آزمایشگاه بتنمرکز تحقیقات بتن (متب):

آزمایشگاه بتن, مرکز تحقیقات بتن, مرکز تحقیقات بتن (متب)

مرکز بین المللی تحقیقات بتن

 

مرکز تحقیقات بتن (متب) با مجوز قطعی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فعالیت رسمی خود را از سال 1380 آغاز نموده و با وجود کارنامه درخشانی که از خود نشان داده است و موفق به دریافت لوح سپاس به عنوان موسسه پژوهشی، نوآوری و فناوری منتخب برتر کشور از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نایل آمده است.

 

این مرکز با تهیه و تدوین تاکتیک های استراتژی و نقشه راه چشم انداز 20 ساله توسعه پایدار ملی در سال 1376 در جهت اجرای اولویت های برنامه کوانتومی اقدام و عمل مبتنی بر اصول الگوی تفکر مدیریت سیستمی همدل، رهبری تحول آفرین و هم داستان شدن ملی و اجرای آنها موفق گردیده تا سهم بسزایی را درتحولات کیفی و پویایی صنایع تولید بتن آماده و ساخت و سازهای بتنی در فرآیند مسیر تکامل مهندسی عمران و به ویژه صنعت بتن و ساخت و ساز بتنی در کشور نقش سازنده ای ایفا نماید.

 

مرکز به دنبال مطالعات و بررسی های مستمر خود در حوزه طرح جامع استراتژی بتن ایران در سال1380، لزوم تدوین و تهیه سند چشم انداز 30 ساله بتن و نقشه راه صنعت خطیر بتن کشور را درک کرده و تا به امروز در راه تفکر سیستمی مدیریت همدل و رهبری تحول آفرین نظام اجرای آن کوشیده است.

 

(متب) بعنوان نماینده موسسه علمی بین المللی بتن امریکا (ACI) در ایران و برای نخستین بار نام جمهوری اسلامی ایران را در هیئت رئیسه کمیته بین المللی بتن(ACI) در بین سایرکشورهای جهان چون امریکا، استرالیا، ایران، ایتالیا، فرانسه، نروژ، کانادا، ژاپن، مکزیک، هندوستان، کره، سنگاپور و چین به مدت 15 سال قرار دهد.

 

این مرکز به دنبال دستمایه های پژوهش های علمی، تولید و توسعه دانش، نوآوری و تکنولوژی فرهنگی در سطح ملی و جامعه جهان گلوبال با اتکا به دستاوردهای تجربی ذهن تاریخی جامعه درجهت وحدت دانش تئوری و عمل در نظام نوین دوامی مقاومتی و آموزش ترکیبی دانش تئوری و یاددهی-یادگیری فعال مهارت های تکنیکی و مهارت های کاربردی درست فکرکردن و تفکرپرسشگری در زندگی نوین قرن بیست و یکمی در جهت توسعه در جامعه نظم نوین جهانی دوره پساکرونا فعالیت می نماید. 

 

مرکز بین المللی تحقیقات بتن درجهت پاسخگویی به نیازهای بتن تولید شده و ساخت و سازهای بتنی بادوام مقاوم در برابر زلزله، انفجار و آتش سوزی، در محیط فعال خوردنده و فراهم آوردن زمینه ارتباط مستمر و گسترده بین قشرها و گروه های مختلف دست اندرکاران صنعت بتن و ساخت و ساز بتنی با خوانشی نوین، دیدگاه آینده نگر، آینده نگار، رویکرد آینده پژوهشی انتگرال، سیستم هولستیک و فرهنگ نوین مشارکتی و شیوه آموزش ترکیبی و یاددهی-یادگیری فعال مهارتی و مبتنی بر تکنیک های خلاق برای توسعه سرمایه انسانی دوران فراصنعتی به مثابه ثروت اجتماعی مناسب با جامعه گلوبال جهانی در شان شهروندان جامعه جهانی و ایران همکاری می نماید.

 

در این راستا تا به امروز بیش از 300 نفر مهندس بازرس بتن و بیش از 8000 نفر تکنسین اجرایی، متخصص صلاحیتدار ماهر در صنعت تولید بتن آماده و ساخت و سازهای بتنی در سطح کشور آموزش دانش و تعلیم مهارتی فعالیت نموده است.

