برخورد شما با همسرتان چگونه است؟! 

برخورد شما با همسرتان چگونه است

 

به واقع تا چه میزان از همسرتان شناخت دارید؟ آیا به خصوصیات اخلاقی یکدیگر آشنا هستید؟ می دانید زمانی که او عصبانی است چه باید بگویید؟


شما بانوان ایرانی که تازه ازدواج کرده اید یا شمایی که قصد ازدواج دارید یا شمایی که سالها زیر یک سقف با یکدیگر زندگی می کنید آیا از همدیگر شناخت کافی دارید؟ آیا تا به حال شده که با هم جنگ و جدل کنید؟ آیا پیش آمده که خوشی هایتان را با یکدیگر سهیم باشید؟

 

تفاوتی نمی کند که تازه چند روز است زندگی تان را آغاز کرده اید یا چند ماه است که با هم هستید، یا سالهاست که زیر یک سقف زندگی می کنید. به واقع تا چه میزان از همسرتان شناخت دارید؟ آیا اور ا به خوبی درک می کنید ؟ آیا او را به واقع دوست می دارید؟ آیا او شما را درک می کند و دوست دارد؟ آیا به خصوصیات اخلاقی یکدیگر آشنا هستید؟ می دانید زمانی که او عصبانی است چه باید بگویید و زمانی که سرحال است از او چه توقعی دارید؟ تمامی این موارد به برخورد شما با همسرتان ارتباط دارد. در ذیل پرسشهایی به صورت تستی مطرح شده است که شما باید با خواندن آن سریعا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید و با احساس واقعی تان به آن پاسخ بدهید.

 

 

۱) آیا زمانی که همسرتان وارد منزل می شود با روی باز از او استقبال می کنید؟


الف) بلی ب) خیر ج) گاهی اوقات

 


۲) آیا زمانی که همسرتان خسته است، تقاضای خود را با او مطرح می کنید؟


الف) بلی ب) خیر ج) گاهی اوقات

 

 

۳) آیا زمانی که او بسیار خوشحال است، تقاضای خود را مطرح می کنید؟


الف) بلی ب) خیر ج) گاهی اوقات

 


۴) آیا زمانی که شما مشغول صحبت کردن با او هستید، همسرتان به روزنامه خواندن یا نگاه کردن به تلویزیون مشغول است؟

 

الف) بلی ب) خیر ج) گاهی اوقات

 


۵) زمانی که شما عصبانی هستید، همسرتان از شما عصبانی تر است؟

 

الف) بلی ب) خیر ج) گاهی اوقات

 


۶) زمانی که شما عصبانی هستید، او لبخند تحویل تان می دهد؟

 

الف) بلی ب) خیر ج) گاهی اوقات

 


۷) زمانی که او عصبانی است، شما لبخند تحویل او می دهید؟

 

الف) بلی ب) خیر ج) گاهی اوقات

 

 

۸) در یک جمع خانوادگی یا دوستانه او را با نام کوچک صدا می زنید؟

 

الف) بلی ب) خیر ج) گاهی اوقات

 

 

۹) اگر در جمع بلند صحبت کند و کمی گفته های او اغراق آمیز باشد، میان حرف او می پرید؟

 

الف) بلی ب) خیر ج) گاهی اوقات

 

 

۱۰) زمانی که با یکدیگر بیرون می روید، پیشنهاد شام را او می دهد؟


الف) بلی ب) خیر ج) گاهی اوقات

 


۱۱) اگر خدای ناکرده برای یکی از اعضای خانواده تان اتفاقی پیش بیاید، او نسبت با این مسئله بی اهمیت است؟

 

الف) بلی ب) خیر ج) گاهی اوقات

 


۱۲) اگر برای یکی از اعضای خانواده شوهرتان اتفاقی بیفتد، نسبت به آن مسئله بی اهمیت هستید؟


الف) بلی ب) خیر ج) گاهی اوقات

 

 

۱۳) آیا او هر ماه برای شما یک هدیه حتی کوچک، تهیه می کند؟

 

الف) بلی ب) خیر ج) گاهی اوقات

 

 

۱۴) آیا شما هر ماه برای او یک هدیه حتی کوچک، تهیه می کنید؟


الف) بلی ب) خیر ج) گاهی اوقات

 

برخورد شما با همسرتان چگونه است

 

● پاسخ:


از ۱۴ گزینه بالا اگر شما به ۱۰ گزینه پاسخ مثبت (بله) بدهید، به این معنی است که نسبت به او احساس واقعی دارید.


اگر پاسخ ۱۰ گزینه منفی(خیر) بود، به این معنی است که نسبت به او آن چنان دلگرم نیستید و از او شناخت ندارید .


اگر پاسخ ۱۰ گزینه (گاهی اوقات) بود، به این معنی است که شناخت شما از یکدیگر و برخوردتان با هم در حد مناسبی نیست!

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه های روانشناسی(مشاوره خانواده، روانشناسی کودکان، روانشناسی زناشویی، تست روانشناسی،موفقیت و...)

  سایر مطالب روانشناسی

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

   {source}

   Makan Inc.| All Rights Reserved - © 2013 - 2023