تازه های احکام دینی

نظر مراجع درباره حق الماره

حق الماره چیست و چه حکمی دارد ؟

درباره حق الماره همه چیز درباره حق الماره در این مقاله از بیتوته، با حق الماره آشنا می شوید. حق…

عمره مفرده (بخش دوم) 

عمره مفرده,اعمال حج عمرده,اعمال حج

 

عمره مفرده بانوان

 

س ـ اگر زوج، زوجه عقد بسته خود را از رفتن به عمره منع كند، با توجه به اين نكته كه هنوز زوجه در خانه پدرش هست و نفقه خور همسرش عرفاً به حساب نم‎آيد; عازم سفر عمره گرديد. آيا سفر زوجه سفر معصيت است يا نه؟ وآيا احرام اوصحيح م‎باشد؟ به هرحال وظيفه حاليه زوجه چيست؟

 

ج ـ در فرض سؤال، ظاهراً سفر او سفر معصيت است و صحّت احرام و عمره او نيز مورد اشكال است.

 

س ـ زني كه بدون اذن شوهر براي انجام حج مستحبي به مدينه آمده و شوهر مي‎گويد راضي نيستم عمره يا حج مستحبي بجا آوري آيا اين زن مي‎تواند بدون احرام وارد مكه شود يا نه در حالي كه نمي‎تواند از كاروان جدا بماند و بايد با كاروان باشد.

 

ج ـ در فرض سؤال، كه زن براي عبور از ميقات مضطر است بايد محرم شود به عمره مفرده و چون عبور از ميقات بدون احرام جايز نيست شوهر حق نهي از محرم شدن زوجه‎اش كه مضطر براي عبور است ندارد.

 

وظيفه حائض

س ـ زني كه احتمال مي‎دهد خون حيض ببيند و نتواند داخل مسجد الحرام شود، آيا مي‎تواند براي عمره مفرده مستحبي محرم شود، و اگر خون ديد براي طواف و نماز نايب بگيرد، و هم چنين مريض اگر احتمال مي‎دهد نتواند اعمال عمره مفرده را انجام دهد؟

 

ج ـ اشكال ندارد، و چنانچه وظيفه او نايب گرفتن شد، عمل به وظيفه نمايد.

 

س ـ اگر زني به‎نيّت عمره‎مفرده محرم وبعد از آن عادت‎شود،و درهمه روزهايي كه مي‎تواند در مكّه باشد حيض است، براي عمره مفرده بايد چه كند؟ و اگر آنجا اعمالي انجام نداده و فعلاً به ايران آمده، چه وظيفه‎اي دارد؟

 

ج ـ در فرض سؤال، بايد براي طواف و نماز نايب بگيرد، و بقيه اعمال عمره را خودش بجا آورد، و چنانچه به ايران آمده اقدام كند و بر گردد، و اگر نمي‎تواند، براي اعمال عمره نايب بگيرد، ولي بايد خودش تقصير كند، و ترتيب بين آن و ساير اعمال مراعات شود، و تا اعمال را بجا نياورد آنچه به وسيله احرام بر او حرام شده بر او حلال نمي‎شود.

 

س ـ آيا طواف در عمره مفرده استحبابي حكم طواف واجب را دارد، كه بايد نماز آن خلف مقام باشد، يا حكم طواف استحبابي را دارد، و در هر جاي مسجد الحرام مي‎توان نماز آن را خواند؟

 

ج ـ حكم طواف واجب را دارد، و بايد نماز آن خلف مقام باشد.

 

نيابت در عمره مفرده

س ـ انجام عمره مستحبي به قصد خود و غير صحيح است يا خير؟

 

ج ـ صحّت آن بعيد نيست.

 

س ـ شخصي عمره مفرده‎اي به نيابت از پدرش انجام داده و روز بعد به نيابت مادرش محرم مي‎شود. و در اثناي آن، متوجه مي‎شود كه در عمره اول طواف و نماز آن را بدون وضو انجام داده است، وظيفه او در اين صورت چيست؟

 

ج ـ در فرض سؤال، طواف و نماز عمره‎اي را كه به نيابت پدر انجام داده اعاده نمايد.

 

س ـ آيا انجام يك عمره با قصد خود كه اصيل است و قصد نيابت براي ديگري صحيح است يا خير؟

 

ج ـ اشكال ندارد.

