تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ -26 اردیبهشت330پیش ازمیلاد:«كاليس تنيس» تاريخنگار رسمي اسكندر كه در حمله به آسيا با او بود شرح جنگ شهر ري را كه به صورت خانه به خانه صورت گرفت برنگاشته است كه با تطبيق تقويمها 16(يا 17) ماه مه سال 330 پيش از ميلاد آغاز شده بود و مورخان نظامي از آن به عنوان نخستين جنگ خياباني بشر، به مفهوم امروز، نام برده اند. طبق گزارش «كاليس تنيس»، در آن روز (دو هزار و 337 سال پيش در اين روز) در داخل شهر ري ميان نيروهاي اسكندر و واحدهاي نظامي در حال عقب نشيني ايران نبردي خونين و كوچه به كوچه آغاز شد كه سه روز طول كشيد.

مورخان، شكست ايران از اسكندر مقدوني را به حساب شخصيت ضعيف، دو دلي و قاطع نبودن داريوش سوم نوشته اند.

 

تصوير مجسمه اسکندر

 

961م:خراسان (خراسان بزرگتر) در ماه مه سال 961 ميلادي دچار ناامني شديد شده بود. سبب اين ناامني افتادن عبدالملك ساماني، پادشاه وقت از اسب بود كه منجر به مرگ او شده بود. عبدالملك كه هفت سال سلطنت كرده بود به امير رشيد (دلاور) شهرت داشت. مورخان نوشته اند كه ناامني خراسان به تحريك البتكين صورت گرفته بود كه عبدالملك او را جاه و مقام، سپهسالاري و حكومت هرات داده بود.


1979م:(نيمه ماه مه 1979) در قم، آية الله خميني خطاب به گروهي از كاركنان روزنامه كيهان گفت كه اصحاب مطبوعات بايد خودشان روزنامه ها را اصلاح كنند و در مسير خواست و آرزوهاي ملت قرار دهند و آن چه را كه ملت مي خواهد و مي طلبد منعكس سازند. وي افزود: انقلاب دست چپاولگران را قطع كرد و مطبوعات نبايد كاري كنند كه به بازگشت آن وضعيت كمك شود.

در آن سال، از لحظه انتشار اين مطلب در رسانه ها، روزنامه نگاران خواهان سپرده شدن امور مطبوعات كه طبق اصول ـ قوه چهارم يك دمكراسي بشمار مي آيند و جدا از سه قوه ديگر بايد باشند ـ به سنديكا و اتحاديه هاي صنفي شدند. با وجود اين، هنوز امور مطبوعات در چارچوب وزارت ارشاد قرار دارد و از ميان اعضاي هيات نظارت بر آنها، تنها يك عضو منتخب مديران نشريات است و بقيه از سوي سه قوه و موسسات ديگر معرفي مي شوند.


2005م:نيمه ماه مه 2005 بود كه «چان چاندلر» كشيش كليساي «وينسويل» واقع در ايالت كاروليناي شمالي 9 تن از اعضاي كليسا را از ورود به آن جهت دعاي هفتگي ممنوع ساخت زيرا كه اعتراف كرده بودند در انتخابات نوامبر 2004 (شش ماه پيش از آن) به جاي جورج بوش به «جان كري» نامزد حزب دمكرات راي داده بودند. چاندلر قبلا به مراجعين كليسا اندرز داده بود كه به بوش راي بدهند.

لئونارد پيتز مفسر آمريكايي كه مقالات او توسط سنديكاي «ميامي هرالد» توزيع مي شود 14 مه 2005 نوشته بود كه چاندلر با اين عمل خود ظاهرا مرتكب نقض چند قانون دنيوي شده است:

1ـ نقض قانون اساسي آمريكا كه كليسا را از سياست جدا ساخته است.

2ـ نقض قانون انتخابات كه تاكيد بر مخفي بودن راي دارد يعني نبايد از كسي سئوال شود كه به چه كسي راي داده و آن را علني سازد.

3ـ كليسا يك نهاد عمومي است و نمي شود ورود افراد را در ساعاتي كه داير است به آن ممنوع ساخت و ....