 

دوره های آموزش تخصصی ترکیب دانش تئوری و یادگیری فعال مهارت های تکنیکی و کاربردی انجمن بتن آمریکا (ACI) - شاخه ایران

 

(پیوند تئوری و عمل)

دوره های آموزش عالی آزاد با ارائه گواهینامه مورد تایید وزارت علوم و سازمان ملی استاندارد

 

دوره های آموزشی بتن و ساخت و سازهای بتنی :

دوره های آموزش ترکیبی دانش تئوری و یاددهی-یادگیری فعال مهارت های تکنیکی انجمن بتن آمریکا ACI، در نوزده سطح، و بر اساس استانداردهای بین المللی موسسه آزمایشات استاندارد مواد و مصالح آمریکا (ASTM)، انجمن حمل و نقل و بزرگراه های ایالتی آمریکا (AASHTO) و انجمن بتن آماده آمریکا (NRMCA) تعریف و طراحی شده است که با توجه به کارایی و اثر بخشی آن در جهت کمک به ارتقای سطح دانش نظری و مهارت های تکنیکی و اشاعه فرهنگ رفتاری و کاربردی مهندسان، مشاوران، پیمانکاران و دانشجویان کشور با اعطای گواهینامه آموزش عالی آزاد مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و گواهینامه مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران توسط مرکز تحقیقات بتن ایران به عنوان تنها مجری برنامه های فنی مهندسی، آموزشی و پژوهشی انجمن بتن آمریکا (ACI) - شاخه ایران و انجمن بتن آماده آمریکا (NRMCA) برگزار می شود.

 

مرکز بین المللی تحقیقات بتن,دوره های آموزشی بتن و ساخت و سازهای بتنی, عنوان دوره های آموزشی بتن

دوره های آموزشی مرکز تحقیقات بتن

 

آزمایشگاه مرکز تحقیقات بتن (متب), آزمایشگاه مرکز تحقیقات بتن , خدمات استاندارد آزمایشگاهی متب

دوره های آموزشی بتن و ساخت و سازهای بتنی

 

عنوان دوره های آموزشی بتن :

- دوره آموزشی تکنیک های بتن کارگاهی – پایه ۱

- دوره آموزش تعمیرات بتن و ترمیم بتن

- دوره آموزشی تکنسین آزمون های مقاومت فشاری بتن

- دوره آموزشی تکنسین آزمون های آزمایشگاهی بتن – سطح ۱

- دوره آموزشی تکنسین آزمون های آزمایشگاهی بتن – سطح ۲

- دوره آموزشی تربیت بازرس ویژه ساخت و ساز بتنی

- دوره آموزشی بازرس حمل و نقل بتن

- دوره آموزش کف سازی بتن و پرداخت کاری سطوح بتنی

- دوره آموزش آزمایشات فیزیکی سیمان

- دوره تکنسین کاربرد آزمایش های کارگاهی مصالح سنگی – سطح ۱

- دوره تکنسین کاربرد آزمایش های کارگاهی مصالح سنگی – سطح ۲

- دوره آزمایش های غیر مخرب بتن NDT

- دوره تکنسین آزمایش های سنگدانه/خاک پایه

- دوره تکنسین فونداسیون بتنی ساختمان های مسکونی

- دوره آموزش بتن دکوراتیو، پرداخت کاری و عمل آوری بتن

- دوره تکنسین و سرکارگری قطعات پیش ساخته بتنی

- دوره مدیریت کنترل کیفیت بتن و ساخت و ساز بتنی

- دوره تکنسین آزمون های کارگاهی مصالح ساختمانی و بنایی

- دوره آموزش شاتکریت خشک و تر

- دوره آموزش بتن خودمتراکم SCC Concrete

- دوره بازرسی بتن، ارزیابی و ارایه گواهینامه صلاحیت واحدهای تولید بتن آماده از طرف انجمن تولید کنندگان بتن آماده

- دوره آموزش افزودنی های بتن

 

مدل آموزشی ترکیبی دانش و مهارت های عملکردی به شیوه نمایشی روی صحنه تئاتر

 

با تدریس ویژه پروفسور لوک اسنل، رئیس کمیته آموزش انجمن بتن آمریکا ACI و استاد دانشگاه ادواردزویل آمریکا در دوره های آموزشی مرکز تحقیقات بتن

 

خدمات استاندارد آزمایشگاهی متب, خدمات آزمایشگاه (متب), آزمایشات مصالح سنگی

دوره های آموزشی مرکز تحقیقات بتن

 

