تازه های دانستنیهای جنسی


تقویت قوای جنسی, تقویت جنسی, تقویت قوای جنسی مردان

تقویت قوای جنسی مردان با 5 ماده غذایی

تقویت قوای جنسی مردان مواد غذایی میتواند یک راه سالم برای به دست اوردن تمام محرک های در حال اجرا…


اسرار ارضاي خانمها را بياموزيدارضاي جنسي,نحوه ي ارضاي جنسي زنان, رابطه ي جنسي

حدود 20% خانم‌ها اصلا از نظر جنسی ارضا نمی شوند

 

يكي از موانع اصلي رسيدن به اوج لذّت جنسی در زنان، كنترل مستقيم رابطه جنسي به وسیله مرد است .اولين راهکار اصلي براي اينكه خانم‌ها به اوج لذّت و ارضاء برسند، اين است كه از مرد بخواهد، اهسته تر مراحل رابطه جنسی را پيش ببرد.

اسرار ارضای جنسی خانمها را بياموزيد
اسرار ارضای جنسی خانم ها- خانم‌ها ، خوشحال باشيد كه در عصر جدید زندگي مي كنيد، زیرا كه با نگاهي به قبل، حدود 50 يا 100 سال گذشته، نه تنها به مساله ارضای جنسی زن اهمیتی نمي دادند، بلكه محققان و دانشمندان نيز در اين مورد به طور واضح نظريه قطعي نداشتند! و در نظر آن ها، تنها مردها نقشي حياتي در توليد مثل اجرا می کردند.


اما با وجود اهمیت به ارضای جنسی زنان در عصر جدید، باز هم در خصوص برخي خانم‌ها ، زمان و چگونگي ارضای جنسی آن ها شفاف نيست و نياز به بررسی بیشتر دارد. بر اساس آخرين امار، حدود 20% خانم‌ها اصلا از نظر جنسی ارضا نمی شوند، شايد با اين امار فكر كنيد كه خوشبختانه 80% آن ها به درجه ارضای جنسی مي رسند، امّا متأسفانه در همين بين هم بخش عمده اي از آن ها، با خود ارضایی به اين درجه مي رسند نه رابطه جنسی واقعی!

در اين مقاله، مبحث اصلي، كمك به ارضاي طبيعي در حين رابطه ي جنسي براي زنان است. اين مساله را جدّي بگيريد، در زندگی زناشویی، روابط جنسي، لذّت و ارضا، نقشي حياتي را بازی می کند و منشأ حقيقي و اصلي بيشتر طلاق ها عدم انجام رابطه ي جنسي مطلوب بين زن و شوهر است.

ارضای جنسی چیست؟
ارضاي مردها در ظاهر به دليل انزال، كاملاً ديده مي شود، اما به ندرت اين وضعیت در برخي زن ها نيز وجود دارد ، اما حقيقت اين است كه ارضاء در اكثر خانم‌ها قابل تشخيص نيست و به چشم ديده نمي شود. ارضاء در خانم‌ها ، اول با مرطوب شدن دهانه و گردن رحم و ديگر اعضاء بخش تناسلی آن ها آغاز و بعد ادامه مي يابد. دهانه ي رحم آن ها تا 30 درصد باز مي شود، ماهيچه و عضلات ديواره رحم، گردن رحم و خود دهانه بطور متناوب منقبض و منبسط مي شوند.

 

پژوهش هانشان داده است كه زمان رسيدن به اوج لذت جنسی (ارگاسم) در خانم‌ها مختلف است، برخي زمان زيادي بايد بگذرد تا ارضاء شوند و در مقابل بعضي دیگر از خانم ها نيز خيلي زود ولي چندين بار در طي يك رابطه جنسی، ارضاء مي شوند.( اين در حالی است كه يك مرد معمولاً ظرف تنها چند دقيقه يا بيشتر به درجه ي انزال مي رسد)

يكي از موانع اصلي رسيدن به اوج لذّت جنسی در زنان، كنترل مستقيم رابطه جنسي به وسیله مرد است، در بيشتر مواقع، شیوه ی اجرای مراحل روابط جنسي و دخول بر اساس آن چیزی است كه مرد لذّت مي برد و تحت اختيار اوست. اما زن نيز در اين بين از رابطه جنسی لذّت مي برد ولي اين علامترسيدن به درجه ي ارضاء كامل نيست. مرد به محض انزال مي تواند دست از ادامه ي روابط جنسي بردارد و اين زن است كه برای ارضا شدن به زمان بيشتري نياز دارد.

