تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ - 5 شهریور1071م:26 آگوست 1071 ميلادي ارتش آلپ ارسلان سلجوقي در ملازگرد Melazgerd (به زبان ارمني: منزيكرت) در شرق آناتولي كه در آن زمان ارمني نشين بود ارتش روم شرقي را شكست داد و با اين رويداد، يك دوران تاريخي 848 كه تا پايان جنگ جهاني اول ادامه يافت آغاز شد. در نبرد ملازگرد، رومانوس ديوژنس R.Diogenes امپراتور روم شرقي نيز از پاي درآمد. سلجوقيان در سال 1054 ميلادي تلاش كرده بودند كه ملازگرد را تصرف كنند ولي شكست خورده بودند.

 

تصوير امير تيمور


1387م:از تصرف اصفهان توسط نيروهاي امير تيمور گوركان (تيمور لنگ) و قتل عام مردم آن و ساختن مخروطهاي ده متري از كله هاي مقتولين 621 سال مي گذرد. اصفهان در 27 اوت سال 1387 ميلادي، پس از يك مقاومت چشمگير به دست تيموريان افتاد. مورخان قتل عام اصفهاني ها به تصميم امير تيمور را متفاوت از قتل عام و كور كردن كرماني ها به دستور آغامحمدخان قاجار كه هر دو از نژاد مغول بودند دانسته اند؛ تيمور يك مهاجم خارجي بود ولي آغامحمدخان ادعاي ايراني بودن و حكمراني بر ايران را داشت!.

 

1941م:27 اوت 1941 (5 شهريور 1320) در اجراي گام به گام طرح (ازپيش تهيه شده) توطئه، محمدعلي فروغي كابينه خود را تشكيل داد كه در آن سرلشكر احمد نخجوان (كه از پيش در نظر گرفته شده بود و بايد بدون اطلاع و تصويب رضا شاه، دستور ترك مقاومت و مرخص كردن سربازان را مي داد) كفيل وزارت جنگ شد. علي سهيلي هم وزير امور خارجه بود. از همين روز، محمدعلي فروغي كه سالها با رضا شاه اختلاف نظر داشت و شش سال تمام مورد بي مهري کامل دربار بود مذاكرات خود را با نمايندگان انگلستان و شوروي آغاز كرد. فروغي با اين كه سمت نظامي و فرماندهي نيروها را نداشت در همان نخستين جلسه کابينه اشاره کرده بود که ترک مخاصمه را بر مقاومت و جنگ ترجيح مي دهد. بنابراين، مذاکرات بعدي او با نمايندگان دو دولت مهاجم از اين چارچوب خارج نبود. با اين وضعيت، در سومين روز تهاجم هنوز معلوم نبود که بايد جنگ کرد و يا تسليم شد و اين ابهام در تضعيف روحيه نظاميان موثر بود و بدتر از همه، از سوي عواملي در تهران و شهرهاي بزرگ شايع شده بود که رضا شاه قصد کناره گيري دارد و رضا شاه از نيات فروغي، شايعات تهران و روحيه نظاميان بي خبر گذاشته شده بود.

 

احمد نخجوان


1357ش:جعفر شريف امامي در چنين روزي در سال 1357 كه تظاهرات و راهپيمايي ها رو به گسترش بود پس از گرفتن اختيارات ويژه از شاه، نخست وزير كشور شد و ضمن صدور اعلاميه اي تقويم رسمي كشور را از شاهنشاهي به هجري خورشيدي باز گردانيد، ايجاد هرگونه كازينو و قمارخانه را ممنوع كرد، قول به رعايت احكام اسلامي و حرمت روحانيون، برگزاري انتخابات آزاد، آزادي تشكيل و فعاليت احزاب و انتشار نشريه، تعقيب قضايي متجاوزين به بيت المال و آزادي تدريجي زندانيان سياسي را داد و خواستار وفاق ملي شد. ديديم كه اين وعده ها نه تنها به اعتراض مردم پايان نداد بلكه با مشاهده ضعف دولت، باعث گسترش تظاهرات و اعلام حكومت نظامي شد. اوج تظاهرات در ماه شهريور 1357، در هفدهم اين ماه مشاهده شد كه به كشتار ميدان ژاله انجاميد.

