پسر دايي فرح پهلوي) تا سال 1357 (سال انقلاب) مدير عامل سازمان راديو تلويزيون ملي ايران بود.

 

1347ش:دولت وقت در اين روز در دي ماه سال 1347( 26 دسامبر 1968) مصوبه تازه اي بر آئين نامه هاي اجرايي قانون تملك آپارتمان اضافه كرد كه طبق آن، بهاي هر مترمريع اپارتمان در تهران برحسب محل و مصالح ساختماني 300 تا 600 تومان (6000 ريال) تثبيت شد. يك سال پيش از آن در همين روز (دي ماه سال 1346) دولت وقت اراضي و تپه هاي شمال شهر تهران ملّي و خريد و فروش و واگذاري آنها ممنوع اعلام اعلام كرده بود. همچنين طبق قانون ديماه 1354 (كه از پنجم اين ماه به اجرا گذارده شده بود) فروش و واگذاري اراضي ملّي (دولتي) به كارمندان دولت و بازنشستگان به منظور ساختن خانه و هر نوع بهره برداري شخصي ممنوع گرديد.

اين سه اقدام مهم نشان مي دهد كه زمين و مسكن در وطن ما همواره يك مساله بوده و در زير ذرّه بين دولت هاي وقت.


1319ش:با انجام نخستين سرشماري به سبك اروپايي در شهرهاي بزرگ ايران ، در اين روز در سال 1319( 26 دسامبر 1940) اعلام شد كه در شهر اصفهان ( بدون حومه آن ) 204 هزار و 600 تن زندگي مي كنند و دومين شهر بزرگ ايران است. جمعيت همدان نيز طبق اين سرشماري 103 هزار و 900 تن بود.

 

1382م:ساعت 5 و 26 دقيقه بامداد روزي چون امروز در سال 1382 (26 دسامبر 2003) يك زمين لرزه به شدت شش و شش دهم در مقياس ريشتر شهر بم در استان كرمان را ويران ساخت و طبق آماري كه انتشار يافت بيش از 26 هزار تن را كشت و دهها هزار انسان ديگر را زخمي ساخت. اين زلزله به ارگ تاريخي و نواحي اطراف بم نيز آسيب شديد وارد ساخت. بم كه خرماي آن در جهان معروف است در دوران حكومت اشكانيان ساخته شده است. طبق افسانه هاي ايراني، بهمن پسر اسفنديار پس از غلبه بر فرامرز، در محل پيروزي خود شهري با يك دژ نظامي مستحكم بساخت و نام خود را بر آن گذارد كه به مرور زمان واژه بهمن به «بم» تبديل شده است. فردوسي شرح نبرد رستم زال با اسفنديار (پدر بهمن) را در شاهنامه آورده است.در طول تاريخ، جغرافيون و جهانگردان منطقه بم را محلي نوشته اند كه داراي توفان شن است. طبق نوشته هاي اين جغرافيون، پارچه بافي و توليد پوشاك بم در قديم شهرت جهاني داشته و منطقه اي پرنعمت بوده است. دستگيرشدن لطفعلي خان زند آخرين حكمران اين دودمان در بم صورت گرفت. بم در سال 1722ميلادي در جريان شورش امير محمود قندهاري برضد شاه سلطان حسين آسيب شديد ديد.


2003م:يك دادگاه شهر آستين تگزاس ( آمريكا ) در دسامبر 2003 يك كشيش كليسا به نام « جاشوا تامسون » را به جرم كتك زدن پسر 11 ساله اي با « تركه » ، به 26 سال زندان محكوم كرد. اين كودك كه «لوئي گره رو» نام دارد در كلاس درس « قرائت انجيل » پدر جاشوا شركت مي كرد. پدر جاشوا در دادگاه گفت كه چون رفتار لوئي در كلاس بي ادبي به انجيل مقدس بود او را با تركه درخت ( به رسم قديم ) كتك زده بود.

