تازه های متفرقه دینی

حکمت رشد مو و ناخن, آیا حکمت رشد مو و ناخن را می دانید, آشنایی با حکمت رشد مو و ناخن

آیا حکمت رشد مو و ناخن را می دانید؟

آیا حکمت رشد مو و ناخن را می دانید؟ حکمت رشد مو و ناخن و حس نداشتن آن ها چیست؟ هر کارخدا حکمتی…

ظهور امام زمان (عج)-1 

 

ظهور امام زمان ,شرايط ظهور امام زمان,نشانه هاى حتمى ظهور امام زمان

 

 

شرايط ظهور امام زمان (عج)

مقصود از شرايط ظهور امام زمان (عج)، همان شرايطى است كه تحقق روز موعود متوقف بر آنها است و گسترش عدالت جهانى به آنها بستگى دارد و مى توان تعداد اين شرايط را چنين دانست.

شرط اول ظهور امام زمان (عج): وجود طرح و برنامه عادلانه كاملى كه عدالت خالص واقعى را در برداشته باشد و بتوان آن را در هر زمان و مكانى پياده كرد و براى انسانيت سعادت و خوشى به بار آورده و تضمين كننده سعادت دنيوى و اخروى انسان باشدیکی از شرط های ظهور امام زمان (عج) است. روشن است كه بدون چنين برنامه و نقشه جامعى، عدالت كاملا متحقق نخواهد شد.

 

شرط دوم ظهور امام زمان (عج): یکی دیگر از شرایط ظهور امام زمان (عج)،وجود رهبر و پيشواى شايسته و بزرگ كه شايستگى رهبرى همه جانبه آن روز را داشته باشد.

 

شرط سوم ظهور امام زمان (عج): وجود ياران همكار و همفكر و پاسدار در ركاب آن رهبر واحد براى پياده كردن جهانى آن اهداف بلند یکی دیگر از شرایط ظهور امام زمان (عج)است. ويژگيهايى را كه اين افراد مى بايست واجد باشند، در همين شرط نهفته است زيرا اين افراد بايد داراى خصوصيات معينى باشند تابتوانند آن كار مهم را انجام دهند و گرنه هر گونه پشتيبانى كفايت نمى كند.

 

شرط چهارم ظهور امام زمان (عج): وجود توده هاى مردمى كه در سطح كافى از فرهنگ و شعور اجتماعى و روحيه فداكارى باشند یکی از شرایط ظهور امام زمان (عج)است. تا در نخستين مرحله موعود گروه هاى اوليه پيروان حضرت مهدى (عج) را تشكيل دهند زيرا آن افراد با اخلاص درجه يك كه شرط سوم با وجود آنها محقق مى شود، گروه پيشرو جبهه جهانى هستند .

لازم به ذكر است كه شرايط چهار گانه فوق مربوط به پياده كردن عدالت خالص در روز موعود است ولى چنانچه نسبت به شرايط ظهور امام زمان (عج) بسنجيم، يكى از آنهاكه وجود رهبر باشد، كم مى شود. و سه شرط ديگر باقى مى ماند  زيرا معنى ظهور آن است كه فرد آماده قيام در آن روز وجود دارد كه مى خواهد ظاهر شود و با گفتن اين كلمه شرط دوم را ضمنى پذيرفته ايم و خواه ناخواه سه شرط بيشتر باقى نمى ماند.


علائم ظهور امام زمان (عج)
وقت ظهور امام زمان (عج) براى هيچ كس جز خداوند متعال معلوم نيست و كسانى كه وقت ظهور امام زمان (عج) را تعيين مى كنند، دروغگو شمرده شده اند ولى علايم و نشانه هاى بسيارى براى ظهور آن حضرت در كتابهاى حديث ثبت شده است كه ذكر تمام آنها از حوصله اين مجموعه خارج است .
علائم ظهور امام زمان (عج) به دو دسته كلى تقسيم مى شوند  علايم حتمى و علايم غير حتمى چنانكه فضيل بن يسار از امام باقر ع روايت كرده است كه آن حضرت فرمود:
نشانه هاى ظهور امام زمان (عج) دو دسته هستند  يكى نشانه هاى حتمى و ديگرنشانه هاى غير حتمى، خروج سفيانى از نشانه هاى حتمى است كه راهى جز آن نيست.
منظور از علايم حتمى آن است كه به هيچ قيد و شرطى مشروط نيست و قبل از ظهور بايد واقع شود مقصود از علايم غير حتمى آن است كه حوادثى به طور مطلق و حتم از نشانه هاى ظهور امام زمان (عج) نيست بلكه مشروط به شرطى است كه اگر آن شرط تحقق يابد مشروط نيز متحقق مى شود و اگر شرط مفقود شود مشروط نيز تحقق نمى يابد.
اما علائم غير حتمى ظهور امام زمان (عج) بسيارند كه به يك روايت از امام صادق ع اكتفا مى كنيم كه در اين روايت چنان روى علايم و مفاسد انگشت گذارده شده كه گويى اين پيشگويى مربوط به 13 يا 14 قرن پيش نيست بلكه مربوط به همين قرن است و امروز كه بسيارى از آنها را با چشم خود مى بينيم، قبول مى كنيم كه به راستى معجزه آساست.
امام صادق ع در اين روايت به 119 نشانه و علامت از علائم ظهور امام زمان (عج) اشاره مى كند ما در اينجا فقط به ذكر برخى از آن مواد 119 گانه اشاره مى نماييم.