آزمایشات بتن تازه و سخت شده, آزمایشات غیر مخرب بتن,آزمایش های دوام و پایداری بتن

دوره های آموزشی مرکز تحقیقات بتن

 

آزمایشات شیمیایی بتن, آزمایشات شیمیایی مصالح سنگی, آزمایش های شیمیایی سیمان

آزمایشگاه بتن

 

آزمایش های فیزیکی سیمان, آزمایش های چسب کاشی,آزمایش های شیمیایی آب

مرکز تحقیقات بتن

 

معرفی انجمن بتن آمریکا (ACI) - شاخه ایران :

انجمن علمی بين المللي بتن آمریکا (ACI) - شاخه ايران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي از جانب موسسه بين المللی (ACI)  به رسميت شناخته شد، بعلت مشكلات موجود تا سال 1374 غیر فعال بود و فعالیت جدید خود را با همکاری تعدادی از اساتید محترم دانشگاه ها و رهبران صنایع مختلف کشور از سال 1374 آغاز نمود و در اساس نامه رسمی و مصوب شده مرکز تحقیقات بتن (متب) با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد تایید واقع شد و سپس بعنوان موسسه پژوهشی و آموزشی بخش خصوصی در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

 

از آنجائيكه هدف اين انجمن ارتقاء دانش، دانایی، پژوهش های علمی، تحقیقات کاربردی، تهیه و تدوين و ترويج استانداردهاي طراحي، اجرا و نگهداري سازه هاي بتني و آموزش ترکیبی فعال دانش تئوری و مهارت های تکنیکی برای مهندسان، تکنسین ها و دست اندركاران صنعت بتن، دست اندرکاران صنعت بتن، ساخت و ساز بتنی در خدمت توسعه پایدار ملی بوده است، اين شاخه با تدوين برنامه هاي مناسب و اجراي آنها موفق گرديده تا سهم بسزايي را در تحولات كيفي سازمان و اجراي مهندسي عمران و بالاخص بتن در كشور ايفا نمايد.

 

 حجم فعاليتهاي گسترده انجمن (ACI) شاخه ايران به اندازه اي بوده است كه اين شاخه در سال 2000  از ميان 108 شاخه (ACI) در سراسر جهان بعنوان شاخه برجسته (Outstanding Chapter)  و در سال هاي 2001 تا به امروز بطور متوالي جايزه شاخه عالي (ACI Iran Excellent Chapter) را بخود اختصاص داده است و فعالترین شاخه و دومین از نظر تعداد اعضا بعد از کشور هندوستان می باشد.

 

مرکز تحقیقات بتن (متب),مرکز بین المللی تحقیقات بتن,دوره های آموزشی بتن و ساخت و سازهای بتنی

انجمن علمی بين المللي بتن آمریکا

 

عنوان دوره های آموزشی بتن, آزمایشگاه مرکز تحقیقات بتن (متب), آزمایشگاه مرکز تحقیقات بتن

معرفی انجمن بتن آمریکا (ACI) - شاخه ایران

 

آزمایشگاه مرکز تحقیقات بتن (متب)

آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران و بازرس همکار سازمان ملی استاندارد ایران

 

آزمایشگاه بتن مرکز تحقیقات بتن (متب) از سال ۱۳۸۰ به منظور کاربردی و تجاری سازی دستاوردهای تحقیقات کاربردی، تبدیل ایده به پدیده، ارتقای پژوهش های علمی، تولید و توسعه دانش، نوآوری و تکنولوژی هوشمند و دانش بنیان در جهت رشد و توسعه اقتصادی هوشمند و دانش بنیان و گسترش استارت آپ های کسب و کار دانش بنیان به صورت خدمات فنی، مهندسی و آزمایشگاهی در تهران و نیز استقرار آزمایشگاه های محلی و کارگاهی و بازرسی حقوقی بتن، مقاومت مصالح ساخت و ساز بتنی و خاک در سراسر کشور با مجوز قطعی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد تایید از سازمان ملی استاندارد ایران و نظام مهندسی ساختمان استان تهران فعالیت می نماید. 

 

ارزیابی و کنترل کیفی بتن، بازرسی فرآیند تولید واحدهای تولیدی بتن آماده، واحدهای تولیدی سنگدانه و کنترل کیفی بتن تازه اختلاط و سخت شده سایر مشتریان سازمان ملی استاندارد ایران در سطح استان تهران، همچنین مساعدت و همکاری با دانشجویان سایر دانشگاه های کشور جهت انجام فعالیت های آزمایشگاهی و پایان نامه، از دیگر فعالیت های آزمایشگاه مرکز تحقیقات بتن (متب) می باشد.