 

2005م:«آرژانتينا برونتي» بازيگر تئاتر و فيلم سينمايي كه از 3 سالگي تا 96 سالگي هنر نمايي كرد 20 نوامبر 2005 در 98 سالگي در خانه پسرش در شهر «رم» درگذشت. بانو آرژانتينا يك ايتاليايي تبار آرژانتيني بود كه در بوئنوس آيرس به دنيا آمده بود و 50 سال هم در هاليوود كار مي كرد. چون مادرش بازيگر تئاتر بود از سه سالگي به او نقش داده شده بود. وي آخرين فيلم را در 96 سالگي به پايان برد كه «مادر بزرگ» عنوان دارد. آرژانتينا كه در بيش از 90 فيلم بازي كرده بود همچنين در يك فيلم نقش «اويتا پرون» زن افسانه اي آرژانتين را برعهده داشت. «مرخصي در هاوانا» فيلم مشهور ديگر اوست، همچنين «بيمارستان عمومي» و برادران ريكو.

 

آرژانتينا در ميانسالي


1937م:ژوليان باندا Julien Benda فيلسوف فرانسوي در كتاب خود «خائن به روشنفكران» كه 26 دسامبر سال 1937 انتشار يافت شديدا از فلسفه رومانتيك انتقاد كرد و نوشت: اصحاب فلسفه رومانتيك حقايق را رها كرده و دنبال خيال رفته اند. اين كار تنها به سياستمداران و دولتمردان ميدان مي دهد كه هر كار كه دلشان بخواهد بكنند و در اين صورت جهان پيچيده اي به وجود خواهد آمد كه راه حلي براي آن پيدا نخواهد شد .

باندا كه يك انساندوست و از فلاسفه رشناليست بشمار مي رود در 26 اكتبر 1867 به دنيا آمد و هفتم ژوئن 1956 در گذشت. وي در عين حال يك نويسنده ماهر بود. او نسبت به آينده بشريت با اين روشي كه سياستمداران و دولتمردان در پيش گرفته اند و تنها به منافع خود و حفظ قدرت مي انديشند ابراز بدبيني كرده است.

 

ژوليان باندا

 

2005م:روزنامه هاي آمريكا در شماره هاي روز كريسمس سال 2005 خود (25 دسامبر) اين عكس ايمان نور سياستمدار مصري مخالف حسني مبارك را كه از پشت ميله ها فرياد سرداده بود كه در مصر «آزادي و رعايت حقوق نيست» چاپ كرده و نوشته بودند كه ايمان كه دست به اعتصاب غذا زده و در بيمارستان است به خاطر كاري كه نكرده است به 5 سال محكوم شده است.

ايمان نور به اتهام دستور دادن به هواخواهانش كه براي ثبت حزب در دفاتر اداره مربوط دولتي، امضاي كافي جمع كنند كه بعدا معلوم شده بود که برخي از امضا ها جعلي بود دستگير و محاكمه شده بود.

نور گفته بود: به فرض اين كه برخي از امضا ها جعلي باشند، اين كار ربطي به او ندارد و محاكمه و محكوميت او انگيزه سياسي داشته است. نور در انتخابات رياست جمهوري مصر دوم شده بود.

 

ايمان نور


1893م:26 دسامبر زاد روز مائوتسه تونگ بنياد گذار جمهوري خلق چين و فرضيه پرداز يك سوسياليسم ويژه به نام « مائوئيسم » است كه در سال 1893 در روستاي « شائوشان » ايالت « هونان » چين در يك خانواده كشاورز به دنيا آمد و تا تاسيس حزب كمونيست چين در سال 1921 مدتي آموزگار ، مدير مدرسه و كتابدار بود. مائو از زماني مبارزه خود را آغاز كرد كه مشاهده كرد همان هايي كه در دوران حكومت سلطنتي چين ، به نام اشراف و ارباب بر مردم آقايي مي كردند پس از استقرار نظام جمهوري لباس عوض كرده و به نام ناسيوناليست و شديدتر از سابق به همان آقايي و استثمار ادامه مي دهند.

مائو در كتاب خود درباره انقلاب گفته است : انقلاب ميهماني شام ، نوشتن مقاله ، كشيدن نقاشي و يك تفريح نيست ؛ انقلاب طغيان و توفاني است براي ريشه كن كردن يك نظام و بركنار كردن يك طبقه.

