تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ - 23 تیر307م:در ژوئيه سال 307 ميلادي (نيمه اول اين ماه و احتمالا دهم ژوئيه) هرمز دوم، شاه ساساني ايران اجازه داد كه تصوير همسر او - دختر پادشاه (محلي) كوشان - بر سكه ضرب شود. هرمز دوم كه «تاريخ» اورا به عنوان «عادل و نيک نفس» مورد قضاوت قرار مي دهد و هفت سال و چهار ماه سلطنت كرد، نخستين شاه ايران بود كه سكه با تصوير شهبانويش ضرب و به جريان گذاشت. شهرت فروتني و باگذشت بودن هرمز دوم از زماني وارد تاريخ شد كه وي پس از كناره گيري پدر بيمارش «نرسي» از سلطنت و به شاهي رسيدنش تا زماني كه پدر زنده بود اجازه نداد كه اورا به عنوان «شاه» خطاب كنند.

 

1330ش:بعد از ظهر 23 تير در سال 1330خورشيدي مصادف با 14 ژوئيه1951 شهر تهران شاهد يك تظاهرات وسيع بود كه به دعوت حزب توده برگزار شده بود. اين تظاهرات در اصل به منظور اعتراض به ورود آورل هريمن - ديپلمات آمريكايي - به تهران صورت گرفت كه قبلا در روزنامه ها نوشته بودند مي خواهد از سوي ترومن رئيس جمهوري وقت امريكا، بين ايران و انگلستان ميانجيگري كند. چپگرايان با مداخله آمريكا در مساله نفت و بسط نفوذ اين دولت در ايران مخالف بودند و در روزنامه هايشان نوشته بودند كه امريكا پسر انگلستان است و دست هر دو دولت در يك كاسه است. چپگرايان تهران همچنين مدعي بودند كه آمريكا مي خواهد جاي انگلستان را در ايران و خاور ميانه بگيرد و اگر چنين شود، اين منطقه خط اول آتش ميان دو ابر قدرت شرق و غرب قرار خواهد گرفت (در آن زمان دو قدرت رقيب در جهان وجود داشت که قدرت شرق در سال 1991 فروپاشيد).

 

سرلشگر حسن بقايي

 

1816م: 14ژوئيه زادروز فيلسوف، نويسنده و ديپلمات فرانسوي «ژوزف آرتور كنت دو گوبينو» است كه در سال 1816 به دنيا آمد و 66 سال عمر كرد و فرضيه ها، كتب و داستانهاي متعدد از خود برجاي گذارد. وي مدتي به عنوان ديپلمات ارشد (سفير) فرانسه در تهران اقامت داشت و در اينجا اين فرصت را به دست آورده بود كه به پژوهش هاي خود در زمينه نقش نژاد در پيشرفت هاي فرهنگي ادامه دهد.

 

Comte de Gobineau


1789م:مورخان، 14 ژوئيه (يكصد و نود و چهارمين روز از سال شمسي ميلادي) را يكي از روزهاي پر تحول و انقلاب در طول سال نوشته اند. از جمله تحولات مهم اين روز؛ فتح زندان باستيل به دست انقلابيون فرانسوي در سال 1789 و آزاد كردن زندانيان سياسي بود. كودتاي سرلشكر عبدالكريم قاسم در 1958در عراق كه به سلطنت «ساخت لندن» در اين سرزمين پايان داد و بعدا «انقلاب» ناميده شد، رويداد ديگر اين روز است. اين كودتا كه ضمن آن نخست وزير و وليعهد عراق هم كشته شدند تبعات متعدد داشت ازجمله استمداد پادشاه اردن از آمريكا براي حفظ مقام خود و كشاندن هرچه بيشتر پاي آمريكا به منطقه بود. قاسم مدعي مالكيت عراق بركويت شد كه سرآغاز ماجرايي دنباله دار است. قتل قاسم در كودتاي بعثي ها با كمك غرب جريان ديگري را باعث شده است كه ادامه دارد. در اثناي تحول عراق، رسانه هاي غرب انتقال نيروهاي دولت مسكو به مرزهاي جنوب غربي شوروي به حمايت از قاسم را كه عنوان كرده بودند ماركسيست است نه ناسيوناليست، بيش از حد بزرگ كردند و به همين صورت محبوبيت ناسيوناليسم عرب به رهبري جمال عبدالناصر را. شاه ايران با استفاده از اين سر و صداي رسانه اي و هياهو، بيش از پيش خود را در دامن آمريكا فرو برد.

