تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ - 7 تیر1540م:بيست و هشتم ژوئن سال 1540 ميلادي به دربار قزوين- پايتخت آن زمان ايران- خبر رسيد كه همايون شاه امپراتور هند قصد پناهنده شدن به ايران (شاه طهماسب صفوي) را دارد.

همايون شاه در جنگ هفدهم ماه مه همان سال از يك خان پشتون (افغان) شكست خورده بود و چون در دهلي هم معارضان و مخالفان فراوان داشت ترجيح داده بود كه به ايران بيايد و پناهنده شود. شاه طهماسب قصد ديدار از زنجان را داشت که اين خبر را دريافت کرد.

 

تصويري از شاه طهماسب درجريان پذيرايي از همايون شاه

 

1330ش:در اين روز در سال 1330 ، تهران كانون خبر بود؛ وزير امور خارجه وقت آمريكا اعلام كرده بود كه ترومن رئيس جمهوري اين كشور پيام ارسالي دكتر مصدق را خوانده و آمريكا در مسئله نفت مداخله نخواهد كرد. تنها انتظار دارد به همان گونه كه دكتر مصدق نوشته است، ايران برسر قول خود كه فروش نفت به مشتريان ادامه خواهد يافت استوار باشد. پانديت نهرو نخست وزير هند هم در اين روز به دكتر مصدق پيام فرستاد كه دولت هند تنها نگران وضعيت مصرف كنندگان جهاني نفت است .


1712م:امروز زادروز «ژان ژاك روسو Jean -Jacques Rousseau» انديشمند بزرگ است كه 28 ژوئن سال1712 در سويس امروز و فرانسه آن روز به دنيا آمد و 79 سال عمر كرد. فرضيه هاي متعدد دارد كه اشاره به يكي از نكات او، مشكلات انسان را روشن مي سازد. وي گفته است: انسانها آزاد و برابر به دنيا مي آيند، ولي مي بينيم كه در اين دنيا در همه جا در زنجيز هستند و از رنج و ستم، تبعيض، و از جدايي ها (اختلاف طبقاتي بر حسب دارايي و پول) ناله مي كنند و اين ناله گاهي به فرياد و ... مبدل مي شود.

 

Rousseau


1919م:ده دقيقه مانده به ساعت 4 بعد ازظهر 28 ژوئن سال 1919، نمايندگان آلمان زير فشار شديد و ترس از خطر اشغال نظامي وطنشان؛ قرارداد «ورساي» را امضا كردند و «ماكس وبر» نخستين انديشمندي بود كه اعلام كرد: اين قرارداد كه باعث تحقير مردم آلمان مي شود، زاينده جنگ ديگري خواهد بود.تاريخ نشان داد كه چنين شد. اين تنها پيش بيني درست ماكس وبر جامعه شناس و صاحب فرضيه «رابطه سرمايه داري، ديوانسالاري و دمكراسي» نبود كه در سال 1864 به دنيا آمد و تا 1920 عمر كرد.

«جان مي نارد كينز» اقتصادان انگليسي كه جلسه كنفرانس ورساي را به حالت اعتراض نسبت به شرايط سختي كه قراربود به آلمان تحميل شود ترك كرده بود، در اين روز در 1919 كتاب « نتايج اقتصادي » را منتشر ساخت كه در آن از مجازات هاي اقتصادي يك ملت كه دود آن به چشم همه ملل مي رود و نتيجه اي جز توليد خشم و نفرت و ايستادگي و جنگ ندارد به انتقاد پرداخت.

 

Max Weber

 

1325ش:نخستين كنگره اديبان و نويسندگان ايران كه از چهارم تير ماه 1325 در تهران تشكيل شده بود در جلسه هفتم تير ماه خود به انتقاد از چگونگي ترجمه خبر و مطالب مطبوعات خارجي براي چاپ در نشريات فارسي پرداخت و تاكيد كرد كه در انتخاب اين مطالب و درستي محتواي آنها بايد دقت شود كه اطلاعات نادرستي به خورد مردم ايران داده نشود و در ترجمه نيز حتي المقدور از واژه هاي ساده و فارسي استفاده شود.