 

فاصله دو عمره

 

س ـ فاصله بين دو عمره چقدر است، و آيا اين امر اختصاص به دو عمره مفرده دارد يا در فاصله بين عمره تمتّع و مفرده هم مراعات آن لازم است و آيا در عمره نيابتي هم مراعات فاصله لازم است يا نه؟

 

ج ـ اگر عمره مفرده را براي خودش انجام داده باشد و بخواهد مكرّراً براي خودش بجا آورد يا اگر براي ديگري بجا آورده و بخواهد دوباره براي همان شخص بجاي آورد چنانچه در همان ماهي است كه عمره اوّلي را بجاي آورده عمره دوم را رجاءً بجاي آورد ولي در تكرار عمره بقصد اشخاص مختلف و همچنين يكي براي خودش و يكي را براي نيابت از ديگري و نيز بين عمره مفرده و تمتّع فصل معتبر نيست.

 

س ـ فردي قبل از غروب آفتاب شب اول ماه به احرام عمره مفرده محرم شده و طبعاً اعمال مكه را در ساعات اوّليه ماه جديد انجام داده است، آيا اين عمره به حساب كدام ماه لحاظ مي‎شود؟ در همين فرض اگر بعد از غروب آفتاب محرم شد، چگونه محاسبه مي‎شود؟

ج ـ در مورد سؤال، اگر قبل از غروب شرعي (مغرب) محرم به احرام عمره شده، عمره همان ماهي كه هنوز آفتاب روز آخر آن غروب نكرده بوده حساب مي‎شود، و اگر بعد از غروب شرعي محرم شده عمره ماه بعد محسوب مي‎شود.

 

س ـ شخصي در اول ماه ذيحجه وارد مكّه شده، آيا بعد از خاتمه عمره تمتّع و قبل از انجام حج تمتّع مي‎تواند عمره مفرده انجام دهد يا نه؟ و هم چنين بعد از اعمال حج تمتّع مي‎تواند بدون فاصله عمره مفرده را انجام دهد يا نه؟

 

ج ـ بعد از احرام عمره تمتّع، جايز نيست بدون حاجت از مكّه بيرون برود، و جايز نيست قبل از حج عمره مفرده بجا آورد، ولي بعد از اتمام حج تمتّع، عمره مفرده جايز است و فاصله لازم نيست.

 

مسائل متفرقه عمره مفرده

س ـ انجام عمره مفرده در ماههاي حج پيش از عمره تمتّع جايز است يا خير؟ و در اين مسأله فرقي بين صروره و غير صروره هست يا نه؟

 

ج ـ براي كسي كه نايب در حج بلدي نباشد، و بر خودش حج واجب نشده، و يا حج واجب خود را انجام داده، اشكال ندارد.

 

س ـ شخصي از ايران حركت مي‎كند كه براي خود، يا به نيابت از ديگري حَجّة‎الاسلام بجا آورد، حال مي‎خواهد كه قبل از حج براي خود يا ديگري عمره مفرده بجا آورده، و بعد برگردد به مدينه و احرام حج ببندد، بفرماييد كه اين عمل جائز است يا نه؟ و اگر چنين كرد حج از ذمه خود او و يا از ذمّه منوب عنه ساقط مي‎شود يا نه؟

 

ج ـ كسي كه حج واجب خود را بجا نياورده  جايز نيست در ايام حج، عمره مفرده بجا آورد، و هم چنين كسي كه نايب حج بلدي است، جايز نيست عمره مفرده را قبل از اعمال حج بجا آورد، و در صورتي كه قبل از حج بجا آورد عمره مفرده او باطل است، ولكن حج صحيح است، و از ذمه او يا منوب عنه ساقط مي‎شود. بلي اگر نايب حج بلدي بوده، استحقاق اجرت ندارد. ولي اگر براي حج ميقاتي اجير شده باشد، استحقاق اجرت دارد، و عمره مفرده او هم صحيح است.

 

س ـ آيا طفل مميّز يا غير مميّز مي‎تواند محرم شود به عمره مفرده، و آيا امكان دارد كه ولي، او را محرم كند يا نه؟

 

ج ـ ظاهر اخبار جواز است و اختصاص به حج ندارد.

 

س ـ تأخير عمره مفرده در حج إفراد تا چه وقتي بلا عذر جايز است؟

 

ج ـ تأخير تا سال بعد جايز است، اگر چه احوط و اولي انجام آن بدون تأخير است.

 

عمره مفرده (بخش اول)

 

منبع:saafi.org

 

عمره مفرده (بخش اول)


کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------