آشنایی با احکام زایماناحکام زایمان, آشنایی با احکام زایمان, احکام زایمان چیست

آشنایی با احکام زایمان

 

احکام زایمان چیست؟

زایمان، به معنای به دنیا آوردن نوزاد می باشد. بعد از زایمان احکام و اعمالی بر عهده ی زنان می باشد که در ادامه این مطلب بیتوته به احکام زایمان می پردازیم.

آشنایی با احکام زایمان

از احکام آن در باب هاى طهارت، نکاح، طلاق، شهادات، حدود و قصاص سخن گفته اند.

 

1 - احکام زایمان در طهارت

مبدأ خون نفاس که زن می بیند و محکوم به احکام حیض مى باشد، زایمان است.

زنى که دو قلو یا بیشتر زاییده، براى هر نوزاد یک نفاس قرار می دهد. بنابر این، چنانچه بین دو زایمان ده روز فاصله شود و در این مدت خون ادامه داشته باشد، نفاس دو زایمان در مجموع بیست روز- هر کدام ده روز- خواهد بود، و اگر فاصله کمتر از ده روز باشد، در صورت ادامه داشتن خون، عدد بعض ایام نفاس اول با بعض ایام نفاس دوم تداخل پیدا می کند.

 

گاهی دوقلوهای نارس هستند، یعنی گاه یک زن زایمان زودرس دارد ولی بارداری او همچنان ادامه دارد؛ یعنی یکی از دوقلوها به دنیا می آید، در حالی که دیگری قادر به ادامه دوران جنینی خود است.  

 

بنابر این، اگر فرزند نخست، اول ماه متولد شود و زن تا روز پنجم خون ببیند و روز ششم فرزند دوم به دنیا بیاید و زن آن روز خون نبیند و روز هفتم خون ببیند، پاکى روز ششم از ایام نفاس اول محسوب می شود. از برخى نقل شده که نفاس نخست با زایمان دوم تمام می شود. بنابر این، تداخل صورت نمی گیرد.

 

2 - احکام زایمان در نکاح

امور مربوط به زایمان را تنها زنان می توانند انجام دهند و این کار بر مردان جز شوهر حرام است، مگر آنکه قابله وجود نداشته باشد. چنان که بر قابله حضور یافتن نزد زن باردار هنگام زایمان، در صورت بیم تلف شدن وى، واجب کفایی است. برخى در صورت ضرورتِ اقدام مرد به امر زایمان، مردان محارم را مقدم دانسته اند.

 

3 - احکام زایمان در طلاق

عده طلاق زن باردار با زایمان- هرچند بدون فاصله بعد از طلاق- به پایان می رسد و بنابر قول مشهور، عدّه چنین زنى تنها با زایمان پایان می یابد نه با خون دیدن یا سپرى شدن ماه ها.

در اینکه عدّه زن حامله به دوقلو با زایمان نخست پایان می یابد یا با زایمان دوم، اختلاف است.

 

عدّه زن باردار شوهر مرده نیز با زایمان به اتمام می رسد، مگر آنکه قبل از چهار ماه و ده روز زایمان کند. در این صورت عدّه وى با سپرى شدن زمان یاد شده پایان مى یابد.

 

4 - احکام زایمان در شهادت

از موضوعاتى که شهادت زنان به تنهایى پذیرفته می باشد، زایمان است؛ چنان که شهادت مردان نیز در این گونه موضوعات پذیرفته است.

 

5 - احکام زایمان در حدود و قصاص

زن آبستن چنانچه مرتکب بزهى گردد که موجب حد یا قصاص است، تا زمان زایمان، حد یا قصاص بر وى جاری نمی گردد.

 

خون نفاس پس از زایمان‏:

خونى که مادر بعد از ولادت بچه از جهت ولادت می بیند اگر پیش از ده روز یا سر ده روز قطع شود، خون نفاس است، و همچنین است بنابر احتیاط واجب خونى که با اولین جزء بچه بیرون بیاید، و زن را در حال نفاس، نفساء می گویند.

 

وظايف زن نفساء :

رساندن جايى از بدن به‏خط قرآن و اسم مبارك ذات خداوند متعال و ساير اسماء حُسنى بر خانمى كه در حال نفاس می باشد (نفساء) حرام است، و همچنين است بنابر احتياط واجب ساير كارهايى كه بر حائض حرام است، و آنچه بر حائض واجب است بر نفساء هم واجب مى باشد.

 

خانمى كه پس از زايمان بيش از ده روز خون ببيند

اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد، چنانچه در حيض عادت دارد، به اندازه روزهاى عادت او نفاس و بقيه استحاضه است، و اگر عادت ندارد تا ده روز نفاس و بقيّه استحاضه مى باشد (جهت آشنايى با تفاصيل مساله به رساله توضيح المسائل رجوع بفرمائيد).

 

مسأله - اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد، چنانچه در حیض عادت عددیه دارد، به‌اندازه روزهای عادت او نفاس، و بقیه استحاضه است. و اگر عادت ندارد، تا ده روز نفاس، و بقیه استحاضه می‌باشد. و اگر عادت خود را فراموش کرده باید عادت را بالاترین عددی فرض کند که احتمال می دهد، و احتیاط مستحب آن است که کسی که عادت دارد از روز بعد از عادت، و کسی که عادت ندارد بعد از روز دهم تا روز هیجده‌ام زایمان، کارهای استحاضه را به‌جا آورد، و کارهایی را که بر نفساء حرام است ترک کند.

