تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ -6 آبان310م:در سال 310 ميلادي كه زمان دقيق آن بعدا 28 اكتبر به دست داده شده است «ماكزن تيوس» امپراتور روم كه كشورش دچار دشواري هاي فراوان داخلي بود گزارش محرمانه نماينده سياسي دائمي روم در تيسفون پايتخت ايران را در نشست اعضاي سنا و ژنرالهاي رومي مطرح ساخت. نماينده روم در تيسفون در گزارش خود از ادامه تفرقه ميان درباريان ايران خبر داده بود و تاكيد كرده بود كه زماني بهتراز اين براي تعرض نظامي به ايران و انهدام قدرت آن به دست نخواهد آمد ، زيرا چند سال طول خواهد كشيد تا شاه 17 ساله بر اوضاع مسلط شود.

در آن روز هيچيك از حاضران درجلسه، لشكر كشي به شرق را در حالي كه امپراتوري روم در آستانه جنگ داخلي بود به مصلحت نديد. با وجود اين، چون «ماكزنتيوس» بي علاقه به جنگ با ايران نبود قرار شد كه گزارش همچنان در دستور كار باشد.

تفرقه در دربار ايران پس از مرگ هرمز دوم آغاز شده بود. برخي از بزرگان كشور با پسر او «آذر نرسي» كه شهرت به بدخويي داشت به مخالفت دست زده و باعث قتل او شده و فرزند ديگر هرمز را كه هنوز به دنيا نيامده بود شاه كشور ناميدند. بحران داخلي ايران در سال 310 ميلادي پس از 17 ساله شدن شاپور دوم (ذوالاكتاف) و كنار گذاردن نايب السلطنه رو به پايان گذارد و در روم هم كنستانتين اول جنگ داخلي را در 312 ميلادي برد و دو امپراتوري از بحران داخلي خارج و سپس به جان هم افتادند و ....

 

ماكزتيوس

 

1333ش:ششم آبان 1333 محكمه تجديد نظر نظامي تهران حكم اعدام دكتر حسين فاطمي وزير امورخارجه دولت دكتر مصدق را تاييد كرد و اين حكم به اجرا در امد.

دكتر فاطمي بارها صريحا و بابكار بردن واژه هايي تند از شاه و بستگان او انتقاد كرده بود و به همين جهت، شاه توصيه مشاهير و روحانيون اصفهان براي دادن تخفيف مجازات به او را نپذيرفته بود. انتقاد هاي دكتر فاطمي از شاه و نظام سلطنتي عمدتا در مقالات روزنامه باختر امروز منعكس مي شد كه ناشر آن دكتر فاطمي بود.

دکتر فاطمی كه مي دانست شاه كينه وي را به دل دارد از همان لحظه كودتا خود را پنهان كرده بود. دكتر فاطمي روز 28 امرداد 1332 در خانه دكتر مصدق بود و پس از آن كه خانه را در آستانه محاصره شدن كامل ديد، در زير گلوله از آنجا خارج شده و خودرا مخفی کرده بود. وی ماهها بعد در مخفیگاه خود که خانه ای در شمیران بود برحسب اتفاق دستگیر شده بود.

 

دكتر فاطمي در زمان وزارت

 

1704م:بيست و هشتم اكتبر 1704 روزي است كه «جان لاك» فيلسوف تجربه گراي انگليسي درگذشت. وي در 29 اوت 1632 به دنيا آمده بود كه بر پايه افكار او اعلاميه استقلال ايالات متحده نوشته شده و علوم سياسي و فلسفه سياسي شكل گرفته است.

به باور لاك، هر فكر ـ عقيده و دانش ناشي از تجربه است. او مي گويد كه بشر طبيعتا داراي حقوق و تكاليفي است و اين حقوق عبارتند از: حق حيات، حق آزادي، حق مالكيت، حق پرداختن به كاري كه در آن علاقه و استعداد دارد، حق انتخاب دولت و قانون سازان (نمايندگان پارلمان)، حق محاكمه شدن در دادگاهي كه داراي هيئت منصفه و قاضي عادل باشد، حق اعتراض به تبعيض و انحصار و ....