 

خدمات استاندارد آزمایشگاهی متب :

مجموعه گروه های آزمایشگاهی مرکز تحقیقات بتن (متب) با بهره گیری از مهندسان متخصص و کار آزموده مجرب و بروز ترین و دقیق ترین تجهیزات آزمایشگاهی هوشمند با قابلیت انجام بیش از ۱۳۷ آزمایش بر روی بتن، مصالح ساختمانی و سایر محصولات متنوع ساخت و ساز بتنی را دارد.

 

از جمله خدمات آزمایشگاه (متب) شامل:

آزمایشات مصالح سنگی:

تعیین دانه بندی ریزدانه

تعیین دانه بندی درشت دانه

تعیین مقاومت در برابر یخ بندان و آب شدگی در نمک طعام

مقاومت سنگدانه در برابر یخ زدن و آب شدن

تعیین جرم حجمی انبوهی و فضای خالی سنگدانه

تعیین درصد رطوبت

تعیین وزن مخصوص و جذب آب

تعیین مقاومت در برابر سایش (لس آنجلس)

تعیین مقاومت در برابر ضربه

تعیین افت وزنی مصالح

تعیین درصد تطویل و تورق

تعیین ذرات سبک (لیگنیت، ذغال سنگ و چرت)

تعیین کلوخه های رسی 

تعیین ذرات عبوری از الک ۷۵ میکرون

آزمون سلامت سنگدانه

تعیین ارزش ماسه ای خاک و سنگدانه ریز

 

آزمایشات بتن تازه و سخت شده:

طرح اختلاط بتن (معمولی، خودمتراکم، غلتکی،

با دوام مقاوم، فوق توانمند UHPC، متخلخل، 

سبک، رسانا، پلیمری، تزئینی (دکوراتیو)، خود تمیز

شونده، E.C.C، ضد اشعه و ... 

تعیین اسلامپ بتن تازه

آزمون نمونه برداری از بتن تازه اختلاط

تعیین مقاومت فشاری استوانه و مکعبی

آزمون مغزه گیری از بتن سخت شده

آزمون مدول الاستیسیته و ضریب پواسون

تعیین مقدار حباب هوا (روش فشاری و حجمی)

آزمون بیرون کشیدگی (Pull of Test)

ساخت و عمل آوری نمونه های بتن در شرایط آزمایشگاهی و کارگاهی

تعیین زمان گیرش بتن تازه

آزمون ریولوژی بتن

تعیین جذب آب بتن سخت شده

تعیین کارایی بتن خود متراکم با آزمون های: جریان اسلامپ، حلقه J، جعبه L،  جعبه U، قیف V، اوریمت، آزمون فنی ستون GTM و ...

تعیین مقاومت کششی آزمونه (برزیلی)

تعیین مقاومت خمشی آزمونه منشوری بتن

تعیین دمای بتن تازه اختلاط

تعیین جرم حجمی بتن تازه و راندمان

آزمون بیرون کشیدگی آرماتور (Pull out test)

آزمون زمان گیرش بوسیله مقاومت در برابر نفوذ میله

آزمون ضریب نفوذ پذیری بتن در برابر آب

 

آزمایشات غیر مخرب بتن (NDT):

آزمون اولترا سونیک بتن(UT)

آزمون چکش اشمیت بتن

سنجش سختی بتن

سنجش خوردگی بتن

آرماتوریابی بتن (تعیین عمق و ضخامت آرماتور)

تعیین مقاومت سطحی بتن

بازرسی چشمی بتن(VT)

تعیین عمق ترک بتن

آزمون هاف سل یا پتانسیل خوردگی بتن Half Cel

 

آزمایش های دوام و پایداری بتن:

آزمون مهاجرت یون کلرید در بتن RCMT

تعیین مقاومت بتن در برابر نفوذ 

تعیین یون کلراید با روش الکتریکی RCPT

تعیین عمق نفوذ و نفوذپذیری بتن

آزمون نفوذ کلرید در بتن ( حوضچه سازی)

تعیین جذب آب بتن (جذب آب کلی، مویینه، سطحی

 اولیه بتن، نیم ساعته و ...)