مائو در كتاب خود ( ص 162 ) در باره دمكراسي گفته است : دمكراسي سياسي از دمكراسي اقتصادي نمي تواند جدا باشد كه بدون دمكراسي اقتصادي و تامين رفاه و برابري مردم از اين لحاظ ، دمكراسي سياسي به پشيزي هم نمي ارزد. در همين صفحه ضمن تاكيد بر آموزش عمومي (همگان ) نوشته است كه تا مردم معاني و مفاهيم را درك نكنند با زندگي دمكراتيك و اهميت آن آشنا نخواهند شد.

در صفحه 163 كتاب خود مائو نوشته است كه خودگرايي، و ادامه فرهنگ « فقط خودم » باعث شكست هر انقلاب مي شود و دمكراسي بدون درك و مشاركت آگاهانه مردم به بي انضباطي ، مخصوصا در فرهنگ و اخلاقيات منجر مي شود .

مائو در صفحه 175 كتابش در بحث ناسيوناليسم و انترناسيوناليسم تاكيد بر وطندوستي كرده و نوشته است كه هر چيني بايد در درجه اول يك ميهندوست واقعي باشد و از فرهنگ ، رسوم و هر وجب سرزمين پدري خود دفاع كند، زيرا كه تا امپرياليسم و كاپيتاليسم ( زور و استثمار ) وجود دارد خطر تجاوز هم وجود خواهد داشت . چين بايد به قدري نيرومند شود كه نه تنها از خود، بلكه از ساير ملل تحت ستم و در معرض تهديد بتواند دفاع كند.

يك فصل تمام از كتاب مائو در باره لزوم نظم و انضباط ، و بي طرفي و سرعت عمل سيستم قضايي دادگاههاي خلق است . مائو 27 سال بر چين حكومت كرد و پدر اين پرجمعيترين كشور جهان بشمار مي رود.

 

مائوي جوان در انديشه انقلاب

 

1943م:اصطلاح «امريكاييسم» كه ارتباطي به ايدئولوژي نداشته و يا گونه اي از آن نبوده از دسامبر 1943 (اواسط جنگ جهاني دوم) از ايتاليا كه نظاميان آمريكايي با روش و رفتار خاص خود در بيشتر بخشهاي آن ازجمله شهر «رم» استقرار يافته بودند به گوش رسيد و به تدريج در اروپا و ساير نقاط جهان گسترش يافت. فيلمهاي سينمايي هاليوود و گزارش رويداد ها و تحولات سياسي و نظامي روز در گسترش اين اصطلاح نقش فراوان داشت، ولي تا زماني كه تهديد شوروي وجود داشت با قصد منفي بكار برده نمي شد.

از زمان آشگار شدن رقابت ميان دولتهاي بزرگتر اتحاديه اروپا با آمريكا بر سر نفوذ در خاورميانه ـ تنها منطقه اي كه داراي ثروتي ثابت، انحصاري و بادآورده (نفت) است ـ اين اصطلاح؛ مفهوم منفي (سلطه جويي به روش آمريكايي) به خود گرفته است و اشغال نظامي عراق توسط آمريكا (بدون تصويب سازمان ملل و ساير قدرتها، جز انگلستان) بر عمق مفهوم منفي آن افزوده است.

در اروپا، افرادي به اصولي معين پايبند باشند و بر سر اين اصول سازش و مصالحه نكنند همانند دوگل به صورتي كه در گذشته بود ديگر وجود ندارد و بنا براين ضديت با كارهاي دولت آمريكا - آمريكاييسم، نه مردم آمريكا و يا مقامات اين كشور به عنوان فرد به ميان مردم عادي و رسانه ها و مخصوصا مولفان كتاب منتقل شده است.

اين اصطلاح اخيرا در روسيه هم شنيده مي شود، ولي روسها ، به اندازه غرب به نفت خاور ميانه نظر ندارند و نگراني آنان عمدتا از گسترش ناتو و نفوذ سياسي آمريكا در كشورهاي عضو جامعه مشترك المنافع - CIS و احيانا حضور نظامي در آنهاست.

