تازه های متفرقه دینی

ماهیت فرشته نگهبان

فرشته نگهبان کیست و چه کاری انجام می دهد ؟

فرشته نگهبان کیست و چه کاری انجام می دهد ؟ آیا فرشته نگهبان واقعیت دارد ؟ در این مقاله از بیتوته،…

آیا میدانید قرآنی 

دانستنی های قرآنی,آیا می دانید های علمی

 

 

آیا میدانید : تعداد ۱۰۱۵۰۳۰ نقطه در قرآن بکار رفته است.

 

آیا میدانید : تعداد ۵۰۹۸ محل وقف در قرآن وجود دارد.

 

آیا میدانید : تعداد ۳۹۵۸۶ عدد کسره در قرآن بکار برده شده است.

 

آیا میدانید : تعداد ۱۹۲۵۳ عددتشدید در قرآن بکار برده شده است.

 

آیا میدانید : بهترین نوشیدنی که در قرآن ذکر شده ( شیر ) می باشد.

 

آیا میدانید : بهترین خوردنی که در قرآن ذکر شده ( عسل ) می باشد.

 

آیا میدانید : بزرگترین عدد در سوره صافات آیه ۱۴۷ آمده که صد هزار می باشد.

 

آیا میدانید : کمترین حرفی می در قرآن بکار رفته حرف ( ظاء) می باشد.

 

آیا میدانید : بزرگترین سوره قرآن دارای ۲۵۵۰۰ حرف می باشد.

 

آیا میدانید : تعداد کلمات سوره تکویر برابر با تعداد سوره های قران است.

 

آیا میدانید : سوره اخلاص به نسب نامه خداوند معروف است.

 

آیا میدانید : سوره حمد دوبار بر پیامبر نازل شده یکبار در مکه و یکبار در مدینه .

 

آیا میدانید : سوره عادیات منسوب به حضرت علی (ع) است.

 

آیا میدانید : در سوره نساء به قوانین ازدواج اشاره شده است.

 

آیا میدانید : آیه ای که سر بریده امام حسین (ع) در شام تلاوت نمود آیه ۹ سوره کهف می باشد.

 

آیا میدانید : در آیه ۶ سوره مائده مراحل وضو بیان شده است.

 

آیا میدانید : حضرت سلیمان نخستین شخصی بود که بسم الله الرحمن الرحیم نوشت.

 

آیا میدانید : حضرت موسی (ع) داماد حضرت شعیب (ع) بود.

 

آیا میدانید : حضرت ادریس (ع) اولین شخصی بود که لباس دوخت و خط نوشت.

 

آیا میدانید : پرنده ای که در دربار حضرت سلیمان (ع) خدمت می کرد (هدهد) نام داشت.

 

آیا میدانید : به حیوای که از طرف خدا وحی شد زنبور بود (آیه ۶۸ یوره نحل).

 

آیا میدانید :صحیفه سجادیه به خواهر قرآن معروف است.

 

آیا میدانید : رودکی، ناصرخسرو و حافظ شاعرانی بودند که در نوجوانی حافظ کل قرآن بودند.

 

آیا میدانید : سلمان فارسی اولین شخصی بود که سوره حمد را به زبان فارسی ترجمه کرد.

 

آیا میدانید : استاد محمود خلیل الحصری اولین کسی بود که قرآن را به روش ترتیل خواند.

 

آیا میدانید : قران دارای ۱۱۴ سوره است.

 

آیا میدانید : قران دارای ۳۰ جزء است.

 

آیا میدانید : قران دارای ۱۲۰ حزب است.

 

آیا میدانید : قران دارای ۶,۲۳۶ ایه (نشانه) است.

 

آیا میدانید : قران دارای ۷۷,۷۰۱ کلمه است.

 

آیا میدانید : قران دارای ۳۲۳,۶۷۱ حرف است.

 

آیا میدانید : قران دارای ۹۳,۲۴۳ فتحه است.

 

آیا میدانید : قران دارای ۳۹,۵۸۶ کسره است.

 

آیا میدانید : قران دارای ۴,۸۰۸ ضمه است.

 

آیا میدانید : قران دارای ۱۹,۲۵۳ تشدید است.

 

آیا میدانید : قران دارای ۳,۲۷۲ همزه است.

 

آیا میدانید : قران دارای ۱,۷۷۱ مد است.

 

آیا میدانید : قران دارای ۱,۰۱۵,۰۳۰ نقطه است.

 

آیا میدانید : قران دارای ۵,۰۹۸ وقف است.

 

آیا میدانید : قران در ۲۳ سال بر پیامبر نازل شد.

 

 

منبع : radsms

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------