 


ظهور امام زمان ,شرايط ظهور امام زمان,نشانه هاى حتمى ظهور امام زمان

 

 

حضرت صادق ع به يكى از يارانش فرمود:

1 ـ هرگاه ديدى كه حق بميرد و طرفدارانش نابود شوند

2 ـ ديدى كه ظلم وستم فراگير شده است

3 ـ و ديدى كه قرآن فرسوده و بدعت هايى از روى هوا و هوس در مفاهيم آن آمده است

4 ـ و ديدى كه دين خدا(عملا) تو خالى شده و همانند ظرفى آن را واژگون سازند

5 ـ و ديدى كه كارهاى بد آشكار شده و از آن نهى نمى شود و بدكاران بازخواست نمى شوند

6 ـ وديدى كه مردان به مردان و زنان به زنان اكتفا كنند

7 ـ و ديدى كه شخص بدكار دروغ مى گويد و كسى دروغ و نسبت نارواى او را ردّ نمى كند

8 ـ و ديدى كه بچه ها به بزرگان احترام نمى گذارند

9 ـ و ديدى كه قطع پيوند خويشاوندى شود

10 ـو ديدى كه بدكار را ستايش كنند و او شاد شود و سخن بدش بر او نگردد

11 ـ و ديدى كه نوجوانان پسر همان كنند كه زنان مى كنند

12 ـ و ديدى كه زنان با زنان ازدواج كنند

13 ـ و ديدى كه انسانها اموال خود را به غير اطاعت خدا مصرف مى كنند و كسى مانع نمى شود

14 ـ و ديدى كه افراد با كار و تلاش نامناسب مؤمن به خدا پناه مى برند

15 ـ و ديدى كه مدّاحى دروغين از اشخاص زياد مى شود

16 ـ و ديدى كه همسايه همسايه خود را اذيت مى كند و از آن جلوگيرى نمى شود

17 ـ و ديدى كه كافر به خاطر سختى مؤمن شاد است

18 ـ و ديدى كه شراب را آشكارا مى آشامند و براى نوشيدن آن كنار هم مى نشينند و از خداى متعال نمى ترسند

19 ـ و ديدى كسى كه امر به معروف مى كند، خوار و ذليل است

20 ـ وديدى كه آدم بدكار در آنچه خداوند دوست ندارد، نيرومند و مورد ستايش است

21 ـ و ديدى كه اهل قرآن و دوستان آنها خوارند

22 ـ و ديدى كه مردم به شهادت و گواهى ناحق اعتماد مى كنند

23 ـ و ديدى كه جرأت بر گناه آشكار شود و ديگر كسى براى انجام آن منتظر تاريكى شب نگردد