آزادي از نظر لاك همانا برابري سياسي افراد و برخورداري از حقوق مدني است. او مي گويد: وظيفه هر دولت محافظت از حقوق اتباع كشور است و توجيه وجود دولت در همين محافظت از حقوق مردم قراردارد كه بهتر از خود فرد مي تواند اين وظيفه را انجام دهد و توان محافظت از حقوق اتباع، درجه شايستگي يك دولت را نشان مي دهد و اگر يك دولت نخواهد و يا نتواند حقوق اتباع را محفوظ بدارد، منطق وجودي خود را از دست مي دهد و بر مردم آن كشور است كه حاكم ديگري را برگزينند. لاك با تاكيد مي گويد: اين فقط مردم هستند كه بايد تصميم بگيرند كه چه كسي بر آنان حكومت كند.

 

لاك

 

1900م:28 اکتبر 1900 روزی است که «ماكس ميولر (فردريخ ماكس مولر)» شرق شناس شهير آلماني درگذشت. وی كه بسال 1823 به دنيا آمده بود 77 سال عمر كرده بود. مولر درباره زبان سانسكريت، هندوئيسم و مهاجرت آريايي ها (آرين ها) تحقيق فراوان كرد و ريشه و خويشاوندي زبانهاي آريائي (از جمله آلماني ، پارسي و انگليسي) را به دست داده است. وي كتابهاي مذهبي هند باستان را به آلماني و انگليسي ترجمه كرده است. مولر عمدتا در آكسفورد انگلستان، نتيجه تحقيقات خود را مي نوشت زيرا كه در اين كشور دسترسي او به اسناد هند باستان كه توسط مقامات استعماري انگلستان (کمپانی هند شرقی) به لندن انتقال يافته بودند امکانپذیر بود.

نتيجه تحقيقات مولر نشان مي دهد كه آريايي ها مردمي شكيل، نجيب، صحيح العمل، قدردان، خوشرفتار و با سلوك، آرام و موقر، منظم و مرتب، سخت كوش و با استعداد، داراي طبيعتي خوب، علاقه مند به امور نظامي، متمدن و قانونمند، وفادار به فاميل و مردگان خود، عاشق اسب و شكار (ورزش) بوده اند.

 

Friedrich Max Müller


165م:28 اكتبر سال 165 ميلادي چينيان مراسم ياد بود «وانگ فو» فيلسوف اين كشور را به تظاهراتي وسيع بر ضد اسراف و نيز زندگاني لوكس ثروتمندان تبدل كردند. اين تاريخ پس از تبديل سال قمري چين به ميلادي برپايه تقويم تازه به دست آمده است.

امپراتور وقت چين براي متفرق كردن تظاهر كنندگان به نيروي نظامي متوسل شد و خروج افراد از منازل را به مدت سه روز ممنوع كرد.

وانگ فو» در طول عمر خود بر ضد ولخرجي اندرز مي داد. او مي گفت كه منابع موجود محدود است و امكان نمي دهد كه همه به زندگاني لوكس كه مردم به آن هوس دارند دست يابند ؛ بنابراين چون نمي توان براي همه زندگاني لوكس تامين كرد پس بايد جلوي اسراف و زندگاني پر تجمل و لوكس را گرفت تا از دشمني مردم با هم و رقابت غيرمنصفانه و مجرمانه براي رسيدن به ثروت و تجمل جلوگيري شود و اين، وظيفه دولت است. طبق نظريه «وانگ فو» جامعه اي در آرامش خواهد بود كه مردم از لحاظ داشتن ثروت تفاوت زياد باهم نداشته باشند كه هرچه اين تفاوت زيادتر شود بي نظمي، فساد و احتمال طغيان بيشتر خواهد بود.

 

1932م:سيلويا پلث شاعره با قريحه در زبان انگليسي 27 اکتبر 1932 در بوستون به دنيا آمد و يازدهم فوريه 1963 در 31 سالگي در آپارتماتش در شهر نيويورک پس از خواب کردن دو دختر خود که يکي دوساله و ديگري چند ماهه بود خود کشي کرد . انگيزه خودکشي که در اوج شهرت اين شاعره روي داد هنوز به درستي روشن نيست.