 

1975م:16 ماه مه سال 1975 نخستين زن كوهنورد خود را به قله «اورست» در كشور نپال رساند و نامش در «تاريخ» ثبت شد كه براي هميشه باقي خواهد بود. وي «جونكو تابي» و يك ژاپني بوده است.

 

جونكو تابي


2004م:هيات نمايندگان صاحبان روزنامه دو ميليون تيراژي «ديلي ميل» انگلستان كه در قطع تابلويد چاپ مي شود 15 ماه مه 2004 «پيرس مورگن» سردبير اين روزنامه را از اين سمت بركنار كرد؛ زيرا مقامات نظامي آن كشور مورگان را متهم كرده بودند كه عكس ساختگي چاپ كرده و با اين عمل نظاميان را از چشم مردم انداخته است.

 

1966م:با انتشار اطلاعيه مورخ 16 ماه مه سال 1966 حزب كمونيست چين، از روز بعد انقلاب فرهنگي اين كشور آغاز شد كه مائو رهبر وقت چين آن را براي دو سال پيش بيني كرده بود. هدف از اين انقلاب، پاكسازي چين از بوروكراسي بد، فساد اداري و همچنين تصفيه حزب كمونيست اين كشور از كساني بود كه بدون وفاداري به اين عقيده، صرفا به خاطر داشتن سهم و برخورداري از قدرت خود را در آن جا زده بودند. هدف ديگر انقلاب، زدودن باقيمانده رسوم و علائق و تفكر (فرهنگ) بورژوازي از جامعه چين بود. مائو خواسته بود كه اين انقلاب به دست دانشجويان و كارگران داوطلب انجام شود.

 

ژيانگ شينگ همسر مائو با دستبند در دادگاه

 

1988م:16 ماه مه 1988 دكتر « Charles Everett Koopچارلز اورت كوپ» رئيس وقت نظام پزشكي آمريكا اعلام كرد كه مواد متشكله نيكوتين (دخانيات) از لحاظ اعتياد، مشابه هروئين و كوكايين هستند و سيگار بايد در رديف مواد مخدر قرار گيرد و ممنوع شود. وي از 1982 تا 1989 رئيس نظام پزشكي آمريكا بود. رئيس نظام پزشكي قبلي آمريكا، سه دهه پيش از دكتر كوپ، دخانيات را عامل بسياري از بيماريها و از جمله سرطان اعلام كرده بود كه با اعلاميه او، مبارزه با سيگار به تدريج جهاني شد و در بسياري از كشورها، دود كردن آن در محل كار و اماكن عمومي و در اطاقي كه اطفال باشند ممنوع شد و با وضع ماليات سنگين، خريد آن براي بسياري از مردم و به ويژه جوانان دشوار گرديد.

 

دکتر کوپ


2004م:روزنامه هاي اروپا در شماره هاي 15 مه 2004 خود، عموما، در صفحه اول عكسي را چاپ كرده بودند كه امواج سرخ جامگان را در حال راهپيمايي و حمل شعار نشان مي داد.

اين تظاهرات در شهر هاوانا برضد تصميم تازه جورج بوش رئيس جمهوري آمريكا مبني بر تشديد تحريم اقتصادي 44 ساله كوبا برپا شده بود و در آن يك ميليون و دويست هزار كوبايي شركت كرده بودند و در پيشاپيش آنان فيدل كاسترو رهبر 77 ساله كوبا ديده مي شد كه شعار مي داد.

 

2004م:بازگشت «ره مو ـ هيونRoh Moo _ Hyum» رئيس جمهوري كره جنوبي به قدرت كه از سوي پارلمان معلق شده بود در 15 و 16 مه 2004 سوژه تفسيرهاي سياسي بسياري از روزنامه هاي را در سراسر جهان به خود اختصاص داده بود. پارلمان كره جنوبي برغم اعتراض مردم، «ره» را 63 روز پيش از اين تاريخ، پس از يك ايم پيچمنت (محاكمه پارلماني) معلق ساخته و تعيين سرنوشت او را به دادگاه سپرده بود.

