نقش مولکول ‏TNA‏ در تکامل حیات‏tna‏,dna

DNA و ‏RNA امروز به عنوان تنها مولکولهای حیات شناخته میشوند. این مولکولها که در سلولهای تمامی جانداران زمین وجود دارند خود را سازمان دهی و تکثیر میکنند و میتوانند به صورت آنزیمها و پروتئینها بیان شوند.

اما شاید در کنار ‏dna‏ و ‏rna‏ مولکول سومی هم وجود داشته که در تاریخ تکامل گذشته زمین نقش مهمی در تکامل حیات ایفا کرده است. این مولکول سوم ‏tna‏ یا «تری نوکلئیک اسید» نام دارد که در ساختار آن به جای «دی اکسی ریبوز» (مثل ‏dna‏) یا «ریبوز» (مثل ‏rna‏) یک «تریوز» جایگزین شده است.

در حقیقت ‏dna‏ و ‏rna‏ مولکولهای بسیار پیچیدهای هستند که احتمالاً برای این که در نخستین اشکال ماده ژنتیکی حاضر باشند بسیار سنگین بوده اند. بنابراین از سالها قبل گروههای مختلفی از دانشمندان فرضیههایی را مبنی بر حضور یک مولکول سوم مطرح و این احتمال را ارائه کردند که در طول میلیاردها سال این مولکول به تکامل رسیده سپس ناپدید شده است.‏

فرضیه وجود ‏tna‏ نخستین بار چند سال قبل مطرح شد. اکنون گروهی از دانشمندان مرکز تکامل پزشکی و انفورماتیک در دانشگاه ایالتی آریزونا تعدادی از مولکولهای ‏tna‏ را ایجاد کردند و برای نخستین بار روی زیرلایهای که در آن پروتئین متفاوتی حاضر بود مسیر تکامل این مولکول را دنبال کردند.‏

این بررسیها نشان میدهد که مولکول ‏tna‏ قادر است خود را به صورت اشکال سه بعدی پیچیدهای سازمان دهی کند، به پروتئین چنگ بزند و توانایی بالایی برای میل ترکیبی با سایر مولکولها را توسعه دهد.‏

براساس گزارش نیوساینتیست، بسیاری از پژوهشگران به دنبال انتشار نتایج این تحقیق در مجله «نیچر شیمی» اظهار داشتند که ‏tna‏ احتمالاً پیش ماده ‏dna‏ و ‏rna‏ بوده است چون هرچند ساختارش سادهتر و کوچکتر از این دو مولکول است باوجود این، پیچیدگیهای آنها را حفظ میکند. از سویی دیگر، این مولکول هرگز در هیچ ارگانیسم زندهای شناسایی نشده است که این میتواند به معنی ناپدید شدن آن باشد.‏

منبع:اطلاعات

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------