تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ -7خرداد



585پیش ازمیلاد:خورشيد گرفتگي 28 ماه مه سال 585 پيش از ميلاد باعث شد که جنگ طولاني ايران و کشوري ليدي (قسمتي از آناتولي مرکزي و غربي تا اژه و مديترانه به پايتخي سارد = سارت) پايان يابد و يک ماه بعد به فيصله اختلافات بيانجامد. طالس دانشمند يونان قديم وقوع اين خورشيد گرفتگي را پيش بيني و تاريخ دقيق آن را به دست داده بود که يک ماه پيش از رويداد به اطلاع پادشاه ليدي رسيده و وي بر پايه اين پيش بيني به ايرانيان اخطار کرده بود که ادامه جنگ باعث خشم خدايان خواهد شد و انسان را از نور خورشيد محروم خواهند کرد.


235پیش ازمیلاد:مولفان تاريخ هاي نظامي «ماه مه سال 235 پيش از ميلاد» را زمان آغاز تاكتيك نظامي تازه اي نوشته اند كه ارتش دولت نوپاي اشكاني ايران آن را بر ضد سلوكي ها (جانشينان اسكندر مقدوني) بكار گرفت. از اين تاكتيك قرنها استفاده شد. برپايه اين تاكتيك، دسته هاي سوار سبك اسلحه، نيروي دشمن را با جنگ و گريز به ميداني كه از پيش تعيين شده بود و واحدهاي اصلي ارتش ايران در آنجا کمين کرده و آماده جنگ بودند مي كشاندند و به دست آنان مي سپردند تا درهم بكوبند. اين تاكتيك در نخستين آزمايش پيروز شد و تيرداد ، شاه وقت تا پايان مه اين سال بر سلوكيها غالب آمد.


81م:به نوشته مورخان رومي، بركناري اردوان چهارم در جلسه 28 مه سال 81 ميلادي مهستان (سناي ايران) از سوي تني چند از بزرگان كشور پيشنهاد شد. بحث درباره اين پيشنهاد مدتها طول کشيد و بالاخره به راي گيري گذاشته شد و مهستان راي به بركناري اردوان چهارم از شاهي ايران داد.

در زمان اشكانيان انتخاب و بركناري شاه از اختيارات مهستان بود كه اردشير بنيادگذار دودمان ساساني اين قاعده را موقوف ساخت.

 

1868م:كمپاني آلماني زيمنس 28 مه 1868 اعلام كردكار كشيدن خط تلگرافي را كه از برلين آغاز مي شود تا تهران ادامه خواهد داد. اين خط قرار بود از روسيه و گرجستان بگذرد، و از طريق تبريز به تهران برسد.

 

1312م:هفتم خرداد 1312 (28 مه 1933) مجلس تنها با هشت راي مخالف و ممتنع پيشنهاد تمديد قرارداد نفت را كه امتياز آن در انحصار انگلستان بود تصويب كرد و به اين ترتيب، اين قرارداد استعماري براي 60 سال ديگر اعتبار يافت. هجده سال بعد در همين روز (7 خرداد 1330) به مناسبت سالروز تصويب اين قرارداد، ايران شاهد بزرگترين تظاهرات تاريخ خود تا آن زمان بود و تظاهركنندگان ضمن محكوم كردن اين اقدام مجلس خواستار محاكمه و مصادره اموال آن دسته از نمايندگان ــ چه مرده و چه زنده ــ شدند كه به اين قرارداد راي موافق داده بودند. مردم شعار مي دادند: سالروز «تصويب خيانت».


1979م:28 مه 1979 لئونيد برژنف رهبر وقت شوروي در مسكو اعلام كرد كه از ايران ضد امپرياليست، در قبال هرگونه تعرض غرب، حمايت بي چون و چرا خواهد كرد و پشتيبان حاكميت و استقلال و آزادي ايران خواهد بود. برژنف اين مطلب را يكصد و ده روز پس از پيروزي انقلاب و در زمان دولت موقت (بازرگان) كه چپها آزادي عمل داشتند بيان داشته بود. اعلام همين حمايت باعث شد كه بسياري از نقشه ها نقش بر آب شود و در جريان گروگانگيري، ناوگان اعزامي غرب از جمله كشتي هاي آمريكا، انگلستان و استراليا به خليج فارس نتوانند دست به تعرض بزنند.

 

برژنف

 

1359ش:مجلس شوراي اسلامي که ششم خرداد 1359 جلسه افتتاحيه داشت ، پس از بررسي و تصويب اعتبارنامه ها که چندان آرام نبود و انتخاب هيات رئيسه ، از اواخر دهه اول خرداد 1359 بر جاي شوراي انقلاب نشست و كار خود را آغاز كرد.