 

ره مو ـ هيون

 

2004م:«مرك بلكا» نخست وزير لهستان 15 ماه مه 2004 با راي عدم اعتماد پارلمان اين كشور بركنار شد كه روزنامه هاي اروپا در شماره هاي 16 مه خود آن را به پاي برنامه اقتصادي بازار آزاد لهستان كه مردم اين كشور را ناراضي كرده گذارده و نوشته اند كه «بلكا» پس از «واجپايي» در هند، دومين رئيس دولتي است كه در چند روز اخير قرباني عدم رضايت طبقه زحمتكش (اكثريت) از اقتصاد بازار آزاد شده است.


2005م:روزنامه هايي كه در شماره هاي 15 مه 2004 خود از بازگشت خانواده نهرو به قدرت خبر داده اند از فرزندان و نوه هاي بانو گاندي دختر نهرو به عنوان « پارسي ـ هندي» ياد كرده و نوشته اند: شوهر اينديرا، فيروز گاندي، يك پارسي بود كه نياكان او در سده هاي قبل از ايران به هند مهاجرت كرده بودند. بنا براين در جامعه هند، نخست وزير شدن عروس اينديرا كه يك بانوي متولد ايتالياست تعجبي ندارد.

 

2005م:فشار پارلمان روسيه به دولت پوتين كه بر ضد گرجستان دست به اقدامات جدي بزند، انتقال برق به آن كشور را قطع و محدوديت و مقررات تازه اي در نظر بگيرد 16 مه 2005 به صورت قطعنامه به دفتر كرملين تسليم شده بود. به علاوه رئيس دوما (مجلس روسيه) اخطار كرده است كه گرجستان با رفتار خود دارد در مسيري خلاف جهت منافع ملي روسيه گام بر مي دارد كه بايد آن را متوقف ساخت. در هشدار دوما كه به تصويب اعضاي آن رسيده و به كرملين ابلاغ شده است از رهبري روسيه خواسته شده است كه اقدامات لازم براي حفظ جان اتباع روسيه در گرجستان و خانواده نظاميان روس را بعمل آورد و پايگاه نظامي روسيه را با سلاحهاي تازه تقويت كند و همچنين ورود گرجي ها مظنون را به روسيه محدود سازد.


1770: ماري آنتوانت شاهزاده خانم 14 ساله اتريشي به عقد ازدواج لوئي شاهزاده 15 ساله فرانسه درآمد كه هر دو پس از به دست آوردن عنوان پادشاه و ملكه، درجريان انقلاب فرانسه گردن زده شدند.

1804: پارلمان فرانسه راي به امپراتور شدن ناپلئون داد.

16:1868 ماه مه 1868محاكمه پارلماني «اندرو جانسون» رئيس جمهور وقت آمريكا انجام شد، ولي هنگام اخذ راي از سناتورها با يك راي كمتر، تبرئه شد. وي متهم شده بود که در اجراي قوانين مصوب کنگره (قوه مقننه آمريکا) تعلل مي کند. ايمپيچمنت (محاكمه پارلماني) در آمريكا به اين صورت انجام مي شود كه مجلس نمايندگان نقش دادسرا را ايفاء و پرونده متهم را تا صدور كيفرخواست دنبال مي كند و پس از اين مرحله، سناي آمريكا به جاي دادگاه، متهم را محاكمه مي كند. در جريان محاكمه متهم در سنا، رئيس ديوان عالي آمريكا موقتا رياست جلسه و يا جلسات سنا را برعهده مي گيرد. درجريان محاكمه، سناتورها نقش اعضاي هيات منصفه را برعهده دارند كه پس از محاكمه، به مجرم و يا نامجرم بودن متهم راي مي دهند.

 

اندرو جانسون

 

1875: يك زمين لرزه شديد در ونزوئلا و كلمبيا باعث مرگ 16 هزار تن شد.

1920: پاپ وقت، قرنها پس از اعدام ژاندارك توسط كليسا به جرم جادوگري، وي را قديس اعلام كرد.

1969: ونرا ـ 5 سفينه شوروي بر سطح ونوس فرود آمد.

1975: مردم سرزمين كوهستاني سيكيم واقع در هيماليا در يك رفراندوم راي به ضميمه شدن وطنشان به هند دادند.

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

   
    
   وب گردی