 

جيمي کارتر در 2007

 


1789م:14 ژوئيه 1789، آزادي طلبان فرانسوي زندان باستيلBastille را كه محل نگهداري زندانيان سياسي و مخالفان نظام سلطنتي فرانسه بود و به مظهر استبداد شهرت داشت تصرف، زندانيان را آزاد و در ساختمان آتش افكندند. با فتح باستيل، انقلابيون جرات بيشتري به دست آوردند، در کار خود راسخ شدند و انقلاب فرانسه ادامه يافت كه نظام سياسي ــ اجتماعي نه تنها فرانسه بلكه سراسر جهان را دستخوش دگرگوني ساخت و از آن زمان 14 ژوئيه «روز ملي» فرانسويان و به روز آزادي معروف شده است. چهار سال پيش در جريان مراسم اين روز، ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه از يك توطئه ترور نجات يافت.

 

منظره باستيل در روز حمله مردم پاريس (نقاشي)

 

1958م:در روزي چون امروز (14 ژوئيه) در سال 1958 ، يك كودتاي نظامي در عراق كه توسط ژنرال متمايل به ماركسيسم ــ عبدالكريم قاسم ــ صورت گرفت به نظام سلطنتي كوتاه مدت اين كشور پايان داد . ضمن اين كودتا فيصل دوم پسر غازي پسر فيصل اول پادشاه هاشمي وقت ، افراد خانواده اش و نيز نخست وزير عراق كشته شدند.

 

فيصل دوم

 

1867م:14 ژوئيه سال 1867 مهندس آلفرد نوبل سوئدي كه سال پيش از اين «ديناميت» را اختراع كرده بود، قدرت انفجاري آن را به معرض تماشاي عموم گذارد.

«نوبل» كه در21 اكتبر 1833 در شهر استكهلم در يك خانواده سوئدي صنعتگر و مهندس به دنيا آمده بود تحصيلات خود را در رشته مهندسي، و تخصص شيمي در روسيه به اتمام رساند و دراندك مدتي در 20 كشور به تاسيس شعب كارخانه اقدام كرد.

آزمايشگاههاي كارخانه هاي او در نيمه دوم قرن 19 موفق به 350 اختراع و طرح تازه شده بودند از جمله ماده منفجره «تي . ان . تي».

وي از راه توليدات شيمياتي داراي ثروتي چشمگير شده بود، ولي از آنجا كه احساسي لطيف داشت و دست به قلم بود از اين كه ماده منفجره ساخته بود كه ممكن بود در كشتن و تخريب ابنيه از آن استفاده شود دچار نوعي عذاب وجدان و عدم رضايت از خود شده بود و چون چاره اي به نظرش نمي رسيد سرانجام تصميم گرفت كه ثروت خود را وقف دادن جايزه به كساني كند كه در هرسال بزرگترين خدمت را به بشريت كرده باشند.

 

نوبل


1878م:"همايش سياسي برلين" 14 ژوييه سال 1878 ميلادي مركب از قدرتهاي اروپايي وقت قلمرو عثماني را محدود كرد؛ بوسني و هرزگوين را به اتريش بخشيد، به روماني استقلال داد، دعاوي عثماني در قفقاز را به نفع روسيه مردود اعلام داشت و به انگلستان اين حق را داد كه جزيره قبرس را به تصرف خود درآورد.

"تاريخ نگاران" اين تصميمات محصول آن همايش را "تعيين سرنوشت ديگران پشت درهاي بسته در اروپا" عنوان داده اند. اين وضعيت از آن پس نيز هربار به صورتي ادامه داشته است.


1862: بانو «فلورنس بسكام» ، نخستين زن آمريكائي كه مدرك دكترا گرفت به دنيا آمد . وي در سال 1893 از دانشگاه جان هاپكيز در رشته زمين شناسي دكترا گرفت.

1900: نيروهاي اعزامي قدرتهاي وقت از جمله آمريكا و ژاپن منطقه تيانشان چين را تصرف كردند و خارجيان را از محاصره وطندوستان چيني معروف به « مشت زنان » كه از مداخله بيگانگان در امور ميهنشان به جان آمده و قيام كرده بودند خارج ساختند.

1934: كار كشيدن لوله نفت از موصل در عراق به ساحل لبنان ( مديترانه ) تكميل شد.

1971: نيروهاي اردن نخستين تلاش را براي سركوب كردن افراد مسلح فلسطيني آغاز كردند.

1988: ايران موضوع حمله موشكي از سوي يك ناو آمريكايي به يك هواپيماي مسافربر خود در آسمان خليج فارس را در سازمان ملل مطرح كرد.

1988: 200 هزار تن در جمهوري ارمنستان( شوروي ) دست به راهپيمايي زدند و خواهان الحاق قره باغ به آن جمهوري شدند.

1911: انگلستان و ژاپن پيمان اتحاد خود را براي چهار سال ديگر تمديد كردند.

1990: وزير صنايع انگلستان كه گفته بود آلمان مي كوشد بر اروپا مسلط شود مورد اعتراض قرار گرفت و از سمت خود كناره گيري كرد.

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------