تعیین مقاومت در برابر خوردگی

تعیین میزان نفوذ یون کلر

آزمون چرخه ذوب و انجماد

تعیین عمق کربناتاسیون

آزمون پتانسیل خوردگی (Half-Cell)

تعیین مقاومت الکتریکی

آزمون هدایت الکتریکی

آزمون تجزه و تحلیل سنگ نگاشتی ( پتروگرافی بتن )

آزمون تیغه و سیقل

تعیین میکروسکوپی سیستم حباب هوا

آزمون مقاومت سایشی بتن یا ملات

و ... .

 

آزمایشات شیمیایی بتن:

تعیین پروفیل یون کلر

تعیین پروفیل یون سولفات

تعیین پروفیل PH بتن

تعیین عیار (میزان سیمان) در بتن سخت

 

آزمایشات شیمیایی مصالح سنگی(شن و ماسه):

تعیین میزان یون کلر

تعیین میزان یون سولفات

تعیین میزان یون سولفور

تعیین PH سنگدانه

آزمون واکنش قلیایی سیلیسی سنگدانه

آزمون ناخالصی های آلی سنگدانه

 

آزمایش های شیمیایی سیمان:

تعیین درصد سیلیس SiO2

تعیین درصد اکسید آلومینیوم Al2O3

تعیین درصد اکسید آهن Fe2O3

تعیین درصد اکسید کلسیم CaO

تعیین درصد اکسید منیزیم MgO

تعیین درصد اکسید سدیم Na2O

تعیین درصد اکسید پتاسیم K2O

تعیین درصد سولفات

تعیین افت حرارتی L.O.I

باقیمانده نامحلول سیمان Insoluble Residue

تعیین آهک آزاد Free CaO

 

آزمایش های فیزیکی سیمان:

آزمون تعیین جرم سیمان

تعیین سطح ویژه سیمان

تعیین غلظت نرمال سیمان

آزمون زمان گیرش سیمان

آزمون گیرش کاذب سیمان

آزمون سلامت سیمان

تعیین نرمی سیمان (بلین) و درصد اکسید های تشکیل دهنده سیمان

آزمون انبساط(سلامت) سیمان (روش اتوکلاو)

 

آزمایش های چسب کاشی:

تعیین لغزش

تعیین مقاومت چسبندگی برشی چسب های 

دیسپرسی

تعیین زمان باز

تعیین قابلیت تر کنندگی

تعیین مقاومت چسبندگی کششی

تعیین تغییر شکل متقاطع چسب های و 

گروت های سیمانی

تعیین مقاومت شیمیایی ملات های

 رزینی واکنشگرا

 

آزمایش های شیمیایی آب:

تعیین میزان سولفات  -So2

تعیین میزان یون کلر -Cl

تعیین میزان باقیمانده خشک T.D.S

تعیین PH

تعیین EC

تعیین میزان CaO

تعیین میزان MgO

تعیین میزان NaCO

تعیین میزان K2O

تعیین کربنات و بی کربنات  -HCO3   

تعیین ذرات معلق آب S.S

 

آزمایش های شیمیایی افزودنی های بتن:

تعیین جرم حجمی

تعیین میزان PH روان کننده و فوق روان کننده ها

تعیین باقیمانده خشک T.D.S

تعیین میزان یون کلر Cl

تعیین میزان اکسید سدیم Na2O

تعیین میزان اکسید پتاسیم K2O

تعیین ماهیت مواد

تعیین درصد مواد جامد افزودنی های مایع

 

آزمایشات شیمیایی بتن:

تعیین پروفیل یون کلر

تعیین پروفیل یون سولفات

تعیین پروفیل PH بتن

تعیین عیار (میزان سیمان) در بتن سخت

و ... .

 

خدمات آزمایشگاه (متب), آزمایشات مصالح سنگی,آزمایشات بتن تازه و سخت شده

مرکز تحقیقات بتن

 

آزمایشات غیر مخرب بتن,آزمایش های دوام و پایداری بتن,آزمایشات شیمیایی بتن

آزمایش های شیمیایی افزودنی های بتن

 

آزمایشات شیمیایی مصالح سنگی, آزمایش های شیمیایی سیمان, آزمایش های فیزیکی سیمان

آزمایش های فیزیکی سیمان

 

آزمایش های فیزیکی سیمان, آزمایش های چسب کاشی,آزمایش های شیمیایی آب

آزمایشات شیمیایی بتن

 