 

2003م:در سه روزي كه به 25 دسامبر 2003 ختم شد، نخست يك فراري، و سپس يك پژوهشگر (سكالر) اروپايي كه از كره شمالي ديدن كرده بود در باره روند امور در اين كشور مطالبي گفتند كه با اهميت خاص مورد توجه و بررسي محافل مربوط در آمريکا و اروپاي غربي قرارگرفت. اين دو تن، هر كدام به صورتي تاكيد كرده بودند كه جمهوري دمكراتيك خلق كره دارد به يك كشور الكترونيك و تكنولوژي پيشرفته در مي آيد. در اين كشور كه مطلقا بي سواد ندارد ياد گرفتن مقدمات علوم كامپيوتر و طرز كار با رايانه در مدارس، سربازخانه ها، كشتزارهاي اشتراكي، كارگاهها و حتي نانوائي ها اجباري است و همه بايد آن را بدانند و هر آن آماده امتحان دادن مهارت خود در اين زمينه باشند. به اين ترتيب در اين كشور ندانستن استفاده از كامپيوتر يعني «بي سواد بودن».

به اظار اين دو تن، در كره شمالي مراكز متعدد دولتي براي ساخت انواع نرم افزار به وجود آمده است و هدف اين است كه اين نرم افزارها و روش ساده استفاده از رايانه در اختيار كشورهاي ديگر قرار گيرد. طبق يک برنامه مصوب، كره شمالي بزودي به كشور «نيروي مغز» مبدل خواهد شد.

به گفته اين دو تن، در كره شمالي تحصيل روزنامه نگاري در دانشگاهها و مدارس متوسطه وسيعا تشويق مي شود. در اين كشور دود كردن سيگار نوعي عمل زشت بشمار مي آيد، و به همچنين صحبت از سكس و وارد شدن به اين مبحث، به گونه اي كه مي توان گفت كره شمالي تنها كشوري است كه عاري از فرهنگ سكس، و هرگونه جرم و تباهي شده است. مردم سخت كوش و مشتاق يادگيري كره شمالي دير زماني است كه با اسراف و فرهنگ مصرف وداع گفته اند و به آن چه كه دارند راضي به نظر مي رسند و نسبت به آينده خود اميدوار.

پژوهشگر اروپايي گفته بود که در طول اقامت در کره شمالي از افراد گوناگون پرسيده بود كه چرا به مقامات خود اين همه احترام مي گذارند و «كيم جونگ ايل» را «كيم عزيز» مي خوانند كه پاسخ واحدي شنيده بود: كيم و مقامات ديگر ما نه مانند مقامات ساير كشورها ثروت، شركت، تجارت، خانه، زمين و ... دارند و نه بهتر از ديگران مي خورند و مي پوشند؛ پس هدفي جز خدمت بي دريغ ندارند.

به گفته اين سكالر اروپايي، اتباع كره شمالي به ارتش يك ميليون و يكصدهزار نفري خود كه هر آن آماده جانبازي است و نيز دوستي چين و روسيه اعتماد كامل دارند و از كمك تسليحاتي به كشورهاي در معرض تهديد و نيز توليد سلاحهاي استراتژيك حمايت مي كنند.

 

2005م:فيدل كاسترو در جلسه 23 دسامبر 2005 پارلمان اين كشور در نطقي طولاني شديدا نسبت به ادامه فعاليت كميسيوني كه در واشنكتن با هدف تغيير تدريجي نظام سوسياليستي كوبا تشكيل شده است و در آخرين جلسه آن بانو «رايس» وزير امور خارجه شركت كرده بود واكنش نشان داد و گفت كه بانو كاندوليزا رايس يك فرد «عصبي» است. وي همچنين رئيس دفتر حفظ منافع آمريكا در كوبا را كه در جلسه آن كميسيون شركت كرده بود يك «گانگستر كوچولو» ناميد و گفت: چرا اينان نمي بينند كه هر روز بر شمار كساني كه گام در راه تامين عدالت اجتماعي براي مردم كه حق آنانست مي گذارند افزوده مي شود. نتيجه انتخابات بوليوي كه در تمامي يك قرن اخير دنباله رو كاپيتاليسم و امپرياليسم بود نشان داد كه مردم روشن شده اند و حقشان را مي طلبند. مردم مي خواهند كه دولتي با عمل منصفانه داشته كه تنها در خدمت منافع آنان باشد و خواست و آرزويشان را برآورده سازد.