 

شريف امامي


1770م:27 اوت زادروز "گئورگ ويلهلم فردريک هگل Hegel" فيلسوف و تاريخدان بزرگ آلمان است كه در سال 1770 به دنيا آمد و در سال 1831 درگذشت و كتابهاي متعدد از جمله علم منطق، دائره المعارف علوم فلسفي، فلسفه حق، درباره تاريخ، درباره اخلاقيات و ... را تاليف كرد.

وي كه از فلاسفه معروف به «ايده آليست» بشمار مي رود فرضيه «تاريخ معروف» به ديالكتيك هگلي را بنياد نهاد كه بر اساس تز (Thesis)، آنتي تز (Antitheses) و سنتز (Synthesis) بوده است. در تعريف اين فرضيه، هگل گفته است: همه تحولات تاريح داراي سه خصلت پايه هستند و هر تحول تاريخ نيروي ضد خود را به وجود مي آورد که با آن در معارضه خواهد بود.

هگل گفته است که براي درک هر جنبه فرهنگ انساني بايد مسير گذشته آن را يافت و تاريخچه اش را دانست. وي تاکيد بر درک تاريخ و مطالعه دقيق آن دارد که بدون اين درک نمي توان در فلسفه، سياست، حتي دين، دانش و هنر تبحر يافت.

هگل را مروج " فلسفه تاريخ" مي دانند که معتقد به وجود نيرو و عامل واحد و يا چند نيروي مشخص حاکم بر شکل گيري تاريخ هستند. به عبارت ديگر تاريخ تکرار مي شود (به قول آمريكايي ها؛ خود را تكرار مي كند). هگل براي اثبات فرضيه "فلسفه تاريخ" از تاريخ طولاني ايران چندين مثال آورده که تکرارهاي واضح در آن ديده مي شود از جمله مشابهت تغيير کامل اوضاع ايران در پايان عهد هخامنشيان و پايان عهد ساسانيان است. به اين لحاظ ، هگل تاريخ ايران را تاريخي کامل اعلام کرده است.

 

هگل


551پیش از میلاد:طبق محاسبات تقويمي تازه، برخي محققين27 اوت زادروز كنفوسيوس آموزگار، فيلسوف و متفكر بزرگ چين مي دانند كه در سال 551 پيش از ميلاد به دنيا آمد و افكار او هرگز كهنه نشده است. عقايد کنفوسيوس با آموزش هاي زرتشت - تنها پيامبري که از ميان آرين ها برخاست تفاوت چندان ندارد( جزئيات عقايد کنفوسيوس به موقع خود در اين سايت آمده است).


1871م:«تئودور دري سر» روزنامه نگار و سردبير معروف آمريكايي كه از نيمه عمر به بعد داستان نگاري پيشه ساخت و دهها داستان خوب نوشت 27 اوت سال1871 به دنيا آمد. نخستين داستان او تحت عنوان «خواهر كوري» در آمريكا جنجال بزرگي بپا كرد به گونه اي كه ناشر مجبور شد نسخه هاي توزيع شده را جمع آوري كند. علت اين بود كه تئودور حقايق را به همان گونه كه روي داده بودند بدون هرگونه ملاحظه (خودسانسوري) به رشته تحرير كشيده بود.

وي سپس جامعه آمريكا را قانع كرد كه او راه را درست رفته بود و مولفان ديگر با رعايت ملاحظات و خودسانسوري، وقايع را به رنگي ديگر در مي آورند و عرضه مي دارند كه با اين عمل، گاهي حقايق و واقعيت ها تحريف مي شوند و در نتيجه، شرح مجازي به مخاطبان داده مي شود و آن طور كه بايد، روشن و متنّبه نمي شوند. تاليف كتاب ـ داستاني و غير داستاني ـ كاري جز روزنامه نگاري است كه برخي از روزنامه نگاران با توجه به وضعيت روز، و با هدف خودداري از وخيم سازي وضعيت ملاحظه كاري مي كنند.

 

1899م:امروز زادروز «سسيل اسكات فورستر» داستان نويس انگليسي است كه در 1899 به دنيا آمد. او در قاهره متولد شده بود زيرا كه پدرش كارمند دولت انگلستان بود كه ماموريت قاهره به دست آورده بود.

كتابهاي معروف سسيل كه زمينه تاريخي دارند عبارتند از «تعويق پرداخت» . «كشتي» ، «درياسالار» و ....