آزمایش های چسب کاشی,آزمایش های شیمیایی آب, آزمایش های شیمیایی افزودنی های بتن

آزمایش های شیمیایی سیمان

 

آزمایش های شیمیایی آب, آزمایش های شیمیایی افزودنی های بتن, آزمایشات شیمیایی بتن

آزمایشگاه بتن

 

سایر فعالیت های مرکز تحقیقات بتن (متب):

تدوین بیش از ۲۷ استاندارد ملی بتن:

مرکز تحقیقات بتن (متب) در راستای عقد تفاهم نامه با سازمان ملی استاندارد ایران مبنی بر تدوین استاندارد های مرتبط با بتن و ساخت و سازهای بتنی این دفتر تا کنون به تدوین بیش از بیست و هفت استاندارد پرداخته است که به عنوان استانداردهای ملی پذیرفته و در کشور انتشار و توزیع شده است.

 

1- استاندارد ویژگیهای بتن آماده – مشخصات فنی، استاندارد ملی 6044  ویراش نوین توسط مرکز با تشکیل کنسرسیوم هم اندیشی و ارتباط صنعت و دانشگاه برای ایجاد هم افزایی صنعت بتن و دانشگاه با همکاری اساتید مجرب و اعضای هیئت علمی دانشگاه های برتر کشور درخصوص ارایه استاندارد ملی برای ارتقای صنعت بتن 

2- استاندارد سنگدانه های مصرفی در بتن– اندازه¬گیری دانه¬هاي پولكي، دانه¬هاي طويل يا دانه¬هاي پولكي و طويل در سنگدانه درشت – روش -آزمون

3- بتن - تعيين دماي بتن حاوی سيمان هيدروليکي تازه مخلوط شده- روش آزمون

4- بتن- اندازه¬گیری قابلیت عبور بتن خود تراکم به¬وسیله دستگاه حلقه J – روش آزمون

5- بتن –اندازگیری¬جریان اسلامپ بتن خود تراکم- روش آزمون

6- سنگدانه – نمونه برداری از سنگدانه ها – آیین کار

7- بتن آماده -  فهرست بازرسی و کنترل کیفیت تجهیزات تولید بتن آماده

8- بتن آماده-  فهرست بازرسی و کنترل کیفیت ماشین آلات تحویل بتن آماده

9- بتن – اندازگیری ¬ميزان جداشدگي ايستايي بتن خود تراکم با استفاده از روش فني ستون- روش آزمون

10- بتن- قسمت اول: راهنمای نگارش مشخصات فنی

11- بتن- قسمت دوم: مشخصات مواد تشکیل دهنده، تولید و انطباق

و ... .

 

دبیرخانه کمیته فنی متناظر بتن، بتن مسلح و بتن های پیش تنیده INSO/ISO TC 71

مرکز به عنوان دبیرخانه کمیته متناظر در راستای اهداف سازمان بین المللی استاندارد ایزو ISO جهت ایجاد هارمونی و هم افزایی بین استانداردهای ملی کشورهای عضو از طریق هم اندیشی و تشریک مساعی دست اندرکاران و صاحب نظران اقدام می نماید.

 

آزمایش های شیمیایی افزودنی های بتن,آزمایش های چسب کاشی,آزمایش های شیمیایی سیمان

دبیرخانه کمیته فنی متناظر بتن، بتن مسلح و بتن های پیش تنیده INSO/ISO TC 71

 

برگزاری همایش های سالیانه انجمن بتن آمریکا (ACI)-شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن ایران:

مرکز تحقیقات بتن مجری همایش های سالیانه انجمن علمی بین المللی بتن امریکا (ACI) - شاخه ایران است که با هدف انتقال دستاوردهای نوین و ارتقای دانش فنی، تکنولوژی، تئوری و دانش مهارت های کاربردی مهندسی عمران، و به منظور دستیابی به دیدگاههای موثر در راهکارهای اجرایی چشم انداز صنعت بتن فعالیت می نماید.

 

آزمایشات شیمیایی بتن,آزمایش های شیمیایی آب,آزمایش های فیزیکی سیمان

برگزاری همایش های سالیانه انجمن بتن آمریکا (ACI)

 

کالا ها و خدمات منتخب

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

   X سوالات کنکور,کنکور تجربی,کنکور ریاضی

   Makan Inc.| All Rights Reserved - © 2013 - 2024