وي پس از اتمام دانشگاه در زادگاه خود شهر بوستون براي تحصيل در دانشگاه کامبريج به انگلستان رفت و در آنجا با شاعر انگليسي تد هيوز آشنا شد که منجر به ازدواجشان گرديد.

سيليويا در طول اقامت در انگلستان دو مجموعه شعر تحت عناوين " کلوسوس " و " بررسي حيات " منتشر ساخت که اديبان زبان انگليسي با مطالعه آنها اعلام داشته بودند که ستاره درخشاني در آسمان شعر انگليسي طلوع کرده و شکسپير ديگري پا به عرصه وجود گذارده است.

در پي خودکشي سيلويا که به آمريکا باز گشته بود ، شوهرش و چند انجمن ادبي سه کتاب ديگر از اشعار او تحت عناوين " آريل " ،

" گذرگاه آبي" و " درختهاي زمستانه " را منتشر ساخته اند.

 

سيلويا پلث

 

312م:28 اكتبر سال 312 ميلادي كنستانتين ژنرال رومي و حكمران قلمرو شرقي امپراتوری روم در يك جنگ يكروزه معروف به «جنگ پل ميلويان» بر سپاهيان «ماكزنتيوس» امپراتور روم پيروز شد. ماکزنتيوس در همین روز (28 اکتبر) کشته شد. وی 28 اکتبر 306 میلادی امپراتور روم شده بود و 28 اکتبر سال 310 میلادی موضوع جنگ با ایران را در جلسه مشترک سنا و شورای ژنرالهای روم مطرح ساخته بود که تصویب نشد ولی قرارشد که در دستور کار باقی بماند.

ماكزن تيوس از حاميان انتخاب امپراتور از سوي سناي روم و كنستانين مخالف اين روش بسيار قديمي روميان بود. به علاوه، ماكزنتيوس پيشنهاد كنستانتين را كه امپراتوري روم به صورت كنفدراسيوني مركب از دوم قسمت غربي و شرقي آن در آيد رد كرده بود وآن را مآلا موجب تجزيه و نابودي روم مي دانست. ماکزنتيوس 28 اکتبرو در جريان جنگ پل "ميلويان" کشته شد.

كنستانتين كه ميترائيست بود پس از اين پيروزي سربازانش را جمع كرد و خطاب به آنان گفت كه در اثناي جنگ كه روي به خورشيد كرده بود تا طلب پيروزي كند، صليبي نوراني را مقابل خورشيد ديد و در پي مشاهده اين صليب كه همراه با پيروزي در جنگ بود تصميم گرفته است مسيحي شود و اصراري به مسيحي شدن ديگران ندارد.

گرويدن كنستانتين كه نام او برشهر قسطنطنيه (استانبول) گذارده شده است به صدور منشور ميلان در نهم نوامبر (12 روز بعد) مبني بر رسميت يافتن و تحمل شدن مسيحيت در قلمرو روم انجاميد. طبق همين منشور، كساني كه به خاطر مسيحي بودن زنداني بودند آزاد شدند و اموال مصادره شده به صاحبانشان پس داده شد.به اين ترتيب كنستانتين نخستين امپراتور مسيحي روم است. بايد دانست كه روم (ايتاليا) نخستين كشور مسيحي جهان نيست، ارمنستان اولين كشوردر جهان است كه مسيحيت را دين رسمي خود اعلام كرده بود.