 

درباره ی احکام زایمان, غسل های بعد از زایمان, احکام غسل های زایمان

احکام زایمان چیست ؟

 

مسأله - زنی که در حیض عادت عددیه دارد، اگر بعد از زایمان تا یک ماه یا بیشتر از یک ماه پی در پی خون ببیند، به اندازه روزهای عادت او نفاس است، و خونی که بعد از نفاس تا ده روز می بیند اگرچه عادت وقتیه هم داشته باشد و خون در روزهای عادت ماهانه اش باشد، استحاضه است، مثلاً زنی که عادت حیض او از بیستم هر ماه تا بیست و هفتم آن ماه است اگر روز دهم ماه زایمان کرد و تا یک ماه یا بیشتر پی در پی خون دید، تا روز هفدهم نفاس و از روز هفدهم تا ده روز حتّی خونی که در روزهای عادت خود که از بیستم تا بیست و هفتم است می بیند، استحاضه می باشد، و بعد از گذشتن ده روز اگر عادت وقتیه داشته باشد و خونی را که می بیند در روزهای عادتش نباشد باید منتظر روزهای عادتش شود هرچند که انتظارش یک ماه یا بیشتر طول بکشد، هرچند که خون در این مدت دارای نشانه های حیض باشد. و اگر صاحب عادت وقتیه نباشد باید حیض خود را چنانچه ممکن است با نشانه های آن تعیین کند و اگر ممکن نیست مثل اینکه همه خونی را که ده روز بعد از نفاس می بیند یکسان باشد و یک ماه یا چند ماه به همین صورت ادامه پیدا کند، باید در هر ماه حیض بعضی از خویشان خود را برای خویش حیض قرار دهد. و اگر ممکن نیست عددی را که مناسب با خود می داند اختیار نماید.

 

مسأله - زنی که در حیض عادت عددیه ندارد، اگر بعد از زایمان تا یک ماه یا بیشتر از یک ماه خون ببیند، ده روز اوّل آن نفاس، و ده روز دوّم آن استحاضه است. و اما خونی که بعد از آن می بیند ممکن است حیض باشد و ممکن است استحاضه باشد، و برای تعیین حیض باید به دستوری که در مسأله ی بالا ذکر شد عمل نماید.

 

حکم شرعی انتخاب سزارین به جای زایمان طبیعی‌

من باردار هستم و از نظر جسمانی مشکلی برای زایمان طبیعی ندارم اما دوست دارم سزارین کنم تا درد کمتری داشته باشم، آیا این اشکال دارد؟

نظر آیت الله مکارم شیرازی : اگر این کار جنبه عقلایی داشته باشد اشکالی ندارد.

نظر آیت الله خامنه ای : اگر ضرری برای خود مادر یا کودک نداشته باشد مانعی ندارد.

 

حکم شرعی خون بعد از عمل سزارین‌

آیا خونی که بعد از عمل سزارین از مجرای طبیعی خارج می‌شود همان خون نفاس است؟

نظر اکثر مراجع : بله، اگر مطمئن باشید که این خود در اثر زخم و جراحت نیست خون نفاس محسوب می‌شود و باید احکام خون نفاس در موردش انجام شود.

نظر آیت الله سیستانی : خون بعد از عمل جراحی سزارین نفاس محسوب می شود.

نظر آیت الله وحید خراسانی : در مورد عمل سزارین بنابراحتیاط واجب باید بین اعمال نفاس و استحاضه جمع نمود.

نظر آیت الله تبریزی : خیر، خون نفاس نیست. اگر این خون صفات حیض را دارد یا در ایام عادت خارج شده باشد باید احکام حیض در موردش اعمال شود.

 

پرسش : احکام نماز خانمی که عمل سزارین را انجام داده است چیست ؟

پاسخ آیت الله سیستانی : خونی که بعد از سزارین از مجرای طبیعی خارج می شود مانند خونی است که بعد از ولادت طبیعی خارج می شود اگر خون جراحت نباشد نفاس محسوب می شود.

 

پرسش : احکام نفاس زنی که زایمان کرده به طور مفصل چیست؟

پاسخ آیت الله سیستانی : خونى که زن پس از بیرون آمدن اولین جزء بچه از شکم در فاصله ده روز مى بیند به شرط اینکه خون زایمان بر آن صدق کند، خون نفاس است و خون ما قبل آن نفاس نیست.

 

و کمترین مقدار خون یک لحظه و حد اکثر آن ده روز است و بیشتر از آن نفاس نیست و اگر خون نفاس از ده روز بگذرد، چنانچه زن در حیض عادت عددیه داشته باشد، به اندازه روزهاى عادت او نفاس و بقیه استحاضه است.

 

و اگر عادت ندارد، تا ده روز نفاس و بقیه استحاضه مى باشد. و اگر عادت خود را فراموش کرده باید عادت را بالاترین عددى فرض کند که احتمال مى دهد. و آنچه بر حائض واجب است بر نفساء هم واجب مى باشد.

 

و بنابر احتیاط واجب توقف در مسجد و دخول آن بدون عبور ، و عبور از مسجدین (مسجد الحرام و مسجد پیامبر صلى ‏الله‏ علیه ‏و ‏آله‏ وسلم) و خواندن آیات سجده واجب، و تماس با خط قرآن و نام خدا، بر زن نفساء حرام است.

 

حکم بانوان در عمل سزارین‏

پرسش : آیا خونى که بعد از عمل سزارین از زن خارج می شود، حکم خون نفاس را دارد ؟

پاسخ : در مورد عمل سزارین بنابر احتیاط واجب باید بین اعمال نفاس و استحاضه جمع نمود.

 

پرسش : برخی از خانم های حامله که می توانند به وضع طبیعی زایمان کنند، اصرار دارند که سزارین شوند تا درد کمتری را تحمل کنند. در این زمینه نظر حضرت عالی چیست ؟

پاسخ : اگر ضرری برای خود مادر یا کودک نداشته باشد، منعی ندارد.

 

گردآوری: بخش مذهبی بیتوته

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------