كاسترو شركت كنندگان در كميسيون (تغيير تدريجي نظام كوبا با تلاش براي روي كار آوردن يك ميانه رو و انعطاف پذير پس از درگذشت كاسترو) را مشتي «... خوار» معرفي كرد و گفت: اينان عقل ندارند كه تصور مي كنند با راه اندازي چند راديو، و تلويزيون ماهواره اي ديگر و تماس تلفني و ... و مشتي دلار مي توانند نظام كشور ما را كه در خدمت مردم است و برابري آنان را تامين كرده و هرگونه دغدغه ايشان را برطرف ساخته تغيير دهند. مگر مردم شعور خود را از دست داده اند كه دوباره تن به استثمار و بردگي و نابرابري و آموزش و پرورش و درمان پولي بدهند و از بازنشستگي عمومي و مزاياي بيكاري كه نعمت بزرگي است محروم شوند. مردم در همه نقاط به سوي عدالت اجتماعي ـ اقتصادي پيش مي تازند حال آن كه امپرياليسم و كاپيتاليسم رو به افول است. بعيد است كه انسان باسواد و آگاه زير بار استثمار شدن خود برود و عمرش را براي پركردن جيب و تامين حرص و آزمندي چند سرمايه دار بي رحم هدر دهد. عقل سليم از سر شركت كنندگان در اين كميسيون پريده است. تحولات اخير بوليوي بايد درس بزرگي براي آنان باشد. در بوليوي، اراده مردم معمولي را ديدند كه چگونه خود را نشان داد و متجلي ساخت. بايد اين تحول، امپرياليسم را به خودآورد و تسليم واقعيت ها شود.

 

 فيدل كاسترو

 

2005م:در پي اعلام اين موضوع از سوي اوپك كه براي فروش نفت به چين با روسيه دست به رقابت خواهد زد، 22 دسامبر 2005 ولاديمير پوتين رئيس جمهوري وقت روسيه گفت: ترديد نيست كه روسيه در آينده اي نزديك، كشور اول كره زمين در توليد نفت و انرژي هاي ديگر خواهد شد و ما بايد سريعا تكنولوژي خود را در زمينه استخراج نفت نوسازي كنيم و در امور نفتي جهان فعالتر شويم.

پوتين افزود: ترديد نيست كه روسيه در علوم پيشرفت وسيع داشته و احتمالا كشور اول جهان در زمينه هاي علمي است و كوشش ما از اين پس بايد اين باشد كه در تكنولوژي (كاربرد علوم) نيز اول شويم. براي مثال: اروپاي غربي داراي نفت نيست ولي در تكنولوژي نفتي پيشرفت زياد كرده و اين پيشرفت سبب شده كه در كشورهاي نفتخيز فعال شود. مصرف نفت در 15 سال آينده و تا روزي كه جانشين پيدا كند همچنان رو به افزايش است. طبق برآوردها، مصرف نفت جهان در سال 2025 به 35 ميليون بشكه در روز مي رسد و روسيه بايد بخش بزرگي از بازار نفت و نيز گاز طبيعي را به دست داشته باشد كه بدون نوسازي تكنولوژي مربوط به اين هدف نخواهيم رسيد.

پوتين گفت كه همين نياز مبرم به نفت و گاز است كه كمپاني هاي نفتي آمريكا سياست خارجي اين كشور ابزار دست خود قرارداده اند. تكنولوژي نفتي ما به پايه اي بايد برسد كه بتوانيم در بازار فعاليت هاي نفتي به عنوان رقيب عمل كنيم. بازارهاي هند، چين و آسياي شرقي براي چنين رقابتي هنوز باز است. ما براي ورود به اين رقابت ها لازم است که براي پيشرفت تكنولوژي نفتي خود، سرمايه گذاري دولتي کنيم.

سه روز پيش از انتشر اين بيانات پوتين، مقامات روسيه دم از قراردادهاي سابق نفتي خود با عراق زده و گفته بودند كه اجازه نخواهند داد كه در عراق بي سهم شوند. اين داعيه در زماني مطرح شده بود كه خرابكاري در تاسيسات نفت عراق ادامه داشت(عكس مقابل)

در آستانه انتشار اين حرفهاي نفتي بود كه روسيه موشك تازه «بولاوا» را با هدف تقويت شبكه دفاع اتمي خود آزمايش كرد و دو سفينه نظامي و مخابراتي در مدار زمين قرارداد و به گرجستان اخطار كرد كه حق خود را براي هرگونه عملي محفوظ مي دارد (در واكنش به عمل گرجي ها در توقيف سرنشينان يك خورو نظامي روسيه).