تفاوت هاي ارتباطي بين زن و مرد
اولين راهکار اصلي براي اينكه خانم‌ها به اوج لذّت و ارضاء برسند، اين است كه از مرد بخواهد، اهسته تر مراحل رابطه جنسی را پيش ببرد.
در اين بين خود زن نيز ميتواند با مداخله خود، روال رابطه جنسی را به نفع خود آهسته تر كند. مي توانيد خود، كنترل اوضاع را به دست بگيريد. جالب است بدانيد كه اغلب مردها اين وضعیت را بيشتر دوست دارند و جذابيت بيشتري براي آن ها خواهد داشت.

 

اما خود زن مي تواند آن شیوه و حالتي كه دوست دارد و بيشتر از آن لذت مي برد را از همسر خود تقاضا كند. دقيقاً اين مسئله را بگوييد كه درصورتی که وي سريع و خيلي زود رابطه جنسي را تمام كند و خود، تنها به درجه ي انزال برسد، شما لذّتي نخواهيد برد. اما لازم به ذكر است كه علي رغم آگاهي كم بيشتر مردها در مورد ي چگونگي و زمان ارضاء خانم‌ها ، خود آن ها حقيقتاً مايلند كه زن نيز ارضاء شود و مانند خود، نهايت لذّت جنسی را از اين روابط ببرد.

 

  بیشتر بخوانید: چگونه دیر ارضا شویم 


درصورتی که شیوه روابط جنسي همسرتان با سرعت، خشن و دردناک است، از وی با كلماتي محبّت آميز و عاشقانه بخواهيد كه آرامتر پيش رود تا شما هم ارضاء شويد.


شما نيز مي توانيد همسرتان را در اين راه همراهي كنيد، با تحریک اندام تناسلی در حين دخول، زمان رسيدن به ارضاء را كمتر كنيد، از همسرتان انتظار نداشته باشيد كه در حين دخول اين كار را برای شما انجام دهد، به دلیل اینکه وی تمركزش را در ارضای خود گذاشته است. بر اساس امار در 20 تا 30 درصد مردها، به دليل عدم كنترل و درنتيجه انزال زودرس، ناخواسته مجبورند كه شما را در همان وضعیت و در حين رسيدن به اوج ارضاء، رها كنند، كه خود عاملی است ويران كننده در رابطه زناشویی و اما خود مردها نيز از اين وضعیت ناراضي و غمگین هستند.

 

ارضاي جنسي,نحوه ی ارضای جنسی زنان, ارضای جنسی زنان

تمامی خانمها دوست دارند كه پس از رابطه جنسی، درآغوش گرفته و نوازش شوند


اختلال های جسمي و روحي، يكي از دلايل انزال زودرس در مردهاست. مردهايي كه تجربه ي كمي در رابطه جنسي دارند، به دليل هيجانات و شهوت بيش از حدّ دچار اين وضعیت مي شوند. استرس، نگرانی، افسردگی، و... نيز خود، مي توانند عواملي مهم در اختلال در عملكرد رابطه زناشویی و انزال زودرس باشند. خانم‌ها بايد بدانند كه چنانچه در حين عمل رابطه جنسي با وجود اينكه از همسرتان خواسته ايد آرامتر مراحل را پيش ببرد، با انزال زودرس و در نتيجه عدم ارضای خود رو به رو شدند، عصبي نشويد و وي را محكوم نكنيد، بهتر است به دنبال عامل روحي يا جسمي در وی باشيد، چرا كه باور كنيد، براي مرد هيچ چيزي بدتر از اين نيست كه نتواند معشوقه و همسر خود را از نظر جنسی ارضا كند.