24 ـ و ديدى كه مؤمن نتواند نهى از منكر كند مگر در قلبش

25 ـ و ديدى كه واليان در قضاوت رشوه بگيرند

26 ـ و ديدى كه پستهاى مهم واليان بر اساس مزايده است نه بر اساس شايستگى

27 ـ و ديدى كه مردم را از روى تهمت و يا سوء ظن بكشند

28 ـ و ديدى كه شنيدن سخن حق بر مردم سنگين است ولى شنيدن باطل برايشان آسان است

29 ـ و ديدى كه همسايه از ترس زبان به همسايه احترام مى گذارد

30 ـ و ديدى كه حدود الهى تعطيل مى شود و طبق هوى و هوس عمل مى شود

31 ـ و ديدى كه معاش انسان از كم فروشى به دست مى آيد

32 ـ و ديدى كه مرد به خاطر دنيايش رياست مى كند

33 ـ و ديدى كه نماز را سبك شمارند

34 ـ و ديدى انسان ثروت زيادى جمع كرده ولى از آغاز آن تا آخر زكاتش را نداده است

35 ـ وديدى كه دلهاى مردم سخت و ديدگانشان خشك و ياد خدا برايشان گران است

36 ـ و ديدى كه بر سر كسبهاى حرام آشكارا رقابت مى كنند

37 ـ و ديدى نماز خوان براى خود نمايى نماز مى خواند

38 ـ و ديدى مردم در اطراف قدرتمندانند

39 ـ و ديدى طالب حلال سرزنش و مذمت مى شود و طالب حرام ستايش و احترام مى گردد

40 ـ و ديدى در مكه و مدينه كارهايى مى كنند كه خدا دوست ندارد و كسى از آن جلوگيرى نمى كند و هيچ كس بين آنها و كارهاى بدشان مانع نمى شود

41 ـ و ديدى كه به فقير چيزى دهند كه به او بخندند ولى در غير خدا ترحّم است

42 ـ و ديدى كه مردم مانند حيوانات در انظار يكديگر عمل جنسى بجا آورند و كسى از ترس مردم از آن جلوگيرى نمى كند

43 ـ و ديدى كه عقوق پدر و مادر رواج دارد و فرزندان هيچ احترامى براى آنها قائل نيستند بلكه نزد فرزند از همه بدترند

44 ـ و ديدى كه پسر به پدرش نسبت دروغ بدهد و پدر و مادرش را نفرين كند و از مرگشان شاد گردد

45 ـ و ديدى كه اگر روزى بر مردى بگذرد ولى او در آن روز گناه بزرگى مانند بدكارى، كم فروشى و زشتى انجام نداده، ناراحت است

46 ـ و ديدى كه قدرتمندان غذاى عمومى مردم را احتكار كنند

47 ـ و ديدى كه اموال خويشان پيامبر ص (خمس) در راه باطل تقسيم مى گردد و با آن قمار بازى و شرابخورى شود

48 ـ و ديدى كه همّ و هدف مردم شكمشان و شهوتشان است

49 ـ و ديدى كه صدقه را با وساطت ديگران و بدون رضاى خداوند و به خاطر در خواست مردم بدهند

50 ـ و ديدى كه نشانه هاى برجسته حق ويران شده است، در اين وقت خود را حفظ كن و از خدا بخواه كه از خطرات گناه نجاتت بدهد.

 

 

علايم و نشانه هاى حتمى ظهور امام زمان (عج)
علايم و نشانه هاى حتمى ظهور امام زمان (عج) ، آن است كه به هيچ قيد و شرطى مقيّد و مشروط نيست و قبل از ظهور بايد واقع شود با استفاده از روايات معصومينع علايم حتمى الوقوع عبارتند از:
1ـ امام صادق ع فرمود:پيش از ظهور امام زمان (عج) پنج نشانه حتمى است: خروج يمانى و سُفيانى، صيحه آسمانى، قتل نفس زكيّه، و فرو رفتن در بيابان.


2 ـ و نيز در جاى ديگر امام صادق ع فرموده است:وقوع ندا از امور حتمى است و سفيانى از امور حتمى است و يمانى از امور حتمى است و كشته شدن نفس زكيه از امور حتمى است و كف دستى كه از افق آسمان بيرون مى آيد، از امور حتميه است.
و اضافه فرمود:
و نيز وحشتى در ماه رمضان است كه خفته را بيدار مى كند و شخص بيدار را به وحشت انداخته و دوشيزگان پرده نشين را از پشت پرده بيرون آورد.
3 ـ حضرت على ع از رسول خدا ص روايت نموده كه فرمود: ده چيز است كه پيش از ظهور امام زمان (عج) به وقوع خواهد پيوست.
1ـ سفيانى
2 ـ دجّال
3 ـ دخان
4ـ دابّه
5 ـ خروج قائم
6 ـ طلوع خورشيد ازمغرب
7 ـ نزول عيسى
8 ـ خسوف در مشرق
9 ـ خسوف در جزيره العرب
10 ـ آتشى كه از مركز عدن شعله مى كشد و مردم را به سوى بيابان محشر هدايت مى كند....ادامه دارد

منبع:www.aviny.com

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------