 

سسيل اسکات فورستر


كشتي هاي حامل لژيونهاي هفتم و دهم روم (دو لشكر كامل) به فرماندهي ژوليوس سزار ـ يكي از سه عضو شوراي حاكم بر آن كشور ـ پس از عبور از درياي مانش (باريكه دريايي ميان اروپاي قاره اي و انگلستان) 26 اوت سال 55 پيش از ميلاد در ناحيه كنت (ديل) وارد آبهاي بريتانيا شدند و روز بعد (27 اوت) گام به بريتانيا نهادند. هدف سزار از اين لشكر كشي، تصرف بريتانيا نبود بلكه مي خواست كه شناخت بيشتري از اين جزاير به دست آورد كه فراريان گاليك و ژرمن (فرانسوي ها و آلماني ها) از برابر ارتش روم را پناه مي دادند. اطلاعات سزار درباره بريتانيا و ساكنان آن، پيش از اين لشكركشي محدود به نوشته هاي «پيتياس» جغرافيدان يونان باستان و افسانه هيميليكو و روايات مردم گل (فرانسه) بود. سزار در اين لشكر كشي شناختي (حقيقت ياب) متوجه شد كه در اين جزاير چهار قوم زندگي مي كنند كه از اروپاي قاره اي مهاجرت كرده اند. يك دسته كه در شمال هستند (اسكاتلندي ها) آلماني تبار هستند كه به كشاورزي و شكار و ماهيگيري سرگرمند، دسته ديگر كلتي ها هستند كه در منطقه جنوب مركزي (اينگلند) زندگي مي كنند كه خوراكشان عمدتا شير و گوشت است و دامدار هستند، دسته سوم سيلور ها هستند كه از ايبريا (اسپانيا و پرتغال) مهاجرت كرده اند و دسته چهارم بربرها (بي تمدن ها) هستند. مردان اين چهار دسته كه باهم سازگاري هم ندارند داراي موي سر و سبيل بلند هستند و پيش از رو به رو شدن با دشمن، صورت خود را به رنگ آبي رنگ آميزي مي كنند تا حواس طرف پرت شود. سزار در اين لشكر كشي كوشيد كه ميان سركردگان بريتانيايي نفاق ايجاد كند تا متحد نشوند و همگي تابع قدرت روم باشند. طبق اين سياست كه عادت دو هزار ساله انگليسي ها شده است (تفرقه افكن و حكومت كن)، سزار يكي از چهار پادشاه به نام مندوبراسيوس را رئيس كل جزاير قرار داد و پادشاه ارشد قبلي را سمت معاونت او داد تا ميان آنان هميشه خصومت و نفاق باشد. وي سپس به گل (فرانسه) بازگشت و سال بعد با نيروي بيشتري به جزاير بريتانيا رفت و آنجا را تسخير كرد. تسخير كامل و روميزاسيون كردن بريتانيا از سال 43 ميلادي و توسط كلاديوس رومي آغاز شد.

 

1913م:پتر نستروف ‍peter nestrov ستوان ارتش روسيه تزاري 27 اوت سال 1913با هواپيما در آسمان غوطه زد و به صورت دايره عمودي پرواز كرد (معلق زد).

اين نخستين پرواز ثبت شده از اين نوع در جهان است.

 

 پتر نستروف

 

1945م:نخستين واحدهاي نظامي آمريكا 27 اوت سال 1945 وارد خاك ژاپن شدند . دولت ژاپن درپي بمباران اتمي هيروشيما و ناگاساکي اعلام کرده بود که آماده تسليم شدن است و 15 اوت رئيس جمهوري آمريکا با قبول تسليم ژاپن پايان جنگ دوم جهاني در همه جبهه ها را اعلام داشته بود. کار اشغال نظامي ژاپن كه در ميدان جنگ شكست نخورده بود پس از ورود نظاميان آمريکايي به آن کشور آعاز شد. قرارداد تسليم ژاپن دوم سپتامبر 1945 در عرشه ناو ميسوري درخليج توکيو طي مراسمي به امضاي مقامات ژاپني و متفقين رسد. سپس دستگيري و بازجويي و محاكمه و سپس اعدام برخي مسئولان ژاپني صورت گرفت. مقامات آمريکايي در طول اشغال ژاپن براي اين کشور يك قانون اساسي نوشتند كه هنوز اجرا مي شود.