 

كنستانتين اول

 

1922م:علاوه بر جنگ پل «میلیویان»، امپراتور شدن ماکزن تیوس و کشته شدنش و طرح پیشنهاد جنگ با ایران که هر چهار واقعه در چهار 28 اکتبر روی داده بود، در 28 اکتبر 1922 و در دومین روز «پیش به سوی رم» که در این راهپیمایی دهها هزار سیاهپوش (پیراهن سیاه) ناسیونالیست شرکت کرده بودند، پادشاه ایتالیا موسولینی رهبر آنان را رئیس دولت کرد. موسولینی که اعلام کرده بود امپراتوری باستانی روم را احیاء خواهد کرد 28 اکتبر 1940 پس از اینکه دولت یونان حاضر نشد بمانند عهد قدیم گوشه ای از امپراتوری روم باشد، به 530 هزار نظامی ایتالیایی مستقر در آلبانی دستور داد که یونان را تصرف کنند که موفق نشدند و هیتلر متحد موسولینی به یونان نیرو فرستاد و این کشور را اشغال نظامی کرد. نیروهای موسولینی در اجرای برنامه احیاء امپراتوری روم، در سال 1939 آلبانی را تصرف کرده بودند. موسولینی همچنین نیرو به شمال آفریقا فرستاده بود که لیبی و سومالی لند را تصرف کرده بودند. این نیروها بعدا با حمله متقابل انگلیسی ها رو به رو شدند و چون در وضعیتی نامساعد قرارگرفته بودند هیتلر بهترین سپهبد آلمان ـ مارشال اروین رومل ـ را با چند تیپ زرهی به شمال آفریقا فرستاد و ....

 

راهپیمایی سیاهپوشان به رهبري موسوليني


1492م:28 اكتبر سال 1492 كريستف كلمب كه از جانب دولت اسپانيا مامور يافتن راه وصول به هند از طريق درياهاي غرب شده بود به كوبا رسيد. وي قبلا به جزاير آنتيل (باهاماس) رسيده بود.

كلمب با مشاهده سواحل كوبا گمان برد كه به ژاپن رسيده است، ولي با مشاهده ساكنان بدون لباس آنجا كه پوستي قهوه اي رنگ داشتند، زود به اشتباه خود پي برد.

كوبا از آن روز تا سال 1898 از مستملكات اسپانيا بود. سوغات سفر كلمب از كوبا بذر سيب زميني، گوجه فرنگي و توتون بود كه تا ان زمان در قاره هاي ديگر ديده نشده بودند. پس از انتقال اين سه بذر به اروپا، از اینجا به ساير كشورها منتقل شدند.


1636: دانشگاه هاروارد در كامبريج ماساچوست تحت نام كالج «جان هاروارد» تاسيس شد كه نخستين موسسه آموزش عالي امريكا است و دومين آن دانشگاه «كالج ويليام اند مري» در ويرجينيا است. جان هاروارد يكي از موسسان كالج هاروارد بود.

1790: ايالت نيويورك با دريافت 30 هزار دلار از دعاوي خود كه سرزمين «ورمانت» وابسته به آن ايالت است صرفنظر كرد و ورمانت به صورت يك ايالت جداگانه اعلام موجديت كرد.

1793: «الي ويتني» در كاروليناي شمالي ماشين پنبه پاك كني (جين) را كه ساخته بود به ثبت رسانيد.

1904: انگشت نگاري براي تشخيص هويت رسميت يافت که از دهه آخر قرن بيستم آزمايش DNA وسيله ديگري براي تشخيص هويت شده و بعدا خواندن اعضاي ظاهري بدن توسط رايانه بر آن دو اضافه گرديده است.

1918: در پي فروپاشي امپراتوري اتريش كه نتيجه جنگ جهاني اول بود كه خود اتريش مسبب ان بود چك اسلواكي اعلام استقلال كرد

1922: موسوليني زمام امور ايتاليا را به دست گرفت.

1940: نيروهاي ايتاليا كه در پي اعمال اقتدار باستاني اين كشور بر حوزه مديترانه بودند از طريق آلباني خاك يونان را مورد حمله قرار دادند.

1929: براي نخستين بار يك نوزاد در هواپيماي در حال پرواز (برفراز فلوريداي امريكا) به دنيا آمد و از آن پس سوار شدن بانوان حامله در هواپيما داراي ضابطه شد.

1962: خروشچف رهبر وقت شوروي پس از سازش با كندي رئيس جمهوري وقت امريكا دستور پياده كردن سكوهاي پرتاب موشك در كوبا و باز گرداندن انها را به شوروي صادر كرد.

منبع:iranianshistoryonthisday.com
مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------