2005م:در روزهاي پاياني سال 2005 ميلادي بحث رسانه ها و محافل سياسي و جنبش هاي حقوق مدني و حقوقدانان درباره كار استراق سمع (ضبط مكالمات تلفني و اي ميل افراد) در داخل آمريكا كه جورج بوش رئيس جمهور اين كشور به آن اعتراف كرده و مسئوليتش را بر عهده گرفته بود گسترش يافته بود. كناره گيري جيمز رابرتسون قاضي فدرال در اعتراض به اين عمل كه مغاير اصلاحيه چهارم قانون اساسي آمريكا و نيز قانون «پرايوسي اكت» است اين بحث توام با انتقاد و اعتراض را دامن زده بود. حقوقدانان گفته اند كه هيچكس و هيچ مرجعي از جمله كنگره حق نقض قانون اساسي را ندارد. بسياري از رسانه ها به انتشار كاريكاتور در اين زمينه پرداخته بود كه يك مورد آن در زير آمده است. اين كاريكاتور كه توسط «مايك لوكوويچ» ترسيم شده و عنوانش را «ارباب هاي استراق سمع» نوشته است، جورج بوش را كه با حرف «دبليو» و لباس فرماندهي ارتش در حال پاي گذاردن بر قانون اساسي و گفتن اين جمله نشان مي دهد: تلفن شاكيان (ناراضيان) تپ مي شود (مورد استراق سمع قرار مي گيرد.).

گفته شده بود كه وسعت استراق سمع بيش از آن بوده است كه در گزارش هاي اوليه آمده بود و كمپاني هاي مخابراتي آمريكا تسهيلات اين كار را در اختيار آژانس امنيت ملي گذارده اند.


2005م:21 دسامبر 2005 نيز به مناسبت زادروز استالين در نقاط مختلف شوروي سابق مراسم بزرگداشت برپا شده بود، در شهر «ديگورا» در اوستياي شمالي مجسمه تازه اي از او نصب شد، در ميان سرخ مسكو شماري از مردم در ميان برف سنگين در كنار ديوار كرملين در اطراف گور وي اجتماع كردند و به نمايندگان مطبوعات گفتند كه در زمان استالين، جماهير شوروي هر سال پيشرفت داشت و .... عكس زير يك بانوي هوادار استالين را با عكس او و پرچم سرخ در مراسم پرده برداري از مجسمه اش در شهر «ديگورا» نشان مي دهد.

 

 برگزاري زادروز استالين در 2005

 

2008م:تا 26 دسامبر 2008 کلاهبرداری 60 و چند میلیارد دلاری "برنادر میدوف Bernard Madoff" در آن سال هفتاد ساله هر روز ابعاد بیشتری می يافت و ضعف های نه تنها بشر معاصر بلکه ضوابط و عملکرد دولتی را هم یکی پس از دیگری عیان می کرد که برای انسان آگاه و بیدار قرن 21 پذیرفتنی نیست.

میدوف (ميداف) که در ژوئن 2009 به 150 سال زندان محکوم شد و در دسامبر 2009 به سبب بيماري از سلول زندان به بيمارستان انتقال يافت قبلا رئیس بازار بورس "کمپانی های تکنولوژیک پیشرفته" در نیویورک معروف به شاخص "نازدک" بود. نازدک (نزدک) از حروف اول کلمات "نشنال اسوشییشن آو سیکیوریتیز دیلرز اتومیتد" ساخته شده است و از 1971 امور سهام سه هزار و دویست کمپانی"های تک" را به دست دارد.

ميدوف بعدا، برای خود یک سازمان مشاوره سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار تاسیس کرد، و سپس کار دلالی این معاملات را بر آن اضافه کرد و وعده سود، نه کمتر از ده درصد داد و برای تحقق این سود، تضمین شفاهی سپرد و دستیاران خودرا سراغ پولدارها و نیز موسسات دارای پول راکد ازجمله دانشگاههای غیردولتی، بیمارستانها و انجمن ها فرستاد و برخی از دلالهای اروپا را همکار موسسه خود کرد. میدوف در سال 1960 کار دلالی بورس را با پنج هزار دلار سرمایه آغاز کرده بود.