ژاپن که همواره در جستجوي منافع خويش بوده در آغاز جنگ جهاني اول که به دوستي انگلستان نياز داشت به آلمان اعلان جنگ داد ولي چون به خاطر تصرف چين شمالشرقي "متجاوز" اعلام شده بود در آغاز جنگ جهاني دوم با آلمان متحد شد و پس از جنگ دوم که نياز به تجديد حيات داشت برتري آمريکا را پذيرفت و اينک که در منطقه خود با يک چين نيرومند و روسيه گوش به زنگ رو به رو است بار ديگر دنباله رو بي چون و چراي آمريکا شده است. ژاپن ميان دو جنگ جهاني، چين را اشغال و در برخي شهرها قتل عام به راه انداخت و پيش از آن - زماني که انقلاب بلشويکي روسيه نوزادي بيش نبود از اين ضعف استفاده کرده و سيبري شرقي را اشغال نظامي کرده بود و پنج سال آن را در اشغال داشت و با اين حساب است که برخي از مورخان مقامات ژاپني را فرصت طلبان بين المللي خوانده اند.

 

مقامات ژاپني در عرشه ناو ميسوري ، اندكي پيش از امضاي قرارداد تسليم

 

2003م:شوراي امنيت سازمان ملل 26 اوت 2003 ضمن تصويب قطعنامه اي حمله مسلحانه به دوائر و كاركنان سازمان ملل و كاركنان موسسات كمكهاي انساني را جنايت جنگي اعلام كردكه قابل تعقيب و مجازات در دادگاه ويژه بين المللي است. اين قطعنامه باتوجه به انفجار مقر نمايندگي اين سازمان در بغداد كه موجب مرگ 23 تن و جرح 160 نفر ديگر شده بود به شوراي امنيت تسليم گرديد.

 

2003م:بانو «كاني ريوز» كاوگرل معروف در آمريكا در اوت 2003 در 102 سالگي در گذشت. وي كه 26 سپتامبر 1901 به دنيا آمده بود تا بهار امسال سوار بر اسب مي شد ، ششلول مي بست و سراغ گاوها مي رفت.

كاني كه از پنج سالگي سواركار بود با اين كه از دانشگاه تكزاس در رشته حقوق فارغ التحصيل شده بود « كاو گرل » بودن را ترجيح داده بود . او علاوه بر تدريس تعليم سوار كاري به بانوان در رانچ ، به امر گاو چراني مي پرداخت . كاني درجواني باشوهرش ، گاو چران رانچ ليندن جانسون رئيس جمهوري اسبق آمريكا بودند كه او نيز تگزاسي بود.

«كاني» به 30 هزار زن و دختر و از جمله چند بازيگر فيلم سواركاري ، گاو چراني با اسب ، كمند اندازي و تيراندازي در تاخت و آماده ساختن كره اسب براي سواري دادن و زين و نعل و تيمار كردن آموزش داده است.

وي اسب را حيواني بسيار دلاور توصيف كرده كه اگر سوارش را بشناسد مطابق ميل او رفتار مي كند و بالعكس اگر بفهمد كه سواري ناشي ادارد بازي در مي آورد و اذيت مي كند.

 

كاوگرل

 

479: طبق احتساب تقويمي برخي از مورخان، نبرد پلاتائه Plataea (ناحيه اي در شمال شرقي شهر آتن) ميان نيروهاي ايران به فرماندهي ژنرال مردونيوس (داماد داريوش بزگ) و افراد اعزامي کشور - شهرهاي يوناني در 27 اوت سال 479 پيش از ميلاد روي داده بود.

1813: ناپلئون بناپارت با 130 هزار سرباز فرانسوي ارتش 200 هزار نفري متحدين، مركب از آلمان، اتريش و روسيه را در درسدن Dresden آلمان تار و مار كرد و نابغه نظامي خوانده شد.

1896: انگلستان ضمن يك جنگ بسيار كوتاه جزيره زنگبار واقع در شرق قاره افريقا را تصرف كرد. زنگبار كه يك اقليت ايراني به نام شيرازي ها در آنجا زندگي مي كنند از دير زمان از نظر تجاري مورد توجه ايرانيان بوده است.

1990: در پي اشغال كويت توسط ارتش عراق؛ دولت عراق كويت را رسما ايالت نوزدهم آن كشور اعلام كرد و تاكيد داشت كه آمريكا نخواهد توانست عراق را نابود كند.

2003: جورج بوش رئيس جمهوري آمريكا در اجتماع نظاميان سابق در شهر سن لوئي گفت: تلفات و دشواري هاي آمريكا در عراق مانع از آن نخواهد شد كه همين كار را در مورد كشوري ديگر انجام دهد.

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------