چند قانون آداب معاشرت 2 

 

چند قانون آداب معاشرت 2

 

با رعايت اين نكات ساده به شما اطمينان ميدهم که ديگران شما را در زمره افراد با اصل و نسب و فرهيخته قرار خواهند داد.شخصي که ديگران آرزوي معاشرت و شراکت با وي را دارند. و لازم به ذکر است که همواره مردم از ملاقات با يك فرد با شخصيت خوشنود خواهند شد.

 


1- به اشتباهات ديگران نخنديد
اين يكي از پست ترين کارهايي است که آدمي ممكن است انجام دهد. هنگامي که شما اشتباهي مرتكب ميشويد و يا خراب کاري ميكنيد انتظاري که از ديگران داريد آن است که اشتباهات و خطاهاي شما رابرويتان نياورند و از آنها چشم پوشي کنند. از آن مهمتر شما را بواسطه آنها مورد تمسخر قرار ندهند.

 

 

2 - پيش از صرف غذا منتظر بمانيد همه ميهمانان سر جايشان بنشينند
زماني که براي صرف غذا سر ميز نشسته ايد، بايد منتظر بمانيد تا تمام ميهمانان کاملا سر جايشان بنشينند و آماده صرف غذا گردند. همه افراد بايد در يك زمان شروع به صرف غذا کنند. اين نكته بسيار حائزاهميت ميباشد.

 

 

3 - فخر فروشي نكنيد
هيچ کس از آدم لاف زن خوشش نمي آيد. در هنگام گفتگو درباره مسايل مالي به دارايي هاي خود اشاره نكرده و ثروت خود را به رخ نكشيد.

 

 

4 - به ساعتتان نگاه نكنيد
هنگامي که در يك جمع و محفلي مي باشيد، مدام به ساعت خود نگاه نكنيد مگر آنكه بلافاصله قصد ترك آن محل را داشته باشيد. وقتي به ساعتتان نگاه مي کنيد ديگران اينگونه برداشت ميكنند که شما خسته و بي حوصله گشته ايد.

 

 

5_آيين جوانمردي:
هنگام راه رفتن سعي آنيد با فاصله از فرد حرکت کرده و جلوي او راه نرويد.

 

 

6 - هميشه در را براي يك خانم باز کنيد
اين شايد مهمترين قانون آداب معاشرت براي مردان باشد. خواه او در حين ورود به خودرو شما،
رستوران، باشگاه و يا هر جاي در دار باشد، در را هميشه بايد برايش باز آنيد تا او عبور کند.هرگاه چندين در وجود داشت يك به يك آنها را برايش بگشاييد و اگر مكاني بود که دري وجود نداشت ، اجازه دهيد اول خانم عبور کند. اين نهايت ادب و فرهنگ شما را مي رساند.

 

 

7 - کمكش کنيد بنشيند
هرگاه يك خانم تنها و بدون همراه خواست کنار شما بنشيند، با کمي کنار کشيدن و جمع کردن خود به وي در نشستن روي صندلي کمك کنيد.

 

 

8 - جاي خود را به او بدهيد
در ميهماني هاهرگاه خانم و يا فردي مسن نزديك ميز غذا آمد و يا در اماکن و وسائط نقليه عمومي وارد گشت و صندلي خالي موجود نبود، شما بايد برخيزيد و جاي خود رابه وي تقديم کنيد.

 


9 - از جاي خود برخيزيد
هميشه هنگامي که خانم يا فردي مسن به اطاق وارد و يا از آن خارج مي گردد از جاي خود برخيزيد و يا حداقل هنگام ورود از جاي خود برخيزيد.

 

 

10 - اگر چيزي از دست خانم يا فردي مسن به زمين افتاد به وي باز گردانيد
هنگامي که خانمي چيزي از دستانش به زمين افتاد آن را از روي زمين برداشته و به وي بدهيد. خواه آن چيز دستكش باشد و يا انكه پوشه پرونده يا يك اسكناس و. . . البته حتما از ناحيه زانو خم شويد و نه ازکمر.

 

 

11 - در حضور يك خانم سيگار نكشيد
هيچگاه در حضور يك خانم سيگار نكشيد مگر آنكه پيش از آن از وي اجازه گرفته باشيد.

 

 

12 - هرگاه خانم يا فردي مسن بسته اي به همراه داشت برايش حمل کنيد
اين کار به او نشان ميدهد که شما برايش احترام قائل هستيد و آسايش و راحتي وي را خواستاريد.

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------