 

فروزانفر --- دهخدا --- حكمت --- هدايت


1330ش:مهدي ذكايي كه كار روزنامه نگاري را از 15 سالگي از مجله اطلاعات كودكان (دختران و پسران) آغاز كرده است هفتم تيرماه 1330 (28 ژوئن 1951) در آشتيان كه مردمي هوشمند دارد به دنيا آمد. مهدي همانند ساير مردان موفق، در كار روزنامه نگاري از اين شاخه به آن شاخه نپريد و فقط در رشته مجله و نياز جوانان ادامه داد. او پس از مجله كودكان موسسه اطلاعات، در مجله «اطلاعات جوانان» بكار پرداخت و از دهه 1340 تا روزي كه از موسسه اطلاعات خارج شد (سال 1359) در همين مجله تجربه اندوخت و در امور جوانان متخصص شد. وي بيشتر عمر روزنامه نگاري در موسسه اطلاعات را با «ر. اعتمادي» سردبير مجله جوانان و تنها روزنامه نگار اينوستيگيتيو تاريخ ژورناليسم ايران همكار بود. مهدي نسبت به اعتمادي، استاد خود، همواره وفادار مانده است. در سال 1959 هنگامي كه اعتمادي موسسه اطلاعات را ترك كرد، مهدي ذكايي هم آنجا را رها ساخت و چندي بعد عازم آمريكا شد. اعتمادي به اين دليل موسسه اطلاعات را ترك گفت كه اين موسسه مصادره شده بود و ديگر استقلال نداشت و به باور او، يك روزنامه نگار حرفه اي نبايد در نشريه اي كه متعلق به دولت است كار كند و بر اين عقيده خود نيز پا برجا مانده است.

 

مهدي ذكايي روزنامه نگار موفق ايراني در آمريكا

 

139ش:28 ژوئن سال 1389 (15 ژوئن در تقويم ژوليان) جنگ كوزوو Kosovo به سود صربها پايان يافت و در اين جنگ پرتلفات، مراد اول سلطان عثماني ها و پرنس لازار رئيس صربها ـ هر دو ـ كشته شدند و در همين روز «بايزيد» كه همراه پدر بود سلطان عثماني ها شد و با صربها صلح كرد و «اليورا» دختر لازار را به زني گرفت. بايزيد بعدا در جنگ با اميرتيمور گورکان شكست خورد و اسير او شد. عثماني ها قرن بعد از صربها انتقام گرفتند و در سال 1459 كوزوو را تصرف كردند که مسائل امروز اين منطقه نتيجه همان پيروزي عثماني هاست.

 

1914م:28 ژوئن سال 1914 يك ناسيوناليست صرب به نام «گاوريلو پرينسيپ Gavrilo Princip» در شهر سرايوو Sarajevo به سوي دوك بزرگ، Franz Ferdinandفرانتس فرديناند وليعهد 51 ساله اتريش و همسرش سوفيا كه با اتومبيل از خيابان مي گذشتند تير اندازي كرد و هردو را كشت. با همين تير اندازي، در حقيقت نخستين گلوله جنگ جهاني اول شليك شد زيرا که از همان روز صدور اولتيماتوم هاي اتريش به صربستان آغاز شد و روسيه به کمک صربستان شتافت و ....

 

Franz Ferdinand وليعهد اتريش

 

190م: 28ژوئن 1950شهر سئولSeoul پايتخت كره جنوبي در سومين روز جنگ كره به تصرف نيروهاي كره شمالي (جمهوري دمکراتيک خلق کره) در آمد. تقسيم شبه جزيره كره كه از متصرفات ژاپن بود، در سال 1945 به خواست آمريكا و تصویب فاتحان جنگ جهانی دوم صورت گرفته بود كه هنوز به همين صورت باقي مانده است و آتشي است در زير خاكستر. از تحولات هفت دهه گذشته چنين بر مي آيد كه قدرت هاي جهاني، به سود خود مي دانند كه اين آتش خاموش نشود؛ به همين ترتيب مسئله عراق.