ميدوف تا سال 2008، با لفاظی و نشان دادن آمار و ارقام (ساختگی) مشتریان خودرا راضی نگهمیداشت. در این سال با سقوط پی درپی سهام، مشتریان او نگران سرمايه و پول خود شدند و مطالبه سند کردند که سرمايه و سود آنان کتبا اعلام شود. در اینجا بود که میدوف خودرا در بن بست ديد و اعتراف به حقیقت کرد، رسانه های آمریکا کار اورا "بزرگترین کلاهبرداری تاریخ" عنوان دادند و دادستان فدرال (دولت مرکزی) در نیویورک وی را احضار و به بازپرس تحویل داد تا تحقیق کند و با اینکه میدوف به سوء عمل اعتراف کرده بود 11 دسامبر 2008 برایش تا پایان رسیدگی قضایی یک قرار تامین ده میلیون دلاری صادر شد! و او به خانه هفت میلیون دلاری اش بازگشت. رسانه ها ضمن انتشار خبر به انعکاس نظر مردم از عمل بازپرس دست زدند و مردم انتقاد کردند که چرا باید برای متهم به 60 و چند میلیارد دلار کلاهبرداری تنها ده میلیون دلار قرار تامین صادر شود و دادستانی آمریکا در برابر علامت سئوال قرار گرفت و بازپرس ناچار شد که علاوه برتامین مورد بحث، میدوف را بازداشت خانگی کند و بر پایش دستگاه الکترونیک ماهواره ای ببندد تا خروج اورا از خانه اطلاع دهد.

رسانه ها از روز بعد به یافتن مشتریان میدوف دست زدند که عمدتا پولدارهای یهودی آمریکا، باز نشستگان و ... بودند. ضمن این مصاحبه ها معلوم شد که رئیس "کمیسیون دولتی ناظر بر معاملات اوراق بهادار و سهام" نظارت دقیقی بر فعالیت میدوف نداشته و علت آن این بوده که که میدوف ترتیب رفت و آمد خواهر زاده اش را که یک بانوی زیبا است با رئیس این کمیسیون (اس. ای . سی) داده بود و .... این کشف پر سر و صدای رسانه ها سبب شد که "اوباما" (درآن زمان رئیس جمهور منتخب) وعده دهد که یک زن را در دولت خود بریاست آن کمیسیون منصوب مي کند.

 

Bernard Madoff


1531: مارتين لوتر بار ديگر اين نظر خود را تكرار كرد كه نه كليسا جاي بخشودن گناهان است و نه كشيش حق اين كار را دارد.

1788: ايالت مريلند ده مايل مربع از اراضي خود را اهدا كرد تا در آن شهري به عنوان پايتخت دولت مركزي ايالتهاي متحد ساخته شود . اين شهر كه بعدا ظرف دو سال در اين اراضي عمدتا پر از پستي و بلندي و مرطوب ساخته شد به شهر واشنگتن موسوم گرديد كه مقرر شد به هيچ ايالتي وابسته نباشد و به نام كريستف كلمب به منطقه كلمبيا (District of Columbia) يا اختصارا دي سي خوانده شود.

1877: حزب كارگران سوسياليست شمال آمريكا نخستين كنوانسيون خود را برگزار كرد.

1938: بهرام بيضائي نويسنده، نمايشنامه نگار، فيلمساز و کارشناس بنام تئاتر در تهران به دنيا آمد.

1939: ( 1318) ايران داراي دادرسي نظامي شد.

2003: پروفسور« آن تزو يانگ» استاد رياضي دانشگاه كاليفرنيا كه از چين به آمريكا مهاجرت كرده بود در 80 سالگي درگذشت. وي به بيو مكانيك ، علوم كامپيوتر و حركت ماهواره ها از طريق به دست آوردن قواعد نيروهاي وارده به اجسام بر پايه شكل هندسي آنها و نيز كشف فرمولهاي رياضي حركت اجسام كمك بسيار كرده است . فرمولها و قواعد وي به نام خودش وارد كتب رياضيات شده است.

منبع:iranianshistoryonthisday.com

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------