قضاوت تاريخي درباره يك پارلمان برپايه جامعيت و به دور از تبعيض بودن قوانيني است كه به تصويب مي رساند و نيز نظارت دائمي بر اجرا و رعايت كامل آنها و رسيدگي به شكايات مردم و اعلام نتايج اين رسيدگي در رسانه هاي همگاني است. به پاره اي از مصوبات گذشته اين مجلس مي توان ايراد وارد آورد از جمله قانون مطبوعات و قانون انطباق مهر زوجه ها با نرخ تورم كه ساير بدهي هاي اشخاص در آن منظور نشده است. شوراي انقلاب در عمر خود قوانين مهم و جالبي به تصويب رساند از جمله قانون اراضي موات كه صاحبان يك خانه و يك آپارتمان را از دريافت پروانه ساختمان براي زمين ديگر ممنوع مي ساخت و در قانون مطبوعات مصوب خود تصريح كرده بود كه اگر هيات نظارت ظرف سه ماه به تقاضاهاي وارده ترتيب اثر ندهد متقاضي مي تواند به دادگاه دادخواست دهد و حكم دادگاه قطعي است.

 

مجلس شوراي اسلامي در كاخ سناي سابق آغاز بكار كرد

1984م:در اين روز در سال 1984 دولت ايران به كشورهاي عربي منطقه خليج فارس اخطار كرد كه خود را از جنگ عراق و ايران دور نگهدارند و گرنه بايد منتظر عواقب مداخله خود باشند.

در طول جنگ عراق با ايران، كشورهاي عربي منطقه خليج فارس كه يك شوراي همكاري تاسيس كرده بودند كمكهاي همه جانبه به عراق مي دادند و كويت با حركت دادن كشتي هاي نفتكش خود با پرچم آمريكا، زير پاي اين دولت را در خليج فارس محكم كرد. «تاريخ» نشان داد که همان کمکهاي عرب هاي منطقه خليج فارس به عراق در جريان جنگ خود با ايران، بعدا سبب نفاق طرفين و تصرف موقت کويت از سوي عراق شد؛ رشته اي که سر دراز دارد.


1373ش:دکتر مهدی آذر ملی گرای برجسته قرن 20 ایران هفتم خرداد 1373 در خانه پسرش دکتر هرمز آذر در آمریکا درگذشت. وی که 94 سال عمر کرد در کابینه دکتر مصدق وزیر فرهنگ بود. دکتر آذر که از نخستین دسته محصلان اعزامی به فرنگ است در اروپا (فرانسه و انگلستان) درس پزشکی خواند و طرح ادغام وزارت بهداری، سازمانهای بهداشتی و دانشکده های پزشکی و پرستاری از اوست که پس از انقلاب به اجرا درآمده است.

 

دکتر مهدي آذر


1919م:اصل «جاستيفي كيشن فور دمكراسي = توجيه دمكراسي» 28 مه 1919 اعلام شد. استادان علم حكومت و انديشمندان علاقه مند به دمكراسي در گردهمايي ماه مه 1919 خود در پاريس، پس از بحث بسيار و شنيدن نظرات به اين نتيجه رسيدند كه «توجيه دمكراسي» قسمتي از دمكراسي است كه بنيادهاي دمكراتيك، نشريات عمومي و معلمان بايد اين رسالت را به انجام برسانند، و تا مردم روشن نشوند و ندانند كه دمكراسي چيست و چگونه بايد باشد، داراي چه اهميتي برايشان است و به چه ترتيب بايد آن را تمرين كنند .


2003م:عادت بر اين شده است كه سران تازه كشورهاي آمريكاي لاتين بدون حضور فيدل كاسترو كار خود را آغاز نكنند و حضور كاسترو سبب مي شود كه توجه مردم به جاي رئيس جمهوري تازه خود به اوجلب شود . اين وضعيت در مراسم آغاز كار «نستور كرشنر» رئيس جمهور چپگراي آرژانتين ( 25 ماه مه 2003) نيز مشاهده شد و استقبال از كاسترو به قدري زياد بود كه او مجبور شد در سرماي سخت (در آرژانتين كه در نيمكره جنوبي واقع است در آن تاريخ دو مانده به آغاز زمستان بود) از تالار مراسم بيرون آيد و 150 دقيقه براي صدها هزار تن دوستداران خود نطق كند و بگويد كه كوبا بهترين نظام آموزشي و درماني عمومي و رايگان جهان را داراست و به جاي بمب به ساير كشورها دكتر مي فرستد.


1632م:28 مه 1632 ميلادي، مراد چهارم سلطان وقت عثماني در جريان پاكسازي سازمانهاي عمومي اين كشور«رجب پاشا» وزير اعظم خود را اعدام كرد و ظرف چند روز صدها مقام دولتي و كارمند را به جرم ارتشاء، سوء استفاده از مقام و منزلت، دزدي از اموال عمومي و... به چوبه دار سپرد.