 

روزي كه سئول سقوط كرد و 58 سال پس از آن


2004م:ريچاردكلارك رئيس سابق سازمان امريكايي مبارزه با تروريسم كه در طول حكومت سه رئيس جمهوري اين سمت را حفظ كرده بود 27 ژوئن 2004 در ارلاندو ( فلوريدا )گفت: جنگ عراق اشتباه بود. ساختار نژادی ـ مذهبی عراق بگونه ای است که نباید بهم ریخته می شد؛ درست بمانند لانه زنبور. ما می توانستیم به هدفهایمان بدون توسل به این جنگ هم برسیم. ما كشوري پر از نفت و بالقوه ثروتمند را تصرف كرديم كه برايمان خطر نبود و می توانست از خود دفاع کند. اینک همه قدرتها به این نفت و ثروت چشم دوخته اند و ما باید دفاع کنیم. رقیبان جهانی و منطقه ای می دانند که چگونه با ما در عراق درگیر شوند؛ تحریک و تقویت یک نژاد و پیروان یک مذهب بر ضد ما نژادها و مذاهب دیگر و سپس صدور وضعیت عراق به کشورهای دوست ما در منطقه و فراتر. ما با تعرض نظامی به عراق (درعصر سازمان ملل)، كاري كرديم كه جهانيان قبلا تصور آن را هم نمي كردند. با كارهايي كه ما در زندان ابوغريب كرديم و در سراسر جهان انعکاس یافت بذر نفرت پاشيديم و اين نفرت تا يك نسل و حتی بیشتر باقي خواهد ماند. تصاویر صحنه های شکنجه از کتابهای تاریخ پاکشدنی نخواهد بود. وضعيت عراق، دارد نسل ناآرام تازه اي را به وجود می آورد. عراقی ها قبلا سیر و از رفاه نسبی و امنیت داخلی برخوردار بودند و خصومت داخلی و مقاومت درکار نبود. وضعيت تازه باعث تقويت القاعده و توجه به آن و شعارها وکارهایش در جهان اسلام شده است. اینان، كمونيست هاي تا دو ـ سه دهه پيش نيستند كه بتوانيم سر میز بنشانیم و با گفت و گو مجابشان كنيم . آنان يك چيز مي دانند و آن ضربه زدن است و از مردن هم نمي ترسند. كمونيستهاي آن زمان نمي خواستند بميرند زیرا که دنیای پس از مرگ را باور نداشتند.

 

Richard Clarke

 

1098: صليبيون اروپايي در سر راه خود به زادگاه مسيح در فلسطين ، شهر انتاكيه ( آنتيوخ ) را در جنوب غربي تركيه امروز تصرف كردند.

1635: جزيره «گوادلوپ» يك كلني فرانسه در قاره آمريكا شد.

1651: بزرگترين جنگ اروپاي مركزي در قرن هفدهم ميان لهستاني ها و اوكرايني ها در منطقه « برستژكو» آغاز شد.

1824: « پل بروكا» جراح فرانسوي كه محل كنترل سخن گفتن را در مغز به دست آورد در اين روز به دنيا آمد.

1905: ملوانان كشتي نظامي روسيه « پوتم كين » شورش كردند و دست به نافرماني زدند كه عصيان مردم را به دنبال داشت.

1940: دولت روماني به خواست مسكو تسليم شد و بسارابيا (بسارابي) را كه امروزه «مولدوا» نام دارد به شوروي داد كه ضميمه اين اتحاديه شد. مولدوا پس از فروپاشي شوروي اعلام استقلال کرد ولي هنوز نيروهاي روسيه در آنجا مستقر هستند.

1946: «انريكو دنيكلا» به عنوان نخستين رئيس جمهوري ايتاليا در عصر جديد تعيين شد.

1964: ملكم ايكس سازمان وحدت افريقايي هاي آمريكا ( سياهپوستان ) را در نيويورك تاسيس كرد.

1960: فيدل كاسترو پالايشگاه نفت آمريكايي كوبا را مصادره و ملي كرد.

منبع:iranianshistoryonthisday.com

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

   
    
   وب گردی