به جاي غر زدن و محكوم كردن، از پيش از زمان رابطه جنسی، با صحبت های عاشقانه و تسكين دهنده در خصوص روابط  مستحكم و رويايي خود حرف بزنید و حافظه و روح وي را ارام كنيد، صحبت و گفتگو در خصوص مشكل اصلي (زودانزالی) در مواقعي كه زود انزالی مرد شما منشا روحي، استرس،... داشته باشد اوضاع را بدتر ميكند. در در برابر خيلي از مردها نيز با تكنيكي خاص، مي توانند طرف خود را به اوج لذّت جنسي و درجه ي ارضاء برسانند، به طوري كه در حين عمل دخول، 20 تا 30 ثانيه دست از آن مي كشند، نفسي عميق مي كشند و مجدد آغاز مي كنند، شايد اين عمل براي مرد كمي ناخوشايند باشند، امّا كمك قابل توجهی در كنترل انزال زودرس در آنهاست.

 

 

با اين كار شما نيز مهلت داريد كه بخود برسيد و بر ارضاء و دستيابي به اوج لذّت خود در حين مراحل دست يابيد. در يك مطالعه در اروپا پس از نظرخواهي از تعداد زيادي از زنها ليستي از مواردي كه آن ها پس از رابطه جنسی و ارگاسم دوست دارند برايشان انجام شود، تهيه شده است. بايد توجه داشت كه گروه های گوناگون خانمها خواسته های متفاوتي داشته و حتي ممكن است چيزهاي موردعلاقه افرادی در اين ليست وجود نداشته باشد، به عبارت ديگر موارد زيرقابل تعميم به كل جامعه زنان نيست.


در آغوش گرفتن
تقريبا" تمامی خانمها دوست دارند كه پس از رابطه جنسي، به وسیله مرد درآغوش گرفته ونوازش شوند. در اغوش گرفتن و حلقه كردن دست ها بدور زن و نوازش وی حس بسيارخوبي به زن مي بخشد. حتي درصورتی که بسيار خسته شده ايد و ديگر انرژي براي ادامه دادن نداريد، دست هايتان را بدور وی حلقه كرده چندكلمه محبّت آميز به وی بگوييد و بعد بخوابيد!


هيچگونه تماس جسمی و عاطفی را دوست ندارند
در مقابل گروه قبل، تعداد کمی از زنها هم هستند كه پس از پايان رابطه جنسي، ديگر هيچگونه تماس جسمي و عاطفي را دوست ندارند. اين اشخاص اظهار مي كنند كه آن ها بقدري تحريك شده اند كه پس از آن هرگونه تحريك ديگري برايشان لذتي نداشته و عذاب آور خواهدبود.


اما اين خواسته هیچوقت به معني سردمزاجی اين زنها نيست. آن ها تنها دوست دارند زمان كوتاهي باخودشان تنها باشند، پس آن ها را درك كنيد. در برخورد با اين زنها بايد پس از انجام روابط جنسي از آن ها بپرسيد:« عزيزم حالت خوبه؟ آيا همه چيز مرتب است؟ يا آيا چيزي احتياج نداری؟» و پس از ابراز رضایت ازانجام نزدیکی با وی، زن را نيم ساعتي تنها بگذاريد تا استراحت كند.


صحبت كردن
اگرچه اغلب مردها بعد از رابطه جنسي خسته شده و توانایی انجام هيچكاري را ندارند ولي گروهي از زنها دوست دارند كه پس از رابطه جنسي كمي صحبت كنند. در اين مواقع صرفا بايد گوش خود را به وی بسپاريد! اگرخوش شانس باشيد وی به شرح آنچه گذشت و احساسش از روابط جنسي با شما مي پردازد. ولی مراقب باشيد كه در بين صحبت هاي وی صداي خوروپف شما بلند نشود!

تمامی مردها پس از ارگاسم دوست دارند كمي بخوابند، اين امرکاملا طبیعی است. ولي به شریک جنسي تان هم توجه داشته باشيد واجازه دهيد وی در كنار شما باشد، تا اين تصور پيش نيايد كه شما تنها به فكر خودتان هستيد. در پایان، مي توانند با مطالعه در كتابها و منابع جديد، بر دانش خود بر چگونگي مراتب و حالات ارضای زناشویی بيافزاييد.

منبع :ايرانيان شاد

  

مطالب پیشنهادی,وبگردی
 

    ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

    

    ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------