 

مراد چهارم

 

1919م:ارمنستان ــ نخستين كشور مسيحي جهان، كشوري كه از عهد باستان همواره دوست باوفاي ايران بوده است ــ 28 مه 1919 در باقيمانده از سرزمين ارمنستان بزرگ اعلام استقلال كرد. ارمنيان ساكن مناطق شرقي عثماني در دو ـ سه دهه قبل از اعلام استقلال چند بار به دست تركان عثماني قتل عام شده و آواره و تبعيد گرديده بودند. ارمنيان با استفاده از فرصتي كه شكست نظامي عثماني در جريان جنگ جهاني اول و نيز از هم پاشيدگي امپراتوري روسيه برايشان فراهم ساخته بود در منطقه كوچكي از ارمنستان بزرگتر اعلام استقلال كردند.

 

1453م:فردا، 29 مه، سالگرد ورود جهان به دوران «عهد جديد»و پايان دوران تاريخي قرون وسطا است. 29 مه سال 1453 محمد دوم معروف به«فاتح» شهر قسطنطنيه را تصرف كرد، آن را اسلامبول ناميد و به اين ترتيب؛ دست غرب «موقتا!» از سلطه مستقيم بر شرق كوتاه شد و تاريخنگاران اين روز را پايان قرون وسطا قرار داده اند.

 

فاتح (سلطان محمد دوم)


1331ش:در اين روز در سال 1331 دكتر مصدق نخست وزير وقت عازم لاهه شد تا از حقانيت ايران در ملي كردن نفت خود دفاع كند. دكتر مصدق كه استاد حقوق در دانشگاه بود قبلا رسيدگي دادگاه لاهه به شكايت انگلستان از ايران را مغاير حاكميت ملي يك كشور مستقل عضو سازمان ملل خوانده بود، ولي گفته بود كه به لاهه خواهد رفت تا صداي ايران را كه قريب يك قرن و نيم تحت نفوذ و سلطه اجانب بوده به گوش جهانيان برساند و تاكيد كرده بود كه دفاع او در لاهه در عين حال دفاع از كشورهاي ضعيف و استعمارزده در برابر قدرتهاي جهاني خواهد بود. اظهارات آن روز دكتر مصدق در رسانه هاي جهان به اين گونه تفسير شده بود كه رئيس دولت ايران حتي مخالف چند قطبي بودن جهان است و معتقد به وجود يک قانون بين المللي حاکم بر روابط ملت ها است، نه وجود قدرت جهاني ديکته گر؛ همين حرفي كه امروز پس از گذشت 55 سال از آن روز، از دهان قاطبه جهانيان بيرون مي آيد.

 

M. Mosaddegh

 

1588: اسپانيا با سيصد كشتي جنگي و 30 هزار تفنگدار عازم تصرف انگلستان شد. خروج اين نيرو از بندر ليسبون (در پرتغال) که در آن زمان در تصرف اسپانيا بود سه روز طول کشيد.

1731: به دستور پاپ وقت، كتب مذهبي يهوديان را در قلمرو پاپها آتش زدند.

1738: دكتر ژوزف گيوتين پزشك فرانسوي كه دستگاه اعدام بدون درد «گيوتين» را اختراع كرد به دنيا آمد.

 

گيوتين

 

1754: در منطقه «فايت» پنسيلوانيا، ميان بوميان آمريكايي (سرخپوستان) و فرانسويان متحد آنان از يك طرف، و نيروهاي استعماري انگلستان و افراد مسلح مهاجر نشين هاي انگليسي از سوي ديگر جنگ بزرگي آغاز شد.

1937: پل «گلدن گيت» كه بر روي گوشه اي از خليج سانفرانسيسكو كشيده شده است به روي ترافيك باز شد.

1961: با انتشار مقاله «پتر بننسون» در روزنامه هاي مختلف تحت عنوان «زندانيان فراموش شده» زير بناي بنياد حقوق بشري امنستي اينترنشنال (عفو بين المللي) گذارده شد.

1981: در سال 1360 هجري خورشيدي آيت الله خميني باني جمهوري اسلامي در مورد تجاوز از حدود قانون به مسئولان چنين اخطار كرد: بترسيد از آن روز كه مردم بفهمند در باطن ذات شما چيست و يك انفجار حاصل شود. متن اين اخطار، همان وقت در روزنامه هاي تهران انتشار يافته بود.

1964: سازمان آزادي فلسطين (پي. ال. او) تاسيس شد.

1964: جسد جواهر لعل نهرو نحست وزير متوفاي هند را به رسم هندوان سوزاندند.

1979: يونان به عضويت بازار مشترك اروپا (كه بعدا اتحاديه اروپا شد) درآمد.

روزنامک

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------